BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  ผลการค้นหา "หางานแถวบางแค" มีตำแหน่งงานว่างทั้งหมด 12661 ตำแหน่ง เพื่อความสะดวกในการสมัครงาน กรุณาฝากประวัติ(สมัครสมาชิก) กับทางเว็บไซต์ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้งานครั้งต่อไปค่ะ

  หางาน > หางานแถวบางแค

12541. SR Engineer (ปฎิบัติงานที่จังหวัดชลบุรี)

รับผิดชอบการวิเคราะห์กระบวนการผลิตและปรับปรุงขบวนการผลิตให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ พร้อมทั้งปฎิบัติง

อัตรา 1

เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ชลบุรี

  วันที่ 22 ก.ค. 2553


  12542. Senior Purchasing (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)

  รับผิดชอบด้านการวางแผนการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเน

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ปทุมธานี

  วันที่ 22 ก.ค. 2553


  12543. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)

  รับผิดชอบในการบริหารงานฝ่ายHR ของบริษัท รวมทั้งกำหนดนโยบาย แผนงานระเบียบ/ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงาน แล

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ปทุมธานี

  วันที่ 22 ก.ค. 2553


  12544. วิศวกรประสานงานโครงการ (ปฎิบัติงานจังหวัดปทุมธานี)

  รับผิดชอบการวางแผนติดตามในการแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิต รวมถึงการพัฒนาขี้นตอนวิธีการในการผลิตสินค้าเพ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ปทุมธานี

  วันที่ 22 ก.ค. 2553


  12545. เจ้าหน้าที่ประสานงานBOI (ปฏิบัติงานที่จังหวัดชลบุรี)

  ดูแลด้าน BOI และการจัดทำเอกสารในระบบและติดต่องานระหว่างชิปปิ้งและสินค้าเพื่อพิธีการศุลกากร พร้อมทั้ง

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ชลบุรี

  วันที่ 22 ก.ค. 2553


  12546. Quality System Coordinator / DCC (ปฎิบัติงานที่จังหวัดชลบุรี)

  กำหนดแนวทางการวางแผนประสานงานในการจัดทำ ทบทวน และพัฒนาระบบการจัดการให้สอดคล้องกับข้อกำหนด ISO

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ชลบุรี

  วันที่ 22 ก.ค. 2553


  12547. ผู้จัดการฝ่ายระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ปฎิบัติสาขาปทุมธานี

  บริหารงานจัดการงานและทรัพยากรต่างๆ ของฝ่ายIT ทั้งด้านฮาร์ดแวร์, ซอฟท์แวร์ และระบบเครือข่ายให้เหมาะสม

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ปทุมธานี

  วันที่ 22 ก.ค. 2553


  12548. ผู้ช่วย CEO ด้านการบริหารจัดการโครงสร้างระบบภายในองค์กร

  ไม่ระบุ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ชาร์เตอร์เวย์ เฟอร์นิช จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

  วันที่ 20 ก.ค. 2553


  12549. พนักงานรับ - ส่งเอกสาร

  รับ - ส่ง เอกสาร ระหว่างบริษัท ฯ เก็บเช็ค วางบิลตามร้านลูกค้า หรือรับส่งเอกสารตามที่ต่าง ๆ และอื่น ๆ

  อัตรา 1

  เงินเดือน 8,000 ขึ้นไป

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ชาร์เตอร์เวย์ เฟอร์นิช จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

  วันที่ 20 ก.ค. 2553


  12550. เจ้าหน้าที่การเงิน

  ทำรายละเอียดเกี่ยวกับด้านการเงินจ่าย
  สรุปยอดเงินจ่าย และรายละเอียดเกี่ยวกับด้านการเงิน

  อัตรา 10

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ชาร์เตอร์เวย์ เฟอร์นิช จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

  วันที่ 20 ก.ค. 2553


  12551. Sales Air Cargo

  - หาลูกค้าเป้าหมาย ติดตามลูกค้า เสนองาน
  - ปิดการขายให้ได้ยอดตามเป้าหมาย

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ชาร์เตอร์เวย์ เฟอร์นิช จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

  วันที่ 20 ก.ค. 2553


  12552. เลขานุการประธานกรรมการ

  นัดทึกตารางนัดหมายของประธาน
  ประสานงานต่าง ๆ
  นัดหมายประชุม
  งานเอกสาร และอื่น ๆ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ชาร์เตอร์เวย์ เฟอร์นิช จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

  วันที่ 20 ก.ค. 2553


  12553. ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

  1. กำหนดเป้าหมายแผนงาน งบประมาณ ตลอดจนวิธีการในการลงมือ
  ปฏิบัติ และติดตามผลงานของฝ่าย ให้สอดคล้องกั

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ชาร์เตอร์เวย์ เฟอร์นิช จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

  วันที่ 20 ก.ค. 2553


  12554. ช่างซ่อมบำรุง

  ไม่ระบุ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอสเอ็มทีซี จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 16 ก.ค. 2553


  12555. เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R/D)

  ไม่ระบุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอสเอ็มทีซี จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 16 ก.ค. 2553


  12556. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ( จป. วิชาชีพ )

  ไม่ระบุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอสเอ็มทีซี จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 16 ก.ค. 2553


  12557. เจ้าหน้าที่ขายต่างประเทศ

  ไม่ระบุ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอสเอ็มทีซี จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 16 ก.ค. 2553


  12558. หัวหน้างานผลิต ( Production Supervisor)

  ไม่ระบุ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอสเอ็มทีซี จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 16 ก.ค. 2553


  12559. ล่ามญี่ปุ่น

  ไม่ระบุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอสเอ็มทีซี จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 16 ก.ค. 2553


  12560. ผู้จัดการแผนกการตลาด

  ไม่ระบุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอสเอ็มทีซี จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 16 ก.ค. 2553
  <<< ก่อนหน้า     1 ... 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 ... 634    ต่อไป >>>

  หางานจิวเวลรี่สีลม   หางานแม่บ้าน   หางานคลีนิคความงาม   หางานเกาะสมุย   หางานเทเลเซลล์   หางานรัตภูมิ   หางานสารคาม   หางานชั่วคราว   หางานตรัง   หางานโรงงานระยอง   หางานในโคราช   หางานบริษัทชั้นนํา   หางานพังงา   หางานภูเก็ต   หางานสายการบิน   หางานเรือ   หางาน นครสวรรค์   หางานออนไลน์   หางานปราจีนบุรี   , บิวตี้ , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , แฟชั่นเสื้อผ้า , ข่าว , ดวง , ความรัก , วาไรตี้ , ท่องเที่ยว , รีวิวร้านอาหาร , ลดน้ำหนัก , ออกกำลังกาย , สุขภาพ , คติสอนใจ , สูตรอาหาร , สถานที่ท่องเที่ยว , โรงแรม , เส้นทางการเดินทาง , ทริปท่องเที่ยว , รีวิวร้านอาหาร , ข่าวสารท่องเที่ยว , มือถือ , SiamOK , เว็บผู้หญิง , ร้านค้าออนไลน์ , ขายของออนไลน์ , 108


  BuddyJob.com

  © Copyright 2004-2020 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

  sitemap