BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  


บริษัท เฟอร์โกอุตสาหกรรม จำกัด

เป็นผู้ผลิตโฟมสำหรับ PACKING และโฟมแผ่น


ที่อยู่ เลขที่ 388 หมู่ที่ 7 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ 10540


โทร 02-708-3745-50 | แฟกส์ 02-708-5876

1. พนักงานฝ่ายผลิต

แพ็คสินค้าโฟมและนำเข้าสต๊อกสินค้า

อัตรา 20

เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เฟอร์โกอุตสาหกรรม จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 23 มี.ค. 2555


  2. พนักงานคลังสินค้า

  ดูแลสโตร์สินค้าสำเร็จรูป

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เฟอร์โกอุตสาหกรรม จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 23 มี.ค. 2555


  3. พนักงานตรวจสอบคุณภาพ

  ตรวจเช็คคุณภาพสินค้าก่อนบรรจุ

  อัตรา 5

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เฟอร์โกอุตสาหกรรม จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 23 มี.ค. 2555


  4. เจ้าหน้าที่บัญชี

  รับผิดชอบงานบัญชีเจ้าหนี้/ลูกหนี้ของบริษัท เช่น วางบิล รับเช็ค ,ออกใบกำกับภาษีและงานอื่นๆในแผนก

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เฟอร์โกอุตสาหกรรม จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 23 มี.ค. 2555


  5. Sales Engineer

  ไม่ระบุ

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เฟอร์โกอุตสาหกรรม จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 23 มี.ค. 2555


  6. พนักงานฝ่ายขาย(สินค้าสำเร็จรูป)

  รับผิดชอบงานขายสินค้าสำเร็จรูปโฟม

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เฟอร์โกอุตสาหกรรม จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 23 มี.ค. 2555


  7. พนักงานแผนกตรวจสอบคุณภาพ

  ตรวจสอบการรับเข้า-ระหว่างผลิต ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปควบคุมเครื่องมือวัด NCK จัดทำรายงานข้อมูลสถิติของเสี

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เฟอร์โกอุตสาหกรรม จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 23 มี.ค. 2555


  8. Sales Representative

  ดูแลงานขายผลิตภัณฑ์โฟมของบริษัท

  อัตรา 5

  เงินเดือน 10,000-15,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เฟอร์โกอุตสาหกรรม จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 23 มี.ค. 2555


  9. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ ( จป.วิชาชีพ)

  รับผิดชอบงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยตามกฎหมาย

  อัตรา 1

  เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เฟอร์โกอุตสาหกรรม จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 23 มี.ค. 2555


  10. ผู้จัดการโรงงาน

  วางแผนและควบคุมงานผลิตแผ่นฉนวน ISOWALL ทั้งหมดให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เฟอร์โกอุตสาหกรรม จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 23 มี.ค. 2555


  11. ช่างซ่อมบำรุง

  ซ่อมบำรุงเครื่องจักรของบริษัท

  อัตรา 2

  เงินเดือน 6,500-8,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เฟอร์โกอุตสาหกรรม จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 23 มี.ค. 2555


  12. พนักงานขับรถส่งสินค้า

  ขับรถยนต์ส่งสินค้าและส่งเอกสารงานธนาคาร/วางบิล/รับเช็คในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เฟอร์โกอุตสาหกรรม จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  วันที่ 23 มี.ค. 2555


  13. ช่างควบคุมเครื่องจักร

  ควบคุมเครื่องฉีดโฟม

  อัตรา 5

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เฟอร์โกอุตสาหกรรม จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 23 มี.ค. 2555


  14. ช่างกลโรงงาน

  ตรวจสอบเครื่องจักรและบำรุงรักษาเครื่องจักรในระบบการผลิต

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เฟอร์โกอุตสาหกรรม จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 23 มี.ค. 2555


  15. ช่างควบคุม Boiler

  ดูแลระบบ Utility ให้สามารถทำงานได้เต็มระบบ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เฟอร์โกอุตสาหกรรม จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 23 มี.ค. 2555


  16. พนักงานขับรถผู้บริหาร

  ขับรถผู้บริหาร

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เฟอร์โกอุตสาหกรรม จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  วันที่ 23 มี.ค. 2555


  17. พนักงานเก็บสถิติและวิเคราะห์ข้อมูล

  ติดต่อประสานงานภายในบริษัทในส่วนการผลิต
  เก็บสถิติและข้อมูลงานผลิต
  และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เฟอร์โกอุตสาหกรรม จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 5 พ.ค. 2553


  18. Document Control

  รับผิดชอบเอกสาร ISO ของบริษัท

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เฟอร์โกอุตสาหกรรม จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 5 พ.ค. 2553


  19. ช่างไฟฟ้า

  คุมงานก่อสร้าง ,ประมาณราคา , ทำคอมพิวเตอร์ AUTO CAD ได้

  อัตรา 2

  เงินเดือน 6,500-9,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เฟอร์โกอุตสาหกรรม จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 5 พ.ค. 2553


  20. ช่างควบคุม BOILER

  ควบคุมเครื่องBOILER ถ่านหิน

  อัตรา 2

  เงินเดือน 6,500-8,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เฟอร์โกอุตสาหกรรม จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 5 พ.ค. 2553


  21. ช่างซ่อมบำรุง

  ซ่อมบำรุงเครื่องจักรของบริษัท

  อัตรา 2

  เงินเดือน 6,500-8,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เฟอร์โกอุตสาหกรรม จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 5 พ.ค. 2553


  22. พนักงานฝ่ายผลิต

  แพ็คสินค้าโฟมและนำเข้าสต๊อกสินค้า

  อัตรา 20

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เฟอร์โกอุตสาหกรรม จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 5 พ.ค. 2553


  23. ช่างซ่อมแม่พิมพ์

  ซ่อมแม่พิมพ์และบำรุงรักษาแม่พิมพ์งานผลิตโฟม

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เฟอร์โกอุตสาหกรรม จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 5 พ.ค. 2553


  24. พนักงานคลังสินค้า

  ดูแลสโตร์สินค้าสำเร็จรูป

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เฟอร์โกอุตสาหกรรม จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 5 พ.ค. 2553


  25. พนักงานตรวจสอบคุณภาพ

  ตรวจเช็คคุณภาพสินค้าก่อนบรรจุ

  อัตรา 5

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เฟอร์โกอุตสาหกรรม จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 5 พ.ค. 2553


  26. พนักงานติดรถส่งของ

  ติดรถส่งสินค้าในเขตปทุมธานีและพื้นที่ใกล้เคียง

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เฟอร์โกอุตสาหกรรม จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

  วันที่ 5 พ.ค. 2553


  27. Sales Engineer (มีรถยนต์ส่วนตัว)

  หาลูกค้ารายใหม่ , ดูแลลูกค้าที่มีอยู่แล้ว, ติดต่อประสานงานขายแผ่นฉนวนกันความร้อนและงานติดตั้ง

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เฟอร์โกอุตสาหกรรม จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 5 พ.ค. 2553


  28. Sales Manager

  หาลูกค้ารายใหม่และรักษาฐานลูกค้าเดิม

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เฟอร์โกอุตสาหกรรม จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 5 พ.ค. 2553


  29. ช่างเชื่อม

  เชื่อมไฟฟ้าและอาร์กอน

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เฟอร์โกอุตสาหกรรม จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 5 พ.ค. 2553


  30. ช่างควบคุมเครื่องจักร

  ควบคุมเครื่องฉีดโฟม

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เฟอร์โกอุตสาหกรรม จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 5 พ.ค. 2553


  31. เจ้าหน้าที่ฝ่ายโครงการ(ก่อสร้าง)

  ประสานระหว่างบริษัทกับลูกค้าและผู้รับเหมา
  ออกวัดแบบหน้า SIDE งานก่อสร้าง
  ควบคุมดูแลงานก่อสร้างทั้ง

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เฟอร์โกอุตสาหกรรม จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 5 พ.ค. 2553


  32. เสมียนคลังสินค้า

  ตัดสต๊อกสินค้า สำเร็จรูปและสต๊อกอะไหล

  อัตรา 2

  เงินเดือน 6,500-7,500

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เฟอร์โกอุตสาหกรรม จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 5 พ.ค. 2553


  33. พนักงานธุรการ/ประชาสัมพันธ์

  รับผิดชอบงานธุรการของแผนกบุคคล , ต้อนรับลูกค้าของบริษัทและรับโทรศัพท์

  อัตรา 1

  เงินเดือน 7,000 - 8,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เฟอร์โกอุตสาหกรรม จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 5 พ.ค. 2553


  34. สมุห์บัญชี

  ดูแลงานบัญชีทั้งระบบของบริษัทและบริษัทในเครือ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เฟอร์โกอุตสาหกรรม จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 5 พ.ค. 2553
  หางานอุทัยธานี   หางานทำที่ตรัง   หางานราชการโยธา   หางานแถวปิ่นเกล้า   หางานขาย   หางานศรีราชา   หางานแถวสีลม สาทร   หางานนครศรีธรรมราช   หางานอยุธยาไฮเทค   หางานผู้แทนยา   หางาน sale โรงแรม   หางาน กาญจนบุรี   หางาน ภูเก็ต   หางาน กิมหยง   หางานในสมุทรสาคร   หางานเขตปทุมธานี   หางานรับโทรศัพท์   , ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , การเดินทาง , รีวิวโรงแรม , สูตรอาหาร , สอนทำอาหาร , ข่าววันนี้ , รวมข่าวดัง , ข่าวโซเชียล , ข่าวอุบัติเหตุ , ข่าวอาชญากรรม , ข่าวการเมือง , ข่าวเศรษฐกิจ , ข่าวรอบโลก , ข่าวอื่นๆ , สูตรอาหาร , สูตรน้ำพริก , สูตรน้ำจิ้ม , สูตรของหวาน , สูตรเบเกอรี่ , สูตรเครื่องดื่ม SiamOK , ดูดวง , ดวงรายวัน , ดวงวันนี้ , ดวงรายสัปดาห์ , ดวงรายเดือน , ดูดวงไพ่ยิปซี , ดวงตามราศี , ดวงความรัก , ดวงการงาน , ฤกษ์แต่งงาน ร้านค้าออนไลน์
  BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

  © Copyright 2004-2019 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

  sitemap
  ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30