BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  ผลการค้นหา "หางานลาดกระบัง" มีตำแหน่งงานว่างทั้งหมด 281 ตำแหน่ง เพื่อความสะดวกในการสมัครงาน กรุณาฝากประวัติ(สมัครสมาชิก) กับทางเว็บไซต์ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้งานครั้งต่อไปค่ะ

  หางาน > หางานลาดกระบัง

101. Marketing Officer – Design & Branding

Responsibilities
• Design, create and maintain updated company’s information source including broch

อัตรา ไม่ระบุ

เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • Bangkok Flight Services (BFS)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดกระบัง

  วันที่ 16 พ.ย. 2557


  102. พนักงานคลังสินค้า (Cargo Warehouse Agent)

  • จัดเก็บสินค้าเข้าคลังตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ถูกต้องตามขั้นตอนและมาตรฐานที่กำหนด
  • จัดระวางบร

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • Bangkok Flight Services (BFS)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดกระบัง

  วันที่ 16 พ.ย. 2557


  103. พนักงานขับรถอุปกรณ์ (Ramp Transport Center)

  รับผิดชอบการให้บริการอุปกรณ์ภาคพื้น (Pic-Up & Van) โดยดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์ภาคพื้นและปฏิบัติงานให้

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • Bangkok Flight Services (BFS)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดกระบัง

  วันที่ 16 พ.ย. 2557


  104. พนักงานขับรถตู้ (รับ – ส่งพนักงาน)

  ให้บริการรถรับส่งให้กับพนักงานฝ่าย Service Delivery ตลอดจนเตรียมรถ เติมน้ำมัน และตรวจตราอุปกรณ์ต่าง

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • Bangkok Flight Services (BFS)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดกระบัง

  วันที่ 16 พ.ย. 2557


  105. พนักงานรับส่งอากาศยาน (Marshaller)

  พนักงานรับ – ส่งอากาศยาน สื่อสารกับนักบินได้ และให้การบริการต่าง เช่น Engine Oil Servicing, Hydrauli

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • Bangkok Flight Services (BFS)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดกระบัง

  วันที่ 16 พ.ย. 2557


  106. พนักงานขนถ่ายสัมภาระข้างเครื่อง (Loader) , พนักงานคัดแยกสัมภาระผู้โดยสาร (Sorter)

  ทำการขนถ่ายสัมภาระขึ้นและลง จากเครื่อง / คัดแยกสัมภาระผู้โดยสารตามกระบวนการที่วางแผนไว้ให้ถูกต้อง แล

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • Bangkok Flight Services (BFS)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดกระบัง

  วันที่ 16 พ.ย. 2557


  107. พนักงานเอกสารคลังสินค้า (Cargo Document Agent)

  จัดทำเอกสารคลังสินค้าทางอากาศ ประสานงานกับกรมศุลกากร ลูกค้าสายการบิน หน่วยงานภายนอกอื่นๆ และภายในบริ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • Bangkok Flight Services (BFS)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดกระบัง

  วันที่ 16 พ.ย. 2557


  108. HR Manager ด่วน!

  1.รับนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงเพื่อนำไปปฏิบัติให้มีความสอดคล้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน
  2.กำหนดกลยุทธ์ใ

  อัตรา 1

  เงินเดือน 35,000 บาท ขึ้นไป

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอส.จี.เซ็นเตอร์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดกระบัง

  วันที่ 31 ต.ค. 2557


  109. วิศวกรไฟฟ้า

  1.รับผิดชอบดูแลระบบไฟฟ้าและระบบเครื่องกลของเครื่องจักรทั้งโรงงาน ซึ่งรวมถึงการดำเนินการตามแผนPrevent

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด (ผู้ผลิตTENSOPLAST,TIGERPLAST)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดกระบัง

  วันที่ 28 ต.ค. 2557


  110. QC Manager / เภสัชกร ด่วนมาก

  QA QC
  :ควบคุม และพัฒนา ระบบการทดสอบคุณภาพ และการชี้บ่งสถานะการตรวจและทดสอบ ให้สอดคล้อง ตามแผนคุณภาพ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด (ผู้ผลิตTENSOPLAST,TIGERPLAST)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดกระบัง

  วันที่ 28 ต.ค. 2557


  111. ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้า / หัวหน้าคลังสินค้า

  ไม่ระบุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด (ผู้ผลิตTENSOPLAST,TIGERPLAST)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดกระบัง

  วันที่ 28 ต.ค. 2557


  112. IT Support/ Helpdesk Officer

  - ดูแลระบบ Network, Server (Window 2003, Linux) Computer และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ
  - Support User ทั้ง

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด (ผู้ผลิตTENSOPLAST,TIGERPLAST)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดกระบัง

  วันที่ 28 ต.ค. 2557


  113. HR Senior Officer/Supervisor

  สรรหาว่าจ้าง:รับสมัครงาน นัดสัมภาษณ์งาน สัญญาจ้าง ประเมินผ่านทดลองงาน ทะเบียนประวัติพนักงาน
  อบรม:ปฐ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด (ผู้ผลิตTENSOPLAST,TIGERPLAST)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดกระบัง

  วันที่ 28 ต.ค. 2557


  114. Cost Accounting Officer/senior Officer (ต้นทุน)

  -จัดทำต้นทุนมาตรฐาน
  -รายงานการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต
  -ตรวจสอบต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
  -อื่นๆ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด (ผู้ผลิตTENSOPLAST,TIGERPLAST)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดกระบัง

  วันที่ 28 ต.ค. 2557


  115. คนสวน

  ช่างทั่วไป,บำรุงรักษาอาคาร สถานที่ ถนน ประปา,ท่อ,สาธารณูปโภคทุกชนิด

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้าง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด (ผู้ผลิตTENSOPLAST,TIGERPLAST)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดกระบัง

  วันที่ 28 ต.ค. 2557


  116. ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชี/หัวหน้าแผนกบัญชี

  1.จัดทำ ตรวจสอบ สอบทานการปิดบัญชีประจำเดือน,Accounting Reconciliation,การปรับปรุงรายการบัญชีให้ถูกต้

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด (ผู้ผลิตTENSOPLAST,TIGERPLAST)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดกระบัง

  วันที่ 28 ต.ค. 2557


  117. คนสวน/พนักงานทำความสะอาด

  ทำความสะอาดอาคารสถานที่,ช่างทั่วไปบำรุงรักษาอาคารสถานที่ ถนน,ประปา,ท่อ,งานซ่อมแซมทั่วไป,สาธารณูปโภคต

  อัตรา 5

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด (ผู้ผลิตTENSOPLAST,TIGERPLAST)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดกระบัง

  วันที่ 28 ต.ค. 2557


  118. Product Development /R&D (นักพัฒนาผลิตภัณฑ์)

  1.รวบรวมข้อมูลและจัดเตรียมเอกสารข้อกำหนดผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ในการคิดราคารวบรวมข้อมูลและจัดเตรียมเอกสาร

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด (ผู้ผลิตTENSOPLAST,TIGERPLAST)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดกระบัง

  วันที่ 28 ต.ค. 2557


  119. วิศวกรเครื่องกล

  1. รับผิดชอบในการบำรุงรักษาเครื่องจักรทั้งโรงงาน ซึ่งรวมถึงการดำเนินการตามแผน Preventive Maintenance

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด (ผู้ผลิตTENSOPLAST,TIGERPLAST)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดกระบัง

  วันที่ 28 ต.ค. 2557


  120. QA - ISO SUPERVISOR/Senior Officer

  1.เฝ้าติดตามกระบวนการผลิตสินค้าและควบคุมคุณภาพ ให้เป็นไปตามแผนคุณภาพ
  2.ประสานงานใหมีการตรวจสอบความถ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด (ผู้ผลิตTENSOPLAST,TIGERPLAST)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดกระบัง

  วันที่ 28 ต.ค. 2557
  <<< ก่อนหน้า     1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 15    ต่อไป >>>

  หางานแถวสุวรรณภูมิ   หางาน office   หางาน event manager   หางานในโคราช   หางานพาสทาม   หางานโรงแรมพัทยา   หางาน จันทบุรี   หางาน ปทุมธานี   หางานบริษัทต่างชาติ   หางานเกาะสมุย   หางานนนทบุรี   หางานจังหวัดตาก   หางานโรงแรมหัวหิน   หางานจังหวัดระนอง   หางานสระแก้ว   หางานพะเยา   หางานปทุมธานี   หางานอยุธยาไฮเทค   หางานร้อยเอ็ด   , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , ความรัก , ดูดวง , ร้านอาหาร , วาไรตี้ , ท่องเที่ยว , ลดน้ำหนัก , ออกกำลังกาย , คติสอนใจ , บิวตี้ , แฟชั่น , สุขภาพ , ทำอาหาร , เจลล้างหน้าสำหรับผิวแพ้ง่าย , เที่ยว , มือถือ , รีวิวร้านอาหาร , สถานที่ท่องเที่ยว , แนะนำโรงแรม , เส้นทางการเดินทาง , ทริปท่องเที่ยว , แนะนำร้านอาหาร , ข่าวสารท่องเที่ยว , รีวิวโรงแรม , SiamOK , เว็บผู้หญิง , ร้านค้าออนไลน์ , ขายของออนไลน์ ,


  BuddyJob.com

  © Copyright 2004-2021 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

  sitemap