BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

เป็นผู้ผลิตเครื่องดื่มตราสิงห์ เป็นบริษัทที่มีประวัติความเป็นมาอันน่าภาคภูมิใจและยาวนานกว่า 82 ปี และ มีพนักงานในเครือมากกว่า 6,000 คน ซึ่งล้วนทำงานเป็นทีมอย่างเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และมีเป้าหมายร่วมกัน คือความเติบโตอย่างมั่นคงของบริษัทฯ และความก้าวหน้าในวิชาชีพของพนักงาน


ที่อยู่ 999 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร


โทร 02-2424000 ต่อ 4576,4202

1. เลขานุการผู้บริหาร

-จัดตารางงานให้ ผู้บริหาร
-ทำ Present รายงานตามที่ได้รับมอบหมาย
-ทำ Project งานด้านการตลาด และสรุป

อัตรา 1 อัตรา

เงินเดือน N/A

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดุสิต

  วันที่ 24 ก.ค. 2559


  2. Event Marketing Supervisor

  -SUPPORT PROJECT งานต่างๆจากหน่วยงาน เพื่อให้ตรงตาม CONCEPT ที่ทางหน่วยงานกำหนด
  -ประสานหน่วยงานภายใ

  อัตรา 1

  เงินเดือน n/a

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดุสิต

  วันที่ 24 ก.ค. 2559


  3. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลกิจกรรมการตลาด

  -รวบรวมข้อมูลการตลาด รวมถึงข้อมูลคู่แข่ง เช่น ข้อมูลราคาขายในรายพื้นที่, ข้อมูลกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดข

  อัตรา 3

  เงินเดือน n/a

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดุสิต

  วันที่ 24 ก.ค. 2559


  4. ผู้บริหารงานประชาสัมพันธ์

  -ดูแลสื่อมวลชนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กร
  -จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ โครงการของฝ่าย
  -จัดกิจ

  อัตรา 3

  เงินเดือน N/A

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดุสิต

  วันที่ 24 ก.ค. 2559


  5. Brand Manager (Singha Light)

  -Leading development and execution of the Marketing Strategy to achieve defined business objectives

  อัตรา 1

  เงินเดือน n/a

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดุสิต

  วันที่ 24 ก.ค. 2559


  6. ผู้จัดการส่วนจัดส่ง

  -บริหารงานจัดส่งให้เป็นไปตามข้อตกลงกับลูกค้า
  -วางแผนการพัฒนาบุคลากรให้รองรับการขยายตัวของธุรกิจ
  -จ

  อัตรา 1

  เงินเดือน n/a

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดุสิต

  วันที่ 24 ก.ค. 2559


  7. ผู้จัดการส่วนคลังสินค้า

  -วางแผนการรับ - จ่ายสินค้า และบริหารสต๊อคสินค้าคงคลัง
  -กำหนดและพัฒนามาตรฐานงานคลังสินค้า
  -บริหารกา

  อัตรา 1

  เงินเดือน n/a

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดุสิต

  วันที่ 24 ก.ค. 2559


  8. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาดเบียร์สด ด่วนมาก !!!

  - ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมการตลาดตามแผนและกลยุทธ์ที่กำหนดไว้
  - ประสานงานกับศูนย์บริการเบียร์สดในการจั

  อัตรา 5

  เงินเดือน N/A

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดุสิต

  วันที่ 24 ก.ค. 2559


  9. Marketing Supervisor

  •วางแผนและกำหนดเป้าหมายในการวางแผนการตลาดสินค้า
  •กำหนดแผนงานด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์และวิเคราะห์แนว

  อัตรา 2

  เงินเดือน N/A

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดุสิต

  วันที่ 24 ก.ค. 2559


  10. พนักงานขายเงินสด(กรุงเทพ และต่างจังหวัด)

  -รับเป้าหมายการขายในพื้นที่
  -สร้างยอดขายผ่านร้านค้าปลีกให้ถึงเป้าหมาย
  -กระจายสินค้าให้ครอบคลุมร้าน

  อัตรา 10

  เงินเดือน n/a

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดุสิต

  วันที่ 24 ก.ค. 2559


  11. เจ้าหน้าที่/พนักงานคลังสินค้า (จ.อยุธยา/จ.ขอนแก่น/จ.นนทบุรี)

  -เช็คยอด ตรวจนับสินค้า สรุปยอด
  -ตัดสต๊อกใน Stock card
  -รับผิดชอบการเบิก-จ่าย
  -ตรวจรับสินค้า
  -ปฎิ

  อัตรา 5

  เงินเดือน n/a

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดุสิต

  วันที่ 24 ก.ค. 2559


  12. ผู้จัดการแผนกกิจกรรมการตลาด (CSR)

  -วางแผนงานการจัดกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร
  -สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมประเด็นใหม่ๆ
  -สนั

  อัตรา 1

  เงินเดือน N/A

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดุสิต

  วันที่ 24 ก.ค. 2559


  13. Assistant Brand Manager (Corona,Asahi Beer)

  1. Investigating market trend, consumer demand and market competition
  2. Initiating and executing m

  อัตรา 3

  เงินเดือน n/a

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดุสิต

  วันที่ 24 ก.ค. 2559


  14. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพเบียร์สด

  -จัดทำรายงานการตรวจสอบเครื่องทำความเย็นและอุปกรณ์ส่งเสริมการขายสนับสนุนศูนย์เบียร์สด
  -ประสานงานจัดก

  อัตรา 3

  เงินเดือน n/a

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดุสิต

  วันที่ 24 ก.ค. 2559


  15. นักพัฒนาระบบฐานข้อมูล (IT Support)

  -Gather, understand and translation user's business requirements on reporting and BI into specific d

  อัตรา 2

  เงินเดือน n/a

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดุสิต

  วันที่ 24 ก.ค. 2559

  หางาน freelance   หางานธุรการ   หางานยโสธร   หางานสมุย   หางานขอนแก่น   หางานโรจนะ อยุธยา   หางาน สุราษฎร์ธานี   หางานบางบัวทอง   หางาน จันทบุรี   หางานนิคมลําพูน   หางานบัญชีการเงิน   หางาน กาฬสินธุ์   หางานขาย   หางานโคราช   หางาน สงขลา   หางานเชียงใหม่   หางานแพร่   หางานในระยอง   หางานลำปาง   หางานลาดพร้าว  


  BuddyJob.com

  © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

  sitemap