BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ ผู้หญิง , ความรัก , ดูดวง , กระทู้เด็ด , ตลก เฮฮา , คลิปดัง , กิน เที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  


บริษัท อิชิตันกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)


บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด เปิดรับผู้ร่วมงานรุ่นใหม่ไฟแรง มีความมุ่งมั่นตั้งใจเกินร้อย ร่วมสร้างประวัติศาสตร์แห่งความสำเร็จกับตัน ภาสกรนที วัดกันทั้งฝีมือ ทัศนคติที่ดีเกินร้อย และความพร้อมที่จะก้าวไปกับ “ตัน ภาสกรนที”

“ เรายังคงมองหาและรอคอยคนที่ใช่ หากคุณคิดว่า คุณมี DNA ตรงกับเรา….พร้อมจะเรียนรู้ มีความสุข และ สนุกในการทำงานอยู่เสมอ...โปรดแสดงตัวด่วน”


ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมโรจนะโซน 3 111/1 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย อยุธยา 13210


โทร 035-276-111 ต่อ 702 | แฟกส์ 035-276-123

1. หัวหน้างาน ส่วนงานวิจัย (R&D Supervisor)

ดูแลการทำวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือตลาดผู้บริโภคเพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์

อัตรา 1

เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อิชิตันกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด อยุธยา

  วันที่ 14 ก.พ. 2559


  2. หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์(R&D Supervisor - NPD)

  ดูแลการทำวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือตลาดผู้บริโภคเพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อิชิตันกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด อยุธยา

  วันที่ 14 ก.พ. 2559


  3. ผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพ QA Manager (Ichitan Green Factory)

  ควบคุมคุณภาพของสินค้าในกระบวนการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานและระบบคุณภาพ

  อัตรา 1

  เงินเดือน N/A

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อิชิตันกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด อยุธยา

  วันที่ 14 ก.พ. 2559


  4. ช่างเทคนิคPM (แผนกซ่อมบำรุง)

  ดำเนินการดูแลบำรุงรักษาและปรับปรุงเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อสนับสนุนให้กระบวนการผลิตและร

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อิชิตันกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด อยุธยา

  วันที่ 14 ก.พ. 2559


  5. ผู้ควบคุมและซ่อมเครื่องจักร - Operator

  ดำเนินการผลิตสินค้าให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนด รับผิดชอบงานด้านการผลิต,ดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักร,ตรวจสอ

  อัตรา 10

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อิชิตันกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด อยุธยา

  วันที่ 14 ก.พ. 2559


  6. Plant Engineer

  วางแผนและควบคุมการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร ปรับปรุงเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและสนับ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อิชิตันกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด อยุธยา

  วันที่ 14 ก.พ. 2559


  7. Engineer (แผนกซ่อมบำรุง)

  วางแผนและควบคุมการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร ปรับปรุงเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและสนับ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อิชิตันกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด อยุธยา

  วันที่ 14 ก.พ. 2559


  8. RD Executive

  ดูแลการทำวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือตลาดผู้บริโภคเพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ โดยปฏิบัติงานใ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อิชิตันกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด อยุธยา

  วันที่ 14 ก.พ. 2559


  9. Supervisor Production

  ดูแลกระบวนการผลิตเครื่องดื่ม รับผิดชอบในการจัดเตรียมความพร้อมในการผลิต และ
  ควบคุมการดำเนินการผลิตส

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อิชิตันกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด อยุธยา

  วันที่ 14 ก.พ. 2559


  10. HR Supervisor

  "รับผิดชอบดูแลงานด้าน HR ทั้งระบบ สรรหาบุคลากร ฝึกอบรม กฎระเบียบ สวัสดิการต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อิชิตันกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด อยุธยา

  วันที่ 14 ก.พ. 2559


  11. Warehouse Officer

  ควบคุมสต๊อกสินค้า ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานของแผนกคลังสินค้า

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อิชิตันกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด อยุธยา

  วันที่ 14 ก.พ. 2559


  12. Officer - Production

  รวบรวมข้อมูล ทำการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น จัดทำรายงาน สนับสนุนงานจัดเก็บเอกสาร สนับสนุนการปรับปรุงก

  อัตรา 1

  เงินเดือน N/A

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อิชิตันกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด อยุธยา

  วันที่ 14 ก.พ. 2559


  13. Risk Management Executive

  จัดการข้อมูลดัชนีชี้วัดการดำเนินงาน งานด้านบริหารความเสี่ยงของโรงงานรวมถึงการออกแบบ,ตรวจสอบ,พัฒนา,ปร

  อัตรา 1

  เงินเดือน N/A

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อิชิตันกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด อยุธยา

  วันที่ 14 ก.พ. 2559


  14. ผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพ QA Manager (Ichitan Green Factory)

  ควบคุมคุณภาพของสินค้าในกระบวนการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานและระบบคุณภาพ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อิชิตันกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด อยุธยา

  วันที่ 14 ก.พ. 2559


  15. Asst. SupervisorProduction (Ichitan Green Factory)

  - ดูแลกระบวนการผลิตเครื่องดื่ม รับผิดชอบในการจัดเตรียมความพร้อมในการผลิต และควบคุมการดำเนินการผลิตสิ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อิชิตันกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด อยุธยา

  วันที่ 14 ก.พ. 2559


  16. Training Officer / HRD&HRM Supervisor แผนกทรัพยากรบุคคล

  รับผิดชอบงานด้านฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร,สวัสดิการพนักงาน และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  อัตรา 2

  เงินเดือน N/A

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อิชิตันกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด อยุธยา

  วันที่ 14 ก.พ. 2559


  17. Warehouse Officer

  - ควบคุมสต๊อกสินค้า
  - ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานของแผนกคลังสินค้า

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อิชิตันกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด อยุธยา

  วันที่ 14 ก.พ. 2559


  18. หัวหน้างาน/เจ้าหน้าที่ส่วนงานวิจัย

  ดูแลการทำวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือตลาดผู้บริโภคเพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อิชิตันกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด อยุธยา

  วันที่ 14 ก.พ. 2559


  19. RD Executive

  ดูแลการทำวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือตลาดผู้บริโภคเพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ โดยปฏิบัติงานใ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อิชิตันกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด อยุธยา

  วันที่ 14 ก.พ. 2559


  20. ผู้ควบคุมและซ่อมเครื่องผลิตผลิตภัณฑ์ (Operator)

  ดำเนินการผลิตสินค้าให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนด รับผิดชอบงานด้านการผลิต,ดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักร,ตรวจสอ

  อัตรา 10

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อิชิตันกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด อยุธยา

  วันที่ 14 ก.พ. 2559


  21. ช่างเทคนิคเครื่องมือวัด Instrument Technician (Ichitan Green Factory)

  รับผิดชอบการจัดการเครื่องมือวัดและระบบการสอบเทียบเครื่องมือวัด เพื่อสนับสนุนให้การผลิตและระบบการทำงา

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อิชิตันกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด อยุธยา

  วันที่ 14 ก.พ. 2559


  22. Logistic Supervisor

  รับผิดชอบในการวางแผนและควบคุมการจัดเตรียมสินค้าและรถขนส่งสินค้า ควบคุมการขนส่ง เพื่อให้ลูกค้าได้รับส

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อิชิตันกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด อยุธยา

  วันที่ 14 ก.พ. 2559


  23. ผู้ควบคุมและซ่อมเครื่องจักร (Operator)

  ดำเนินการควบคุมเครื่องจักร เช่น
  - เครื่องเกี่ยวกับการต้ม-ผสม
  - เครื่องเกี่ยวกับการฆ่าเชื้อ
  - เครื

  อัตรา จำนวนมาก

  เงินเดือน N/A

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อิชิตันกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด อยุธยา

  วันที่ 14 ก.พ. 2559


  24. ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม PM Technician (Ichitan Green Factory)

  ปฏิบัติการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาเครื่องจักร

  อัตรา 3

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อิชิตันกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด อยุธยา

  วันที่ 14 ก.พ. 2559


  25. หัวหน้าแผนกควมคุมระบบประกันคุณภาพ GMP&ISO(MS Supervisor/QSC)

  ควบคุม ดูแล ระบบเอกสารระบบควบคุมคุณภาพ ทั้ง ISO GMP HACCP และระบบอื่นๆที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจขอ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อิชิตันกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด อยุธยา

  วันที่ 14 ก.พ. 2559


  26. QA Executive

  รับผิดชอบการควบคุมการตรวจสอบตกระบวนประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อิชิตันกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด อยุธยา

  วันที่ 14 ก.พ. 2559


  27. R & D Officer

  ดูแลการทำวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือตลาดผู้บริโภคเพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์

  อัตรา 1

  เงินเดือน N/A

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อิชิตันกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด อยุธยา

  วันที่ 14 ก.พ. 2559


  28. เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์

  -รับผิดชอบในการจัดจองการเข้าชมศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ ให้ข้อมูล และตอบคำถามต่างๆ เกี่ยวกับศูนย์ฯ
  -

  อัตรา 4

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อิชิตันกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด อยุธยา

  วันที่ 14 ก.พ. 2559


  29. Production Manager

  -รับผิดชอบในการวางแผน
  -ความคุมนโยบายการผลิตให้ได้ผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการและทันตามเวลาของลูกค้า

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อิชิตันกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด อยุธยา

  วันที่ 14 ก.พ. 2559
  หางานทนายความ   หางานระยองปลวกแดง   หางานหัวหิน   หางานศรีสะเกษ   หางานที่หัวหิน   หางานซอยลาซาล   หางานวางแผนการผลิต   หางาน แจ้งวัฒนะ   หางานชลบุรี   หางานรปภ   หางานฟอกย้อม   หางานฉะเชิงเทรา   หางานพระราม3   หางานภาษาอังกฤษ   หางานรับโทรศัพท์   หางานที่บางใหญ่   หางานกิมหยง   หางานภาคเหนือ   , ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ดวง , ลดน้ำหนัก , ออกกำลังกาย , ความรัก , วาไรตี้ , ท่องเที่ยว , รีวิวร้านอาหาร , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , การเดินทาง , รีวิวโรงแรม , สูตรอาหาร , สอนทำอาหาร , ข่าววันนี้ , รวมข่าวดัง , ข่าวโซเชียล , ข่าวอุบัติเหตุ , ข่าวอาชญากรรม , ข่าวการเมือง , ข่าวเศรษฐกิจ , ข่าวรอบโลก , ข่าวอื่นๆ , ข่าวดารา , SiamOK , ดูดวง , ดวงรายวัน , ดวงวันนี้ , ดวงรายสัปดาห์ , ดวงรายเดือน , ดูดวงไพ่ยิปซี , ดวงตามราศี , ดวงความรัก , ดวงการงาน , ฤกษ์แต่งงาน ร้านค้าออนไลน์ ,
  ผู้หญิง , ความรัก , ดูดวง , กระทู้เด็ด , ตลก เฮฮา , คลิปดัง , กิน เที่ยว , ภาพยนตร์ , เพลง
  BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

  © Copyright 2004-2020 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

  sitemap
  ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30