BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  

     

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

Formerly C.P. Convenience Store Company Limited, was established in 1988 by Charoen Pokphand Group to conduct the convenience store business in Thailand under the “7-eleven” trademark. The Company was granted a license to use the trademark from 7-eleven, Inc., USA. In 1989,
In 2007, the Company plans to establish another 400 – 450 new outlets both as stand-alone stores and store located in PTT gas stations to reach more target customer both in Bangkok, the vicinity and provincial areas.
The company aims to be the leader in convenience store business in Thailand that can satisfy the ever-changing demands of customer. The Company will focus on its strength, offering “convenience” to customer in purchasing goods and service through 7-eleven outlets that expand across the country and most of which are open 24 hours a day

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ธุรการและประสานงาน (ประจำศูนย์กระจายสินค้า ขอนแก่น)
รายละเอียดงาน
ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ ควบคุมการเบิกจ่าย อุปกรณ์เครื่องใช้ ตั้งเบิกและชำระภาษีประจำปี สรุปค่าใช้จ่ายด้านธุรการ ดำเนินการจัดทำกิจกรรมต่างๆ

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

อัตราที่รับ 2 อัตรา

เงินเดือน ไม่ระบุ บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ สังคมศาตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี กล้าเเสดงออก
3. หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเห็นพิเศษ
4. ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ขอนแก่น) 083-6888699, 083-6888738

ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

สวัสดิการ
1. ค่ารักษาพยาบาล
2. ประกันอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง
3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4. เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น มรณกรรม ภัยพิบัติ
5. Bonus 4 ครั้ง/ปี
6. การอบรมในหลักสูตรต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกบริษัท

วิธีการสมัคร
รับสมัครทาง E-mail :recruitjob@cpall.co.th

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)


เลขที่ 283 อาคารสีบุญเรือง 1 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Tel: 0-2677-1719, 0-2677-1726 Fax: 0-2677-1870
WebSite: www.cpall.co.th

     

ตำแหน่งงานอื่นๆของ "บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)"
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) > เภสัชกรประจำร้านยา (เอ็กซ์ต้า)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่ MIS ( ศูนย์กระจายสินค้าสุวรรณภูมิ ) ด่วน***
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) > Part Time สำนักงาน (ทำงานจันทร์-ศุกร์ 8.30-18.00 น. สำนักงานใหญ่ สีลม)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) > ผู้จัดการแผนกลอจิสติกส์ (หน่วยงาน e-Commerce)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่บุคคล
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) > พนักงานประจำศูนย์กระจายสินค้าสำโรง(ด่วน)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่ MIS (ศูนย์กระจายสินค้าบางบัวทอง)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่วางแผนจัดส่ง (ประจำศูนย์กระจายสินค้าบางบัวทอง)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์กระจายสินค้า (โชคชัยร่วมมิตร)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) > Web Master (e-Commerce)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) > พนักงาน Event ด่วน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) > พนักงานซ่อมบำรุง(ประจำศูนย์กระจายสินค้าสุราษฎร์ธานี )
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) > พนักงานประจำร้านยา (เอ็กซ์ต้า)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) > Store Assortment Trainee
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่สำรวจพื้นที่ (ประจำสำนักงานพัทยา)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) > วิศวกรไฟฟ้า (ด่วนมาก)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่ตรวจความปลอดภัย (ศูนย์กระจายสินค้าบางบัวทอง)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) > พนักงานจับตัวเลข(ด่วนมาก!!!)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่ควบคุมสินค้า Inventory (ประจำศูนย์กระจายสินค้าสุวรรณภูมิ ) ด่วนมาก
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่ส่งมอบสินค้า (ประจำศูนย์กระจายสินค้าสุวรรณภูมิ) ด่วน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (ประจำศูนย์กระจายสินค้าสุวรรณภูมิ) ด่วน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่จัดส่ง (ประจำศูนย์กระจายสินค้าสุวรรณภูมิ) ด่วน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) > พนักงานซ่อมบำรุง (ประจำศูนย์กระจายสินค้าสุวรรณภูมิ) ด่วน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) > ผู้จัดการแผนกข้อมูลจ่าย ประจำศูนย์กระจายสินค้าสุวรรณภูมิ
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ประจำศูนย์กระจายสินค้า จ.ขอนแก่น) ด่วนมาก
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่ศูนย์กระจายสินค้า CDC 2 ลาดกระบัง เปิดใหม่
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่วางแผนสั่งซื้อสินค้า
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) > พนักงานประจำร้านเบเกอรี่ และกาแฟ (ประจำสาขาลิโด้ และสาขาหัวลำโพง)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) > พนักงานประจำร้านเบเกอรี่ และกาแฟ (ประจำกรุงเทพฯและปริมณฑล)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) > Assistant Online Marketing Officer (Part-time)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) > วิศวกรจัดซื้อ (ไฟฟ้า,โยธา,เครื่องกล)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำศูนย์กระจายสินค้าสุวรรณภูมิ)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่สถิติ/วิเคราะห์ข้อมูล
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ (ศูนย์กระจายสินค้าบางบัวทอง)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่จัดซื้อพสาสติก
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) > พนักงานรับโทรศัพท์
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) > วิศวกรพัฒนาระบบขนส่ง (อุตสาหการ, เครื่องกล, Logistics)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) > ผู้ช่วยผู้จัดการเขตฝึกหัด FCT.
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่วางแผนจัดส่ง (ประจำศูนย์กระจายสินค้าสุราษฎร์ธานี)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ ( ประจำ จ.สุราษฎร์ธานี)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่รับคืนสินค้า (ประจำศูนย์กระจายสินค้าสุวรรณภูมิ) ด่วน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่สำรวจพื้นที่
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์และปฏิบัติการ
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่ GIS
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่บริหารงานเพิ่มผลผลิต
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) > พนักงานธุรการ (ศูนย์กระจายสินค้า CDC 1 บางบัวทอง)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) > พนักงานบำรุงรักษา (ศูนย์กระจายสินค้า CDC1 บางบัวทอง)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าความปลอดภัย (จป.) ประจำศูนย์กระจายสินค้า CDC.2 สุวรรณภูมิ ด่วน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) > พนักงานตรวจสอบเวลา
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ (ด่วน)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) > พนักงานช่างประจำศูนย์แจ้งวัฒนะ ด่วนมาก
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่บัญชี
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลศูนย์กระจายสินค้า(บางบัวทอง)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) > พนักงานธุรการและประสานงาน (ประจำศูนย์กระจายสินค้า ขอนแก่น)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่ตรวจความปลอดภัย (ประจำศูนย์กระจายสินค้า ขอนแก่น)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่รับสินค้า (ประจำศูนย์กระจายสินค้า ขอนแก่น)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) > พนักงานตรวจความปลอดภัย (ประจำศูนย์กระจายสินค้า ขอนแก่น)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (ประจำสำนักงานขอนแก่น)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) > Web Master
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) > โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้างร้าน 7-Elevenหางานลําพูน   หางาน mc   หางานที่พัทยา   หางานหนองคาย   หางาน จันทบุรี   หางานวางแผนการผลิต   หางาน it   หางานประจวบ   หางานภาษาจีน   หางานโรจนะ อยุธยา   หางาน ฉะเชิงเทรา   หางานเกษตร   หางาน นนทบุรี   หางานเขตราษฎร์บูรณะ   หางาน ขอนแก่น   หางานเลขา   หางานทรู   หางานนครศรีธรรมราช   หางานกระบุรี   , ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , การเดินทาง , รีวิวโรงแรม , รีวิวอาหาร , รีวิวร้านอาหาร , โฆษณาฟรี , ร้านค้าออนไลน์


BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

© Copyright 2004-2019 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

sitemap
ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30