BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  


บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด

รับพิมพ์สกรีน บนสิ่งทอ เสื้อผ้า เพื่อส่งออกต่างประเทศ และมีการพัฒนางานพิมพ์แบบใหม่ทันสมัยมากยิ่งขึ้น เช่น งานพิมพ์บนวัสดุชนิดพิเศษ งานปั๊มลายบนสิ่งทอ ปัจจุบันมีการขยายงาน เพิ่มสาขาไปที่ จ.ราชบุรี(อ.บ้านโป่ง) จ. พิจิตร (อ.วชิรบารมี) และยังขยายงานในธุรกิจต่าง ๆ เช่น ธุรกิจผลิตภัณฑ์นำดื่ม


ที่อยู่ 80/25 หมู่ 1 ถนนพระราม 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150


โทร 02-416- 3375 | แฟกส์ 02-416- 3375

1. .Net Programmer, Web Programmer

พัฒนา Win App หรือ Web App ภายในองค์กร

อัตรา 2

เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน

  วันที่ 30 มี.ค. 2555


  2. สถาปนิก (Architect) ประจำสำนักงานกรุงเทพ

  ออกแบบรีสอร์ท เขียนแบบแสดงรายละเอียด ประสานงานด้านแบบ ติดต่อหน่วยงานราชการ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน

  วันที่ 30 มี.ค. 2555


  3. โฟร์แมน (ประจำเกาะกูด จ.ตราด)

  ควบคุมดูแลการก่อสร้างโครงการรีสอร์ทที่เกาะกูด

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด

  จังหวัด ตราด

  วันที่ 30 มี.ค. 2555


  4. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

  ดูแลการจัดการงานบุคคล (HRM - HRD) ทั้งหมด

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน

  วันที่ 30 มี.ค. 2555


  5. เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายการตลาด

  งานด้านธุรการประสานงานฝ่ายขายและบริการลูกค้า

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน

  วันที่ 30 มี.ค. 2555


  6. เจ้าหน้าที่บุคคล

  งานสรรหาว่าจ้าง งานค่าจ้างเงินเดือน งานทะเบียนประวัติและอัตรากำลังคน งานฝึกอบรมและงานด้านธุรการ และง

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน

  วันที่ 30 มี.ค. 2555


  7. พนักงานธุรการ

  ประสานงานทั่วไป

  อัตรา 1

  เงินเดือน 9,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน

  วันที่ 30 มี.ค. 2555


  8. พนักงานฝ่ายผลิต (ประจำสาขาราชบุรี)

  พนักงานฝ่ายผลิต

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด

  จังหวัด ราชบุรี

  วันที่ 30 มี.ค. 2555


  9. Customer Service

  ดูแลลูกค้า,แก้ไขปัญหาให้ลูกค้า,รับผิดชอบเป้าหมาย,ประสานงาน

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน

  วันที่ 30 มี.ค. 2555


  10. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

  งานพัฒนาบุคลากร งานฝึกอบรม งานพัฒนาระบบคุณภาพ เอกสารระบบคุณภาพ การติดตามและประเมินผลการฝึกอบรมพัฒนา

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน

  วันที่ 30 มี.ค. 2555


  11. Customer Service (ต่างประเทศ)

  บริการลูกค้า/ประสานงาน Customer Service
  ดูแลลูกค้าต่างประเทศ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน

  วันที่ 30 มี.ค. 2555


  12. วิศวกรตกแต่งภายใน

  ไม่ระบุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน

  วันที่ 30 มี.ค. 2555


  13. Technical Service of representative office in Hanoi/Jakarta

  Be our oversea resident technical service in Vietnam/Indonesia, responsible for the after-sales serv

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน

  วันที่ 30 มี.ค. 2555


  14. แม่ครัว

  แม่ครัวอาหารไทย จีน ญี่ปุ่น ตะวันตก

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน

  วันที่ 30 มี.ค. 2555


  15. พนักงานส่งเอกสาร

  รับ-ส่งเอกสาร

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน

  วันที่ 16 ก.ค. 2553


  16. Programmer, .Net Programmer, Web Programmer

  พัฒนา Application ภายในองค์กร

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน

  วันที่ 16 ก.ค. 2553


  17. เจ้าหน้าที่สรรหาและว่าจ้าง ด่วนมาก

  ดูแลเรื่องอัตรากำลังพล การสรรหาพนักงาน
  คัดเลือกบุคคลากรให้ตรงตามความต้องการ
  และงานอื่นๆที่ได้รับมอ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน

  วันที่ 16 ก.ค. 2553


  18. เจ้าหน้าที่บัญชี ด่วน

  ดูแลเรื่องของบัญชีลูกหนี้ และอื่นๆตามมอบหมาย

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน

  วันที่ 16 ก.ค. 2553


  19. วิศวกรไฟฟ้า เกาะกูด จ.ตราด

  ออกแบบควบคุมและวางระบบงานไฟฟ้าทั้งหมด

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด

  จังหวัด ตราด

  วันที่ 16 ก.ค. 2553


  20. เจ้าหน้าที่แฟชั่นดีไซน์

  ออกแบบดีไซน์งานลายพิมพ์ของบริษัทเพื่อนำเสนอลูกค้าและนำเข้าโชว์รูมและห้องประชุม

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน

  วันที่ 16 ก.ค. 2553


  21. เจ้าหน้าที่สรรหาและสวัสดิการ ประจำ ราชบุรี

  สรรหาพนักงานและดูแลเรื่องสวัสดิการในโรงงานให้พนักงาน

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด

  จังหวัด ราชบุรี

  วันที่ 16 ก.ค. 2553


  22. เจ้าหน้าที่โสตร์

  ไม่ระบุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน

  วันที่ 16 ก.ค. 2553


  23. พนักงานพิมพ์+การ์เม้นท์

  พิมพ์ + การ์เม้นท์

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน

  วันที่ 16 ก.ค. 2553


  24. เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด่วนมาก

  วิจัยและพัฒนาคุณภาพคุณภาพผลิตภัณฑ์ ค้นคว้าหาวัสดุหรือวิธีการใหม่ๆ เพื่อผลิตภัณฑ์ใหม่

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน

  วันที่ 16 ก.ค. 2553


  25. ประกวดออกแบบสัญลักษณ์ Brander MANG-MOOM

  หลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวด
  1.ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดได้แก่ บุคคลทั่วไป นิสิต นักศึกษาที่สนใจ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน

  วันที่ 16 ก.ค. 2553


  26. วิศวกรเคมีสิ่งทอ ด่วนมาก

  - ทำงานด้าน R&D
  - ค้นคว้า และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ในงานพิมพ์/สกรีน บนสิ่งทอ ,เสื้อผ้า
  - ค้นค

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน

  วันที่ 16 ก.ค. 2553


  27. เจ้าหน้าที่การเงิน ด่วน

  ดูเรื่องในเรื่องการเบิก-จ่ายเงิน
  เรื้องเช็ค
  เอกสารทางด้านการเงิน

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน

  วันที่ 16 ก.ค. 2553


  28. ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชี ด่วนมาก

  ช่วยผู้จัการบัญชีในการบริหารจัดการงานในฝ่ายบัญชี

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน

  วันที่ 16 ก.ค. 2553


  29. วิศวกรโครงการ ประจำโครงการรีสอร์ท เกาะกูด ด่วนที่สุด

  ควบคุมงานก่อสร้างรีสอร์ททั้งระบบ ที่เกาะกูด จ.ตราด

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด

  จังหวัด ตราด

  วันที่ 16 ก.ค. 2553


  30. ช่างไฟฟ้ากำลัง ด่วนมาก

  ดูแลบำรุง ซ้อมแซมงานในส่วนของงานไฟฟ้าทั้งระบบ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน

  วันที่ 16 ก.ค. 2553


  31. เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา ประจำราชบุรี ด่วน

  1.พัฒนาสินค้าประเภทงานพิมพ์ offset
  2.สามารถใช้เครื่องพิมพ์ offset ได้
  3.วิจัยและพัฒนาคุณภาพผลิตภั

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด

  จังหวัด ราชบุรี

  วันที่ 16 ก.ค. 2553


  32. Marketing Oversea Manager

  ดูแลเรื่องแผนการตลาดต่างประเทศ และ ในประเทศ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน

  วันที่ 16 ก.ค. 2553


  33. หัวหน้าแผนกทดสอบR&D

  รับผิดชอบควบคุม ดูแลงานภายในแผนกทดสอบ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด

  จังหวัด ราชบุรี

  วันที่ 16 ก.ค. 2553


  34. วิศวกรฝ่ายผลิต (IE) ราชบุรี ด่วน

  พัฒนามาตรฐานการผลิต และเพิ่มผลผลิต

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด

  จังหวัด ราชบุรี

  วันที่ 16 ก.ค. 2553


  35. เจ้าหน้าที่วิจัยผลิตภัณฑ์R&D

  พัฒนาสินค้า OFFSET สามารถใช้เครื่องพิมพ์ OFFSET ได้

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด

  จังหวัด ราชบุรี

  วันที่ 16 ก.ค. 2553
  หางานตรัง   หางานอุตรดิตถ์   หางานราช   หางานเภสัชกร   หางานเสาร์อาทิตย์   หางานเลขาเยอรมัน   หางานโคราช   หางานธนาคาร   หางานเขตมีนบุรี   หางานซอยลาซาล   หางาน ระยอง   หางานเลขานุการ   หางาน สมุทรปราการ   หางานโรงแรมภูเก็ต   หางานแหลมฉบัง   หางานในอุบล   หางานในเขตประเวศ   หางานทนายความ   หางานบางนา   หางานอยุธยาไฮเทค   , บิวตี้ , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , แฟชั่นเสื้อผ้า , ข่าว , ดวง , ความรัก , วาไรตี้ , ท่องเที่ยว , รีวิวร้านอาหาร , ลดน้ำหนัก , ออกกำลังกาย , สุขภาพ , คติสอนใจ , สูตรอาหาร , สถานที่ท่องเที่ยว , โรงแรม , เส้นทางการเดินทาง , ทริปท่องเที่ยว , รีวิวร้านอาหาร , ข่าวสารท่องเที่ยว , มือถือ , SiamOK , เว็บผู้หญิง , ร้านค้าออนไลน์ , ขายของออนไลน์ , 108


  BuddyJob.com

  © Copyright 2004-2020 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

  sitemap