BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ ผู้หญิง , ความรัก , ดูดวง , กระทู้เด็ด , ตลก เฮฮา , คลิปดัง , กิน เที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  


     


บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด

กิจการเบเกอรี่ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2532 เพื่อผลิตและจัดจำหน่าย “ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่อบสด”
( Freshly Bake Product) รองรับการขยายตัวเข้าสู่ธรกิจร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ต่อมาจึงขยายตัวเข้าสู่ตลาดค้าปลีกสมัยใหม่ชั้นนำทั่วไป ด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและความใส่ใจในมาตรฐานคุณภาพอย่างเคร่งครัด ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดีมาโดยลำดับ ในปี 2539 จึงจดทะเบียนจัดตั้งเป็น บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด (C.P. Retailing and Marketing Co.,Ltd. : CPRAM) สังกัดกลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่าย เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยมี บริษัท ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ CPRAM ประกอบด้วย 2 ธุรกิจหลัก คือ
1. กิจการอาหารสำเร็จรูป
2. กิจการเบเกอรี่
กิจการเบเกอรี่ CPRAM มีผลิตภัณฑ์หลัก คือ ขนมปังชิ้น เค้ก และคุกกี้ กว่า 200 ชนิด ภายใต้เครื่องหมายการค้า “เบเกอร์แลนด์” (Baker Land) เลอแปง (Le Pan) และมิสแมรี่ (Miss Mary) โดยมีลูกค้าเป้าหมาย คือ ร้านค้าในตลาดค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade)

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
รายละเอียดงาน
- สำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม
- ติดต่อประสานงานกับวิทยากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- จัดเตรียมความพร้อมในการจัดฝึกอบรม
- ดำเนินการจัดฝึกอบรม
- ประเมินการฝึกอบรม
- สรุปผลการประเมินและติดตามผลการฝึกอบรม

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

อัตราที่รับ 1 อัตรา

เงินเดือน ไม่ระบุ บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย อายุ 24-29 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี
3. มีประสบการณ์ในการทำงาน 2 - 4 ปี

ติดต่อ
คุณเกศวลี,คุณดวงดาว

สวัสดิการ
1. ประกันสังคม
2. รถรับ-ส่งพนักงาน
3. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
4. การปรับเงินเดือนประจำปี
5. ค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงานและครอบครัว
6. กระเช้าเยี่ยมไข้พนักงาน
7. การประกันอุบัติเหตุพนักงาน
8. เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานและครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
9. เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ
10. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
11. เงินกู้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
12. โบนัส 4 ครั้ง/ปี

วิธีการสมัคร
สมัครผ่านทาง E-mail :CPRAM_Recuitment@windowslive.com

บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด


เลขที่ 249 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
Tel: 0-2739-4423 ต่อ 714, 715 Fax: 0-2739-4479
WebSite: www.cpram.co.th

     
ตำแหน่งงานอื่นๆของ "บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด"
บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด > ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด > ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด > ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ(ลาดกระบัง)***ด่วน***
บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด > ผู้จัดการฝ่ายผลิต
บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด > ผู้จัดการแผนกขาย
บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด > ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ
บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด > ผู้จัดการแผนกบริหารผลิตภัณฑ์
บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด > ผู้จัดการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์
บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด > หัวหน้าหน่วยวิศวกรรม
บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด > ผู้จัดการแผนกระบบมาตรฐาน
บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด > ผู้จัดการแผนกจัดสินค้า
บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด > เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด > เจ้าหน้าที่ผลิต/หัวหน้างานผลิต/พนักงานQC(สาขาเชียงใหม่)
บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด > เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด > เจ้าหน้าที่และวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด > Supervisor Production
บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด > เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ(สาขาเชียงใหม่)
บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด > หัวหน้างานผลิต(สาขาเชียงใหม่)
บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด > หัวหน้าหน่วยผลิต(สาขาเชียงใหม่)
บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด > เจ้าหน้าที่บุคคล(สาขาเชียงใหม่)
บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด > เจ้าหน้าที่ขาย(สาขาเชียงใหม่)
บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด > ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ
บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด > ผู้จัดการแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด > เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด > เจ้าหน้าที่สรรหา
บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด > เจ้าหน้าที่ค่าแรง
บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด > Supervisor Production (สาขาเชียงใหม่)
บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด > ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนการผลิต
บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด > รองผู้จัดการทั่วไปด้านการตลาด
บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด > ผู้จัดการฝ่ายจัดส่งและกระจายสินค้า
บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด > ผู้จัดการฝ่ายโครงการ
บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด > หัวหน้าหน่วยคลังสินค้า
บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด > ผู้จัดการแผนกจัดสินค้า
บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด > ผู้จัดการแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด > เจ้าหน้าที่และวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด > เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด > เจ้าหน้าที่บัญชี
บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด > เจ้าหน้าที่ธุรการ
บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด > เจ้าหน้าที่ค่าแรง
บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด > เจ้าหน้าที่ประสานงาน
บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด > เจ้าหน้าที่การตลาด/เจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์
บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด > เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.)
ตำแหน่งงานที่ใกล้เคียง "เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม"
บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด > เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด > เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด > นักวิชาการฝึกอบรม/เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด > เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมอาวุโส
บริษัท อโรม่า กรุ๊ป จํากัด > เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมปฏิบัติการสาขาและลูกค้า
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด > เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมอาวุโส ประจำคลังน้ำมันสระบุรี
บริษัท สปาชา บิวตี้ แอนด์ สลิม จำกัด > @@ ด่วน เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ( Trainer ) ประจำสำนักงานใหญ่ (สุขุมวิท 39) @@
บริษัท สปาชา บิวตี้ แอนด์ สลิม จำกัด > เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ( Trainer ) ประจำสำนักงานใหญ่สุขุมวิท 39
กลุ่มบริษัท แฮปปี้แลนด์ > เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมอาวุโส (หยุดเสาร์-อาทิตย์)
บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด / S.P. Inter Marine Co., Ltd. > เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
บริษัท ยำแซ่บ จำกัด > เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด > เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (กระทุ่มแบน สมุทรสาคร)
บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด > เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (ปฏิบัติงานที่นครปฐม)
บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด > เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
Central Group Co., Ltd. > เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม(CDG Media)@เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า(CDG)
บริษัท แจ่มใส พับลิชชิ่ง จำกัด > เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
บริษัท ทิตาราม คอนซัลแตนท์ จำกัด > เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ประจำ สำนักใหญ่ทิตาราม รัชดา 56
WE Fitness Company Limited (บริษัท วี ฟิตเนส จำกัด) > เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม / ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม (Senior Training / HRD Assistant Manager) *ประจำสำนักงานใหญ่*
บริษัท ไอ.พี. เทรดดิ้ง จำกัด > เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม/HRD Officer
Unomous Recruitment Co., Ltd. > เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและพัฒนาหลักสูตรอาวุโสหางาน ลาดพร้าว   หางานลำพูน   หางานโคราช   หางานเภสัชกร   หางานนิคมลาดกระบัง   หางานขาย   หางานเลขานุการ   หางานนครพนม   หางาน นนทบุรี   หางานลําพูน   หางานสมุทรปราการ   หางานแคชเชียร์   หางาน สกลนคร   หางานเกษตร   หางานในจันทบุรี   หางานเขตปทุมธานี   , บิวตี้ , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , แฟชั่นเสื้อผ้า , ข่าว , ดวง , ความรัก , วาไรตี้ , ท่องเที่ยว , รีวิวร้านอาหาร , ลดน้ำหนัก , ออกกำลังกาย , สุขภาพ , คติสอนใจ , สูตรอาหาร , สถานที่ท่องเที่ยว , โรงแรม , เส้นทางการเดินทาง , ทริปท่องเที่ยว , รีวิวร้านอาหาร , ข่าวสารท่องเที่ยว , มือถือ , ข่าวมือถือ , ราคามือถือ , SiamOK , ดูดวง , 108 , fc , หวย , แนวทางหวยฮานอยวันนี้ , แนวทางหวยลาว , แนวทางหวยมาเลย์ , หวยซอง , หวยฮานอย , หวยแม่จำเนียร , หวยจ้าวพายุ , หวยไทยรัฐ , หวยปกเขียว , หวยซองม้าวิ่ง , แนวทางหวยฮานอย , หวยเดลินิวส์ , หวยปกเขียว , หวยไอ้ไข่ , หวย , หวยฮานอย , ร้านค้าออนไลน์ , ขายของออนไลน์


BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

© Copyright 2004-2020 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

sitemap
ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30