BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิกกรุณาโทร 02-085-9900 , 088-676-5233 หรือ ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 401693]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 15 ส.ค. 2562)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 15 ส.ค. 2562)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 27 พฤศจิกายน 2537 / อายุ 26 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 165 ซม. น้ำหนัก : 78 กิโลกรัม
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : สมรส
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
จังหวัด : ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : เริ่มทำงานได้เลย
สถานะการทำงาน : มีงานทำแล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2560
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชา : อุตสาหกรรมเกษตร
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.62

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : อาหาร-โภชนาการ - วิทยาศาสตร์การอาหาร
ประเภทงานที่สนใจ : 1. วิทยาศาสตร์ - เคมี - ชีวะ - สิ่งแวดล้อม
2. วิทยาศาสตร์อาหาร - โภชนาการ
3. โรงงาน - การผลิต - ควบคุมคุณภาพ
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. Production
2. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
3. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 17000 บาท

  ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทั้งหมด : 2 ปี
1. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : ตุลาคม 2560  ถึง กรกฎาคม 2562
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : 8/15 หมู่12ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
ตำแหน่ง : หัวหน้าห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา(ควบคุมคุณภาพ)
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : มีหน้าที่ในการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ, ทำการวิเคราะห์ตัวอย่าง ,อ่านผลการทดสอบ, ทำStock culture,
และทวนสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ

  ประวัติการฝึกอบรม
1. ประวัติการฝึกอบรม
เริ่มจาก : พฤษภาคม 2562  ถึง พฤษภาคม 2562
สถาบัน : บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด
หลักสูตร : ISO/IEC 17025:2017
2. ประวัติการฝึกอบรม
เริ่มจาก : พฤษภาคม 2560  ถึง พฤษภาคม 2560
สถาบัน : สถาบันอาหาร
หลักสูตร : การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม(HACCP)

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย ดีมาก ดีมาก ดีมาก
2. ภาษาอังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
ความสามารถอื่นๆ
พิมพ์ดีด : ภาษาไทย 20 คำ/นาที         ภาษาอังกฤษ 15 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ : รถจักรยานยนต์ ,
ยานพาหนะส่วนตัว : รถจักรยานยนต์ ,
ความสามารถพิเศษอื่นๆ : ใช้โปรแกรม MS Word,MS Excel,MS PowerPoint


Powered by www.BuddyJob.com
BuddyJob.com

© Copyright 2004-2020 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap