BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  


บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)


ดำเนินธุรกิจด้าน การผลิตน้ำตาลทราย ส่งขายในภาคอุตสาหกรรมและ ส่งออกต่างประเทศ
ธุรกิจในเครืออื่นๆ ผลิตภัณฑ์ด้านBIO
1.เอทานอล
2.เยื่อกระดาษ
3.โรงไฟฟ้า
4.อุตสาหกรรมปุ๋ย
5.ธุรกิจในเครือ อื่นๆ


ที่อยู่ 24 อาคารเอกผล ถนนวิภาวดีรังสิต ใกล้กับ รร.สุรศักดิ์มนตรี และ ม.หอการค้า Khwaeng Din Deang Din Daeng Bangkok กรุงเทพมหานคร 10400


โทร 02-692-0869-73 ต่อ 112 ,166 (สำนักงานกรุงเทพ) , 056-338-123-5 ต่อ 112 (โรงงานเกษตรไทยฯนครสวรรค์) | แฟกส์ 02-246-9125

1. ผู้จัดการฝ่ายบริหารความเสี่ยง/เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงอาวุโส

- บริหาร วิเคราะห์ ค้นหา ความเสี่ยงในองค์กร (Operation)
- แนะนำ วางแผน แนวทางการแก้ปัญหา การบริหารใ

อัตรา 2

เงินเดือน ตามประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง

  วันที่ 3 เม.ย. 2558


  2. เจ้าหน้าที่บัญชี 1 อัตรา/ เจ้าหน้าที่การเงิน 1 อัตรา

  หน้าที่หลัก(โดยย่อ)รับผิดชอบการวิเคราะห์ คำนวณ ติดตาม ตรวจสอบใบกำกับภาษี ใบสั่งซื้อ ใบสำคัญจ่าย ตั้ง

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง

  วันที่ 3 เม.ย. 2558


  3. วิศวกรผลิต,วิศวกรไฟฟ้า,วิศวกรประกันคุณภาพ,วิศวกรเครื่องกล(สังกัดนครสวรรค์)

  วิศวกรไฟฟ้า : รับผิดชอบงานด้านไฟฟ้าผลิตให้เครื่องจักร (Turbine Generator) อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน,รับผ

  อัตรา 5

  เงินเดือน ตามโครงสร้างหรือตามประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด นครสวรรค์

  วันที่ 3 เม.ย. 2558


  4. ช่างเทคนิคประจำโรงงาน (นครสวรรค์)

  - ติดตามงานซ่อมแซมเครื่องจักร
  - ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง
  - ควบคุมการผลิตน้ำตาล
  - แก้ไขปัญหาง

  อัตรา 20

  เงินเดือน ตามโครงสร้างหรือตามประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด นครสวรรค์

  วันที่ 3 เม.ย. 2558


  5. หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ / เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศอาวุโส

  - ประสานงาน, ติดตามการนำเข้าสินค้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในเเละภายนอกองค์กร ด้านการจัดซื้อต่

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทเเละประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง

  วันที่ 3 เม.ย. 2558


  6. เลขานุการบริษัท

  - จัดทำรายการประชุม EXCOM,OMC,BOD
  - ติดต่อประสานงาน TSD, ก.ล.ต. เเละฝ่ายงานทั้งภานในเเละภายนอกองค์ก

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทเเละประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง

  วันที่ 3 เม.ย. 2558


  7. เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

  สวัสดิการ
  recruitment
  Payroll
  ประกันสังคม
  ทะเบียนประวัติ
  จ้ดอบรม
  จัดทำแผนงาน รายงาน ข้อมูล

  อัตรา 1

  เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป พิจารณาตามประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง

  วันที่ 3 เม.ย. 2558


  8. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ(ด้านพลังงาน)

  - ดำเนินการยื่นคำขอขายไฟฟ้าของโครงการ TEP เเละ RPBP กับ กฟผ. เเละติดตามจนได้รับสัญญาซื้อขายไฟ
  - ประ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทเเละประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง

  วันที่ 3 เม.ย. 2558


  9. เจ้าหน้าที่บัญชี (สังกัดนครสวรรค์)

  - ตรวจ/เอกสารรายละเอียด การทำจ่ายเงินเดือน พนักงานประจำและพนักงานชั่วคราว ทุกฝ่าย
  - จัดทำเอกสาร ใบส

  อัตรา 3

  เงินเดือน ตามโครงสร้างหรือตามประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด นครสวรรค์

  วันที่ 3 เม.ย. 2558


  10. เจ้าหน้าที่ขายต่างประเทศ (Officer)

  - รับผิดชอบงานด้านการจัดเตรียมเอกสารประกอบการขายเเละการส่งออก
  - จัดเตรียมเอกสารเเละตัวอย่างสินค้าส่

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทเเละประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง

  วันที่ 3 เม.ย. 2558


  11. เลขานุการผู้บริหาร

  1. งานด้านเอกสารของหน่วยงาน
  2. จัดทำ - จัดเก็บ รวบรวมข้อมูล เอกสาร รายงาน
  3. วิเคราะห์งบการเงิน
  4

  อัตรา 3

  เงินเดือน 15,000-20,000 บาท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง

  วันที่ 3 เม.ย. 2558


  12. Programmer

  - พัฒนาโปรแกรมตามความต้องการของบริษัท ที่ได้ออกแบบไว้

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง

  วันที่ 3 เม.ย. 2558


  13. หัวหน้าแผนกบุคคล(สังกัดนครสวรรค์)

  -สรรหาและคัดเลือกพนักงาน
  -กองทุนประกันสังคม กองทุนทดแทน
  -ออกหนังสือรับรองการทำงาน
  -มีความรู้ด้านก

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด นครสวรรค์

  วันที่ 3 เม.ย. 2558
  หางานกฏหมาย   หางานส่งเอกสาร   หางานอยุธยา   หางาน ปทุมธานี   หางานขับรถ   หางานพยาบาล   หางานนครปฐม   หางานลูกค้าสัมพันธ์   หางานสายการบิน   หางาน draftman   หางานเลขาเยอรมัน   หางานสุรินทร์   หางานชลบุรี   หางานพังงา   หางาน it   หางานในจันทบุรี   หางานขับรถผู้บริหาร   หางานปทุม   หางานชุมพร   , บิวตี้ , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , แฟชั่น , ลดน้ำหนัก , ออกกำลังกาย , สุขภาพ , ไลฟ์สไตล์ , ความรัก , คติสอนใจ , ดูดวง , สูตรอาหาร , ท่องเที่ยว , ร้านอาหาร , สถานที่ท่องเที่ยว , โรงแรม , เส้นทางการเดินทาง , ทริปท่องเที่ยว , รีวิวร้านอาหาร , ข่าวสารท่องเที่ยว , SiamOK , เว็บผู้หญิง , ผู้หญิง , ครีม , ร้านค้าออนไลน์ , ขายของออนไลน์ ,


  BuddyJob.com

  © Copyright 2004-2020 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

  sitemap