BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  

บริษัท เบญจมณี จำกัด

ให้บริการรับเหมาก่อสร้าง อาคารสูง, โรงงาน, และระบบบำบัดน้ำเสีย


ที่อยู่ เลขที่ 559/9 โครงการมาริท เพลส ถ.ประดิษฐมนูธรรม (ลาดพร้าว 71) แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310


โทร 02-933-5099 | แฟกส์ 02-933-5090

1. ผู้ช่วยเลขานุการ

1. งานการจัดการเอกสาร
2. ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
3. รายงานการประชุม ฯลฯ

อัตรา 1

เงินเดือน ตามประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เบญจมณี จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 21 ธ.ค. 2554


  2. เจ้าหน้าที่การเงิน (ประจำไซต์งานสะเดา-หาดใหญ่)

  1. เขียนใบสำคัญจ่าย โดยตรวจสอบกับเอกสารประกอบให้ถูกต้องตรงกัน และให้ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติ
  2. ลงบ

  อัตรา 1

  เงินเดือน 8,000-10,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เบญจมณี จำกัด

  จังหวัด สงขลา

  วันที่ 21 ธ.ค. 2554


  3. วิศวกรไฟฟ้า (ประจำไซต์งานสะเดา-หาดใหญ่)

  ควบคุมงานไฟฟ้าอาคารสูง , ควบคุมการติดตั้ง, การสั่งซื้อวัสดุ ประสานงานกับผู้ว่าจ้าง และงานอื่นๆ ที่เก

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามความสามารถ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เบญจมณี จำกัด

  จังหวัด สงขลา

  วันที่ 21 ธ.ค. 2554


  4. ช่างประกอบและติดตั้ง (กระเช้าไฟฟ้า)

  งานประกอบและติดตั้งเครื่องมือ และเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง (กระเช้าไฟฟ้า) ให้ใช้งานได้อย่างมีปร

  อัตรา หลาย

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เบญจมณี จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 21 ธ.ค. 2554


  5. วิศวกรโครงการ (Site Engineer)

  วิศวกรโครงการ สามารถถอดปริมาณงาน, ควบคุมงาน และตรวจสอบคุณภาพงาน, จัดทำแผนงาน, ประสานงานกับ Consult

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามความสามารถ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เบญจมณี จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 21 ธ.ค. 2554


  6. ผู้จัดการโครงการ

  ดูแลการก่อสร้าง และควบคุมก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแผนงาน, ทำ Progress report, Payment ตรวจสอบปริมาณงานขอ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เบญจมณี จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 21 ธ.ค. 2554


  7. ช่างซ่อมบำรุงเครื่องมือ-เครื่องจักรก่อสร้าง (กระเช้าไฟฟ้า)

  ตรวจสอบ, ดูแลรักษา, ซ่อมบำรุง
  ให้เครื่องมือเครื่องจักรกล และเครื่องจักรกลหนัก
  สำหรับงานอุตสาหกร

  อัตรา หลาย

  เงินเดือน ตามความสามารถ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เบญจมณี จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 21 ธ.ค. 2554


  8. พนักงานเขียนแบบงานโครงสร้าง (ประจำไซต์งานสะเดา-หาดใหญ่)

  เตรียมแบบงานโครงสร้าง-งานระบบ,
  ทำ Shop Drawing, ทำ As-Build
  งานอาคารสูง, โรงงาน

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามความสามารถ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เบญจมณี จำกัด

  จังหวัด สงขลา

  วันที่ 21 ธ.ค. 2554


  9. เจ้าหน้าที่สโตร์

  งานสต็อก-สโตร์, จัดเก็บเอกสาร ฯลฯ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เบญจมณี จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 21 ธ.ค. 2554


  10. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)

  ให้บริการรับเหมาก่อสร้าง อาคารสูง, โรงงาน, และระบบบำบัดน้ำเสีย

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เบญจมณี จำกัด

  จังหวัด ระยอง

  วันที่ 21 ธ.ค. 2554


  11. โฟร์แมนไฟฟ้า ประจำไซด์ สุไหงโกลก

  ควบคุมงานก่อสร้าง งานติดตั้งระบบไฟฟ้า และเครื่องจักร, ,คำนวน+สั่งซื้อวัสดุ, ตรวจสอบการทำงานของผู้รับ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามความสามารถ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เบญจมณี จำกัด

  จังหวัด ยะลา

  วันที่ 21 ธ.ค. 2554


  12. ช่างสำรวจ(Survey) (ประจำไซต์งานสะเดา-หาดใหญ่)

  งานสำรวจ กำหนดตำแหน่ง ระดับอาคาร ความสูงของอาคาร และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้กล้องระดับ กล้อง

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามความสามารถ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เบญจมณี จำกัด

  จังหวัด สงขลา

  วันที่ 21 ธ.ค. 2554


  13. โฟร์แมนโยธา ประจำไซด์ สุไหงโกลก

  1. ดูแล ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน, มาตรฐาน และงบประมาณที่ตั้งไว้
  2. ประสานงานกับทางเจ้า

  อัตรา 3

  เงินเดือน ตามความสามารถ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เบญจมณี จำกัด

  จังหวัด ยะลา

  วันที่ 21 ธ.ค. 2554


  14. วิศวกรโยธา ประจำไซต์งานหาดใหญ่

  -ออกแบบงานตามความต้องการของลูกค้า และสามารถเซ็นสามัญวิศวกรได้
  -สามารถใช้ AutoCAD/Software ในการออก

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามความสามารถ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เบญจมณี จำกัด

  จังหวัด สงขลา

  วันที่ 21 ธ.ค. 2554
  หางานสุราษฎร์ธานี   หางานกระบี่   หางานโรงแรม   หางาน สมัครงานลำพูน   หางานกฎหมาย   หางานราชการสงขลา   หางานร้านกาแฟ   หางานจังหวัดสุโขทัย   หางานขับรถส่งของ   หางานเชียร์เบียร์   หางานเลขาเยอรมัน   หางาน หัวหิน   หางานภาคเหนือ   หางานลําพูน   หางานลำพูน   หางานพังงา   หางานเขตราษฎร์บูรณะ   หางานในโคราช   หางานยะลา   , ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , การเดินทาง , รีวิวโรงแรม , รีวิวอาหาร , รีวิวร้านอาหาร , โฆษณาฟรี , ร้านค้าออนไลน์


  BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

  © Copyright 2004-2019 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

  sitemap
  ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30