BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  


     


บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด

กิจการเบเกอรี่ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2532 เพื่อผลิตและจัดจำหน่าย “ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่อบสด”
( Freshly Bake Product) รองรับการขยายตัวเข้าสู่ธรกิจร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ต่อมาจึงขยายตัวเข้าสู่ตลาดค้าปลีกสมัยใหม่ชั้นนำทั่วไป ด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและความใส่ใจในมาตรฐานคุณภาพอย่างเคร่งครัด ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดีมาโดยลำดับ ในปี 2539 จึงจดทะเบียนจัดตั้งเป็น บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด (C.P. Retailing and Marketing Co.,Ltd. : CPRAM) สังกัดกลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่าย เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยมี บริษัท ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ CPRAM ประกอบด้วย 2 ธุรกิจหลัก คือ
1. กิจการอาหารสำเร็จรูป
2. กิจการเบเกอรี่
กิจการเบเกอรี่ CPRAM มีผลิตภัณฑ์หลัก คือ ขนมปังชิ้น เค้ก และคุกกี้ กว่า 200 ชนิด ภายใต้เครื่องหมายการค้า “เบเกอร์แลนด์” (Baker Land) เลอแปง (Le Pan) และมิสแมรี่ (Miss Mary) โดยมีลูกค้าเป้าหมาย คือ ร้านค้าในตลาดค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade)

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บัญชี
รายละเอียดงาน
บัญชีด้านทรัพย์สิน

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

อัตราที่รับ 2 อัตรา

เงินเดือน ไม่ระบุ บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย-หญิง อายุ 24-30 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี - ปริญญาโท

ติดต่อ
คุณเกศวลี,คุณดวงดาว

สวัสดิการ
1. ประกันสังคม
2. รถรับ-ส่งพนักงาน
3. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
4. การปรับเงินเดือนประจำปี
5. ค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงานและครอบครัว
6. กระเช้าเยี่ยมไข้พนักงาน
7. การประกันอุบัติเหตุพนักงาน
8. เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานและครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
9. เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ
10. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
11. เงินกู้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
12. โบนัส 4 ครั้ง/ปี

วิธีการสมัคร
สมัครผ่านทาง E-mail :CPRAM_Recuitment@windowslive.com

บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด


เลขที่ 249 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
Tel: 0-2739-4423 ต่อ 714, 715 Fax: 0-2739-4479
WebSite: www.cpram.co.th

     
ตำแหน่งงานอื่นๆของ "บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด"
บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด > ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด > ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด > ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ(ลาดกระบัง)***ด่วน***
บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด > ผู้จัดการฝ่ายผลิต
บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด > ผู้จัดการแผนกขาย
บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด > ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ
บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด > ผู้จัดการแผนกบริหารผลิตภัณฑ์
บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด > ผู้จัดการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์
บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด > หัวหน้าหน่วยวิศวกรรม
บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด > ผู้จัดการแผนกระบบมาตรฐาน
บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด > ผู้จัดการแผนกจัดสินค้า
บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด > เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด > เจ้าหน้าที่ผลิต/หัวหน้างานผลิต/พนักงานQC(สาขาเชียงใหม่)
บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด > เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด > เจ้าหน้าที่และวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด > Supervisor Production
บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด > เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ(สาขาเชียงใหม่)
บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด > หัวหน้างานผลิต(สาขาเชียงใหม่)
บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด > หัวหน้าหน่วยผลิต(สาขาเชียงใหม่)
บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด > เจ้าหน้าที่บุคคล(สาขาเชียงใหม่)
บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด > เจ้าหน้าที่ขาย(สาขาเชียงใหม่)
บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด > ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ
บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด > ผู้จัดการแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด > เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด > เจ้าหน้าที่สรรหา
บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด > เจ้าหน้าที่ค่าแรง
บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด > Supervisor Production (สาขาเชียงใหม่)
บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด > ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนการผลิต
บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด > รองผู้จัดการทั่วไปด้านการตลาด
บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด > ผู้จัดการฝ่ายจัดส่งและกระจายสินค้า
บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด > ผู้จัดการฝ่ายโครงการ
บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด > หัวหน้าหน่วยคลังสินค้า
บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด > ผู้จัดการแผนกจัดสินค้า
บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด > ผู้จัดการแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด > เจ้าหน้าที่และวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด > เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด > เจ้าหน้าที่ธุรการ
บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด > เจ้าหน้าที่ค่าแรง
บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด > เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด > เจ้าหน้าที่ประสานงาน
บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด > เจ้าหน้าที่การตลาด/เจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์
บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด > เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.)
ตำแหน่งงานที่ใกล้เคียง "เจ้าหน้าที่บัญชี"
Sealitegroup Co.,Ltd. > เจ้าหน้าที่บัญชี
บริษัท ซาวิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด > เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน
บริษัท ที.อาร์.ซี.โพลี่แพค จำกัด > เจ้าหน้าที่บัญชี
บริษัท คิวแคร์ จำกัด > เจ้าหน้าที่บัญชี ด่วนที่สุด
บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้
บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป
บริษัท บีเจ ยีนส์ (ไทยแลนด์) จำกัด > เจ้าหน้าที่บัญชี-สต็อค
บริษัท แอดออน จำกัด > เจ้าหน้าที่บัญชี
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) > Accounting Officer (เจ้าหน้าที่บัญชี)
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) > Senior Accounting (เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส)
PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing (Thailand) Co., Ltd. > เจ้าหน้าที่บัญชี *พระราม3 *รับเด็กจบใหม่ตั้งแต่วุฒิ ปวส ขึ้นไป *จ - ศ
PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing (Thailand) Co., Ltd. > รับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชี ใกล้เซ็นทรัลบางนา ***ด่วน 16k. - 19k.***
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน ประจำสาขาภูเก็ต ตรัง (สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที)
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส สปป.ลาว
บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส
บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส
บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่บัญชีค่าจ้างและเงินเดือน อาวุโส
บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้
บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่บัญชีค่าจ้างและเงินเดือน
บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้หางานฟรีแลนซ์   หางานโคราช   หางาน it   หางานวิศวกรโยธา   หางาน สถิติ   หางาน part time   หางานเชียงราย   หางานจิวเวลรี่   หางานแถวรามคําแหง1   หางานปทุมธานี   หางานกทม   หางานครู   หางานเชียร์เบียร์   หางานพาร์ทไทม์   หางานสงขลาหาดใหญ่   หางาน sale โรงแรม   หางานขาย   หางานขับรถส่งของ   หางาน กาญจนบุรี   หางานปราจีนบุรี   , บิวตี้ , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , แฟชั่นเสื้อผ้า , ข่าว , ดวง , ความรัก , วาไรตี้ , ท่องเที่ยว , รีวิวร้านอาหาร , ลดน้ำหนัก , ออกกำลังกาย , สุขภาพ , คติสอนใจ , สูตรอาหาร , สถานที่ท่องเที่ยว , โรงแรม , เส้นทางการเดินทาง , ทริปท่องเที่ยว , รีวิวร้านอาหาร , ข่าวสารท่องเที่ยว , มือถือ , SiamOK , เว็บผู้หญิง , ร้านค้าออนไลน์ , ขายของออนไลน์ , 108


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2020 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap