BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  


สีทอง 555 จำกัด

ผู้นำในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ซองจดหมายทุกชนิดรวมถึงกระดาษเขียนจดหมายในประเทศไทย ภายใต้ Brand "555" และ "555 เปเปอร์พลัส" โดยมีระบบการพิมพ์และการผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย มีประสบการณ์มากกว่า 70 ปี ส่งออกหลายประเทศ และได้รับมาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001-2546


ที่อยู่ เลขที่ 123 ม.1 ซ.วัดเทพธงชัย ถ.พระราม 2 ต.บางน้ำจืด สมุทรสาคร 74000


โทร 034-417555 ต่อ 124, 122 | แฟกส์ 0-3441-7599

1. พนักงาน 555 เปเปอร์พลัสสาขามาบุญครอง

1. ขายสินค้า
2. ให้ข้อมูลชนิดของสินค้ากับลูกค้า
3. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

อัตรา 3

เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • สีทอง 555 จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  วันที่ 17 ส.ค. 2553


  2. พนักงาน 555 เปเปอร์พลัส ประจำสาขาเดอะมอลล์บางกะปิ

  1. ขายสินค้า
  2. ให้ข้อมูลชนิดของสินค้ากับลุกค้า
  3. อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

  อัตรา 5

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • สีทอง 555 จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  วันที่ 17 ส.ค. 2553


  3. หัวหน้าแผนกขายห้างสรรพสินค้า, Modern Trade

  -วางแผนการขายให้พนักงานในแผนก
  -แก้ไขปัญหา ตรวจติดตามการทำงานของพนักงาน
  -เยี่ยมเยียน ดูแลลูกค้าหลัก

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • สีทอง 555 จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  วันที่ 17 ส.ค. 2553


  4. พนักงานการตลาด

  1.เสาะหาข้อมูลทางการตลาดตามที่ได้รับมอบหมาย
  2.เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ของแจก แถม ในกิจกรรมการตลาด
  3.รว

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • สีทอง 555 จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  วันที่ 17 ส.ค. 2553


  5. พนักงาน 555 เปเปอร์พลัส ประจำสาขาเยาวราช

  1. ขายสินค้า
  2. ให้ข้อมูลชนิดของสินค้ากับลูกค้า
  3. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • สีทอง 555 จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  วันที่ 17 ส.ค. 2553


  6. พนักงาน 555 เปเปอร์พลัส ประจำสาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว

  1. ขายสินค้า
  2. ให้ข้อมูลชนิดของสินค้ากับลูกค้า
  3. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  อัตรา 5

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • สีทอง 555 จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  วันที่ 17 ส.ค. 2553


  7. พนักงาน 555 เปเปอร์พลัส ประจำสาขาซีคอน

  1. ขายสินค้า
  2. ให้ข้อมูลชนิดของสินค้ากับลูกค้า
  3. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • สีทอง 555 จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  วันที่ 17 ส.ค. 2553


  8. ช่างเทคนิคแผนกแพ็คกิ้ง

  ตรวจเช็คเครื่องจักร, ควบคุมการเดินเครื่องจักร, ตรวจคุณภาพของสินค้าที่ผลิตได้, ทำความสะอาดเครื่องจักร

  อัตรา 10

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • สีทอง 555 จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  วันที่ 17 ส.ค. 2553


  9. พนักงานประจำสาขา **ด่วนที่แจ้งวัฒนะ**

  1. ขายสินค้า
  2. ให้ข้อมูลชนิดของสินค้ากับลูกค้า
  3. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  อัตรา ไม่จำกัด

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • สีทอง 555 จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  วันที่ 17 ส.ค. 2553


  10. พนักงานขับรถส่งสินค้า

  1.รับ Invoice ในแต่ละวันเพื่อเตรียมการจัดส่ง
  2.ตรวจสอบ Invoice ครบถูกต้องหรือไม่ พร้อมจัดเส้นทางในก

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • สีทอง 555 จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  วันที่ 17 ส.ค. 2553


  11. พนักงานควบคุมคุณภาพ (QC)

  1. ตรวจสอบคุณภาพกระดาษและงานพิมพ์คัดแยกของดีของเสีย
  2. จัดทำรายงานการตรวจสอบในแบบฟอร์มต่างๆที่กำหนด

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • สีทอง 555 จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 17 ส.ค. 2553


  12. พนักงานคลังสินค้า

  1. รับ - จ่ายวัตถุดิบตามรายการที่แจ้งในเอกสาร
  2. จัดเก็บและตรวจสอบสภาพวัตถุดิบให้พร้อมส่งมอบ
  3. จั

  อัตรา 5

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • สีทอง 555 จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 17 ส.ค. 2553


  13. พนักงานรายวันฝ่ายผลิต

  ปฏิบัติงานในสายการผลิตตามแผนกต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  อัตรา ไม่จำกัด

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • สีทอง 555 จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 17 ส.ค. 2553


  14. ประสานงานฝ่ายขายและการตลาดในประเทศ

  1.รับเรื่องความต้องการของลูกค้า ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการต่างๆ
  2.จัดทำใบเส

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • สีทอง 555 จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 17 ส.ค. 2553


  15. เลขานุการฝ่ายขายและการตลาดในประเทศ

  1. รับผิดชอบในด้านการประสานงาน การต้อนรับ
  2. การจัดเตรียมประชุม การจดรายงานการประชุม
  3. จัดทำบันทึ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • สีทอง 555 จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  วันที่ 17 ส.ค. 2553


  16. ช่างพิมพ์ / ช่างตัดกระดาษ / ช่างเทคนิค / ช่างคุมเครื่องจักรทุกประเภท

  ปฎิบัติงานตามสายงานที่ได้รับมอบหมายจากต้นสังกัด
  ควบคุมเครื่องจักร-อุปกรณ์การผลิตตามความเหมาะสม

  อัตรา 10

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • สีทอง 555 จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 17 ส.ค. 2553


  17. พนักงาน 555 เปเปอร์พลัส ประจำสาขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิต

  1. ขายสินค้า
  2. ให้ข้อมูลชนิดของสินค้ากับลูกค้า
  3. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • สีทอง 555 จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  วันที่ 17 ส.ค. 2553


  18. พนักงานจัดซื้อ

  1. จัดซื้อและจัดจ้างตามผู้ร้องขอ
  2. เปรียบเทียบราคา จัดหาสินค้าใหม่ ๆ เสมอ
  3. หา Supplier

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • สีทอง 555 จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 17 ส.ค. 2553


  19. Supervisor ฝ่ายผลิต

  1. วางแผนการทำงานฝ่ายผลิตทุกขั้นตอน
  2. ดูแลการผลิตให้เป็นไปตามที่วางแผนไว้
  3 . ประสานงานระหว่างฝ่า

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • สีทอง 555 จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 17 ส.ค. 2553


  20. ช่างซ่อมบำรุงทั่วไป/ซ่อมบำรุงเครื่องจักรระบบไฟฟ้า

  ซ่อมบำรุงทั่วไป
  1. ซ่อมเครื่องจักรในส่วนของปั๊มลม, Air dryer, Vacuum, ปั๊ม Root, เครื่องแพ็ค, บูชเต

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • สีทอง 555 จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  วันที่ 17 ส.ค. 2553


  21. ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง

  1. กำหนดนโยบาย บริหารงาน และตรวจสอบการบริหารคลังสินค้า การกระจายสินค้า และการขนส่ง เพื่อให้บริษัทฯบร

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • สีทอง 555 จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  วันที่ 17 ส.ค. 2553
  หางานพริตตี้   หางาน กาฬสินธุ์   หางาน โรงแรม   หางานกทม   หางานกระบี่   หางานเกาะสมุย   หางาน part time   หางาน ภูเก็ต   หางานคลีนิคความงาม   หางานขอนแก่น   หางานลำพูน   หางานอยุธยา   หางานลำปาง   หางานขายประกัน   หางานคีย์ข้อมูล   หางานชัยภูมิ   หางานภาคเหนือ   หางาน สกลนคร   , บิวตี้ , ทรงผม , วาไรตี้ , ความรัก , ดูดวง , สถานที่ท่องเที่ยว , แนะนำโรงแรม , เส้นทางการเดินทาง , ทริปท่องเที่ยว , แนะนำร้านอาหาร , ข่าวสารท่องเที่ยว , รีวิวโรงแรม , SiamOK , เว็บผู้หญิง , ผู้หญิง , ครีม , ร้านค้าออนไลน์ , ขายของออนไลน์ ,


  BuddyJob.com

  © Copyright 2004-2020 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

  sitemap