BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ ผู้หญิง , ความรัก , ดูดวง , กระทู้เด็ด , ตลก เฮฮา , คลิปดัง , กิน เที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  งานราชการ > โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว เปิดสอบงานราชการ 20 ตำแหน่ง 75 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง - 27 ก.พ. 2558โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว เปิดสอบงานราชการ 20 ตำแหน่ง 75 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง - 27 ก.พ. 2558


โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วเปิดสอบงานราชการเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 20 ตำแหน่ง 75 อัตรา

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ            จำนวน 17 อัตรา          ค่าจ้างเดือนละ 14,480 บาท
2. เทคนิคการแพทย์                       จำนวน 3 อัตรา             ค่าจ้างเดือนละ 13,980 บาท
3. นักสังคมสงเคราะห์                     จำนวน  1  อัตรา           ค่าจ้างเดือนละ 12,500 บาท
4. นักจัดการงานทั่วไป                    จำนวน 1 อัตรา              ค่าจ้างเดือนละ  11,170 บาท
5. นักวิชาการเงินและบัญชี              จำนวน 1 อัตรา             ค่าจ้างเดือนละ 11,170 บาท
6. ตำแหน่งพนักงานเภสัชกรรม       จำนวน 2 อัตรา             ค่าจ้างเดือนละ   10,610  บาท
7. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ         จำนวน  1 อัตรา             ค่าจ้างเดือนละ  9,170 บาท
8. ตำแหน่งพนักงานธุรการ               จำนวน 2 อัตรา             ค่าจ้างเดือนละ 7,520 บาท
9. ตำแหน่งพนักงานพัสดุ                  จำนวน 1 อัตรา             ค่าจ้างเดือนละ  7,520 บาท
10. ตำหแหน่งผู้ช่วยพยาบาล            จำนวน 6 อัตรา            ค่าจ้างเดือนละ 9,500 บาm
11. ตำแหน่งพนักงานบริการ               จำนวน 2 อัตรา            ค่าจ้างเดือนละ 7,070 บาท
12. ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา     จำนวน 4  อัตรา          ค่าจ้างเดือนละ 7,070 บาท
13. ตำแหน่งพนักงานเปล                  จำนวน 2 อัตรา              ค่าจ้างเดือนละ 7,070 บาท
14. ตำแหน่งพนักงานห้องผ่าตัด        จำนวน 2 อัตรา             ค่าจ้างเดือนละ 7,070 บาท
15. ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร    จำนวน 2 อัตรา          ค่าจ้างเดือนละ 7,070 บาท
16. ตำแหน่งพนักงานซักฟอก             จำนวน 2 อัตรา              ค่าจ้างเดือนละ 7,070 บาท
17. ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นที่       จำนวน 1 อัตรา              ค่าจ้างเดือนละ 7,070 บาท
18. ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค   จำนวน 3  อัตรา    ค่าจ้างเดือนละ 7,070 บาท
19. ตำแหน่งพนักงานเก็บเอกสาร         จำนวน 1 อัตรา             ค่าจ้างเดือนละ  7,520 บาท
20. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้  จำนวน 22  อัตรา         ค่าจ้างเดือนละ 7,070 บาท
 
สมัตรได้ตั้งแต่ ตั้งแต่บัดนี้ถึง  - 27 ก.พ. 2558โรงพยาบาลชุมแพ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการส

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ รับสมัครงาน ตำแหน่งพ

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล รับสมัครงาน ตำแหน่งพ

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักง

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครงาน

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับสมัครงาน ตำ

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครงาน ตำแหน่งนายช่างเครื

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง รับสมัครงานบุคคลเ

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

กรมวิชาการเกษตร ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจั

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครงาน ตำแหน่

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

สังกัดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี รับสมัครงาน

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง (สง

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครงาน ตำแหน่งวิศวกรโยธาป

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนัก

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครงาน ตำแ

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อ

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

โรงพยาบาลกบินทร์บุรี รับสมัครงาน รับสม้ครบุค

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

โรงพยาบาลขอนแก่น ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

กรมประมง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

กรมศิลปากร จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือก

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก รับสมัครงาน ตำแหน่

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร รับสม

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

กรมศิลปากร เปิดสอบราชการ หลายตำแหน่ง ตั้งแต่ว

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงาน

โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2559

วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี รับสมัครงาน ตำแหน่งพน

โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2559

กรมทรัพยากรน้ำ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงา

โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2559

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ รับสมัครงาน ต

โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2559
โรงพยาบาลชุมแพ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการส

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ รับสมัครงาน ตำแหน่งพ

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล รับสมัครงาน ตำแหน่งพ

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักง

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครงาน

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับสมัครงาน ตำ

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครงาน ตำแหน่งนายช่างเครื

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง รับสมัครงานบุคคลเ

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

กรมวิชาการเกษตร ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจั

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครงาน ตำแหน่

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

สังกัดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี รับสมัครงาน

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง (สง

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครงาน ตำแหน่งวิศวกรโยธาป

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนัก

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครงาน ตำแ

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อ

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

โรงพยาบาลกบินทร์บุรี รับสมัครงาน รับสม้ครบุค

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

ธนาคารออมสิน , โรงพยาบาล , ตำรวจ , อาจารย์ , กรมประมง , กรมการจัดหางาน , ธนาคาร , กองทัพ , ทหาร , กรมเชื้อเพลิงพลังงาน , กองทัพบก , กองทัพเรือ , ครู , อาหารและยา , กองทัพอากาศ ,


ข่าว , ข่าวดารา , ดวง , ผู้หญิง , ความรัก , ไลฟ์สไตล์ , ข้อคิด , หวย , ท่องเที่ยว , โรงแรม , มือถือ
BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

© Copyright 2004-2020 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

sitemap
ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30