BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิกกรุณาโทร 02-085-9900 , 088-676-5233 หรือ ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 400358]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 27 พ.ค. 2562)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 27 พ.ค. 2562)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 24 กรกฎาคม 2538 / อายุ 25 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 159 ซม. น้ำหนัก : 50 กิโลกรัม
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
จังหวัด : นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : ยังไม่สามารถเริ่มงานได้ จะสามารถเริ่มงานได้ภายใน ึ7 วัน เหตุผล จัดเตรียมเอกสารทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อนเริ่มทำงาน
สถานะการทำงาน : ว่างงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2561
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา : โภชนาการและการกำหนดอาหาร
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 3.45
2. การศึกษาก่อนหน้า
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย
ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย
สาขาวิชา : วิทย์-คณิต
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 3.65

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : อาหาร-โภชนาการ - วิทยาศาสตร์การอาหาร
ประเภทงานที่สนใจ : 1. วิทยาศาสตร์อาหาร - โภชนาการ
2.
3.
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. นักโภชนาการ
2. นักกำหนดอาหาร
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 18000 บาท

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย ดีมาก ดีมาก ดีมาก
2. ภาษาอังกฤษ ดี ดีมาก ดี
ความสามารถอื่นๆ
พิมพ์ดีด : ภาษาไทย 44 คำ/นาที         ภาษาอังกฤษ 31 คำ/นาที
ความสามารถพิเศษอื่นๆ : คำนวณคุณค่าทางโภชนาการและสารอาหาร
สามารถใช้โปรแกรม INMUCAL ในการคำนวณพลังงานและสารอาหาร
ปรุงประกบอาหารได้
สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft Excel

  โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ - บุคคลอ้างอิง
โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ : ประกาศนียบัตรนักกำหนดอาหารวิชาชีพแห่งประเทศไทย (CDT)
หัวหน้านิสิตสาขาโภชนาการและการกำหนดอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตัวแทนนิสิตเข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ Bogor Agricultural University ประเทศอินโดนีเซีย
ตัวแทนนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีในงานโภชนสัมพันธ์ครั้งที่ 6
บุคคลอ้างอิง : ไม่เปิดเผย


Powered by www.BuddyJob.com
BuddyJob.com

© Copyright 2004-2020 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap