BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว - ข่าว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )


บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน ) เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการเป็นผู้บริหารศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ รวมถึงธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจการผลิตและจำหน่ายข้าวสาร ธุรกิจสนามกอล์ฟ และธุรกิจอื่น ๆ อีกมาก ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2000 มีความประสงค์จะรับบุคลากรจำนวนมากเพื่อรองรับการขยายธุรกิจดังนี้


ที่อยู่ เลขที่ 444 ชั้น 8 อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330


โทร 02-620-7219, 02-620-7223, 02-620-7236 | แฟกส์ 02-6207000

1. ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกสื่อสารภายในองค์กร

- สร้างสรรค์แผนงาน, โครงการประชาสัมพันธ์ภายใน และดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี

อัตรา 1

เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557


  2. วิศวกรอาวุโส (อาคาร)

  1. สรุปเปรียบเทียบเสนอราคางานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมประมูลโครงการ
  2. รวบรวมแผนงานของผู้รับจ้างโครงกา

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557


  3. เจ้าหน้าที่ - ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกกำกับและดูแลการปฏิบัติการ

  - สอบทานความถูกต้องของเอกสาร ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ หลักเกณฑ์ ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด ท

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557


  4. ผู้จัดการแผนกกิจกรรมองค์กร CSR

  1. ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานของแผนกกิจกรรมสัมพันธ์ให้เป็นไปตามนโยบายอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพสู

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557


  5. เจ้าหน้าที่การเงิน ประจำสำนักงานใหญ่และบริษัทในเครือ

  • ดูแลการรับชำระเงินบมจ.เอ็ม บี เคและบริษัทในเครือ,สรุปการรับเงินประจำวันเสนอผู้บริหาร
  • สรุปงบกระแ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557


  6. ผู้จัดการฝ่ายขายในธุรกิจกอล์ฟและโรงแรม(Loch Palm Golf Club จ.ภูเก็ต)

  ผู้จัดการฝ่ายขาย
  - วางแผนกลยุทธ์ด้านการขาย บริหารทีมขาย และการบรหารลูกค้าทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด ภูเก็ต

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557


  7. พนักงานประจำร้านอาหารญี่ปุ่น

  รับสมัครพนักงานประจำร้านอาหาร ประจำที่ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค
  - พนักงานบริการ
  - แคชเชียร์
  - ครัวญี

  อัตรา จำนวนมาก

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557


  8. ผู้จัดการแผนกการตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Loch Palm Golf Club จ.ภูเก็ต)

  กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของแผนกการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นไปตามแนวทางและทิ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด ภูเก็ต

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557


  9. สถาปนิก (โครงการ)

  - สรุปเปรียบเทียบเสนอราคางานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมประมูลโครงการ
  - รวบรวมแผนงานของผู้รับจ้างโครงการ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557


  10. เจ้าหน้าที่สนับสนุนระบบสารสนเทศ(IT Support)

  1. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งด้าน Hardware และ Software ทั้งภายในบริษัทและบริษัทในเครือ
  - แก้ไขปัญหา

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557


  11. ผู้จัดการแผนกการเงินและบัญชี ประจำบริษัท แอพเพิล ออโต้ ออคชั่น(ไทยแลนด์) จำกัด

  1. กำหนดนโยบายและวางแผนงานด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งกำหนดระบบบัญชีและการเงินให้สอดคล้องกับ
  แนวทางก

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557


  12. ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (ประจำบริษัทเอ็มบีเค การันตี จำกัด)

  1) บริหารจัดการลูกหนี้ที่ค้างชำระเกินกว่า 3 งวด โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการที

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557


  13. ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก / ผู้จัดการแผนกลูกค้าสัมพันธ์และบริหารจัดการหนี้ )(ประจำบริษัท เอ็ม บี เค การันตี จำกัด )

  - ดูแลเรื่องการติดตามการรับชำระหนี้ของพอร์ตสิเชื่อ
  - จัดทำ/ทบทวนรายงานสรุปประจำงวดเสนอต่อผู้บริหารแ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557


  14. ผู้ช่วยผู้จัดการ-ผู้จัดการสรรหาและว่าจ้าง

  - รับผิดชอบการสรรหา คัดเลือก ผู้สมัครในตำแหน่งงานว่างตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งบริษัทฯ MBK และบริษัทใน

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557


  15. เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน ประจำที่บริษัท ริเวอร์เดล กอล์ฟ แอนด์ คันทรี่ คลับ จำกัด

  รายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบ
  - ควบคุม ดูแลบัญชีต้นทุนของบริษัททั้งในส่วนสนามกอล์ฟและคลับเฮ้าส์

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท / ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด ปทุมธานี

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557


  16. เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่าย

  1. ดูแลและจัดเก็บเอกสารเข้า - ออก ของฝ่ายทั้งหมด
  2. รวบรวมเอกสารและรายงานประจำเดือนของฝ่ายเพื่อนำส่

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557


  17. เจ้าหน้าที่สัญญาเช่าพื้นที่

  1. ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในและผู้เช่าหรือผู้โอนและผู้รับโอนสิทธิในการจัดทำสัญญาและบัน

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557


  18. เจ้าหน้าที่ธุรการบริการ

  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
  รับผิดชอบงานจัดเอกสาร / พิมพ์งานเอกสาร / ควบคุมทะเบียนการรับงานของ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557


  19. เจ้าหน้าที่บริหารระบบคุณภาพ

  - พัฒนาระบบงานของบริษัทในเครือ ให้เป็นไปตามระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9000
  - ดูแลการจัดทำเอกสารในระบบมาต

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557


  20. GUEST SERVICE OFFICE(Loch Palm Golf Club จ.ภูเก็ต

  ให้บริการลูกค้าที่เข้ามาพักในโรงแรม พาไปห้องพักของแขก และคอยให้บริการลูกค้าเพื่อให้เกิดความพึงพอใจมา

  อัตรา 3

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด ภูเก็ต

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557


  21. ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกส่งเสริมการตลาด

  - กำหนดแผนงานส่งเสริมการขายของศูนย์การค้า
  - ควบคุมการดำเนินการให้เป้นไปตามแผนงานที่ได้วางไว้
  - ราย

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557


  22. เจ้าหน้าที่สารสนเทศ (Loch Palm Golf Club จ.ภูเก็ต)

  1. งานระบบเครือข่าย
  2. งานดูแลระบบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้ผู้ใช้งาน
  3. งานดูแลซอฟแวร์และแอพพลิเคชันทา

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด ภูเก็ต

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557


  23. เจ้าหน้าที่เช่าพื้นที่สำนักงาน

  รับข้อมูลและตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องการจะเช่าพื้นที่ ภายใต้
  เงื่อนไข, ระเบียบ, กฎเกณฑ์,ข

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557


  24. Internal Audit (บัญชี)

  ศึกษาระบบของหน่วยงานที่เข้าดำเนินการตรวจสอบ และร่วมจัดทำแนวทางการ
  ตรวจสอบ
  จัดทำรายละเอียดระบบงานท

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557


  25. ผู้จัดการแผนกบริการพื้นที่ส่วนกลาง

  หน้าที่และความรับผิดชอบ
  1.1 จัดทำงบประมาณและงานโครงการประจำปี ของแผนกฯ
  1.2 ดูแลงานว่าจ้างผู้รับเหม

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557


  26. เจ้าหน้าที่บัญชี(Loch Palm Golf Club จ.ภูเก็ต)

  รับผิดชอบในการบันทึกเอกสารบัญชีเจ้าหนึ้ ลูกหนี้ ทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน จัดเก็บเอกสารทำทะเบียนคุ

  อัตรา 3

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด ภูเก็ต

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557


  27. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

  รับใบขอซื้อจากฝ่ายต่างๆและบริษัทในเครือ คัดเลือกผู้ขายนำขึ้นทะเบียน vender list และสืบราคาสินค้าส่งข

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557


  28. ผู้จัดการแผนกปรับอากาศ

  หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. วางแผนงานซ่อมบำรุงประจำปี
  2. จัดทำงบประมาณประจำปี
  3. จัดทำงบประมาณงา

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557


  29. เจ้าหน้าที่สินเชื่อ (รับนักศึกษาจบใหม่)

  ตรวจเช็คข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามสัญญาเช่าพื้นที่ เพื่อเตรียมออกใบแจ้ง หนี้ประจำเดือน
  ดูแลการเร

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557


  30. ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบริการลูกค้า

  - ดูแลการปฏิบัติงานด้านการให้บริการลูกค้า ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด
  - แนะนำและส่งเสริมผู้ใต้บังคับ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557


  31. เจ้าหน้าที่กิจกรรมสัมพันธ์

  1.คิดและวางแผนการจัดกิจกรรมภายใน-ภายนอกเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานและสร้างภาพลักษณ์

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557


  32. เจ้าหน้าที่ธุรการ (ธุรกิจประมูลรถยนต์ พื้นที่บางนา)

  - จัดทำรายการรถยนต์ที่ประมูล
  - ตรวจสอบและจัดทำเอกสาร สคบ.รถยนต์
  - บันทึกข้อมูลรถยนต์ลงในระบบการบัน

  อัตรา 4

  เงินเดือน 10,500-13,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557


  33. พนักงานชั่วคราว ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ด่วนมาก

  - รับผิดชอบการต้อนรับผู้สมัคร, ตรวจแบบทดสอบ, การจองห้องสัมภาษณ์งาน และการโทรนัดสัมภาษณ์บางตำแหน่งงาน

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557


  34. พนักงานบริการ (ศูนย์อาหารนานาชาติ MBK CENTER)

  ในบริการลูกค้าที่มาใช้บริการศูนย์อาหารนานาชาติ MBK CENTER

  อัตรา 4

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557


  35. Programmer

  1. งานพัฒนาระบบสารสนเทศ

  รับมอบหมายจาก ผู้บังคับบัญชาในการพัฒนาโปรแกรมใหม่ๆ หรือแก้ไขโปรแกรมเดิม

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557


  36. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบสารสนเทศ( IT Audit)

  ศึกษาและจัดทำรายละเอียดระบบงานของหน่วยงานที่รับการตรวจสอบ
  ร่วมจัดทำแนวทางการตรวจสอบ
  ปฏิบัติงานตรวจ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557


  37. เจ้าหน้าที่การเงิน

  - ดูแลการรับวางบิล,การทำใบสำคัญจ่าย,การติดตามเสนอลงนามในใบสำคัญจ่ายเช็ค,การจ่ายเช็ค,ตรวจสอบความถูกต้

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557


  38. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติการ ( Internal Audit)

  1. ศึกษาระบบงานของหน่วยงานที่เข้าดำเนินการตรวจสอบ
  2. จัดทำรายละเอียดต่างๆ ที่ต้องเข้าทำการตรวจสอบ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557


  39. เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่าย (ฝ่ายตรวจสอบการปฏิบัติการ)

  1. ดูแลตารางนัดหมายให้กับผู้อำนวยการฝ่ายต้นสังกัด
  2. ติดต่อประสานงานด้านต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557


  40. เจ้าหน้าที่กำกับดูแลกิจการ

  หน้าที่ความรับผิดชอบ:
  1.ส่งเอกสารให้กับ กลต.และตลท. ตามระยะเวลาที่กำหนด
  1.1 งบการเงินรายไตรมาศ และ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557


  41. IT Network Officer

  1. ดูแลงานด้านข้อมูล และสารสนเทศ ในเครือข่าย
  ใช้งานข้อมูล รวมทั้งสารสนเทศบนระบบเครือข่ายให้มีความเ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557


  42. Sales (ธุรกิจประมูลรถยนต์ พื้นที่บางนา)

  1. ติดต่อประสานงานลูกค้าผู้ส่งมอบรถยนต์
  2. ติดต่อประสานงานลูกค้าผู้ประมูลรถยนต์
  3. วางแผนงานด้านกา

  อัตรา 4

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557


  43. พนักงานแผนกบริการสำนักงาน (แม่บ้าน)

  ดูแลความสะอาดพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย จัดเตรียมอาหารกลางวันและอาหารว่าง ตลอดจนจัดเตรียมเครื่

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557


  44. Sales & Tour Operation Officer

  1.ต้อนรับลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติพร้อมทั้งเสนอขายทัวร์ภายในประเทศ อาทิ วัดวัง ตลาดน้ำ และสถานที่ท่

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557


  45. พนักงานขับรถ (ธุรกิจประมูลรถยนต์ พื้นที่บางนา)

  - พนักงานขับรถยนต์ รถจักรยานยนต์
  - ดูแลการรับรถยนต์จากผู้ขาย
  - ดูแลการปล่อยรถยนต์ให้กับลูกค้า
  - ด

  อัตรา 10

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557


  46. เจ้าหน้าที่ธุรการ (ธุรกิจประกันภัย)

  - รับผิดชอบดูแลกรมธรรม์ประกันภัยของศูนย์การค้า
  MBK และบริษัทในเครือ
  - กำกับดูแลบริษัทผู้รับเหมาท

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557


  47. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ Guest Relation (ด่วนมาก)

  ให้ข้อมูลกับลูกค้าในศูนย์ฯ อาทิ ข้อมูลร้านค้า ข้อมุลการเดินทาง หรือกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์การค้า รวมทั

  อัตรา 12

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557


  48. พนักงานบริการพื้นที่ส่วนกลาง

  - ดูแลให้บริการลูกค้าในศูนย์การค้า
  - เก็บค่าใช้บริการต่างๆ ในศูนย์การค้า
  - จัดเตรียมเอกสารตรวจรับม

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557


  49. เจ้าหน้าที่แผนกสื่อมวลชนสัมพันธ์

  1. รับผิดชอบดูแลการผลิตข่าวสาร เพื่อเผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมายภายนอก โดยผ่านสื่อมวลชน/สื่ออื่นๆ
  2. ดำเ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557


  50. ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ (ธุรกิจเช่า-ซื่อ)

  หน้าที่รับผิดชอบโดยรวม:
  งานบุคคล (สรรหาและว่าจ้าง, ประสานงานฝึกอบรม, สวัสดิการ), ธุรการ, จัดซื้อ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557


  51. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพรถยนต์ (ธุรกิจประมูลรถยนต์ พื้นที่บางนา)

  - ตรวจสอบสภาพรถยนต์
  - ประเมินสภาพรถยนต์และพิจารณาเกรดรถยนต์
  - วิเคราะห์สภาพความเสียหาย
  - บันทึกท

  อัตรา 5

  เงินเดือน 8,500-10,500

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557


  52. เจ้าหน้าที่ขายพื้นที่เช่า

  1. รับข้อมูลความต้องการของลูกค้า เกี่ยวกับการเช่าพื้นที่, การโอนสิทธิการเช่า, การยกเลิก, การติดต่ออา

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557


  53. พนักงานตรวจสอบการปฏิบัติงาน (วิศวกรรมไฟฟ้า)

  1. ศึกษาระบบงานของหน่วยงานที่เข้าดำเนินการตรวจสอบ

  2. จัดทำรายละเอียดระบบงานที่เข้าทำการตรวจสอบ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557


  54. ผู้จัดการแผนกสุขาภิบาล

  สรุปงานโดยย่อ:
  รับผิดชอบงานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง
  รับผิดชอบงานระบบบำบัดน้ำเสียและรีไซเคิล
  รับผิ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557


  55. พนักงาน Part Time (ธุรกิจประมูลรถยนต์ พื้นที่บางนา)

  - งาน Part Time
  - จัดทำแฟ้มประวัติรถยนต์
  - จัดลำดับภาพถ่ายรถยนต์ในระบบประมูลรถยนต์
  - ประสานงานลูก

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557


  56. ผู้จัดการแผนกการตลาด/เจ้าหน้าที่การตลาด (สนามกอล์ฟ ปทุมธานี)

  ร่วมวางแผนการตลาด ตลอดจนดำเนินการตามแผนงานที่ได้วางไว้ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557


  57. พิธีกร/โฆษก (ธุรกิจประมูลรถยนต์ พื้นที่บางนา)

  1. ควบคุมการประมูลรถยนต์ และรถจักรยานยนต์
  2. เป็นพิธีกร/โฆษก ในการประมูลรถยนต์ และรถจักรยานยนต์
  3.

  อัตรา 6

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557


  58. วิศวกรแผนกระบบปรับอากาศ

  ดูแล และซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศ, Air Compressor (Chiller, Package Air, Sput Type)

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557


  59. เจ้าหน้าที่อาวุโส และเจ้าหน้าที่บริหารระบบงาน IQA (ISO 9001)

  1. จัดทำ และดำเนินการในการพัฒนาระบบเครื่องมือการบริหารงาน BSC (Balanced Scorecard) และ KPI (Key Perf

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557


  60. นักศึกษาฝึกงาน ฝ่ายบุคคล

  ดูแลและเรียนรู้ ระบบงานภายในแผนก ระบบงานภายใน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557


  61. เจ้าหน้าที่แผนกบริการร้านค้า

  รับผิดชอบบัตรพนักงานร้านค้า , บัตรนิทรรศการ , บัตรอนุญาตทำกิจกรรมพิเศษ , บัตรจอดรถยนต์ , บัตรจอดรถจั

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557


  62. เจ้าหน้าที่สินเชื่อ ด่วน

  1. ตรวจเช็คข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามสัญญาเช่าพื้นที่ เพื่อเตรียมใบแจ้งหนี้ประจำเดือน
  2. ดูแลการ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557


  63. พนักงานรักษาความปลอดภัย

  ควบคุมดูแลความปลอดภัยให้กับศูนย์การค้า

  อัตรา 20

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557


  64. เจ้าหน้าที่บริการพื้นที่ส่วนกลาง

  หน้าที่และความรับผิดชอบ
  1.1 ดูแล ควบคุมและสั่งการให้ผู้รับเหมาทำความสะอาด ผู้รับเหมาติดตั้งอุปกรณ์

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557


  65. เจ้าหน้าที่การเงิน (ธุรกิจประมูลรถยนต์ พื้นที่บางนา)

  - เจ้าหน้าที่การเงินด้านรับทั้งในและนอกสถานที่
  - ดูแลรับผิดชอบเอกสารการเงินด้านรับ
  - ติดต่อประสานง

  อัตรา 5

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557
  หางาน ธรณีวิทยา   หางานเลขา   หางานดีเทลยา   หางาน ลพบุรี   หางาน food science   หางานกาญจนบุรี   หางานช่างไฟฟ้า   หางานเทเลเซลล์   หางานอมตะนคร   หางานรปภ   หางานสมุทรสงคราม   หางานผู้ช่วยกุ๊ก   หางานจังหวัดเลย   หางานศรีสะเกษ   หางานนครปฐมล่าสุด   หางานเมืองทองธานี   หางาน sale โรงแรม   หางานเกาะสมุย   หางานกฏหมาย   , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , ความรัก , ดูดวง , ร้านอาหาร , วาไรตี้ , ท่องเที่ยว , ลดน้ำหนัก , ออกกำลังกาย , คติสอนใจ , บิวตี้ , แฟชั่น , สุขภาพ , ทำอาหาร , เจลล้างหน้าสำหรับผิวแพ้ง่าย , สายเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , แนะนำโรงแรม , เส้นทางการเดินทาง , ทริปท่องเที่ยว , แนะนำร้านอาหาร , ข่าวสารท่องเที่ยว , เว็บท่องเที่ยว , ร้านอาหาร , รีวิวโรงแรม , ร้านค้าออนไลน์ , ขายของออนไลน์ ,


  BuddyJob.com

  © Copyright 2004-2022 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

  sitemap