BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  


     

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

Formerly C.P. Convenience Store Company Limited, was established in 1988 by Charoen Pokphand Group to conduct the convenience store business in Thailand under the “7-eleven” trademark. The Company was granted a license to use the trademark from 7-eleven, Inc., USA. In 1989,
In 2007, the Company plans to establish another 400 – 450 new outlets both as stand-alone stores and store located in PTT gas stations to reach more target customer both in Bangkok, the vicinity and provincial areas.
The company aims to be the leader in convenience store business in Thailand that can satisfy the ever-changing demands of customer. The Company will focus on its strength, offering “convenience” to customer in purchasing goods and service through 7-eleven outlets that expand across the country and most of which are open 24 hours a day

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่วางแผนจัดส่ง (ประจำศูนย์กระจายสินค้าบางบัวทอง)
รายละเอียดงาน
วางแนวทางการจัดส่งสินค้าให้กับผู้รับเหมาขนส่ง จัดทำข้อมูลสรุปค่าขนส่ง และติดต่อประสานงานกับผู้รับเหมาขนส่ง จัดทำรายงานยอดการใช้รถขนส่งและไม่มารับงานประจำวัน

จังหวัด นนทบุรี

อัตราที่รับ 2 อัตรา

เงินเดือน ไม่ระบุ บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย/หญิง อายุ 22-28 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาสถิติ, สาขาโลจิสติกส์
3. สามารถทำงานเป็นกะได้
4. มีประสบการณ์การทำงานด้านวางแผน 0-3 ปี
5. ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี,และโปรแกรม spss ได้ดี

ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

สวัสดิการ
1. ค่ารักษาพยาบาล
2. ประกันอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง
3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4. เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น มรณกรรม ภัยพิบัติ
5. Bonus 4 ครั้ง/ปี
6. การอบรมในหลักสูตรต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกบริษัท

วิธีการสมัคร
รับสมัครทาง E-mail :recruitjob@cpall.co.th

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)


เลขที่ 283 อาคารสีบุญเรือง 1 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Tel: 0-2677-1719, 0-2677-1726 Fax: 0-2677-1870
WebSite: www.cpall.co.th

     
ตำแหน่งงานอื่นๆของ "บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)"
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) > เภสัชกรประจำร้านยา (เอ็กซ์ต้า)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่ MIS ( ศูนย์กระจายสินค้าสุวรรณภูมิ ) ด่วน***
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) > Part Time สำนักงาน (ทำงานจันทร์-ศุกร์ 8.30-18.00 น. สำนักงานใหญ่ สีลม)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) > ผู้จัดการแผนกลอจิสติกส์ (หน่วยงาน e-Commerce)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่บุคคล
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) > พนักงานประจำศูนย์กระจายสินค้าสำโรง(ด่วน)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่ MIS (ศูนย์กระจายสินค้าบางบัวทอง)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์กระจายสินค้า (โชคชัยร่วมมิตร)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) > Web Master (e-Commerce)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) > พนักงาน Event ด่วน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) > พนักงานซ่อมบำรุง(ประจำศูนย์กระจายสินค้าสุราษฎร์ธานี )
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) > พนักงานประจำร้านยา (เอ็กซ์ต้า)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) > Store Assortment Trainee
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่สำรวจพื้นที่ (ประจำสำนักงานพัทยา)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) > วิศวกรไฟฟ้า (ด่วนมาก)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่ตรวจความปลอดภัย (ศูนย์กระจายสินค้าบางบัวทอง)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) > พนักงานจับตัวเลข(ด่วนมาก!!!)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่ควบคุมสินค้า Inventory (ประจำศูนย์กระจายสินค้าสุวรรณภูมิ ) ด่วนมาก
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่ส่งมอบสินค้า (ประจำศูนย์กระจายสินค้าสุวรรณภูมิ) ด่วน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (ประจำศูนย์กระจายสินค้าสุวรรณภูมิ) ด่วน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่จัดส่ง (ประจำศูนย์กระจายสินค้าสุวรรณภูมิ) ด่วน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) > พนักงานซ่อมบำรุง (ประจำศูนย์กระจายสินค้าสุวรรณภูมิ) ด่วน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) > ผู้จัดการแผนกข้อมูลจ่าย ประจำศูนย์กระจายสินค้าสุวรรณภูมิ
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ประจำศูนย์กระจายสินค้า จ.ขอนแก่น) ด่วนมาก
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่ศูนย์กระจายสินค้า CDC 2 ลาดกระบัง เปิดใหม่
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่วางแผนสั่งซื้อสินค้า
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) > พนักงานประจำร้านเบเกอรี่ และกาแฟ (ประจำสาขาลิโด้ และสาขาหัวลำโพง)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) > พนักงานประจำร้านเบเกอรี่ และกาแฟ (ประจำกรุงเทพฯและปริมณฑล)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) > Assistant Online Marketing Officer (Part-time)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) > วิศวกรจัดซื้อ (ไฟฟ้า,โยธา,เครื่องกล)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำศูนย์กระจายสินค้าสุวรรณภูมิ)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่สถิติ/วิเคราะห์ข้อมูล
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ (ศูนย์กระจายสินค้าบางบัวทอง)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่จัดซื้อพสาสติก
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) > พนักงานรับโทรศัพท์
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) > วิศวกรพัฒนาระบบขนส่ง (อุตสาหการ, เครื่องกล, Logistics)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) > ผู้ช่วยผู้จัดการเขตฝึกหัด FCT.
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่วางแผนจัดส่ง (ประจำศูนย์กระจายสินค้าสุราษฎร์ธานี)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ ( ประจำ จ.สุราษฎร์ธานี)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่รับคืนสินค้า (ประจำศูนย์กระจายสินค้าสุวรรณภูมิ) ด่วน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่สำรวจพื้นที่
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์และปฏิบัติการ
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่ GIS
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่บริหารงานเพิ่มผลผลิต
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) > พนักงานธุรการ (ศูนย์กระจายสินค้า CDC 1 บางบัวทอง)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) > พนักงานบำรุงรักษา (ศูนย์กระจายสินค้า CDC1 บางบัวทอง)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าความปลอดภัย (จป.) ประจำศูนย์กระจายสินค้า CDC.2 สุวรรณภูมิ ด่วน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) > พนักงานตรวจสอบเวลา
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ (ด่วน)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) > พนักงานช่างประจำศูนย์แจ้งวัฒนะ ด่วนมาก
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่บัญชี
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลศูนย์กระจายสินค้า(บางบัวทอง)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) > พนักงานธุรการและประสานงาน (ประจำศูนย์กระจายสินค้า ขอนแก่น)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่ตรวจความปลอดภัย (ประจำศูนย์กระจายสินค้า ขอนแก่น)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่รับสินค้า (ประจำศูนย์กระจายสินค้า ขอนแก่น)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) > พนักงานตรวจความปลอดภัย (ประจำศูนย์กระจายสินค้า ขอนแก่น)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (ประจำสำนักงานขอนแก่น)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) > Web Master
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) > โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้างร้าน 7-Eleven
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่ธุรการและประสานงาน (ประจำศูนย์กระจายสินค้า ขอนแก่น)หางาน พิษณุโลก   หางานขายประกัน   หางาน sale โรงแรม   หางานโรงงาน   หางาน ชลบุรี   หางาน พัทยา   หางานชัยนาท   หางานจังหวัดเลย   หางาน food science   หางานจังหวัดระนอง   หางานพิษณุโลก   หางานในเชียงใหม่   หางานกาญจนบุรี   หางาน เพชรบูรณ์   หางานร้านเบเกอรี่   หางาน mc   หางานอสังหา   หางานขายเสื้อผ้า   , บิวตี้ , ทรงผม , วาไรตี้ , ความรัก , ดูดวง , สถานที่ท่องเที่ยว , แนะนำโรงแรม , เส้นทางการเดินทาง , ทริปท่องเที่ยว , แนะนำร้านอาหาร , ข่าวสารท่องเที่ยว , รีวิวโรงแรม , SiamOK , เว็บผู้หญิง , ผู้หญิง , ครีม , ร้านค้าออนไลน์ , ขายของออนไลน์ ,


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2020 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap