BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  


ผลการค้นหา "หางานโคราช" มีตำแหน่งงานว่างทั้งหมด 364 ตำแหน่ง เพื่อความสะดวกในการสมัครงาน กรุณาฝากประวัติ(สมัครสมาชิก) กับทางเว็บไซต์ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้งานครั้งต่อไปค่ะ

  หางาน > หางานโคราช

301. พนักงานขายโทรศัพท์มือถือ The mall โคราช(Cash van)

- ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับตัวสินค้าและบริการ
- บริการหลังการขายแก่ลูกค้าค้าซื้อสินค้า
- ให้ข้อม

อัตรา 10

เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด นครราชสีมา

  วันที่ 18 ก.ย. 2555


  302. ผู้จัดการฝ่ายบุคคลโรงงาน (ประจำโคราช)

  วางแผน บริหาร และพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้สอดคล้องและสนับสนุนกับเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด

  จังหวัด นครราชสีมา

  วันที่ 18 ก.ย. 2555


  303. Production Supervisor

  - Manage and control production line in process with an efficiency of Planning.
  - Control raw mate

  อัตรา 4

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด นครราชสีมา

  วันที่ 16 ส.ค. 2555


  304. พนักงานธุรการ นครราชสีมา

  ดูแลงานด้านเอกสารของร้าน

  อัตรา 5

  เงินเดือน 6,000-7,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด

  จังหวัด นครราชสีมา

  วันที่ 8 ส.ค. 2555


  305. ช่างบริการ จังหวัดนครราชสีมา

  1. ตรวจซ่อมสินค้าที่ประสบปัญหา
  2. ให้คำแนะนำ อธิบายการใช้งาน ของผลิตภัณฑ์

  อัตรา 10

  เงินเดือน 6,000-7,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด

  จังหวัด นครราชสีมา

  วันที่ 8 ส.ค. 2555


  306. พนักงานขาย จังหวัดนครราชสีมา

  แนะนำและเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้า

  อัตรา 5

  เงินเดือน 6,000-7,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด

  จังหวัด นครราชสีมา

  วันที่ 8 ส.ค. 2555


  307. ช่างยนต์ (ประจำสาขาโคราช)

  ซ่อมเครื่องยนต์

  อัตรา 5

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด

  จังหวัด นครราชสีมา

  วันที่ 23 มี.ค. 2555


  308. พนักงานขายเคมีภัณฑ์ (สาขาโคราช)

  ไม่ระบุ

  อัตรา หลาย

  เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เคมีธุรกิจ จำกัด

  จังหวัด นครราชสีมา

  วันที่ 30 ม.ค. 2555


  309. เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์โคราช ด่วน

  ตรวจรับสินค้า/คัดแยกสินค้าตามจังหวัดที่ระบุ/กำหนดการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าในจังหวัดและจังหวัดใกล้เ

  อัตรา 1

  เงินเดือน 7,000 - 7,500

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ จำกัด

  จังหวัด นครราชสีมา

  วันที่ 19 พ.ค. 2553


  310. Sales Executive Construction Hardware – อุดรธานี

  ดูแลลูกค้าเขตนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โปรฟาส์ทเอเซีย จำกัด

  จังหวัด นครราชสีมา

  วันที่ 17 พ.ค. 2553


  311. หัวหน้าแผนกสอบเทียบ เครื่องมือวัด

  ควบคุมดูแลงานการสอบเทียบ เครื่องมือวัด ต่าง ๆ ของบริษัทฯ ทั้ง 4 สาขา

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เจียเม้ง จำกัด

  จังหวัด นครราชสีมา

  วันที่ 10 พ.ค. 2553


  312. พนักงานตรวจสอบ

  ตรวจสอบคุณภาพระหว่างบรรจุ

  อัตรา 5

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เจียเม้ง จำกัด

  จังหวัด นครราชสีมา

  วันที่ 10 พ.ค. 2553


  313. พนักงานเชื้อเพลิง/ขี้เถ้า

  ควบคุมและดูแลระบบเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า และวิเคราะห์ตรวจสอบ

  อัตรา 4

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เจียเม้ง จำกัด

  จังหวัด นครราชสีมา

  วันที่ 10 พ.ค. 2553


  314. เจ้าหน้าที่บัญชีทรัพย์สิน

  ไม่ระบุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เจียเม้ง จำกัด

  จังหวัด นครราชสีมา

  วันที่ 10 พ.ค. 2553


  315. ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

  ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานด้านบัญชีทั้งหมด ทั้งบัญชีบริหาร บัญชีสรรพากร และบัญชี BOI

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เจียเม้ง จำกัด

  จังหวัด นครราชสีมา

  วันที่ 10 พ.ค. 2553


  316. ผู้อำนวยการกลุ่มผู้บริหาร

  กำหนดกลยุทธ์และวางแผนงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาในฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และฝ่ายเทคโนโล

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เจียเม้ง จำกัด

  จังหวัด นครราชสีมา

  วันที่ 10 พ.ค. 2553


  317. พนักงานธุรการวิศวกรรม

  • ดูแลงานด้านเอกสารระบบคุณภาพของแผนกวิศวกรรม
  • จัดทารายงานข้อมูล OEE.
  • จัดทำ Plan maintenance และ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • เครือเบทาโกร

  จังหวัด นครราชสีมา

  วันที่ 29 มี.ค. 2553


  318. Assistant Farm Section Chief (Breeder)

  • Monitor and follow-up on Poultry breeding from planning
  throughout feeding, drug and atmospher

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • เครือเบทาโกร

  จังหวัด นครราชสีมา

  วันที่ 29 มี.ค. 2553


  319. พนักงานขับรถส่งสินค้า

  ขับรถส่งสินค้าให้กับลูกค้าตรงตามเวลา

  อัตรา 100

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งปักธงชัย

  จังหวัด นครราชสีมา

  วันที่ 23 มี.ค. 2553


  320. ช่างซ่อมบำรุงดูแลเครื่องยนต์

  ซ่อมบำรุง รถยนต์ ช่วงล่าง เครื่องยนต์

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งปักธงชัย

  จังหวัด นครราชสีมา

  วันที่ 23 มี.ค. 2553
  <<< ก่อนหน้า     1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 19    ต่อไป >>>  หางานเสาร์อาทิตย์   หางานบริษัทรถยนต์   หางานสงขลา   หางานธุรการ   หางานดอนเมือง   หางานสงขลาหาดใหญ่   หางาน สถิติ   หางาน ขอนแก่น   กิมหยงหางานหาดใหญ่   หางานกรุงเทพ   หางานทำที่ตรัง   หางานพี่เลี้ยงเด็ก   หางานนครปฐม   หางานดีเทลยา   หางานในสมุทรสาคร   หางานราช   หางานสุราษฎร์ธานี   หางานภาษาอังกฤษ   หางานขาย   , ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , การเดินทาง , รีวิวโรงแรม , รีวิวอาหาร , รีวิวร้านอาหาร , โฆษณาฟรี , ร้านค้าออนไลน์


  BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

  © Copyright 2004-2019 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

  sitemap
  ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30