BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  

TEAM Group Of Companies Co., Ltd.

ทีมกรุ๊ปเริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2521 เป็นกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้วยการผนึกกำลังกันอย่างเข้มแข็งของบริษัทในเครือทีมกรุ๊ปทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศและบุคลากรมืออาชีพรวมกันกว่า 1,300 คน ที่พร้อมทุ่มเทเพื่อสร้างผลงานคุณภาพสำหรับลูกค้าทุกระดับกว่า 35 ปีแห่งการมุ่งมั่นสร้างสรรค์พัฒนา

ทีมกรุ๊ปสามารถให้บริการแบบครบวงจรในหลากหลายสาขา ทั้งคมนาคมและโลจิสติกส์ อาคารและสาธารณูปโภคพื้นฐาน แหล่งน้ำ สิ่งแวดล้อม พลังงาน การบริหารจัดการ และการสื่อสารประชาสัมพันธ์

เรามีผลงานเป็นที่ยอมรับกว่า 2,000 โครงการทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค
ด้วยแนวทางการทำงานที่ยึดมั่นในการทำงานร่วมกันเพื่อบริการคุณภาพประสบการณ์อันยาวนานและความสามารถในการตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า
วันนี้ทีมกรุ๊ปจึงได้ยืนหยัดอยู่ในแถวหน้าของธุรกิจที่ปรึกษาและธุรกิจเกี่ยวเนื่องในประเทศไทยและเรายังมุ่งมั่นก้าวสู่ความเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคต่อไป


ที่อยู่ 151 อาคารทีม ชั้น 2 (หน่วยงานทรัพยากรบุคคล) ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230


โทร 02-509-9000-30 ต่อ 1801, 1802 | แฟกส์ 02-509-9073

1. Structural Engineer (วิศวกรโครงสร้างงานสะพาน ถนน)

- ศึกษา / วิเคราะห์ / ออกแบบโครงสร้างงานถนน งานสะพาน
- กำกับดูแล ให้คำแนะนำ ทีมงานออกแบบโครงสร้าง

อัตรา หลายอัตรา

เงินเดือน N/A

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • TEAM Group Of Companies Co., Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

  วันที่ 29 ก.ย. 2558


  2. Logistics Analyst / Consultant

  - วิเคราะห์โลจิสติกส์ผลประโยชน์ของโครงการ
  - วิเคราะห์การดำเนินงานธุรกิจ ทำแผนงานโครงการ
  - ศึกษาผลก

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • TEAM Group Of Companies Co., Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

  วันที่ 29 ก.ย. 2558


  3. วิศวกรสำรวจ

  ขอบข่ายงาน/หน้าที่ความรับผิดชอบ
  1. ตรวจสอบและรายงานผลการดำเนินงานของผู้รับจ้าง
  2. ตรวจสอบปริมาณและ

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน ไม่ระบุ/ขึ้นอยู่กับความสามารถ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • TEAM Group Of Companies Co., Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดกระบัง

  วันที่ 29 ก.ย. 2558


  4. Social Media Consultant

  - ให้คำปรึกษาด้านการผลิตสื่อสังคมออนไลน์ให้กับทีมงานด้านสื่อออนไลน์ และทีมงานแผนกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • TEAM Group Of Companies Co., Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

  วันที่ 29 ก.ย. 2558


  5. Highway Engineer

  Feasibility study and detailed design of Expressway, Railway or MRT projects

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • TEAM Group Of Companies Co., Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

  วันที่ 29 ก.ย. 2558


  6. Programmer

  - อัตราที่ 1 ทักษะภาษาOOP, PHP, JAVA , ออกแบบและพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น ติดต่อกับฐานข้อมูล MS SQL, MyS

  อัตรา 2

  เงินเดือน 30,000-65,000 บาท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • TEAM Group Of Companies Co., Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

  วันที่ 29 ก.ย. 2558


  7. Logistics Analyst / Consultant

  - วิเคราะห์โลจิสติกส์ผลประโยชน์ของโครงการ
  - วิเคราะห์การดำเนินงานธุรกิจ ทำแผนงานโครงการ
  - ศึกษาผลก

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • TEAM Group Of Companies Co., Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

  วันที่ 29 ก.ย. 2558


  8. Site Engineer-ประเทศลาว

  - ควบคุมงานถนน,ตรวจสอบ Shop Drawing, ถนน Method Statement ถนน และคุมงานหน้าสนาม

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • TEAM Group Of Companies Co., Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

  วันที่ 29 ก.ย. 2558


  9. Project Management Consultant

  รับผิดชอบโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานใหญ(ธนาคารในประเทศไทย)

  - รวบรวม ตรวจสอบข้อกำหนด,รายละเอียดแล

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • TEAM Group Of Companies Co., Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง

  วันที่ 29 ก.ย. 2558


  10. วิศวกรออกแบบไฟฟ้าและเครื่องกล

  ตำแหน่งงาน :
  ออกแบบงานระบบไฟฟ้า 1 ตำแหน่ง
  ออกแบบงานระบบเครื่องกล 1 ตำแหน่ง

  อัตรา 2

  เงินเดือน 25,000-40,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • TEAM Group Of Companies Co., Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

  วันที่ 29 ก.ย. 2558


  11. เจ้าหน้าที่แคชเชียร์

  - จัดทำบัญชีเงินสดย่อย
  - จัดทำใบแจ้งหนี้
  - จัดทำใบเสร็จรับเงิน
  - ติดต่อลูกค้าวางบิล-รับเช็คตามกำห

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • TEAM Group Of Companies Co., Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

  วันที่ 29 ก.ย. 2558


  12. เลขานุการโครงการ

  - จัดทำเอกสารและรายงานของโครงการ
  - ติดต่อประสานงานระหว่างโครงการกับหน่วยงานต่างๆ
  - งานอื่นๆ ที่ได้

  อัตรา 1

  เงินเดือน N/A

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • TEAM Group Of Companies Co., Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

  วันที่ 29 ก.ย. 2558


  13. ตำแหน่งงานสำหรับโครงการอาคารสูง/คอนโดมิเนียม

  1.Project Manager 1 อัตรา
  - จบป.ตรี/โท วิศวกรรมโยธา สำรวจ ประสบการณ์ 7ปี ขึ้นไปในสายงานคุมงานก่อสร้

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • TEAM Group Of Companies Co., Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

  วันที่ 29 ก.ย. 2558


  14. Environmental Scientist (EIA)

  - Responsibility for Environmental/Health/Social (EHS,EIA,SEA)
  - Impact Assessment.
  - Provide reco

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • TEAM Group Of Companies Co., Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

  วันที่ 29 ก.ย. 2558


  15. Financial Analyst

  - วิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงินของโครงการต่างๆ
  - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • TEAM Group Of Companies Co., Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

  วันที่ 29 ก.ย. 2558


  16. Web Designer

  • ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าและ Art Director หรืองานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • TEAM Group Of Companies Co., Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

  วันที่ 29 ก.ย. 2558


  17. HR Officer (Payroll หรือ Work Permit)

  1. HR Officer (Work Permit & Visa) 1 ตำแหน่ง
  - รับผิดชอบงาน Work permit & visa, และงานสวัสดิการพนัก

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • TEAM Group Of Companies Co., Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

  วันที่ 29 ก.ย. 2558


  18. Draftsman /พนักงานเขียนแบบ

  1.เขียนแบบโครงสร้างสร้างสะพาน / ถนน
  3.เก็บข้อมูลและ Drawing ต่างๆ ในงานที่รับผิดชอบ
  4.เขียนแบบ Lay

  อัตรา จำนวนมาก

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • TEAM Group Of Companies Co., Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

  วันที่ 29 ก.ย. 2558


  19. Recruitment Officer

  -Handling recruitment assignments including screening applications, interviewing candidates and scre

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • TEAM Group Of Companies Co., Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

  วันที่ 29 ก.ย. 2558


  20. วิศวกรอาวุโส ประจำโครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท - ลาดกระบัง -

  วิศวกรอาวุโส ประจำโครงการทางหลวงชนบท ลาดกระบัง

  ลักษณะงาน : (Construction Supervision Consultant :

  อัตรา 15

  เงินเดือน 45,000-85,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • TEAM Group Of Companies Co., Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดกระบัง

  วันที่ 29 ก.ย. 2558


  21. HRD Officer

  -ดูแลในส่วน KPI ของพนักงานในบริษัท
  -จัดทำเอกสารCompetency และรวบรวมการประเมินผลCompetency ของพนักงา

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • TEAM Group Of Companies Co., Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

  วันที่ 29 ก.ย. 2558

  หางานทวงหนี้   หางานอสังหา   หางานลําพูน   หางานซอยลาซาล   หางานก่อสร้าง   หางาน นครสวรรค์   หางาน ขอนแก่น   หางานสุวรรณภูมิ   หางานภาคใต้   หางานกรุงเทพ   หางานระยอง   หางานในสมุทรสาคร   หางานรัตภูมิ   หางานฟอกย้อม   หางานบริษัทต่างชาติ   หางานโรงพยาบาล   หางานpc   หางานคลีนิคความงาม   หางานนครสวรรค์   หางานกาฬสินธุ์  


  BuddyJob.com

  © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

  sitemap