BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว - ข่าว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  

บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด

บริษัทเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค - บริโภค (สามารถดูผลิตภัณฑ์ได้ที่ www.generalgroup.com , www.heartbeatclub.com และ www.add-love.com ) ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแพร่หลายในประเทศและต่างประเทศ


ที่อยู่ เลขที่ 51/3 หมู่ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120


โทร 0-2980-9206-12 ต่อ 125, 213 | แฟกส์ 0-2574-3394

1. เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ และ ลูกหนี้ ด่วน!!!!!!

- จัดทำบันทึกบัญชีด้านรับและด้านจ่าย
- จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.3,53,54 ภธ.40
- จัดทำรายเละเอียด

อัตรา 2

เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

  วันที่ 31 ก.ค. 2558


  2. Production Supervisor/ หัวหน้าแผนกผลิต

  ควบคุม ดูแลและเตรียมการผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสา

  อัตรา 5

  เงินเดือน ตามข้อตกลง หรือ ตามโครงส้รางบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

  วันที่ 31 ก.ค. 2558


  3. ช่างซ่อมบำรุง (ด่วน)

  ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าและเครื่องจักร ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

  อัตรา 4

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

  วันที่ 31 ก.ค. 2558


  4. หัวหน้าแผนกพัฒนาบรรจุภัณฑ์

  1.ออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ต่างๆ
  2.อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามข้อตกลง หรือ ตามโครงส้รางบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

  วันที่ 31 ก.ค. 2558


  5. จนท.พัฒนาผลิตภัณฑ์(ด่วนมาก)

  จัดทำเอกสารระบบคุณภาพของแผนก รวมถึงการอกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

  วันที่ 31 ก.ค. 2558


  6. ผู้จัดการแผนกขายต่างจังหวัด / กรุงเทพฯ

  1.ประมาณการยอดขายและจัดทำแผนส่งเสริมการขาย
  2.กำหนดเป้าหมายและบริหารจัดการทีมขายให้บรรลุเป้าหมาย
  3.

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

  วันที่ 31 ก.ค. 2558


  7. ช่างซ่อมบำรุง ,ช่างควบคุมเครื่องจักร,ช่างไฟฟ้า

  -ซ่อมบำรุง และควบคุมเครื่งจักร ภายในโรงงาน
  -ทำการ PM เครื่องจักร และ KPI ของแผนก
  -บันทึกรายงานเอกส

  อัตรา 5

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  วันที่ 31 ก.ค. 2558


  8. เจ้าหน้าที่ีบัญชีเจ้าหนี้ และ ลูกหนี้ ด่วน!!!!!!

  - จัดทำบันทึกบัญชีด้านรับและด้านจ่าย
  - จัดทำภาษีหัก ณ ที่ีจ่าย ภงด.3,53,54 ภธ.40
  - จัดทำรายเละเอีย

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

  วันที่ 31 ก.ค. 2558


  9. พนักงานขายเครดิต / หน่วยรถเงินสด กรุงเทพฯ / ต่างจังหวัด(ด่วนมาก)

  - นำเสนอการขายสินค้า
  - ออกพบลูกค้าทั้งเก่า และ หาลูกค้ารายใหม่
  - รายงานสภาพตลาด และคู่แข่ง

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท(รายได้ดี มั่นคง มีสวัสดิการมั่นคง และ ค่าคอมมิชชั่น)

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

  วันที่ 31 ก.ค. 2558


  10. Production Supervisor/ หัวหน้าแผนกผลิต

  ควบคุม ดูแลและเตรียมการผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสา

  อัตรา 5

  เงินเดือน ตามข้อตกลง หรือ ตามโครงส้รางบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

  วันที่ 31 ก.ค. 2558


  11. เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน

  - คำนวณต้นทุน ORACLE
  - จัดทำรายงาน สินค้าคงเหลือ และต้นทุน
  - ตรวจเช็คสินค้าคงเหลือ วัตถุดิบ และบรร

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามข้อตกลง หรือ ตามโครงส้รางบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

  วันที่ 31 ก.ค. 2558


  12. Marketing Trainee (Product)

  -สนันสนุนฐานข้อมูล เพื่อใช้ในการทำกิจกรรมทางการตลาด
  -บริหารจัดการเอกสาร และข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนา

  อัตรา 1

  เงินเดือน เงินเดือนตามโครงสร้าง / วุฒิและประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

  วันที่ 31 ก.ค. 2558


  13. ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (Marketing Manager)

  -คิดกลยุทธ์ทางการตลาด ในการสร้างแบรนด์ใหม่ พัฒนาสินค้า วางคอนเซปท์ สร้างภาพลักษณ์ของสินค้า และวางแผน

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามความรู้ความสามารถ และ ประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

  วันที่ 31 ก.ค. 2558


  14. เจ้าหน้าที่เปิดบิล

  - เปิดบิล ,ออเดอร์ ตามเอกสารฝ่ายขาย
  - พิมพ์ , แยก ,จัดเก็บ บิลต่าง ๆ
  - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

  วันที่ 31 ก.ค. 2558


  15. ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ (Product & Import manager)

  -คิดกลยุทธ์ทางการตลาด ในการสร้างแบรนด์ใหม่ พัฒนาสินค้า วางคอนเซปท์ สร้างภาพลักษณ์ของสินค้า และวางแผน

  อัตรา 2

  เงินเดือน - บริษัทฯ จะดูแลสวัสดิการและค่าจ้างตามความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เป็นอย่างดี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

  วันที่ 31 ก.ค. 2558


  16. เจ้าหน้าที่ช่างคุมเครื่อง Extruder

  ขึ้นรูปอาหารด้วยเครื่องเอ็กทรูเดอร์

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

  วันที่ 31 ก.ค. 2558


  17. พนักงานขายเครดิต / หน่วยรถเงินสด กรุงเทพฯ / ต่างจังหวัด(ด่วนมาก)

  - นำเสนอการขายสินค้า
  - ออกพบลูกค้าทั้งเก่า และ หาลูกค้ารายใหม่
  - รายงานสภาพตลาด และคู่แข่ง

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท(รายได้ดี มั่นคง มีสวัสดิการมั่นคง และ ค่าคอมมิชชั่น)

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

  วันที่ 31 ก.ค. 2558


  18. เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร(Document Control)

  - ดูแลและควบคุมเอกสารส่วนกลางระะบบคุณภาพต่างๆ ขึ้นทะเบียนเอกสารจัดเก็บเอกสารตามระบบ แก้ไขเอกสารบันทึ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามข้อตกลง หรือ ตามโครงส้รางบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

  วันที่ 31 ก.ค. 2558


  19. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย Trade Marketting

  วางแผนงานกิจกรรมการส่งเสริมการขาย ช่องทาง Modoen Trade

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

  วันที่ 31 ก.ค. 2558


  20. ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ (Manager Brand)

  -คิดกลยุทธ์ทางการตลาด ในการสร้างแบรนด์ใหม่ พัฒนาสินค้า วางคอนเซปท์ สร้างภาพลักษณ์ของสินค้า และวางแผน

  อัตรา 1

  เงินเดือน - บริษัทฯ จะดูแลสวัสดิการและค่าจ้างตามความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เป็นอย่างดี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

  วันที่ 31 ก.ค. 2558


  21. ผู้ช่วยพนักงานขาย ตจว.

  ขับรถส่งสินค้าอุปโภค - บริโภคของบริษัท

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

  วันที่ 31 ก.ค. 2558


  22. Marketing Manager (อาหารเพื่อสุขภาพ)

  วางแผนและกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด รวมถึงการกำหนดช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ ๆ โดยผ่านสื่อโฆษณาและกิจกรรมส

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

  วันที่ 31 ก.ค. 2558


  23. พนักงานบัญชีต้นทุน ด่วน!!!

  -

  อัตรา 2

  เงินเดือน 8,000 - 9,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

  วันที่ 31 ก.ค. 2558


  24. พนักงานขายเครดิต เขตกรุงเทพฯ ด่วน!

  ขายสินค้า(เีครดิต) อุปโภค-บริโภค ให้กับร้านค้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่ได้รับมอบหมาย

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน 7,000-10,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  วันที่ 31 ก.ค. 2558


  25. หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุงไฟฟ้า ด่วน !

  ควบคุมดูแล และซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน

  อัตรา 2

  เงินเดือน 12,000-15,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

  วันที่ 31 ก.ค. 2558


  26. พนักงานขับรถจัดส่ง

  ส่งสินค้าของบริษัทในเขตกรุึงเทพฯ และปริมณฑล

  อัตรา 4

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

  วันที่ 31 ก.ค. 2558


  27. Production Supervisor ด่วน!

  ควบคุม ดูแลและเตรียมการผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสา

  อัตรา 2

  เงินเดือน 10,000-14,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

  วันที่ 31 ก.ค. 2558


  28. เจ้าหน้าที่กราฟฟิค

  สามารถออกแบบงานด้าน package, ฉลากสินค้า, โปสเตอร์โฆษณาตามนิตยสาร

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

  วันที่ 31 ก.ค. 2558


  29. ผู้จัดการแผนก IE

  ตรวจสอบ ศึกษาและออกแบบกระบวนการผลิต ให้ลดต้นทุนและของเสียในกระบวนการผลิต

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

  วันที่ 31 ก.ค. 2558


  30. เจ้าหน้าที่จัดส่ง

  ดุแลเอกสารของแผนกจัดส่งและสโตร์ ทำงานที่ได้รับมอบหมาย ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  อัตรา 2

  เงินเดือน 7,000 - 9,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

  วันที่ 31 ก.ค. 2558

  หางานยะลา   หางานทัวร์   หางานสุรินทร์   หางานปทุมธานี   หางานลำพูน   หางาน ภาษาจีน   หางานตรัง   หางานคลีนิคความงาม   หางานเชียงใหม่   หางานบัญชีการเงิน   หางานกาญจนบุรี   หางานบริษัทชั้นนํา   หางาน ชลบุรี   หางานเมืองทองธานี   หางานระยอง   หางานช่างทอง   หางานนครศรีธรรมราช   หางานทำเชียงใหม่   หางานอสังหา   หางานจังหวัดระยอง   , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , ความรัก , ดูดวง , ร้านอาหาร , วาไรตี้ , ท่องเที่ยว , ลดน้ำหนัก , ออกกำลังกาย , คติสอนใจ , บิวตี้ , แฟชั่น , สุขภาพ , ทำอาหาร , เจลล้างหน้าสำหรับผิวแพ้ง่าย , มือถือ , gangdara , สถานที่ท่องเที่ยว , แนะนำโรงแรม , เส้นทางการเดินทาง , ทริปท่องเที่ยว , แนะนำร้านอาหาร , ข่าวสารท่องเที่ยว , รีวิวโรงแรม , บิวตี้ , ทรงผม , แฟชั่น , สุขภาพ , ข่าวดัง , ข่าวดารา , ดูดวง , ความรัก , กินเที่ยว , ไลฟ์สไตล์ , โปรโมชั่น , เทคโนโลยี ข่าวเศรษฐกิจ , ผู้หญิง , health , สุขภาพ , สมุนไพร , วิตามิน , โรค , ยา , ลดน้ำหนัก , มือถือ , ราคามือถือ , สเปคมือถือ , รีวิวมือถือ , ข่าวมือถือ , ข่าวไอที ร้านค้าออนไลน์ , ขายของออนไลน์ ,


  BuddyJob.com

  © Copyright 2004-2022 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

  sitemap