BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว - ข่าว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.


บริษัท เป็นผู้ผลิตและส่งออกจิวเวลลี่ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2000 มรท 8001:2546 และได้รับการส่งเสริมจาก BOI ดำเนินธุรกิจมากว่า 18 ปี ปัจจุบันมีพนักงาน 3,100 คน กำลังขยายงาน ต้องการผู้ร่วมงานที่มีความกระตือรือร้น มีความรู้ ความสามารถ จำนวนหลายอัตราดังต่อไปนี้


ที่อยู่ เลขที่ 84/4 หมู่ 7 ซ.เพชรเกษม 122 ถ.เพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130


โทร 02-420-7440 (อัตโนมัติ 40 สาย ต่อ 1308) | แฟกส์ 02-420-7445

1. เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์

1.ควบคุม ดูแลเกี่ยวกับการทำบัตรรับรองสิทธิ์ และการแจ้งชื่อพนักงานขอบัตรรับรองสิทธิ์ เปลี่ยนสถานพยาบา

อัตรา 1

เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 24 มี.ค. 2559


  2. Excel Development STAFF (ด่วนมาก)

  -พัฒนาสูตรต่างในโปรแกรมExecel ตามที่ User ขอมา
  -ติดต่อประสานงานกับ User เก็บ Requirement
  -แก้ไขปัญ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 24 มี.ค. 2559


  3. หัวหน้าแผนกคลังสินค้า

  1.วางแผนควบคุมการทำงานและก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
  2.มอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไปปฏิบัติ
  3.ให้คำแนะ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 24 มี.ค. 2559


  4. Internal Auditor

  1.ร่วมวางแผน และแนวทางการตรวจสอบภายใน ให้สอดคล้องตามนโยบายของบริษัทฯ รวมทั้งเสนอแนวทางการปรับปรุงเพื

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 24 มี.ค. 2559


  5. ผู้จัดการฝ่ายผลิต

  ทำหน้าที่บริหารงานฝ่ายผลิต ให้ได้ตามเป้าหมาย แผนงานที่วางแผนไว้ รวมทั้งควบคุมดูแลคุณภาพ และพนักงานให

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 24 มี.ค. 2559


  6. IE Seneior In-Process

  1.ควบคุมและติดตามความคืบหน้าการทำงานผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนก
  2.ควบคุมดูแลและพัฒ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 24 มี.ค. 2559


  7. หัวหน้าแผนกคลังสินค้า

  1.วางแผนควบคุมการทำงานและก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
  2.มอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไปปฏิบัติ
  3.ให้คำแนะ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 24 มี.ค. 2559


  8. รองผู้จัดการฝ่ายออกแบบ (Vice Product & Development Manager)

  1.ร่วมกันกับทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อการปรับปรุงพัฒนางานที่ดี่ขึ้น
  2.มีส่วนร่วมในการปรับปรุงแผนก ออกแ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 24 มี.ค. 2559


  9. หัวหน้าแผนกบัญชี (ภาษาจีน)

  1.วางแผนการทำภาษีประจำปี
  2.จัดทำงบการเงิน พร้อมจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน
  3.เป็นตัวแทนของบริษั

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 24 มี.ค. 2559


  10. ล่ามภาษาจีน

  ทำหน้าที่ในการแปลเอกสารไทยเป็นจีน และ จีนเป็นไทย ตามที่ได้รับมอบหมายและเป็นล่ามแปลภาษา รวมทั้งงานเลข

  อัตรา 3

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 24 มี.ค. 2559


  11. รองผู้จัดการฝ่ายผลิต

  ทำหน้าที่บริหารงานฝ่ายผลิต ให้ได้ตามเป้าหมาย แผนงานที่วางแผนไว้ รวมทั้งควบคุมดูแลคุณภาพ และพนักงานให

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 24 มี.ค. 2559


  12. หัวหน้าแผนกบุคคล

  1.ควบคุม ดูแลระบบ PayRoll และ Time Attendance
  2.ดูแล และจัดการด้านธุรการ และการรับ-ส่งเอกสารให้อยู่

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 24 มี.ค. 2559


  13. รองผู้จัดการฝ่าย QA

  - หน้าที่สร้างความมั่นใจให้ลูกค้า ว่าสินค้าที่ผลิตได้มาตราฐานถูกต้องตามขอ้กำหนดทุกกระบวนการ
  - กำหนด

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 24 มี.ค. 2559


  14. Sale Executive

  ติดต่อประสานงาน เสนอราคาสินค้ากับลูกค้า ตอบคำถามลูกค้า วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น แนะนำทางเลื

  อัตรา 3

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 24 มี.ค. 2559


  15. หัวหน้าแผนกจัดซื้อทั่วไป

  1.ตรวจสอบรายละเอียดในใบสั่งซื้อสินค้า
  2.ติดตามสถานะของสินค้าที่ยังไม่ได้ทําการเปิดสั่งซื้อและติดตาม

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 24 มี.ค. 2559


  16. รองผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

  1.ดูแลควบคุมการสั่งซื้อเครื่องจักร วัตถุดิบทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  2.ประสานงานเร่งรัดและติดตาม Su

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 24 มี.ค. 2559


  17. หัวหน้าฝ่ายผลิต

  1.วางแผนกำลังการผลิตและตรวจสอบแผนการทำงานประจำวัน เพื่อให้ตรงตามเป้าหมายแผนกที่กำหนดไว้
  2.ดูแลกระบว

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 24 มี.ค. 2559


  18. หัวหน้าแผนกวางแผนการผลิต

  1.ควบคุมดูแลการทำงานของพนักงาน , ระบบ , ขั้นตอนการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
  2.ควบคุมดูแลและกำหนดแผน

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 24 มี.ค. 2559


  19. Vice Sale Manager (Online Store)

  1.สร้างกลยุทธเพื่อผลักดันยอดขายสินค้าในช่องทางการตลาดออนไลน์
  2.พัฒนาและบริหารการตลาดดิจิตอล
  3.นำเท

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 24 มี.ค. 2559


  20. Senior Programmer

  ไม่ระบุ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 24 มี.ค. 2559

  หางานเภสัชกร   หางาน ลำปาง   หางานว่างภูเก็ต   หางานพัทลุง   หางาน เพชรบูรณ์   หางานเชียร์เบียร์   หางานเลขาเยอรมัน   หางานสายการบิน   หางาน นนทบุรี   หางาน สุราษฎร์ธานี   หางานกฏหมาย   หางานเชียงใหม่   หางาน pc   หางานทรู   หางานพิดโลก   หางานจังหวัดชลบุรี   หางาน food science   หางานสมัครงานลำปาง   , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , ความรัก , ดูดวง , ร้านอาหาร , วาไรตี้ , ท่องเที่ยว , ลดน้ำหนัก , ออกกำลังกาย , คติสอนใจ , บิวตี้ , แฟชั่น , สุขภาพ , ทำอาหาร , เจลล้างหน้าสำหรับผิวแพ้ง่าย , มือถือ , gangdara , สถานที่ท่องเที่ยว , แนะนำโรงแรม , เส้นทางการเดินทาง , ทริปท่องเที่ยว , แนะนำร้านอาหาร , ข่าวสารท่องเที่ยว , รีวิวโรงแรม , บิวตี้ , ทรงผม , แฟชั่น , สุขภาพ , ข่าวดัง , ข่าวดารา , ดูดวง , ความรัก , กินเที่ยว , ไลฟ์สไตล์ , โปรโมชั่น , เทคโนโลยี ข่าวเศรษฐกิจ , ผู้หญิง , health , สุขภาพ , สมุนไพร , วิตามิน , โรค , ยา , ลดน้ำหนัก , มือถือ , ราคามือถือ , สเปคมือถือ , รีวิวมือถือ , ข่าวมือถือ , ข่าวไอที ร้านค้าออนไลน์ , ขายของออนไลน์ ,


  BuddyJob.com

  © Copyright 2004-2021 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

  sitemap