BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  

บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด


บริษัทโกลด์สตาร์เมททอล จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2531 ผลิตสินค้าประเภทอลูมิเนียมเส้นหน้าตัด เพื่อใช้ในการทำประตู หน้าต่าง และงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ


ที่อยู่ เลขที่ 88 ม.5 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110


โทร 034-467-154-7 | แฟกส์ 034-467-158-9

1. หัวหน้าแผนกจัดส่ง

- จัดส่งงานให้ลูกค้าตรงเวลา, น้ำหนักที่กำหนด อย่างมีประสิทธิภาพ และ ประหยัดต้นทุน ทั้งนี้เพื่อให้เป็

อัตรา 1

เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 9 ม.ค. 2559


  2. เจ้าหน้าที่การตลาดผลิตภัณฑ์

  - ปฏิบัติงานตามแผนการตลาด
  - รวบรวมข้อมูลทางการตลาด และ วิเคราะห์
  - นำเสนอสื่อ สิ่งพิมพ์ โปรโมชั่น

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 9 ม.ค. 2559


  3. หัวหน้าแผนกบัญชี

  - จัดทำงบการเงิน
  - ควบคุมการบันทึกบัญชีต่างๆ
  - ตรวจสอบความถูกต้องของการจัดทำบัญชี
  - งานอื่นๆตามที

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 9 ม.ค. 2559


  4. เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้

  -เปิดใบกำกับภาษีขาย , ตามยอดที่ลูกค้าได้,จัดทำรายงานภาษีขาย , คิดค่าคอมมิชั่นให้กับ Sale และอื่นๆตาม

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 9 ม.ค. 2559


  5. Programmer

  -สามารถเขียนโปรแกรม c#.NET,VB.NET,JAVA ได้
  -มีประสบการณ์ในการทำงานกับระบบ ERP-AX (เขียนโปรแกรม Supp

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 9 ม.ค. 2559


  6. วิศวกรเครื่องกล

  -ออกแบบพัฒนาเครื่องจักรให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
  -ดูแลกำกับเรื่อง spare part ส่งหัวหน้าส่วนวิศวกร

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 9 ม.ค. 2559


  7. หัวหน้าแผนกวิศวกรรม

  -บริหารและควบคุมการทำงานของพนักงานแผนกวิศวกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 9 ม.ค. 2559


  8. เจ้าหน้าที่บัญชีงบประมาณ

  -จัดทำ วางแผนงบประมาณของบริษัท
  -ตรวจสอบความถูกต้องการขอใช้งบประมาณ
  -รวบรวมข้อมูลงบประมาณทั้งหมดของ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 9 ม.ค. 2559


  9. วิศวกรไฟฟ้า

  - ออกแบบปรับปรุงพัฒนาให้เครื่องจักร สามารถทำงานแบบ Automatic ได้อย่างสมบูรณ์แบบ
  - ออกแบบอุปกรณ์ตามใ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 9 ม.ค. 2559


  10. หัวหน้าแผนกจัดซื้อ (ด่วน)

  -รับผิดชอบการวางแผนในการสรรหาและคัดเลือกผู้ขายรายใหม่,เจรจาต่อรองการดำเนินการจัดซื้อและวางแผนการส่งม

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 9 ม.ค. 2559


  11. เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด (ด่วนมาก)

  - จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์
  - วางแผนการตลาด
  - จัดกิจกรรมการตลาด
  - วิจัยตลาด เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 9 ม.ค. 2559


  12. พนักงานทั่วไป (ด่วนมาก)

  -ทำงานใน Line การผลิต,คุมเครื่อง
  -สามารถเข้ากะได้

  อัตรา 5

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 9 ม.ค. 2559


  13. ผู้จัดการฝ่ายบัญชี-การเงิน (ด่วน)

  - รับผิดชอบการวางแผนงานด้านบัญชีและการเงิน เพื่อควบคุม ตรวจสอบ ให้การบริหารต้นทุนค่าใช้จ่ายขององค์กร

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 9 ม.ค. 2559


  14. เจ้าหน้าที่บัญชีทรัพย์สิน

  -จัดทำทะเบียนทรัพย์สินทั้งหมดของบริษัท
  -ควบคุมดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ คำนวณและบันทึกบัญชีค่าเสื่อมร

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 9 ม.ค. 2559


  15. QMR

  - รับผิดชอบการกำหนดแนวทาง การวางแผนและการประสานงานในการจัดทำ ทบทวน รักษา และพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 9 ม.ค. 2559


  16. เจ้าหน้าที่ IT

  -สามารถเขียนโปรแกรม VB.NET,JAVA ได้
  -รู้ระบบ ERP (เขียนโปรแกรม Support ได้)
  -สามารถวิเคราะห์และออก

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 9 ม.ค. 2559


  17. วิศวกรเครื่องกล (ด่วน)

  -ออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
  -สามารถเขียนแบบ Automatic ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 9 ม.ค. 2559


  18. ผู้แทนขาย (ด่วน)

  รับผิดชอบเสนอขาย ให้กับลูกค้าให้ได้ตามเป้าที่กำหนด
  จัดทำรายงานการเข้าพบลูกค้าและรายงานขายประจำเดือน

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 9 ม.ค. 2559

  หางานลำพูน   หางาน เพชรบูรณ์   หางานแถวลาซาล   หางานเภสัชกร   หางานนครสวรรค์   หางานแคชเชียร์   หางานpc   หางาน pg   หางาน ลาดพร้าว   หางาน กาฬสินธุ์   หางานหาดใหญ่   หางานสายการบิน   หางานจิวเวลรี่   หางานจังหวัดเลย   หางานเลขาเยอรมัน   หางาน part time   หางานนิคมลําพูน   หางานโรงแรม   หางานกิมหยงหาดใหญ่   , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , ความรัก , ดูดวง , ร้านอาหาร , วาไรตี้ , ท่องเที่ยว , ลดน้ำหนัก , ออกกำลังกาย , คติสอนใจ , บิวตี้ , แฟชั่น , สุขภาพ , ทำอาหาร , เจลล้างหน้าสำหรับผิวแพ้ง่าย , มือถือ , สถานที่ท่องเที่ยว , แนะนำโรงแรม , เส้นทางการเดินทาง , ทริปท่องเที่ยว , แนะนำร้านอาหาร , ข่าวสารท่องเที่ยว , รีวิวโรงแรม , บิวตี้ , ทรงผม , แฟชั่น , สุขภาพ , ข่าวดัง , ข่าวดารา , ดูดวง , ความรัก , กินเที่ยว , ไลฟ์สไตล์ , โปรโมชั่น , เทคโนโลยี ข่าวเศรษฐกิจ , ผู้หญิง , job , ร้านค้าออนไลน์ , ขายของออนไลน์ ,


  BuddyJob.com

  © Copyright 2004-2021 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

  sitemap