BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว - ข่าว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  ผลการค้นหา "หางานดุสิต" มีตำแหน่งงานว่างทั้งหมด 190 ตำแหน่ง เพื่อความสะดวกในการสมัครงาน กรุณาฝากประวัติ(สมัครสมาชิก) กับทางเว็บไซต์ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้งานครั้งต่อไปค่ะ

  หางาน > หางานดุสิต

1. เลขานุการผู้บริหาร

-จัดตารางงานให้ ผู้บริหาร
-ทำ Present รายงานตามที่ได้รับมอบหมาย
-ทำ Project งานด้านการตลาด และสรุป

อัตรา 1 อัตรา

เงินเดือน N/A

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดุสิต

  วันที่ 24 ก.ค. 2559


  2. Event Marketing Supervisor

  -SUPPORT PROJECT งานต่างๆจากหน่วยงาน เพื่อให้ตรงตาม CONCEPT ที่ทางหน่วยงานกำหนด
  -ประสานหน่วยงานภายใ

  อัตรา 1

  เงินเดือน n/a

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดุสิต

  วันที่ 24 ก.ค. 2559


  3. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลกิจกรรมการตลาด

  -รวบรวมข้อมูลการตลาด รวมถึงข้อมูลคู่แข่ง เช่น ข้อมูลราคาขายในรายพื้นที่, ข้อมูลกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดข

  อัตรา 3

  เงินเดือน n/a

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดุสิต

  วันที่ 24 ก.ค. 2559


  4. ผู้บริหารงานประชาสัมพันธ์

  -ดูแลสื่อมวลชนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กร
  -จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ โครงการของฝ่าย
  -จัดกิจ

  อัตรา 3

  เงินเดือน N/A

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดุสิต

  วันที่ 24 ก.ค. 2559


  5. Brand Manager (Singha Light)

  -Leading development and execution of the Marketing Strategy to achieve defined business objectives

  อัตรา 1

  เงินเดือน n/a

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดุสิต

  วันที่ 24 ก.ค. 2559


  6. ผู้จัดการส่วนจัดส่ง

  -บริหารงานจัดส่งให้เป็นไปตามข้อตกลงกับลูกค้า
  -วางแผนการพัฒนาบุคลากรให้รองรับการขยายตัวของธุรกิจ
  -จ

  อัตรา 1

  เงินเดือน n/a

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดุสิต

  วันที่ 24 ก.ค. 2559


  7. ผู้จัดการส่วนคลังสินค้า

  -วางแผนการรับ - จ่ายสินค้า และบริหารสต๊อคสินค้าคงคลัง
  -กำหนดและพัฒนามาตรฐานงานคลังสินค้า
  -บริหารกา

  อัตรา 1

  เงินเดือน n/a

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดุสิต

  วันที่ 24 ก.ค. 2559


  8. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาดเบียร์สด ด่วนมาก !!!

  - ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมการตลาดตามแผนและกลยุทธ์ที่กำหนดไว้
  - ประสานงานกับศูนย์บริการเบียร์สดในการจั

  อัตรา 5

  เงินเดือน N/A

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดุสิต

  วันที่ 24 ก.ค. 2559


  9. Marketing Supervisor

  •วางแผนและกำหนดเป้าหมายในการวางแผนการตลาดสินค้า
  •กำหนดแผนงานด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์และวิเคราะห์แนว

  อัตรา 2

  เงินเดือน N/A

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดุสิต

  วันที่ 24 ก.ค. 2559


  10. พนักงานขายเงินสด(กรุงเทพ และต่างจังหวัด)

  -รับเป้าหมายการขายในพื้นที่
  -สร้างยอดขายผ่านร้านค้าปลีกให้ถึงเป้าหมาย
  -กระจายสินค้าให้ครอบคลุมร้าน

  อัตรา 10

  เงินเดือน n/a

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดุสิต

  วันที่ 24 ก.ค. 2559


  11. เจ้าหน้าที่/พนักงานคลังสินค้า (จ.อยุธยา/จ.ขอนแก่น/จ.นนทบุรี)

  -เช็คยอด ตรวจนับสินค้า สรุปยอด
  -ตัดสต๊อกใน Stock card
  -รับผิดชอบการเบิก-จ่าย
  -ตรวจรับสินค้า
  -ปฎิ

  อัตรา 5

  เงินเดือน n/a

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดุสิต

  วันที่ 24 ก.ค. 2559


  12. ผู้จัดการแผนกกิจกรรมการตลาด (CSR)

  -วางแผนงานการจัดกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร
  -สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมประเด็นใหม่ๆ
  -สนั

  อัตรา 1

  เงินเดือน N/A

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดุสิต

  วันที่ 24 ก.ค. 2559


  13. Assistant Brand Manager (Corona,Asahi Beer)

  1. Investigating market trend, consumer demand and market competition
  2. Initiating and executing m

  อัตรา 3

  เงินเดือน n/a

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดุสิต

  วันที่ 24 ก.ค. 2559


  14. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพเบียร์สด

  -จัดทำรายงานการตรวจสอบเครื่องทำความเย็นและอุปกรณ์ส่งเสริมการขายสนับสนุนศูนย์เบียร์สด
  -ประสานงานจัดก

  อัตรา 3

  เงินเดือน n/a

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดุสิต

  วันที่ 24 ก.ค. 2559


  15. นักพัฒนาระบบฐานข้อมูล (IT Support)

  -Gather, understand and translation user's business requirements on reporting and BI into specific d

  อัตรา 2

  เงินเดือน n/a

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดุสิต

  วันที่ 24 ก.ค. 2559


  16. หัวหน้าพนักงานคลังสินค้า (Store Supervisor)

  1.บริหารและจัดการระบบคลังสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
  2.บริหารสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหม

  อัตรา 1

  เงินเดือน 15,000 + (ตามประสบการณ์)

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอส คอมพานี (1933) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดุสิต

  วันที่ 21 มิ.ย. 2559


  17. กัปตันร้านอาหาร EST.33 (สาขา CDC เลียบทางด่วน เอกมัย-รามอินทรา) ด่วนมาก!!!

  • ช่วยรับผิดชอบการบริหารงานด้านต่างๆ ของผู้จัดการร้าน ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและนโยบายของบริษัทฯ
  •

  อัตรา 1

  เงินเดือน 12,000 บาท (เงินเดือน+รายได้อื่นๆ)

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอส คอมพานี (1933) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดุสิต

  วันที่ 21 มิ.ย. 2559


  18. ผู้จัดการร้านอาหาร EST.33 (สาขา CDC เลียบทางด่วน เอกมัย-รามอินทรา) ด่วนมาก!!!

  • บริหารยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย และดูแลจัดการงานเอกสารทั้งส่วนงานบริการและครัว
  • สนับสนุนงานด้าน

  อัตรา 1

  เงินเดือน 25,000 บาท (เงินเดือน + รายได้อื่นๆ)

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอส คอมพานี (1933) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดุสิต

  วันที่ 21 มิ.ย. 2559


  19. พนักงานเสิร์ฟ ร้านเอส33 (สาขา CDC เลียบด่วนรามอินทรา) ด่วนมาก!!!

  แนะนำรายการอาหาร-เครื่องดื่ม และโปรโมชั่นต่างๆ ของร้าน
  • รับรายการอาหารหรือคำสั่งเกี่ยวกับอาหา

  อัตรา 1

  เงินเดือน รวม 16,000 บาทขึ้นไป (เงินเดือน+ค่าเดินทาง+Service charge)

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอส คอมพานี (1933) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดุสิต

  วันที่ 21 มิ.ย. 2559


  20. พนักงานเสิร์ฟ Part-time ร้านเอส33 (สาขาCDC เลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา)

  -แนะนำรายการอาหาร-เครื่องดื่ม และโปรโมชั่นต่างๆ ของร้าน
  •-รับรายการอาหารหรือคำสั่งเกี่ยวกับอาห

  อัตรา 2

  เงินเดือน 350 บาท + ทิปรวม /วัน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอส คอมพานี (1933) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดุสิต

  วันที่ 21 มิ.ย. 2559
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    ต่อไป >>>


  หางานร้านกาแฟ   หางาน สกลนคร   หางานช่างภาพ   หางานสารคาม   หางานระยองปลวกแดง   หางาน ลำปาง   หางานพัทยา   หางานแหลมฉบัง   หางานแถวลาซาล   หางานโรจนะ อยุธยา   หางานขอนแก่น   หางาน สุพรรณบุรี   หางานคีย์ข้อมูล   หางาน it   หางานโรงแรมพัทยา   หางาน กาญจนบุรี   หางานกาญจนบุรี   หางานนครราชสีมา   หางานภูเก็ต   , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , ความรัก , ดูดวง , ร้านอาหาร , วาไรตี้ , ท่องเที่ยว , ลดน้ำหนัก , ออกกำลังกาย , คติสอนใจ , บิวตี้ , แฟชั่น , สุขภาพ , ทำอาหาร , เจลล้างหน้าสำหรับผิวแพ้ง่าย , มือถือ , gangdara , สถานที่ท่องเที่ยว , แนะนำโรงแรม , เส้นทางการเดินทาง , ทริปท่องเที่ยว , แนะนำร้านอาหาร , ข่าวสารท่องเที่ยว , รีวิวโรงแรม , บิวตี้ , ทรงผม , แฟชั่น , สุขภาพ , ข่าวดัง , ข่าวดารา , ดูดวง , ความรัก , กินเที่ยว , ไลฟ์สไตล์ , โปรโมชั่น , เทคโนโลยี ข่าวเศรษฐกิจ , ผู้หญิง , health , สุขภาพ , สมุนไพร , วิตามิน , โรค , ยา , ลดน้ำหนัก , มือถือ , ราคามือถือ , สเปคมือถือ , รีวิวมือถือ , ข่าวมือถือ , ข่าวไอที ร้านค้าออนไลน์ , ขายของออนไลน์ ,


  BuddyJob.com

  © Copyright 2004-2022 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

  sitemap