BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  


บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )


บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน ) เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการเป็นผู้บริหารศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ รวมถึงธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจการผลิตและจำหน่ายข้าวสาร ธุรกิจสนามกอล์ฟ และธุรกิจอื่น ๆ อีกมาก ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2000 มีความประสงค์จะรับบุคลากรจำนวนมากเพื่อรองรับการขยายธุรกิจดังนี้


ที่อยู่ เลขที่ 444 ชั้น 8 อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330


โทร 02-620-7219, 02-620-7223, 02-620-7236 | แฟกส์ 02-6207000

1. ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกสื่อสารภายในองค์กร

- สร้างสรรค์แผนงาน, โครงการประชาสัมพันธ์ภายใน และดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี

อัตรา 1

เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557


  2. วิศวกรอาวุโส (อาคาร)

  1. สรุปเปรียบเทียบเสนอราคางานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมประมูลโครงการ
  2. รวบรวมแผนงานของผู้รับจ้างโครงกา

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557


  3. เจ้าหน้าที่ - ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกกำกับและดูแลการปฏิบัติการ

  - สอบทานความถูกต้องของเอกสาร ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ หลักเกณฑ์ ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด ท

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557


  4. ผู้จัดการแผนกกิจกรรมองค์กร CSR

  1. ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานของแผนกกิจกรรมสัมพันธ์ให้เป็นไปตามนโยบายอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพสู

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557


  5. เจ้าหน้าที่การเงิน ประจำสำนักงานใหญ่และบริษัทในเครือ

  • ดูแลการรับชำระเงินบมจ.เอ็ม บี เคและบริษัทในเครือ,สรุปการรับเงินประจำวันเสนอผู้บริหาร
  • สรุปงบกระแ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557


  6. ผู้จัดการฝ่ายขายในธุรกิจกอล์ฟและโรงแรม(Loch Palm Golf Club จ.ภูเก็ต)

  ผู้จัดการฝ่ายขาย
  - วางแผนกลยุทธ์ด้านการขาย บริหารทีมขาย และการบรหารลูกค้าทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด ภูเก็ต

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557


  7. พนักงานประจำร้านอาหารญี่ปุ่น

  รับสมัครพนักงานประจำร้านอาหาร ประจำที่ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค
  - พนักงานบริการ
  - แคชเชียร์
  - ครัวญี

  อัตรา จำนวนมาก

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557


  8. ผู้จัดการแผนกการตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Loch Palm Golf Club จ.ภูเก็ต)

  กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของแผนกการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นไปตามแนวทางและทิ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด ภูเก็ต

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557


  9. สถาปนิก (โครงการ)

  - สรุปเปรียบเทียบเสนอราคางานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมประมูลโครงการ
  - รวบรวมแผนงานของผู้รับจ้างโครงการ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557


  10. เจ้าหน้าที่สนับสนุนระบบสารสนเทศ(IT Support)

  1. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งด้าน Hardware และ Software ทั้งภายในบริษัทและบริษัทในเครือ
  - แก้ไขปัญหา

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557


  11. ผู้จัดการแผนกการเงินและบัญชี ประจำบริษัท แอพเพิล ออโต้ ออคชั่น(ไทยแลนด์) จำกัด

  1. กำหนดนโยบายและวางแผนงานด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งกำหนดระบบบัญชีและการเงินให้สอดคล้องกับ
  แนวทางก

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557


  12. ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (ประจำบริษัทเอ็มบีเค การันตี จำกัด)

  1) บริหารจัดการลูกหนี้ที่ค้างชำระเกินกว่า 3 งวด โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการที

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557


  13. ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก / ผู้จัดการแผนกลูกค้าสัมพันธ์และบริหารจัดการหนี้ )(ประจำบริษัท เอ็ม บี เค การันตี จำกัด )

  - ดูแลเรื่องการติดตามการรับชำระหนี้ของพอร์ตสิเชื่อ
  - จัดทำ/ทบทวนรายงานสรุปประจำงวดเสนอต่อผู้บริหารแ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557


  14. ผู้ช่วยผู้จัดการ-ผู้จัดการสรรหาและว่าจ้าง

  - รับผิดชอบการสรรหา คัดเลือก ผู้สมัครในตำแหน่งงานว่างตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งบริษัทฯ MBK และบริษัทใน

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557


  15. เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน ประจำที่บริษัท ริเวอร์เดล กอล์ฟ แอนด์ คันทรี่ คลับ จำกัด

  รายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบ
  - ควบคุม ดูแลบัญชีต้นทุนของบริษัททั้งในส่วนสนามกอล์ฟและคลับเฮ้าส์

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท / ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด ปทุมธานี

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557


  16. เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่าย

  1. ดูแลและจัดเก็บเอกสารเข้า - ออก ของฝ่ายทั้งหมด
  2. รวบรวมเอกสารและรายงานประจำเดือนของฝ่ายเพื่อนำส่

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557


  17. เจ้าหน้าที่สัญญาเช่าพื้นที่

  1. ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในและผู้เช่าหรือผู้โอนและผู้รับโอนสิทธิในการจัดทำสัญญาและบัน

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557


  18. เจ้าหน้าที่ธุรการบริการ

  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
  รับผิดชอบงานจัดเอกสาร / พิมพ์งานเอกสาร / ควบคุมทะเบียนการรับงานของ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557


  19. เจ้าหน้าที่บริหารระบบคุณภาพ

  - พัฒนาระบบงานของบริษัทในเครือ ให้เป็นไปตามระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9000
  - ดูแลการจัดทำเอกสารในระบบมาต

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557


  20. GUEST SERVICE OFFICE(Loch Palm Golf Club จ.ภูเก็ต

  ให้บริการลูกค้าที่เข้ามาพักในโรงแรม พาไปห้องพักของแขก และคอยให้บริการลูกค้าเพื่อให้เกิดความพึงพอใจมา

  อัตรา 3

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด ภูเก็ต

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557


  21. ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกส่งเสริมการตลาด

  - กำหนดแผนงานส่งเสริมการขายของศูนย์การค้า
  - ควบคุมการดำเนินการให้เป้นไปตามแผนงานที่ได้วางไว้
  - ราย

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557


  22. เจ้าหน้าที่สารสนเทศ (Loch Palm Golf Club จ.ภูเก็ต)

  1. งานระบบเครือข่าย
  2. งานดูแลระบบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้ผู้ใช้งาน
  3. งานดูแลซอฟแวร์และแอพพลิเคชันทา

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด ภูเก็ต

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557


  23. เจ้าหน้าที่เช่าพื้นที่สำนักงาน

  รับข้อมูลและตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องการจะเช่าพื้นที่ ภายใต้
  เงื่อนไข, ระเบียบ, กฎเกณฑ์,ข

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557


  24. Internal Audit (บัญชี)

  ศึกษาระบบของหน่วยงานที่เข้าดำเนินการตรวจสอบ และร่วมจัดทำแนวทางการ
  ตรวจสอบ
  จัดทำรายละเอียดระบบงานท

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557


  25. ผู้จัดการแผนกบริการพื้นที่ส่วนกลาง

  หน้าที่และความรับผิดชอบ
  1.1 จัดทำงบประมาณและงานโครงการประจำปี ของแผนกฯ
  1.2 ดูแลงานว่าจ้างผู้รับเหม

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557


  26. เจ้าหน้าที่บัญชี(Loch Palm Golf Club จ.ภูเก็ต)

  รับผิดชอบในการบันทึกเอกสารบัญชีเจ้าหนึ้ ลูกหนี้ ทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน จัดเก็บเอกสารทำทะเบียนคุ

  อัตรา 3

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด ภูเก็ต

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557


  27. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

  รับใบขอซื้อจากฝ่ายต่างๆและบริษัทในเครือ คัดเลือกผู้ขายนำขึ้นทะเบียน vender list และสืบราคาสินค้าส่งข

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557


  28. ผู้จัดการแผนกปรับอากาศ

  หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. วางแผนงานซ่อมบำรุงประจำปี
  2. จัดทำงบประมาณประจำปี
  3. จัดทำงบประมาณงา

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557


  29. เจ้าหน้าที่สินเชื่อ (รับนักศึกษาจบใหม่)

  ตรวจเช็คข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามสัญญาเช่าพื้นที่ เพื่อเตรียมออกใบแจ้ง หนี้ประจำเดือน
  ดูแลการเร

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557


  30. ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบริการลูกค้า

  - ดูแลการปฏิบัติงานด้านการให้บริการลูกค้า ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด
  - แนะนำและส่งเสริมผู้ใต้บังคับ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557


  31. เจ้าหน้าที่กิจกรรมสัมพันธ์

  1.คิดและวางแผนการจัดกิจกรรมภายใน-ภายนอกเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานและสร้างภาพลักษณ์

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557


  32. เจ้าหน้าที่ธุรการ (ธุรกิจประมูลรถยนต์ พื้นที่บางนา)

  - จัดทำรายการรถยนต์ที่ประมูล
  - ตรวจสอบและจัดทำเอกสาร สคบ.รถยนต์
  - บันทึกข้อมูลรถยนต์ลงในระบบการบัน

  อัตรา 4

  เงินเดือน 10,500-13,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557


  33. พนักงานชั่วคราว ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ด่วนมาก

  - รับผิดชอบการต้อนรับผู้สมัคร, ตรวจแบบทดสอบ, การจองห้องสัมภาษณ์งาน และการโทรนัดสัมภาษณ์บางตำแหน่งงาน

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557


  34. พนักงานบริการ (ศูนย์อาหารนานาชาติ MBK CENTER)

  ในบริการลูกค้าที่มาใช้บริการศูนย์อาหารนานาชาติ MBK CENTER

  อัตรา 4

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557


  35. Programmer

  1. งานพัฒนาระบบสารสนเทศ

  รับมอบหมายจาก ผู้บังคับบัญชาในการพัฒนาโปรแกรมใหม่ๆ หรือแก้ไขโปรแกรมเดิม

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557


  36. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบสารสนเทศ( IT Audit)

  ศึกษาและจัดทำรายละเอียดระบบงานของหน่วยงานที่รับการตรวจสอบ
  ร่วมจัดทำแนวทางการตรวจสอบ
  ปฏิบัติงานตรวจ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557


  37. เจ้าหน้าที่การเงิน

  - ดูแลการรับวางบิล,การทำใบสำคัญจ่าย,การติดตามเสนอลงนามในใบสำคัญจ่ายเช็ค,การจ่ายเช็ค,ตรวจสอบความถูกต้

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557


  38. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติการ ( Internal Audit)

  1. ศึกษาระบบงานของหน่วยงานที่เข้าดำเนินการตรวจสอบ
  2. จัดทำรายละเอียดต่างๆ ที่ต้องเข้าทำการตรวจสอบ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557


  39. เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่าย (ฝ่ายตรวจสอบการปฏิบัติการ)

  1. ดูแลตารางนัดหมายให้กับผู้อำนวยการฝ่ายต้นสังกัด
  2. ติดต่อประสานงานด้านต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557


  40. เจ้าหน้าที่กำกับดูแลกิจการ

  หน้าที่ความรับผิดชอบ:
  1.ส่งเอกสารให้กับ กลต.และตลท. ตามระยะเวลาที่กำหนด
  1.1 งบการเงินรายไตรมาศ และ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557


  41. IT Network Officer

  1. ดูแลงานด้านข้อมูล และสารสนเทศ ในเครือข่าย
  ใช้งานข้อมูล รวมทั้งสารสนเทศบนระบบเครือข่ายให้มีความเ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557


  42. Sales (ธุรกิจประมูลรถยนต์ พื้นที่บางนา)

  1. ติดต่อประสานงานลูกค้าผู้ส่งมอบรถยนต์
  2. ติดต่อประสานงานลูกค้าผู้ประมูลรถยนต์
  3. วางแผนงานด้านกา

  อัตรา 4

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557


  43. พนักงานแผนกบริการสำนักงาน (แม่บ้าน)

  ดูแลความสะอาดพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย จัดเตรียมอาหารกลางวันและอาหารว่าง ตลอดจนจัดเตรียมเครื่

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557


  44. Sales & Tour Operation Officer

  1.ต้อนรับลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติพร้อมทั้งเสนอขายทัวร์ภายในประเทศ อาทิ วัดวัง ตลาดน้ำ และสถานที่ท่

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557


  45. พนักงานขับรถ (ธุรกิจประมูลรถยนต์ พื้นที่บางนา)

  - พนักงานขับรถยนต์ รถจักรยานยนต์
  - ดูแลการรับรถยนต์จากผู้ขาย
  - ดูแลการปล่อยรถยนต์ให้กับลูกค้า
  - ด

  อัตรา 10

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557


  46. เจ้าหน้าที่ธุรการ (ธุรกิจประกันภัย)

  - รับผิดชอบดูแลกรมธรรม์ประกันภัยของศูนย์การค้า
  MBK และบริษัทในเครือ
  - กำกับดูแลบริษัทผู้รับเหมาท

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557


  47. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ Guest Relation (ด่วนมาก)

  ให้ข้อมูลกับลูกค้าในศูนย์ฯ อาทิ ข้อมูลร้านค้า ข้อมุลการเดินทาง หรือกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์การค้า รวมทั

  อัตรา 12

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557


  48. พนักงานบริการพื้นที่ส่วนกลาง

  - ดูแลให้บริการลูกค้าในศูนย์การค้า
  - เก็บค่าใช้บริการต่างๆ ในศูนย์การค้า
  - จัดเตรียมเอกสารตรวจรับม

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557


  49. เจ้าหน้าที่แผนกสื่อมวลชนสัมพันธ์

  1. รับผิดชอบดูแลการผลิตข่าวสาร เพื่อเผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมายภายนอก โดยผ่านสื่อมวลชน/สื่ออื่นๆ
  2. ดำเ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557


  50. ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ (ธุรกิจเช่า-ซื่อ)

  หน้าที่รับผิดชอบโดยรวม:
  งานบุคคล (สรรหาและว่าจ้าง, ประสานงานฝึกอบรม, สวัสดิการ), ธุรการ, จัดซื้อ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557


  51. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพรถยนต์ (ธุรกิจประมูลรถยนต์ พื้นที่บางนา)

  - ตรวจสอบสภาพรถยนต์
  - ประเมินสภาพรถยนต์และพิจารณาเกรดรถยนต์
  - วิเคราะห์สภาพความเสียหาย
  - บันทึกท

  อัตรา 5

  เงินเดือน 8,500-10,500

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557


  52. เจ้าหน้าที่ขายพื้นที่เช่า

  1. รับข้อมูลความต้องการของลูกค้า เกี่ยวกับการเช่าพื้นที่, การโอนสิทธิการเช่า, การยกเลิก, การติดต่ออา

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557


  53. พนักงานตรวจสอบการปฏิบัติงาน (วิศวกรรมไฟฟ้า)

  1. ศึกษาระบบงานของหน่วยงานที่เข้าดำเนินการตรวจสอบ

  2. จัดทำรายละเอียดระบบงานที่เข้าทำการตรวจสอบ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557


  54. ผู้จัดการแผนกสุขาภิบาล

  สรุปงานโดยย่อ:
  รับผิดชอบงานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง
  รับผิดชอบงานระบบบำบัดน้ำเสียและรีไซเคิล
  รับผิ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557


  55. พนักงาน Part Time (ธุรกิจประมูลรถยนต์ พื้นที่บางนา)

  - งาน Part Time
  - จัดทำแฟ้มประวัติรถยนต์
  - จัดลำดับภาพถ่ายรถยนต์ในระบบประมูลรถยนต์
  - ประสานงานลูก

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557


  56. ผู้จัดการแผนกการตลาด/เจ้าหน้าที่การตลาด (สนามกอล์ฟ ปทุมธานี)

  ร่วมวางแผนการตลาด ตลอดจนดำเนินการตามแผนงานที่ได้วางไว้ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557


  57. พิธีกร/โฆษก (ธุรกิจประมูลรถยนต์ พื้นที่บางนา)

  1. ควบคุมการประมูลรถยนต์ และรถจักรยานยนต์
  2. เป็นพิธีกร/โฆษก ในการประมูลรถยนต์ และรถจักรยานยนต์
  3.

  อัตรา 6

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557


  58. วิศวกรแผนกระบบปรับอากาศ

  ดูแล และซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศ, Air Compressor (Chiller, Package Air, Sput Type)

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557


  59. เจ้าหน้าที่อาวุโส และเจ้าหน้าที่บริหารระบบงาน IQA (ISO 9001)

  1. จัดทำ และดำเนินการในการพัฒนาระบบเครื่องมือการบริหารงาน BSC (Balanced Scorecard) และ KPI (Key Perf

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557


  60. นักศึกษาฝึกงาน ฝ่ายบุคคล

  ดูแลและเรียนรู้ ระบบงานภายในแผนก ระบบงานภายใน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557


  61. เจ้าหน้าที่แผนกบริการร้านค้า

  รับผิดชอบบัตรพนักงานร้านค้า , บัตรนิทรรศการ , บัตรอนุญาตทำกิจกรรมพิเศษ , บัตรจอดรถยนต์ , บัตรจอดรถจั

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557


  62. เจ้าหน้าที่สินเชื่อ ด่วน

  1. ตรวจเช็คข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามสัญญาเช่าพื้นที่ เพื่อเตรียมใบแจ้งหนี้ประจำเดือน
  2. ดูแลการ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557


  63. พนักงานรักษาความปลอดภัย

  ควบคุมดูแลความปลอดภัยให้กับศูนย์การค้า

  อัตรา 20

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557


  64. เจ้าหน้าที่บริการพื้นที่ส่วนกลาง

  หน้าที่และความรับผิดชอบ
  1.1 ดูแล ควบคุมและสั่งการให้ผู้รับเหมาทำความสะอาด ผู้รับเหมาติดตั้งอุปกรณ์

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557


  65. เจ้าหน้าที่การเงิน (ธุรกิจประมูลรถยนต์ พื้นที่บางนา)

  - เจ้าหน้าที่การเงินด้านรับทั้งในและนอกสถานที่
  - ดูแลรับผิดชอบเอกสารการเงินด้านรับ
  - ติดต่อประสานง

  อัตรา 5

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 24 มิ.ย. 2557
  หางานลำพูน   หางานออฟฟิศ   หางานภาคเหนือ   หางานบางบัวทอง   กิมหยงหางานหาดใหญ่   หางานพิดโลก   หางานหาดใหญ่   หางานพัทยา   หางานธุรการ   หางานข้าราชการ   หางานบัญชี   หางานบัญชีการเงิน   หางานกทม   หางาน อีเว้นท์   หางานจังหวัดระนอง   หางานจังหวัดชลบุรี   หางานบางแค   , บิวตี้ , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , แฟชั่นเสื้อผ้า , ข่าว , ดวง , ความรัก , วาไรตี้ , ท่องเที่ยว , รีวิวร้านอาหาร , ลดน้ำหนัก , ออกกำลังกาย , สุขภาพ , คติสอนใจ , สูตรอาหาร , สถานที่ท่องเที่ยว , โรงแรม , เส้นทางการเดินทาง , ทริปท่องเที่ยว , รีวิวร้านอาหาร , ข่าวสารท่องเที่ยว , มือถือ , SiamOK , เว็บผู้หญิง , ร้านค้าออนไลน์ , ขายของออนไลน์ , 108


  BuddyJob.com

  © Copyright 2004-2020 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

  sitemap