BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  


บริษัท O.C.S. (Thailand) Ltd.

บริษัท โอ.ซี.เอส. คาร์โก้ จำกัด / บริษัท โอ.ซี.เอส.ไทยแลนด์ จำกัด / บริษัท โอ.ซี.เอส.เอ็กซ์เปรส จำกัด
บริการขนส่งและจัดส่งเอกสาร หนังสือพิมพ์ นิตยสาร พัสดุ ภายในประเทศ และต่างประเทศ


ที่อยู่ เลขที่ อาคาร OCS.House 679/9 ซอย 7 ถ.ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900


โทร 02-7978555, 02-797-8593-4, 02-7978577 | แฟกส์ 02-7978587

1. พนักงานขับรถยนต์

ขับรถยนต์ส่งหนังสือพิมพ์

อัตรา ไม่ระบุ

เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท O.C.S. (Thailand) Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 17 พ.ค. 2553


  2. Logistics Manager

  1.ควบคุมดูแลรับสินค้าจากหน่วยงานต่าง
  2.ควบคุมดูแลการจัดการรถและจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ
  3.ควบคุมดูแล

  อัตรา 1

  เงินเดือน 30,000 ขึ้นไป

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท O.C.S. (Thailand) Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 17 พ.ค. 2553


  3. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (Data Entry)

  1. ติดต่อประสานงานหน้างงานที่รับผิดชอบ
  2. คีย์ข้อมูล

  อัตรา 4

  เงินเดือน 7,000 - 8,500

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท O.C.S. (Thailand) Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 17 พ.ค. 2553


  4. เจ้าหน้าที่ธุรการ

  ทำหน้าที่ประสานงานเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายบุคคลและงานธุรการอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  อัตรา 1

  เงินเดือน 9,000 - 12,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท O.C.S. (Thailand) Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 17 พ.ค. 2553


  5. เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบคุณภาพ DCC Supervisor

  จัดทำ ควบคุมเอกสารเกี่ยวกับระบบคุณภาพ (ISO 9001:2008)

  อัตรา 2

  เงินเดือน 10,000 - 15,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท O.C.S. (Thailand) Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 17 พ.ค. 2553


  6. ช่างซ่อมบำรุงรถยนต์

  วิเคราะห์ปัญหาเครื่องยนต์ และเสนอความคิดเห็นในการซ่อมบำรุงได้

  อัตรา 2

  เงินเดือน 9,000 - 12,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท O.C.S. (Thailand) Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 17 พ.ค. 2553


  7. หัวหน้าศูนย์สาขาขอนแก่น

  -จัดเตรียมความพร้อมรถบรรทุกสินค้าให้พร้อมใช้งาน
  -ควบคุมดูแลพนักงานขับรถ
  -ควบคุมดูแลการจัดรถบรรทุกส

  อัตรา 1

  เงินเดือน 8,500 ขึ้นไป

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท O.C.S. (Thailand) Ltd.

  จังหวัด ขอนแก่น

  วันที่ 17 พ.ค. 2553


  8. หัวหน้าพนักงานขับรถ 4 ล้อ

  จัดเตรียมตวามพร้อมรถบรรทุกสินค้าให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
  ควบคุมดูแลพนักงานขับรถ
  ควบคุมดูแลการจัดรถบ

  อัตรา 1

  เงินเดือน 9,000 ขึ้นไป

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท O.C.S. (Thailand) Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 17 พ.ค. 2553


  9. Safety Supervisor

  1.จัดทำแผน โครงการ มาตรการด้านความปลอดภัยประจำปี
  2.ฝึกอบรมพนักงานด้านความปลอดภัยและจัดกิจกรรมส่งเสร

  อัตรา 1

  เงินเดือน 15,000 - 20,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท O.C.S. (Thailand) Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 17 พ.ค. 2553


  10. ช่างซ่อมบำรุงประจำอาคาร

  1.ดูแลระบบไฟฟ้า ประปา สาธารณูปโภค และโทรศัพท์ภายในอาคาร
  2.ดูแลระบบความปลอดภัยในอาคาร กล้องวงจรปิดต่

  อัตรา 1

  เงินเดือน 10,000 - 15,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท O.C.S. (Thailand) Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 17 พ.ค. 2553


  11. พนักงานขับรถผู้บริหาร

  ขับรถประจำตำแหน่งผู้บริหาร

  อัตรา 1

  เงินเดือน 8,000 -12,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท O.C.S. (Thailand) Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 17 พ.ค. 2553


  12. Senior Sales Supervisor

  1.รายงานยอดขายประจำเดือนให้ฝ่ายบริหาร
  2. ตรวจสอบเอกสารต่างๆของทีมงานขายและค่าคอมมิชชั่น
  3.ร่วมประช

  อัตรา 1

  เงินเดือน 18,000-20,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท O.C.S. (Thailand) Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 17 พ.ค. 2553


  13. หัวหน้าศูนย์สาขานครสวรรค์

  1.ติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่ลาดกระบังและหน้างาน
  2.ควบคุมตรวจสอบการรับสินค้าจากหน้างาน(ลูกค้า)ให้ครบ

  อัตรา 1

  เงินเดือน 8,000 -8,500

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท O.C.S. (Thailand) Ltd.

  จังหวัด นครสวรรค์

  วันที่ 17 พ.ค. 2553


  14. Supervisor (Honda)

  ติดต่อประสานในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
  ควบคุมตรวจสอบการรับและส่งสินค้า
  ควบคุมดูแลพนักงานที่ประจำหน้างา

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท O.C.S. (Thailand) Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 17 พ.ค. 2553


  15. IT Manager

  1. ดูแลระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายภายในสำนักงานและสาขา
  2.ประสานงานหน่วยงานต่างๆ ด้านการพ

  อัตรา 1

  เงินเดือน 32,000 - 37,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท O.C.S. (Thailand) Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 17 พ.ค. 2553


  16. เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

  ควบคุมระบบงาน Booking
  ประสานงานและประชาสัมพันธ์บริษัทฯ

  อัตรา 1

  เงินเดือน 9,000 - 10,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท O.C.S. (Thailand) Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 17 พ.ค. 2553


  17. พนักงานขับรถส่งเอกสาร

  ตรวจสอบและรับ-ส่งเอกสาร

  อัตรา 2

  เงินเดือน 6,500-10,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท O.C.S. (Thailand) Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 17 พ.ค. 2553


  18. พนักงานปฏิบัติการ-Operation Staff

  1. ตรวจสอบรถบรรทุก GPS
  2. ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV
  3. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  4. KPI ระบบข

  อัตรา 3

  เงินเดือน 9,000 ขึ้นไป

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท O.C.S. (Thailand) Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 17 พ.ค. 2553


  19. Site Supervisor

  1. ควบคุมดูแลการรับ-ส่งสินค้า
  2. ประสานงานการจัดส่งสินค้า
  3. ดูแลพนักงานจัดเรียงสินค้า
  4. อื่นๆ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท O.C.S. (Thailand) Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 17 พ.ค. 2553


  20. เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไปอาวุโส

  ไม่ระบุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท O.C.S. (Thailand) Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 17 พ.ค. 2553


  21. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

  ติดต่อประสานกับลูกค้าและทำยอดขาย Courier Cargo Import-Export ให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด
  ติดต

  อัตรา 3

  เงินเดือน 10,000 - 16,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท O.C.S. (Thailand) Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 17 พ.ค. 2553


  22. เจ้าหน้าที่บุคคล-ประจำสาขาลาดกระบัง

  1.รับสมัครงาน คัดเลือกผู้สมัครและประสานงานกับสำนักงานใหญ่
  2.เช็คชื่อพนักงาน เวลาเข้าแถวทุกเช้า
  3.ส

  อัตรา 1

  เงินเดือน 10,000 - 12,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท O.C.S. (Thailand) Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 17 พ.ค. 2553


  23. ผู้ช่วยหัวหน้าคลังสินค้า

  1. ดูแลงานเอกสารทั่วไป
  2. ทำ Stock Card
  3. เอกสารเกี่ยวกับระบบ ISO

  อัตรา 1

  เงินเดือน 7,000 - 9,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท O.C.S. (Thailand) Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 17 พ.ค. 2553


  24. หัวหน้าศูนย์สาขานครศรีธรรมราช

  -จัดเตรียมความพร้อมรถบรรทุกส่งสินค้าให้พร้อมใช้งาน
  -ควบคุมดูแลพนักงานขับรถ
  -ควบคุมดูแลการจัดรถบรรท

  อัตรา 1

  เงินเดือน 8,500 ขึ้นไป

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท O.C.S. (Thailand) Ltd.

  จังหวัด นครศรีธรรมราช

  วันที่ 17 พ.ค. 2553


  25. หัวหน้าศูนย์ภาคใต้

  -จัดเตรียมความพร้อมรถบรรทุกส่งสินค้าให้พร้อมใช้งาน
  -ควบคุมดูแลพนักงานขับรถ
  -ควบคุมดูแลการจัดรถบรรท

  อัตรา 1

  เงินเดือน 8,500 -10,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท O.C.S. (Thailand) Ltd.

  จังหวัด สุราษฎร์ธานี

  วันที่ 17 พ.ค. 2553


  26. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

  1. ดำเนินการจัดหา จัดซื้อและจัดจ้าง
  2. ติดตามเรื่องอุบัติเหตุ โดยประสานงานกับบริษัทฯประกันภัย
  3.ติ

  อัตรา 1

  เงินเดือน 25,000 ขึ้นไป

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท O.C.S. (Thailand) Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 17 พ.ค. 2553


  27. พนักงานขาย (ประจำสาขาสีลม,ทองหล่อ,สุขุมวิท) ด่วนมาก

  ประจำร้านขายหนังสือ

  อัตรา ไม่จำกัด

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท O.C.S. (Thailand) Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 17 พ.ค. 2553


  28. หัวหน้าศูนย์อุดรธานี

  1.ติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่ลาดกระบังและหน้างาน
  2.ควบคุมตรวจสอบการรับสินค้าจากหน้างาน(ลูกค้า)ให้ครบ

  อัตรา 1

  เงินเดือน 8,500 -10,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท O.C.S. (Thailand) Ltd.

  จังหวัด อุดรธานี

  วันที่ 17 พ.ค. 2553


  29. หัวหน้าศูนย์สาขาสุราษฎร์ธานี

  1.ติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่ลาดกระบังและหน้างาน
  2.ควบคุมตรวจสอบการรับสินค้าจากหน้างาน(ลูกค้า)ให้ครบ

  อัตรา 1

  เงินเดือน 9,000 - 10,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท O.C.S. (Thailand) Ltd.

  จังหวัด สุราษฎร์ธานี

  วันที่ 17 พ.ค. 2553


  30. หัวหน้าศูนย์สาขาชลบุรี

  1.ติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่ลาดกระบังและหน้างาน
  2.ควบคุมตรวจสอบการรับสินค้าจากหน้างาน(ลูกค้า)ให้ค

  อัตรา 1

  เงินเดือน 9,000 - 10,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท O.C.S. (Thailand) Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 17 พ.ค. 2553


  31. เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี (POD)

  1. รับผิดชอบเอกสาร POD (ใบขนส่งสินค้า หรือใบรับสินค้า) ที่ลูกค้าเซ็นรับแล้วทำการบันทึกข้อมูล
  2. จัด

  อัตรา 2

  เงินเดือน 7,500 - 10,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท O.C.S. (Thailand) Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 17 พ.ค. 2553


  32. หัวหน้าคลังสินค้า

  1. ควบคุมดูแลพนักงานที่รับผิดชอบให้ปฏิบัติตามกฏระเบียบอย่างเคร่งครัด
  2. ควบคุมการจัดเก็บสินค้าเข้า

  อัตรา 1

  เงินเดือน 9,000 - 10,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท O.C.S. (Thailand) Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 17 พ.ค. 2553
  หางานพาร์ทไทม์   หางานที่ระยอง   หางานทนายความ   หางานแถวลาซาล   หางานแถวบางแค   หางานแถวนนทบุรี   หางานลำพูน   หางานโรงงาน   หางาน โรงแรม   หางานพี่เลี้ยงเด็ก   หางาน โคราช   หางานนิคมลาดกระบัง   หางานกฎหมาย   หางาน pg   หางานรัตภูมิ   หางานเสาร์อาทิตย์   หางานปทุม   หางาน อีเว้นท์   หางานบุรีรัมย์   หางานช่างทอง   , บิวตี้ , ทรงผม , วาไรตี้ , ความรัก , ดูดวง , สถานที่ท่องเที่ยว , แนะนำโรงแรม , เส้นทางการเดินทาง , ทริปท่องเที่ยว , แนะนำร้านอาหาร , ข่าวสารท่องเที่ยว , รีวิวโรงแรม , SiamOK , เว็บผู้หญิง , ผู้หญิง , ครีม , ร้านค้าออนไลน์ , ขายของออนไลน์ ,


  BuddyJob.com

  © Copyright 2004-2020 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

  sitemap