BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป - อาหารกระป๋องและอาหารแช่แข็งเพื่อการส่งออก ภายใต้แบรนด์ Aloy-D, Little Chef และ Real Thai มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรที่พร้อมจะเติบโตและก้าวไปด้วยความมั่นคงกับบริษัทฯ จำนวนมาก เพื่อรองรับการขยายงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในตำแหน่งดังนี้


ที่อยู่ เลขที่ 155/1 ม.1 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง กรุงเทพมหานคร 10540


โทร 02-683-7960, 02-294-0178 ต่อ 157, 231 หรือ 02-315-4171-76 ต่อ 103, 149 | แฟกส์ -

1. โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง

-ดูแลและควบคุมงานก่อสร้าง
-เขียนแบบและอ่านแบบ layout งานก่อสร้าง

อัตรา 2

เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 29 ก.ค. 2558


  2. Channel & Business Development Sup (TT , MT)

  1.จัดทำแผนและโครงการในการพัฒนาช่องทางการจำหน่าย เพื่อพัฒนาช่องทางการขายให้มีศักยภาพ
  2.วิเคราะห์และด

  อัตรา 4

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 29 ก.ค. 2558


  3. Business Process Officer (ประจำสมุทรปราการ / พระราม3)

  1.จัดทำผังขั้นตอนปฏิบัติงานของบริษัท
  2.รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ระบบงานในปัจจุบัน พร้อมจัดทำเอกสารปร

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 29 ก.ค. 2558


  4. ช่างเทคนิคการผลิต (ประจำสมุทรปรากร/เวียดนาม/อินโดนีเซีย)

  1.ควบคุมเครื่องจักร
  2.ซ่อมบำรุงเครื่องจักรเมื่อชำรุด

  อัตรา 9

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 29 ก.ค. 2558


  5. Cost&Price

  1.สร้าง Bom เพราะมีการซื้อวัตถุดิบมาแพ็คเป็น FG
  2.ทำราคาต้น+กำไร= ราคาขาย
  3.ปรับราคาขายตามราคาตลาด

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 29 ก.ค. 2558


  6. Product Sup

  1.วิเคราะห์ยอดขาย ขึ้น-ลง แจ้งฝ่ายขาย
  2.ดูสินค้า Turnover
  3.Forecast ยอดผลิต
  4.วางเทมเพลทในการแก้

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 29 ก.ค. 2558


  7. Programmer

  - เขียนโปรแกรม
  - ทดสอบโปรแกรม
  - ดูแลระบบภายในบริษัท

  อัตรา 4

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 29 ก.ค. 2558


  8. QC Officer (ประจำราชบุรี)

  1. ควบคุมกระบวนการผลิตในไลน์
  2. รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ปรับปรุงการควบคุมกระบวนการผลิต
  3. ปฏิบัติงานต

  อัตรา 9

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ราชบุรี

  วันที่ 29 ก.ค. 2558


  9. Order Process Officer (เจ้าหน้าที่เอกสารส่งออก)

  1.คีย์ ข้อมูล คำสั่งซื้อเข้าระบบ
  2.คำนวณตู้คอนเทนเนอร์
  3.ติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อจั

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 29 ก.ค. 2558


  10. เจ้าหน้าที่สรรหา (ประจำพระราม3 )

  1.รายงานอัตรากำลังคน
  2.งานสรรหาว่าจ้าง นัดสัมภาษณ์งาน
  3.ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 29 ก.ค. 2558


  11. เจ้าหน้าที่บัญชี

  1.บันทึกบัญชีการตัังหนี้
  2.ทำจ่ายชำระหนี้
  3.บันทึกตั้งหนี้ด้านขาย
  4.ทำรับชำระหนี้
  5.รายงานประกอบ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 29 ก.ค. 2558


  12. Planning

  - งานด้านวางแผนการผลิต

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 29 ก.ค. 2558


  13. Belowe the line MKT Executive Officer

  1.จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมี ประสิทธิ์ภาพสูงสุด และเข้

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 29 ก.ค. 2558


  14. Traditional Trade Executive Officer

  1.ออกตรวจ สำรวจตลาด และรูปแบบการแข่งขัน เพื่อแก้ไขการทำงาน ให้บรรลุเป้าหมายการขาย และหาแนวทางในการพั

  อัตรา 4

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 29 ก.ค. 2558


  15. R&D Supervisor

  1.วิจัยและพัฒนาอาหาร Frozen จำพวกติ๋มซำ
  2.วิเคราะห์ ทดลอง ทดสอบใน Lab และ Pilot Plant
  3.ติดต่อ Sup

  อัตรา 6

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 29 ก.ค. 2558


  16. เจ้าหน้าที่ออกแบบ/ตกแต่งภายใน (Interior Designer)

  ไม่ระบุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 29 ก.ค. 2558


  17. Modern Trade Executive Officer

  1.รับผิดชอบในการขายสินค้าและกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่รับผิดชอบให้กับช่องทางการขายModern Trade
  2.จัดทำแผนงาน

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 29 ก.ค. 2558


  18. Architect (สถาปนิก)

  1. ติดต่อประสานงานกับ Supplier/ผู้รับเหมาในงานก่อสร้างตามโครงการที่บริษัท มอบหมาย
  2. จัดทำ Shop dra

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  วันที่ 29 ก.ค. 2558


  19. Network Engineer

  1.วิเคราะห์และออกแบบระบบเครือข่าย
  2.แก้ปัญหาและปรับปรุงระบบเครือข่ายให้ดีขึ้น
  3.ดูแลระบบเครือข่ายใ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 29 ก.ค. 2558


  20. Marketing Business Development

  1.วางแผนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม
  2.ประสานงานในการทำแผนงานการตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ และค

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 29 ก.ค. 2558


  21. Internal Audit Officer

  - ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ
  - สรุปรายงานผลการตรวจสอบพร้อมแนวทางแก้ไข
  - วิเคราะห์ข้อมูลและประเมินความ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 29 ก.ค. 2558


  22. QS Supervisor (Doc.Support)

  1.จัดทำเอกสารตามที่ลูกค้า/Sale/Order/Mkt.ร้องขอมา
  2.ตอบ Questionnaire ลูกค้า
  3.ทำ Product Spec, CO

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 29 ก.ค. 2558


  23. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร(ประจำตลาดไท)

  -จัดซื้อและตรวจสอบคุณภาพของสินค้าประเภท พืชไร สวน ผักผลไม้ต่าง ๆ
  -ตรวจสอบสารเคมี และให้คำแนะนำแก่เก

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ปทุมธานี

  วันที่ 29 ก.ค. 2558


  24. เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน (Costing)

  1.Set Price ตามนโยบาย
  2.ตรวจราคาขาย-โปรโมชั่น
  3.สามารถแยก Cost ได้

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 29 ก.ค. 2558


  25. Merchandise & PC

  1.ออกบูธ จัดชิมต่างๆ ในเขตที่รับผิดชอบ
  2.ออกตรวจสภาวะตลาด ข้อมูลคู่แข่ง เพื่อนำมาวิเคราะห์
  3.พัฒนา

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 29 ก.ค. 2558


  26. QC. Supervisor "ประจำประเทศเวียดนาม"

  1.ดูแล line น้ำผลไม้ตั้งแต่รับ RM จนถึง Finish Good
  2.ตรวจติดตามและแก้ไขปัญหา
  3.จัดทำ HACCP & GMP,

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  วันที่ 29 ก.ค. 2558


  27. ช่างไฟฟ้า (ประจำสมุทรปราการ)

  1.ซ่อมบำรุง ติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน
  2.ซ่อมบำรุง ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง,MDB
  3.ซ่อมบำรุงระบบเครื

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 29 ก.ค. 2558


  28. QC Supervisor ประจำสมุทรปราการ

  1.ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ กระบวนการผลิตถึงผลิตภัณฑ์
  2.จัดทำระบบคุณภาพที่โรงงานได้รับการรับรองอย่างมีปร

  อัตรา 5

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 29 ก.ค. 2558


  29. วิศวกรออกแบบระบบลำเลียงอัตโนมัติ

  1.วิเคราะห์ระบบการปฏิบัติงานในโรงงาน
  2.แก้ไขปัญหาและพัฒนาระบบการทำงานในโรงงาน
  3.สามารถติดตั้งระบบอ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 29 ก.ค. 2558


  30. เจ้าหน้าที่กฎระเบียบด้านอาหาร

  1.สืบค้นหาข้อมูลกฎหมายทั้งในและต่างประเทศ
  2.พัฒนาปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยอยู่เสมอ
  3.สื่อสารข้อมูลก

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 29 ก.ค. 2558
  หางานออนไลน์   หางานคอมพิวเตอร์   หางานเลขาเยอรมัน   หางานบรรณารักษ์   หางานราชการขอนแก่น   หางานร้านกาแฟ   หางานร้านอาหาร   หางานในกาฬสินธุ์   หางานลพบุรี   หางานราช   หางานนครราชสีมา   หางานออฟฟิศรังสิต   หางานขับรถผู้บริหาร   หางานที่บางใหญ่   หางานหาดใหญ่   หางานนครปฐมล่าสุด   หางานพาสทาม   หางานขับรถ18ล้อ   , ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , การเดินทาง , รีวิวโรงแรม , รีวิวอาหาร , รีวิวร้านอาหาร , โฆษณาฟรี , ร้านค้าออนไลน์


  BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

  © Copyright 2004-2019 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

  sitemap
  ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30