BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  


บริษัท อรลักษณ์สิงห์บุรี(1994) จำกัด

รับเหมางานก่อสร้างถนน สะพาน เขื่อน อาคารโรงงาน


ที่อยู่ เลขที่ 49/1 หมู่ 6 ตำบลโพชนไก่ อำเภอบางระจัน สิงหบุรี 16130


โทร 0-3659-1133 | แฟกส์ 0-3654-4216

1. ช่างสำรวจงาน

ควบคุม ให้ระดับ งานถนน และงานในโครงการ

อัตรา 1

เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อรลักษณ์สิงห์บุรี(1994) จำกัด

  จังหวัด กระบี่

  วันที่ 23 มี.ค. 2553


  2. พนักงานฝ่ายบุคคล

  รับสมัครพนักงาน สัมภาษณ์พนักงาน อบรมกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆของทางบริษัท อบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการทำงา

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อรลักษณ์สิงห์บุรี(1994) จำกัด

  จังหวัด สิงหบุรี

  วันที่ 23 มี.ค. 2553


  3. สมุห์บัญชี

  จัดทำบัญชีรายวัน แยกประเภท งบดุล งบกำไรขาดทุน ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ปิดงบการเงิน

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อรลักษณ์สิงห์บุรี(1994) จำกัด

  จังหวัด สิงหบุรี

  วันที่ 23 มี.ค. 2553


  4. พนักงานสโตร์

  งานธุรการ จัดเก็บบันทึก วัสดุ อะไหล่ วัตถุดิบ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อรลักษณ์สิงห์บุรี(1994) จำกัด

  จังหวัด สิงหบุรี

  วันที่ 23 มี.ค. 2553


  5. พนักงานควบคุมแพล้นท์คอนกรีต

  ควบคุม concrete plant และการผลิตคอนกรีตให้ได้ตามมาตรฐานงาน

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อรลักษณ์สิงห์บุรี(1994) จำกัด

  จังหวัด กระบี่

  วันที่ 23 มี.ค. 2553


  6. ผู้ช่วยช่างยนต์

  ซ่อมรถยนต์และเครื่องจักรกลของทางบริษัท

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อรลักษณ์สิงห์บุรี(1994) จำกัด

  จังหวัด สิงหบุรี

  วันที่ 23 มี.ค. 2553


  7. พนักงานบัญชี

  ทำบัญชี รายรับรายจ่าย ลูกหนี้เจ้าหนี้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ติดต่อประสานงานหน่วยงานสรรพากร และหน่วยราชการต

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อรลักษณ์สิงห์บุรี(1994) จำกัด

  จังหวัด สิงหบุรี

  วันที่ 23 มี.ค. 2553


  8. ช่างเครื่องยนต์

  ซ่อมบำรุงรักษา เครื่องจักรกลหนัก เครื่องยนต์ดีเซล เบนซิน ของทางบริษัท

  อัตรา 5

  เงินเดือน 7,000-13,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อรลักษณ์สิงห์บุรี(1994) จำกัด

  จังหวัด สิงหบุรี

  วันที่ 23 มี.ค. 2553


  9. ช่างไฮดรอลิคส์

  ตรวจเช็คซ่อมบำรุง ระบบHydraulics ในเครื่องจักรกลหนัก

  อัตรา 1

  เงินเดือน 8,000-13,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อรลักษณ์สิงห์บุรี(1994) จำกัด

  จังหวัด สิงหบุรี

  วันที่ 23 มี.ค. 2553


  10. หัวหน้าช่าง

  ซ่อม บำรุง เครื่องจักรกลหนัก เครื่องยนต์ดีเซล,ระบบไฮดรอลิคเครื่องจักรกลหนัก วางแผนงานตรวจเช็คซ่อมบำร

  อัตรา 2

  เงินเดือน 10,000-16,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อรลักษณ์สิงห์บุรี(1994) จำกัด

  จังหวัด สิงหบุรี

  วันที่ 23 มี.ค. 2553


  11. ผู้รับเหมา

  รับเหมา ทั้งระบบหรือเฉพาะค่าแรง งานโครงสร้างเหล็ก งานโครงสร้างอาคาร งานตกแต่งภายใน งานไฟฟ้าอาคาร ง

  อัตรา 5

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อรลักษณ์สิงห์บุรี(1994) จำกัด

  จังหวัด กระบี่

  วันที่ 23 มี.ค. 2553


  12. วิศวกรเครื่องกล

  ออกแบบแก้ไข ซ่อม สร้างเครื่องจักรกลหนัก วางแผนงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลหนัก

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อรลักษณ์สิงห์บุรี(1994) จำกัด

  จังหวัด สิงหบุรี

  วันที่ 23 มี.ค. 2553


  13. โฟร์แมน

  สำรวจ อ่านแบบ ควบคุมงานก่อสร้างถนน สะพาน จัดทำรายงานการก่อสร้าง ติดต่อประสานงาน

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อรลักษณ์สิงห์บุรี(1994) จำกัด

  จังหวัด สิงหบุรี

  วันที่ 23 มี.ค. 2553


  14. เจ้าหน้าที่ทดสอบวัสดุ

  ตรวจสอบวัสดุ ดิน หิน ทราย คอนกรีต ที่ใช้ในงานก่อสร้าง ทำรายงานการทดสอบ ส่งหน่วยราชการต่างๆ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อรลักษณ์สิงห์บุรี(1994) จำกัด

  จังหวัด กระบี่

  วันที่ 23 มี.ค. 2553


  15. ผู้ช่วยวิศวกร

  ควบคุมตรวจสอบงานก่อสร้าง เก็บข้อมูล เคลียร์แบบ จัดทำรายงานประจำเดือน

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อรลักษณ์สิงห์บุรี(1994) จำกัด

  จังหวัด กระบี่

  วันที่ 23 มี.ค. 2553


  16. วิศวกรสนาม

  บริหารโครงการ วางแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ติดต่อประสานงานผู้รับเหมาและหน่วยงานราชการ งานถนน งานสะพาน งา

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อรลักษณ์สิงห์บุรี(1994) จำกัด

  จังหวัด สิงหบุรี

  วันที่ 23 มี.ค. 2553


  17. วิศวกรโครงการ

  ไม่ระบุ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อรลักษณ์สิงห์บุรี(1994) จำกัด

  จังหวัด สิงหบุรี

  วันที่ 23 มี.ค. 2553
  หางานโคราช   หางานกำแพงเพชร   หางานวิศวกรโยธา   หางานวิจัย   หางานข้าราชการ   หางาน freelance   หางานก่อสร้าง   หางานผู้ช่วยกุ๊ก   หางานลําปาง   หางาน ปทุมธานี   หางานนครพนม   หางานเกษตร   หางานพริตตี้   หางานนวนคร   หางานศรีสะเกษ   หางานอมตะนคร   หางานกรุงเทพ   หางานช่างไฟฟ้า   หางาน กิมหยง   , บิวตี้ , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , แฟชั่นเสื้อผ้า , ข่าว , ดวง , ความรัก , วาไรตี้ , ท่องเที่ยว , รีวิวร้านอาหาร , ลดน้ำหนัก , ออกกำลังกาย , สุขภาพ , คติสอนใจ , สูตรอาหาร , สถานที่ท่องเที่ยว , โรงแรม , เส้นทางการเดินทาง , ทริปท่องเที่ยว , รีวิวร้านอาหาร , ข่าวสารท่องเที่ยว , มือถือ , SiamOK , เว็บผู้หญิง , ร้านค้าออนไลน์ , ขายของออนไลน์ , 108


  BuddyJob.com

  © Copyright 2004-2020 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

  sitemap