BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ ผู้หญิง , ความรัก , ดูดวง , กระทู้เด็ด , ตลก เฮฮา , คลิปดัง , กิน เที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  


บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด

ผลิตภัณฑ์ “ตราเด็กสมบูรณ์” เป็นผลิตภัณฑ์ที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายในการปรุงอาหาร และเพิ่มรสชาติอาหารประเภทต่าง ๆ อยู่คู่ครัวคนไทยมานานกว่า 60 ปี ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ให้บริษัทฯ ได้รับใบรับรองการจัดการคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 รวมถึงระบบคุณภาพด้าน GMP, HACCP, BRC ,IFS และใบรับรองคุณภาพจากหลายสถาบัน


ที่อยู่ เลขที่ 767 ซ.วัดไผ่เงิน ถ.วัดไผ่เงิน ทุ่งวัดดอน สาทร กรุงเทพมหานคร 10120


โทร 0-2674-7990-9ต่อ 243(สนญ.),034-822-201-3 (โรงงาน) | แฟกส์ 0-2674-7990-9 ต่อ 255

1. ผู้ช่วย/ผู้จัดการทรัพยากรบุคคล (ประจำโรงงานระยอง)

ความรับผิดชอบหลัก
- งานด้านสรรหาบุคลากร
- งานด้านฝึกอบรมและพัฒนา
- งานด้านค่าจ้างเงินเดือน
-

อัตรา ไม่ระบุ

เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 20 ก.ย. 2555


  2. Food Service Executive

  พัฒนายอดขายในร้านค้า การจัดรายการส่งเสริมการขาย โปรโมชั่น และควบคุมงบประมาณ และวิเคราะห์ข้อมูลในเชิง

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 20 ก.ย. 2555


  3. ช่างสอบเทียบ (ประจำโรงงานสมุทรสาคร)

  - ดำเนินการสอบเทียบเครื่องมือวัดตามแผนที่ผู้บังคับบัญชาได้กำหนดไว้
  - ทำบันทึกผลการสอบเทียบให้เป็น

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 20 ก.ย. 2555


  4. เจ้าหน้าที่ธุรการ

  1. ตรวจสอบโครงสร้างข้อมูลระบบของตัวแทนจำแหน่าย ให้ถูกต้องข้อกำหนด
  2. รวบรวมจัดเตรียมข้อมูลอย่างเป็

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 20 ก.ย. 2555


  5. พนักงานขับรถส่งเสริมการขาย

  ขับรถ ดูแลรักษารถ ช่วยยกของ อยู่ประจำหน่วยรถเคลื่อนที่ในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 20 ก.ย. 2555


  6. พนักงานส่งเสริมการขาย

  เน้นเชียร์ขายสินค้า จัดชงชิมประจำหน่วยรถเคลื่อนที่ในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 20 ก.ย. 2555


  7. เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

  รับผิดชอบงานด้านบริการสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆภายในอาคารสำนักงานให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและสร้างความพ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 20 ก.ย. 2555


  8. เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (Training)

  - จัดทำแผนงานพัฒนาบุคคล
  - ดำเนินการในการจัดฝึกอบรม
  - ทำแบบประเมิน การฝึกอบรม
  - วิเคราะห์หาควา

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 20 ก.ย. 2555


  9. ผู้ช่วย/ผู้จัดการทรัพยากรบุคคล (ประจำโรงงานสมุทรสาคร)

  - งานด้านสรรหาบุคลากร
  - งานด้านฝึกอบรมและพัฒนา
  - งานด้านค่าจ้างเงินเดือน
  - งานด้านสวัสดิการ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 20 ก.ย. 2555


  10. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

  - รับโทรศัพท์
  - ประสานงานภายในหน่วยงาน
  - รับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมาย

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 20 ก.ย. 2555


  11. ผู้ช่วยผู้จัดการการเงิน

  รับผิดชอบงานด้านการรับ-จ่าย บันทึกและรวบรวมเงินสดย่อย ควบคุม-จัดทำทะเบียนจ่ายเช็ค และควบคุมสต็อคอุปก

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 10 ก.ย. 2555


  12. หัวหน้าธุรการขาย

  รับผิดชอบดำเนินการ, รวบรวมข้อมูล, ติดตามและประสานงานในระบบขายและปฏิบัติการ(Sales&Operation Planning)

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 10 ก.ย. 2555


  13. Trade Marketing Manager

  วางแผนการส่งเสริมการขาย เพื่อบรรลุเป้าหมายตามกลยุทธ์การขาย บริหารจัดการงบประมาณตามเป้าหมายเพื่อพัฒนา

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 10 ก.ย. 2555


  14. เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล

  บันทึกข้อมูล

  อัตรา 5

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 10 ก.ย. 2555


  15. เจ้าหน้าที่ค่าจ้างเงินเดือน (Payroll)

  รับผิดชอบงานด้านบันทึกเวลาทำงาน รวบรวมสรุป และตรวจสอบข้อมูลเวลาทำงานของพนักงาน ด้านคำนวณและจ่ายค่าจ้

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 10 ก.ย. 2555


  16. เจ้าหน้าที่ธุรการ

  - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  - ดูแลจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  - งานอื่นๆ ที่

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 10 ก.ย. 2555


  17. R&D Supervisor

  วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ภายใต้นโยบายของบริษัท

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 10 ก.ย. 2555


  18. R&D Supervisor ( ประจำโรงงานระยอง)

  รับผิดชอบการวางแผน ควบคุม และตรวจสอบเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การเปลี่ยนแปลงบรรจุภั

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด

  จังหวัด ระยอง

  วันที่ 10 ก.ย. 2555


  19. หัวหน้าคลังสินค้าและLogistics( ประจำโรงงานระยอง )

  ด้านเอกสาร บันทึกโปรแกรมงานด้านการขนส่งภายในประเทศและต่างประเทศ จัดเก็บสถิติ และจัดทำรายงานต่างๆ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด

  จังหวัด ระยอง

  วันที่ 10 ก.ย. 2555


  20. เจ้าหน้าที่คลังสินค้าและจัดส่ง

  รับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ตามขั้นตอน และวิธีการตรวจเช็คการรับเข้าสินค้าสำเร็จรูป การจัดเก็บ การจ่าย

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 10 ก.ย. 2555


  21. เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน

  ตรวจสอบงานระหว่างทำคงเหลือในกระบวนการผลิตจัดทำรายงานต้นทุนสินค้าสำเร็จรูปติดตามความเคลื่อนไหวของราคา

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 10 ก.ย. 2555


  22. พนักงานขาย ต่างจังหวัด

  รับผิดชอบเขตการขายที่ได้รับมอบหมายโดยการนำเสนอการขายและเก็บเงิน ตามนโยบายของบริษัทฯ หาโอกาสการขาย โด

  อัตรา 4

  เงินเดือน 7,000-10,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 10 ก.ย. 2555


  23. หัวหน้าขายระบบตัวแทนจำหน่าย

  เป็นตัวแทนของบริษัทในการประสานงานและติดตามงานร่วมกับตัวแทนจำหน่าย เพื่อให้แน่ใจว่าตัวแทนจำหน่ายดำเนิ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 10 ก.ย. 2555


  24. หัวหน้าแผนกจัดซื้อ (ประจำโรงงานสมุทรสาคร)

  รับผิดชอบด้านงานจัดซื่อเครื่องจักร อุปกรณ์เครื่องจักร อะไหล่ที่เกี่ยวข้องกับงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 10 ก.ย. 2555


  25. ผู้ช่วยเลขานุการ

  รับผิดชอบในด้านการประสานงาน การต้อนรับ การจัดเตรียมประชุม การดูแลเอกสารสำคัญของบริษัทฯ และการจดรายงา

  อัตรา 1

  เงินเดือน 12,000 - 20,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 10 ก.ย. 2555


  26. เจ้าหน้าที่ประสานงานขายต่างประเทศ

  รับผิดชอบการจัดเตรียมเอกสารการขายและส่งออก จัดเตรียมและส่งตัวอย่างให้ลูกค้า รวมถึงการประสานงานในด้าน

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 10 ก.ย. 2555


  27. Treasury Officer (เจ้าหน้าที่บริหารการเงิน)

  จัดทำและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเงิน ประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 10 ก.ย. 2555


  28. เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง (ช่างยนต์)

  เพื่อควบคุมการบำรุงรักษารถบรรทุกสินค้าบริษัทให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา , ปฏิบัติงานด้านการซ่อม

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 10 ก.ย. 2555


  29. เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

  รับเรื่องคำร้องเรียนของลูกค้า และแจ้งข้อมูลกลับไปหาลูกค้าโดยการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ดูแลเรื่อง

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 10 ก.ย. 2555


  30. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า สำนักงานใหญ่

  สรุปการประมวลการรับเข้า-จ่ายออกสินค้าประจำวัน และประจำเดือนของแต่ละเดือน
  ตรวจเช็คสินค้าตามใบเบิกท

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 10 ก.ย. 2555


  31. เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้

  ดูแลและปฏิบัติงานระบบบัญชีลูกหนี้ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง และประสานงานในฝ่ายที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 10 ก.ย. 2555


  32. วิศวกรเครื่องกล (โรงงานมหาชัย)

  -จัดทำแผนการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันของเครื่องจักรทั้งหมดไลน์ผลิต
  -การเร่งรัดติดตามงานซ่อมบำรุงให้เป็น

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 10 ก.ย. 2555


  33. วิศวกรไฟฟ้า (โรงงานมหาชัย)

  ไม่ระบุ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 10 ก.ย. 2555


  34. เจ้าหน้าที่บริหารงานคุณภาพ (โรงงานสมุทรสาคร)

  รับและตรวจสอบใบขอดำเนินการเรื่องเอกสาร (DAR)
  กำหนดรูปแบบและรหัสเอกสารระบบบริหารงานคุณภาพ
  จัดทำ/จ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 10 ก.ย. 2555


  35. เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายโรงงาน (โรงงานสมุทรสาคร)

  ติดตามงานจากทุกหน่วยงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
  ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
  จัดงานด

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 10 ก.ย. 2555


  36. เจ้าหน้าที่Call Center

  - รับโทรศัพท์
  - ประสานงานภายในหน่วยงาน
  - รับผิดชอบงานตาที่ได้รับมอบหมาย

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 10 ก.ย. 2555


  37. ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกประสานการขายต่างประเทศ (ประจำโรงงานระยอง)

  ไม่ระบุ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด

  จังหวัด ระยอง

  วันที่ 10 ก.ย. 2555


  38. ช่างไฟฟ้า

  - ทำงานตามแผน PM
  - บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโรงงาน

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 10 ก.ย. 2555


  39. ช่างแมคคานิค

  - ทำงานตามแผน PM
  - บำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องจักรกลด้านแมคคานิคภายในโรงงาน
  - การดูแลสิ่งแวดล้อม

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 10 ก.ย. 2555


  40. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

  - ตรวจสอบเงินสดย่อยคงเหลือและเอกสารการเบิกจ่าย
  - ตรวจสอบคลังสินค้า,วัสดุอุปกรณ์อื่นๆ
  - บันทึกข้

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 10 ก.ย. 2555


  41. หัวหน้าผู้ตรวจติดตาม (Lead Auditor) โรงงานสมุทรสาคร

  งานตรวจติดตามระบบภายใน,งานรับรองระบบบริหารการจัดการ,งานประสานงานด้านรับบบริหารคุณภาพและการจัดการ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 11 ม.ค. 2554


  42. หัวหน้าเทรดมาร์เก็ตติ้ง

  พัฒนายอดขายในร้านค้าทุกช่องทางจัดจำหน่าย จัดรายการส่งเสริมการขาย โปรโมชั่น และควบคุมงบประมาณ และวิเค

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 11 ม.ค. 2554


  43. QA Supervisor( ประจำโรงงานสุมทรสาคร )

  รับผิดชอบการตรวจสอบวัตถุดิบชนิดต่างๆ ผลิตภัณฑ์ในระหว่างกระบวนการ และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ให้เป็นไปตามข

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 11 ม.ค. 2554


  44. ENGINEERING MANAGER

  ไม่ระบุ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 11 ม.ค. 2554


  45. Production Supervisor( ประจำโรงงานสุมทรสาคร )

  รับผิดชอบงานควบคุมและวางแผนการผลิตสินค้า ปรับปรุงสิทธิภาพในการทำงาน

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 11 ม.ค. 2554


  46. Production Manager( ประจำโรงงานสมุทรสาคร )

  รับผิดชอบการวางแผน ควบคุมและตรวจสอบกระบวนการในการผลิตสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อตอบสนองค

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 11 ม.ค. 2554


  47. R&D Supervisor( ประจำโรงงานสุมทรสาคร )

  วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ภายใต้นโยบายของบริษัท

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 11 ม.ค. 2554


  48. R&D Manager ( ประจำโรงงานสุมทรสาคร )

  รับผิดชอบการวางแผน ควบคุม และตรวจสอบเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การเปลี่ยนแปลงบรรจุภั

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 11 ม.ค. 2554


  49. เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน (ประจำโรงงานสมุทรสาคร)

  ตรวจสอบงานระหว่างทำคงเหลือในกระบวนการผลิตจัดทำรายงานต้นทุนสินค้าสำเร็จรูปติดตามความเคลื่อนไหวของราคา

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 11 ม.ค. 2554


  50. เจ้าหน้าที่บัญชี

  รับผิดชอบในการตรวจสอบเอกสาร , บันทึกบัญชี , จัดทำสมุดรายวันขั้นต้น ตรวจสอบยอดสรุป , รายงาน และสอบยัน

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 11 ม.ค. 2554


  51. พนักงานขาย

  รับผิดชอบเขตการขายที่ได้รับมอบหมายโดยการนำเสนอการขายและเก็บเงิน ตามนโยบายของบริษัทฯ หาโอกาสการขาย โด

  อัตรา 6

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 11 ม.ค. 2554


  52. เจ้าหน้าที่โภชนาการ

  รับผิดชอบเรื่องการแนะนำผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า เยี่ยมลูกค้า และเก็บข้อมูลการตลาด

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 11 ม.ค. 2554


  53. Foodservice Sales Supervisor

  พัฒนายอดขายในร้านค้า การจัดรายการส่งเสริมการขาย โปรโมชั่น และควบคุมงบประมาณ และวิเคราะห์ข้อมูลในเชิง

  อัตรา 7

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 11 ม.ค. 2554


  54. Factory Internal Audit Manager

  ไม่ระบุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 11 ม.ค. 2554


  55. เจ้าหน้าที่การเงิน

  รับผิดชอบงานด้านการรับ-จ่าย บันทึกและรวบรวมเงินสดย่อย ควบคุม-จัดทำทะเบียนจ่ายเช็ค และควบคุมสต็อคอุปก

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 11 ม.ค. 2554


  56. หัวหน้าขายศูนย์ตัวแทนจำหน่าย

  เป็นตัวแทนของบริษัทในการประสานงานและติดตามงานร่วมกับตัวแทนจำหน่าย เพื่อให้แน่ใจว่าตัวแทนจำหน่ายดำเนิ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 11 ม.ค. 2554


  57. IT Supervisor (ประจำโรงงานสมุทรสาคร)

  จัดเตรียมการใช้งานข้อมูล ระบบ ERP ให้การสนับสนุน คำแนะนำและแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบ ERP ของบริษัท แก่

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 11 ม.ค. 2554


  58. Programmer

  วิเคาระห์ ออกแบบ พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศภายในบริษัท

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 11 ม.ค. 2554


  59. เจ้าหน้าที่ค่าจ้างเงินเดือน(ประจำสำนักงานใหญ่)

  จัดทำ และสรุปสถิติสถานะ การปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อจัดทำค่าแรง , สรุปข้อมูลเกี่ยวกับรายได้อื่นๆ ขอ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 11 ม.ค. 2554


  60. หัวหน้าจัดชื้อ ด้านบรรจุภัณฑ์ (ประจำโรงงานสมุทรสาคร)

  จัดหาผู้ขายรายใหม่ คัดเลือกผู้ขาย ติดต่อเจรจาราคา เงื่อนไข ตรวจสอบสัญญาซื้อ - ขาย จัดทำข้อมุลทวนสอบผ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 11 ม.ค. 2554


  61. เจ้าหน้าที่ธุรการ

  เป็นเลขานุการของทีมขายระบบตัวแทนจำหน่ายในการประสานงานกับแผนกต่างๆทั้งภายในและภายนอกบริษัท และติดตาม

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 11 ม.ค. 2554


  62. หัวหน้าทรัพยากรบุคคล(ประจำโรงงานสมุทรสาคร)

  สรรหา พัฒนา รักษา และจูงใจ บุคลากรที่มีคุณภาพให้ใช้ความสามารถ ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร โดยก

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 11 ม.ค. 2554


  63. ผู้ช่วยเลขานุการ

  ดูแลผู้บริหาร จัดเตรียมห้องประชุม จดรายงานการประชุม จัดเตรียมเอกสารให้ผู้บริหาร

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 11 ม.ค. 2554
  หางานขายเสื้อผ้า   หางาน กาญจนบุรี   หางาน หาดใหญ่   หางานผู้แทนยา   หางานบริษัทต่างชาติ   หางานโรงพยาบาลเปาโล   หางานโรงงานระยอง   หางานในสมุทรสงคราม   หางานพิดโลก   หางานนิคมลําพูน   หางานราชการโยธา   หางานบรรณารักษ์   หางานวิศวกร สระบุรี   หางานว่างภูเก็ต   หางาน พนักงานขาย   หางานจิวเวลรี่   หางานแถวปทุมธานี   หางานแถวลาซาล   หางานทำแถวอยุธยา   , ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ดวง , ลดน้ำหนัก , ออกกำลังกาย , ความรัก , วาไรตี้ , ท่องเที่ยว , รีวิวร้านอาหาร , ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , การเดินทาง , รีวิวโรงแรม , ข่าว , ดวง , ข้อคิดสอนใจ , ไลฟ์สไตล์ , สาระน่ารู้ SiamOK , ดูดวง , ดวงรายวัน , ดวงวันนี้ , ดวงรายสัปดาห์ , ดวงรายเดือน , ดูดวงไพ่ยิปซี , ดวงตามราศี , ดวงความรัก , ดวงการงาน , ฤกษ์แต่งงาน ร้านค้าออนไลน์ ,
  ผู้หญิง , ความรัก , ดูดวง , กระทู้เด็ด , ตลก เฮฮา , คลิปดัง , กิน เที่ยว , ภาพยนตร์ , เพลง
  BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

  © Copyright 2004-2020 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

  sitemap
  ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30