BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  


บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

เป็นผู้ผลิตเครื่องดื่มตราสิงห์ เป็นบริษัทที่มีประวัติความเป็นมาอันน่าภาคภูมิใจและยาวนานกว่า 82 ปี และ มีพนักงานในเครือมากกว่า 6,000 คน ซึ่งล้วนทำงานเป็นทีมอย่างเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และมีเป้าหมายร่วมกัน คือความเติบโตอย่างมั่นคงของบริษัทฯ และความก้าวหน้าในวิชาชีพของพนักงาน


ที่อยู่ 999 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร


โทร 02-2424000 ต่อ 4576,4202

1. เลขานุการผู้บริหาร

-จัดตารางงานให้ ผู้บริหาร
-ทำ Present รายงานตามที่ได้รับมอบหมาย
-ทำ Project งานด้านการตลาด และสรุป

อัตรา 1 อัตรา

เงินเดือน N/A

  • สมัครงาน
  • รายละเอียด
  • เก็บงาน
  • บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

    จังหวัด กรุงเทพมหานคร

    ดุสิต

    วันที่ 24 ก.ค. 2559


    2. Event Marketing Supervisor

    -SUPPORT PROJECT งานต่างๆจากหน่วยงาน เพื่อให้ตรงตาม CONCEPT ที่ทางหน่วยงานกำหนด
    -ประสานหน่วยงานภายใ

    อัตรา 1

    เงินเดือน n/a

  • สมัครงาน
  • รายละเอียด
  • เก็บงาน
  • บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

    จังหวัด กรุงเทพมหานคร

    ดุสิต

    วันที่ 24 ก.ค. 2559


    3. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลกิจกรรมการตลาด

    -รวบรวมข้อมูลการตลาด รวมถึงข้อมูลคู่แข่ง เช่น ข้อมูลราคาขายในรายพื้นที่, ข้อมูลกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดข

    อัตรา 3

    เงินเดือน n/a

  • สมัครงาน
  • รายละเอียด
  • เก็บงาน
  • บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

    จังหวัด กรุงเทพมหานคร

    ดุสิต

    วันที่ 24 ก.ค. 2559


    4. ผู้บริหารงานประชาสัมพันธ์

    -ดูแลสื่อมวลชนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กร
    -จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ โครงการของฝ่าย
    -จัดกิจ

    อัตรา 3

    เงินเดือน N/A

  • สมัครงาน
  • รายละเอียด
  • เก็บงาน
  • บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

    จังหวัด กรุงเทพมหานคร

    ดุสิต

    วันที่ 24 ก.ค. 2559


    5. Brand Manager (Singha Light)

    -Leading development and execution of the Marketing Strategy to achieve defined business objectives

    อัตรา 1

    เงินเดือน n/a

  • สมัครงาน
  • รายละเอียด
  • เก็บงาน
  • บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

    จังหวัด กรุงเทพมหานคร

    ดุสิต

    วันที่ 24 ก.ค. 2559


    6. ผู้จัดการส่วนจัดส่ง

    -บริหารงานจัดส่งให้เป็นไปตามข้อตกลงกับลูกค้า
    -วางแผนการพัฒนาบุคลากรให้รองรับการขยายตัวของธุรกิจ
    -จ

    อัตรา 1

    เงินเดือน n/a

  • สมัครงาน
  • รายละเอียด
  • เก็บงาน
  • บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

    จังหวัด กรุงเทพมหานคร

    ดุสิต

    วันที่ 24 ก.ค. 2559


    7. ผู้จัดการส่วนคลังสินค้า

    -วางแผนการรับ - จ่ายสินค้า และบริหารสต๊อคสินค้าคงคลัง
    -กำหนดและพัฒนามาตรฐานงานคลังสินค้า
    -บริหารกา

    อัตรา 1

    เงินเดือน n/a

  • สมัครงาน
  • รายละเอียด
  • เก็บงาน
  • บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

    จังหวัด กรุงเทพมหานคร

    ดุสิต

    วันที่ 24 ก.ค. 2559


    8. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาดเบียร์สด ด่วนมาก !!!

    - ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมการตลาดตามแผนและกลยุทธ์ที่กำหนดไว้
    - ประสานงานกับศูนย์บริการเบียร์สดในการจั

    อัตรา 5

    เงินเดือน N/A

  • สมัครงาน
  • รายละเอียด
  • เก็บงาน
  • บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

    จังหวัด กรุงเทพมหานคร

    ดุสิต

    วันที่ 24 ก.ค. 2559


    9. Marketing Supervisor

    •วางแผนและกำหนดเป้าหมายในการวางแผนการตลาดสินค้า
    •กำหนดแผนงานด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์และวิเคราะห์แนว

    อัตรา 2

    เงินเดือน N/A

  • สมัครงาน
  • รายละเอียด
  • เก็บงาน
  • บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

    จังหวัด กรุงเทพมหานคร

    ดุสิต

    วันที่ 24 ก.ค. 2559


    10. พนักงานขายเงินสด(กรุงเทพ และต่างจังหวัด)

    -รับเป้าหมายการขายในพื้นที่
    -สร้างยอดขายผ่านร้านค้าปลีกให้ถึงเป้าหมาย
    -กระจายสินค้าให้ครอบคลุมร้าน

    อัตรา 10

    เงินเดือน n/a

  • สมัครงาน
  • รายละเอียด
  • เก็บงาน
  • บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

    จังหวัด กรุงเทพมหานคร

    ดุสิต

    วันที่ 24 ก.ค. 2559


    11. เจ้าหน้าที่/พนักงานคลังสินค้า (จ.อยุธยา/จ.ขอนแก่น/จ.นนทบุรี)

    -เช็คยอด ตรวจนับสินค้า สรุปยอด
    -ตัดสต๊อกใน Stock card
    -รับผิดชอบการเบิก-จ่าย
    -ตรวจรับสินค้า
    -ปฎิ

    อัตรา 5

    เงินเดือน n/a

  • สมัครงาน
  • รายละเอียด
  • เก็บงาน
  • บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

    จังหวัด กรุงเทพมหานคร

    ดุสิต

    วันที่ 24 ก.ค. 2559


    12. ผู้จัดการแผนกกิจกรรมการตลาด (CSR)

    -วางแผนงานการจัดกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร
    -สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมประเด็นใหม่ๆ
    -สนั

    อัตรา 1

    เงินเดือน N/A

  • สมัครงาน
  • รายละเอียด
  • เก็บงาน
  • บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

    จังหวัด กรุงเทพมหานคร

    ดุสิต

    วันที่ 24 ก.ค. 2559


    13. Assistant Brand Manager (Corona,Asahi Beer)

    1. Investigating market trend, consumer demand and market competition
    2. Initiating and executing m

    อัตรา 3

    เงินเดือน n/a

  • สมัครงาน
  • รายละเอียด
  • เก็บงาน
  • บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

    จังหวัด กรุงเทพมหานคร

    ดุสิต

    วันที่ 24 ก.ค. 2559


    14. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพเบียร์สด

    -จัดทำรายงานการตรวจสอบเครื่องทำความเย็นและอุปกรณ์ส่งเสริมการขายสนับสนุนศูนย์เบียร์สด
    -ประสานงานจัดก

    อัตรา 3

    เงินเดือน n/a

  • สมัครงาน
  • รายละเอียด
  • เก็บงาน
  • บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

    จังหวัด กรุงเทพมหานคร

    ดุสิต

    วันที่ 24 ก.ค. 2559


    15. นักพัฒนาระบบฐานข้อมูล (IT Support)

    -Gather, understand and translation user's business requirements on reporting and BI into specific d

    อัตรา 2

    เงินเดือน n/a

  • สมัครงาน
  • รายละเอียด
  • เก็บงาน
  • บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

    จังหวัด กรุงเทพมหานคร

    ดุสิต

    วันที่ 24 ก.ค. 2559
    หางานบางแค   หางานนครปฐมล่าสุด   หางานทรู   หางานทนายความ   หางาน สมุทรปราการ   หางานวางแผนการผลิต   หางานบริษัทรถยนต์   หางานอุตรดิตถ์   หางานฉะเชิงเทรา   หางานยโสธร   หางานวิศวกร สระบุรี   หางานบางนา   หางานสมุทรสาคร   หางานเพชรบูรณ์   หางานดอนเมือง   หางานแถวบางแค   หางานลําพูน   หางานเลขาเยอรมัน   , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , ความรัก , ดูดวง , ร้านอาหาร , วาไรตี้ , ท่องเที่ยว , ลดน้ำหนัก , ออกกำลังกาย , คติสอนใจ , บิวตี้ , แฟชั่น , สุขภาพ , ทำอาหาร , เจลล้างหน้าสำหรับผิวแพ้ง่าย , เที่ยว , มือถือ , รีวิวร้านอาหาร , สถานที่ท่องเที่ยว , แนะนำโรงแรม , เส้นทางการเดินทาง , ทริปท่องเที่ยว , แนะนำร้านอาหาร , ข่าวสารท่องเที่ยว , รีวิวโรงแรม , SiamOK , เว็บผู้หญิง , ร้านค้าออนไลน์ , ขายของออนไลน์ ,


    BuddyJob.com

    © Copyright 2004-2021 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

    sitemap