BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  

บริษัท เบญจมณี จำกัด

ให้บริการรับเหมาก่อสร้าง อาคารสูง, โรงงาน, และระบบบำบัดน้ำเสีย


ที่อยู่ เลขที่ 559/9 โครงการมาริท เพลส ถ.ประดิษฐมนูธรรม (ลาดพร้าว 71) แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310


โทร 02-933-5099 | แฟกส์ 02-933-5090

1. ผู้ช่วยเลขานุการ

1. งานการจัดการเอกสาร
2. ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
3. รายงานการประชุม ฯลฯ

อัตรา 1

เงินเดือน ตามประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เบญจมณี จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 21 ธ.ค. 2554


  2. เจ้าหน้าที่การเงิน (ประจำไซต์งานสะเดา-หาดใหญ่)

  1. เขียนใบสำคัญจ่าย โดยตรวจสอบกับเอกสารประกอบให้ถูกต้องตรงกัน และให้ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติ
  2. ลงบ

  อัตรา 1

  เงินเดือน 8,000-10,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เบญจมณี จำกัด

  จังหวัด สงขลา

  วันที่ 21 ธ.ค. 2554


  3. วิศวกรไฟฟ้า (ประจำไซต์งานสะเดา-หาดใหญ่)

  ควบคุมงานไฟฟ้าอาคารสูง , ควบคุมการติดตั้ง, การสั่งซื้อวัสดุ ประสานงานกับผู้ว่าจ้าง และงานอื่นๆ ที่เก

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามความสามารถ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เบญจมณี จำกัด

  จังหวัด สงขลา

  วันที่ 21 ธ.ค. 2554


  4. ช่างประกอบและติดตั้ง (กระเช้าไฟฟ้า)

  งานประกอบและติดตั้งเครื่องมือ และเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง (กระเช้าไฟฟ้า) ให้ใช้งานได้อย่างมีปร

  อัตรา หลาย

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เบญจมณี จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 21 ธ.ค. 2554


  5. วิศวกรโครงการ (Site Engineer)

  วิศวกรโครงการ สามารถถอดปริมาณงาน, ควบคุมงาน และตรวจสอบคุณภาพงาน, จัดทำแผนงาน, ประสานงานกับ Consult

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามความสามารถ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เบญจมณี จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 21 ธ.ค. 2554


  6. ผู้จัดการโครงการ

  ดูแลการก่อสร้าง และควบคุมก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแผนงาน, ทำ Progress report, Payment ตรวจสอบปริมาณงานขอ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เบญจมณี จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 21 ธ.ค. 2554


  7. ช่างซ่อมบำรุงเครื่องมือ-เครื่องจักรก่อสร้าง (กระเช้าไฟฟ้า)

  ตรวจสอบ, ดูแลรักษา, ซ่อมบำรุง
  ให้เครื่องมือเครื่องจักรกล และเครื่องจักรกลหนัก
  สำหรับงานอุตสาหกร

  อัตรา หลาย

  เงินเดือน ตามความสามารถ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เบญจมณี จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 21 ธ.ค. 2554


  8. พนักงานเขียนแบบงานโครงสร้าง (ประจำไซต์งานสะเดา-หาดใหญ่)

  เตรียมแบบงานโครงสร้าง-งานระบบ,
  ทำ Shop Drawing, ทำ As-Build
  งานอาคารสูง, โรงงาน

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามความสามารถ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เบญจมณี จำกัด

  จังหวัด สงขลา

  วันที่ 21 ธ.ค. 2554


  9. เจ้าหน้าที่สโตร์

  งานสต็อก-สโตร์, จัดเก็บเอกสาร ฯลฯ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เบญจมณี จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 21 ธ.ค. 2554


  10. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)

  ให้บริการรับเหมาก่อสร้าง อาคารสูง, โรงงาน, และระบบบำบัดน้ำเสีย

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เบญจมณี จำกัด

  จังหวัด ระยอง

  วันที่ 21 ธ.ค. 2554


  11. โฟร์แมนไฟฟ้า ประจำไซด์ สุไหงโกลก

  ควบคุมงานก่อสร้าง งานติดตั้งระบบไฟฟ้า และเครื่องจักร, ,คำนวน+สั่งซื้อวัสดุ, ตรวจสอบการทำงานของผู้รับ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามความสามารถ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เบญจมณี จำกัด

  จังหวัด ยะลา

  วันที่ 21 ธ.ค. 2554


  12. ช่างสำรวจ(Survey) (ประจำไซต์งานสะเดา-หาดใหญ่)

  งานสำรวจ กำหนดตำแหน่ง ระดับอาคาร ความสูงของอาคาร และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้กล้องระดับ กล้อง

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามความสามารถ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เบญจมณี จำกัด

  จังหวัด สงขลา

  วันที่ 21 ธ.ค. 2554


  13. โฟร์แมนโยธา ประจำไซด์ สุไหงโกลก

  1. ดูแล ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน, มาตรฐาน และงบประมาณที่ตั้งไว้
  2. ประสานงานกับทางเจ้า

  อัตรา 3

  เงินเดือน ตามความสามารถ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เบญจมณี จำกัด

  จังหวัด ยะลา

  วันที่ 21 ธ.ค. 2554


  14. วิศวกรโยธา ประจำไซต์งานหาดใหญ่

  -ออกแบบงานตามความต้องการของลูกค้า และสามารถเซ็นสามัญวิศวกรได้
  -สามารถใช้ AutoCAD/Software ในการออก

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามความสามารถ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เบญจมณี จำกัด

  จังหวัด สงขลา

  วันที่ 21 ธ.ค. 2554
  หางานกิมหยงหาดใหญ่   หางานในกาฬสินธุ์   หางานบางแค   หางานกำแพงเพชร   หางานกทม   หางานโรงแรม   หางานบัญชีการเงิน   หางานอมตะนคร   หางาน นนทบุรี   หางาน ฉะเชิงเทรา   หางาน food science   หางานในขอนแก่น   หางานออฟฟิศรังสิต   หางานเซลล์   หางาน ลพบุรี   หางานประชาสัมพันธ์   หางานทวงหนี้   หางานช่างภาพ   หางานทำเชียงใหม่   , ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , การเดินทาง , รีวิวโรงแรม , รีวิวอาหาร , รีวิวร้านอาหาร , โฆษณาฟรี , ร้านค้าออนไลน์


  BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

  © Copyright 2004-2019 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

  sitemap
  ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30