BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  


บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)


ดำเนินธุรกิจด้าน การผลิตน้ำตาลทราย ส่งขายในภาคอุตสาหกรรมและ ส่งออกต่างประเทศ
ธุรกิจในเครืออื่นๆ ผลิตภัณฑ์ด้านBIO
1.เอทานอล
2.เยื่อกระดาษ
3.โรงไฟฟ้า
4.อุตสาหกรรมปุ๋ย
5.ธุรกิจในเครือ อื่นๆ


ที่อยู่ 24 อาคารเอกผล ถนนวิภาวดีรังสิต ใกล้กับ รร.สุรศักดิ์มนตรี และ ม.หอการค้า Khwaeng Din Deang Din Daeng Bangkok กรุงเทพมหานคร 10400


โทร 02-692-0869-73 ต่อ 112 ,166 (สำนักงานกรุงเทพ) , 056-338-123-5 ต่อ 112 (โรงงานเกษตรไทยฯนครสวรรค์) | แฟกส์ 02-246-9125

1. ผู้จัดการฝ่ายบริหารความเสี่ยง/เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงอาวุโส

- บริหาร วิเคราะห์ ค้นหา ความเสี่ยงในองค์กร (Operation)
- แนะนำ วางแผน แนวทางการแก้ปัญหา การบริหารใ

อัตรา 2

เงินเดือน ตามประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง

  วันที่ 3 เม.ย. 2558


  2. เจ้าหน้าที่บัญชี 1 อัตรา/ เจ้าหน้าที่การเงิน 1 อัตรา

  หน้าที่หลัก(โดยย่อ)รับผิดชอบการวิเคราะห์ คำนวณ ติดตาม ตรวจสอบใบกำกับภาษี ใบสั่งซื้อ ใบสำคัญจ่าย ตั้ง

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง

  วันที่ 3 เม.ย. 2558


  3. วิศวกรผลิต,วิศวกรไฟฟ้า,วิศวกรประกันคุณภาพ,วิศวกรเครื่องกล(สังกัดนครสวรรค์)

  วิศวกรไฟฟ้า : รับผิดชอบงานด้านไฟฟ้าผลิตให้เครื่องจักร (Turbine Generator) อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน,รับผ

  อัตรา 5

  เงินเดือน ตามโครงสร้างหรือตามประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด นครสวรรค์

  วันที่ 3 เม.ย. 2558


  4. ช่างเทคนิคประจำโรงงาน (นครสวรรค์)

  - ติดตามงานซ่อมแซมเครื่องจักร
  - ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง
  - ควบคุมการผลิตน้ำตาล
  - แก้ไขปัญหาง

  อัตรา 20

  เงินเดือน ตามโครงสร้างหรือตามประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด นครสวรรค์

  วันที่ 3 เม.ย. 2558


  5. หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ / เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศอาวุโส

  - ประสานงาน, ติดตามการนำเข้าสินค้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในเเละภายนอกองค์กร ด้านการจัดซื้อต่

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทเเละประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง

  วันที่ 3 เม.ย. 2558


  6. เลขานุการบริษัท

  - จัดทำรายการประชุม EXCOM,OMC,BOD
  - ติดต่อประสานงาน TSD, ก.ล.ต. เเละฝ่ายงานทั้งภานในเเละภายนอกองค์ก

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทเเละประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง

  วันที่ 3 เม.ย. 2558


  7. เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

  สวัสดิการ
  recruitment
  Payroll
  ประกันสังคม
  ทะเบียนประวัติ
  จ้ดอบรม
  จัดทำแผนงาน รายงาน ข้อมูล

  อัตรา 1

  เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป พิจารณาตามประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง

  วันที่ 3 เม.ย. 2558


  8. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ(ด้านพลังงาน)

  - ดำเนินการยื่นคำขอขายไฟฟ้าของโครงการ TEP เเละ RPBP กับ กฟผ. เเละติดตามจนได้รับสัญญาซื้อขายไฟ
  - ประ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทเเละประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง

  วันที่ 3 เม.ย. 2558


  9. เจ้าหน้าที่บัญชี (สังกัดนครสวรรค์)

  - ตรวจ/เอกสารรายละเอียด การทำจ่ายเงินเดือน พนักงานประจำและพนักงานชั่วคราว ทุกฝ่าย
  - จัดทำเอกสาร ใบส

  อัตรา 3

  เงินเดือน ตามโครงสร้างหรือตามประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด นครสวรรค์

  วันที่ 3 เม.ย. 2558


  10. เจ้าหน้าที่ขายต่างประเทศ (Officer)

  - รับผิดชอบงานด้านการจัดเตรียมเอกสารประกอบการขายเเละการส่งออก
  - จัดเตรียมเอกสารเเละตัวอย่างสินค้าส่

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทเเละประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง

  วันที่ 3 เม.ย. 2558


  11. เลขานุการผู้บริหาร

  1. งานด้านเอกสารของหน่วยงาน
  2. จัดทำ - จัดเก็บ รวบรวมข้อมูล เอกสาร รายงาน
  3. วิเคราะห์งบการเงิน
  4

  อัตรา 3

  เงินเดือน 15,000-20,000 บาท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง

  วันที่ 3 เม.ย. 2558


  12. Programmer

  - พัฒนาโปรแกรมตามความต้องการของบริษัท ที่ได้ออกแบบไว้

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง

  วันที่ 3 เม.ย. 2558


  13. หัวหน้าแผนกบุคคล(สังกัดนครสวรรค์)

  -สรรหาและคัดเลือกพนักงาน
  -กองทุนประกันสังคม กองทุนทดแทน
  -ออกหนังสือรับรองการทำงาน
  -มีความรู้ด้านก

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด นครสวรรค์

  วันที่ 3 เม.ย. 2558
  หางานกุ๊ก   หางานทําเชียงใหม่   หางานเภสัชกร   หางานจังหวัดเลย   หางานในสมุทรสาคร   หางานสมัครงานลำปาง   หางานปทุมธานี   หางานที่พัทยา   หางานชลบุรี   หางานสงขลาหาดใหญ่   หางาน ลาดพร้าว   หางานประจวบ   หางานลําปาง   หางานสระบุรี   หางาน สระบุรี   หางานจังหวัดตาก   หางานpr   หางานลำพูน   หางานเลขา   , ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , การเดินทาง , รีวิวโรงแรม , สูตรอาหาร , สอนทำอาหาร , ดูดวง , ดวงรายวัน , ดวงวันนี้ , ดวงรายสัปดาห์ , ดวงรายเดือน , ดูดวงไพ่ยิปซี , ดวงตามราศี , ดวงความรัก , ดวงการงาน , ฤกษ์แต่งงาน ร้านค้าออนไลน์


  BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

  © Copyright 2004-2019 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

  sitemap
  ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30