BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 35,938 ประวัติ


1. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิเคราะห์เอกสาร อัพเดท 16 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : สมุทรสาคร
ปริญญาตรี มหาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ การบัญชี


2. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานพิจารณารับประกันภัย อัพเดท 16 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : นครสวรรค์
ปริญญาตรี ราชภัฏนครสวรรค์ การบัญชี


3. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : บริการ อัพเดท 16 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , เลขานุการ , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวส. วิทยาลัยพณิชยการบึงพระ การบัญชี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายบางกระทุ่มพิทยามวิทยาศาสตร์


4. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานบัญชี , พนักงานธุรการ อัพเดท 16 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : สุพรรณบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโยลีราชมงคลสุวรรณภูมิ การบัญชี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์วิทย์-คณิต


5. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานออฟฟิค อัพเดท 16 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , บัญชี การเงิน การธนาคาร , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียน สีกัน วัฒนานันท์อุปถัมภ์ วิทย์ คณิต
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียน สีกัน วัฒนานันท์อุปถัมภ์วิทย์ คณิต


6. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการ , พนักงานบัญชี อัพเดท 16 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บัญชี การเงิน การธนาคาร , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวส. วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี การบัญชี


7. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ , เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ อัพเดท 16 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม บัญชี


8. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธนาคาร , การตลาด อัพเดท 16 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , การขาย การตลาด , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี อีสเทริ์นเอเชีย บัญชี
ปวช.วิทยาลัยอาชีวศึกษารักธรรมบัญชี


9. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานบัญชี , พนักงานธุรการ อัพเดท 15 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , แพทย์ พยาบาล เภสัช , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : กาฬสินธ์
ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีเพิ่มพูนบริการธุรกิจกาฬสินธุ์ การบัญชี


10. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : uapedlof , gapedlof , qapedlof อัพเดท 15 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 200,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 9 จังหวัด : สิงหบุรี
ปริญญาเอก napedlof zapedlof
ปริญญาตรีmapedlofhapedlof


11. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : บัญชี , เจ้าหน้าที่ธนาคาร อัพเดท 15 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , การขาย การตลาด , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี ม.ธนบุรี การบัญชี
ปวส.วิทยาการจัดการเพชรเกษมการบัญชี


12. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : PatrickJAX , PatrickJAX , PatrickJAX อัพเดท 15 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , งานโฆษณา Creative ช่างภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 3,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 19 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาโท PatrickJAX PatrickJAX
ปริญญาโทPatrickJAXPatrickJAX


13. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : sethnl69 , celinaha4 , bettelj18 อัพเดท 15 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 8 จังหวัด : กาญจนบุรี
ปริญญาเอก avakk1 sophieeu16
ปริญญาตรีerikaqw3joannfy18


14. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานบัญชี อัพเดท 14 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 5,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 20 จังหวัด : นครราชสีมา
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม วิทย์-คณิต
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมวิทย์-คณิต


15. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผจก.ฝ่ายจัดซื้อ อัพเดท 14 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 40,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 46 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี วิทยาลัยทองสุข บัญชี
ปวส.พณิชยการราชดำเนินบัญชี


16. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : บัญชี , การเงิน , ธนาคาร อัพเดท 14 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การบัญชี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนภู่วิทยาวิทย์-คณิต


17. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : หัวหน้าฝ่ายบัญชี , รองหัวหน้าฝ่ายบัญขี , สมุห์บัญชี อัพเดท 14 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 37,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 44 จังหวัด : สมุทรสาคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์ บัญชีบัญฑิต (การบัญชี)
ปวส.เทคโนโลยีหมู่บ้านครูบริหารธุรกิจ การบัญชี


18. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : AmandaTises , AmandaTises , AmandaTises อัพเดท 14 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 5,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 45 จังหวัด : สกลนคร
ต่ำกว่ามัธยม AmandaTises AmandaTises
ต่ำกว่ามัธยมAmandaTisesAmandaTises


19. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : บัญชี , ทำได้หมด อัพเดท 12 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , วิศวกร , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : ยโสธร
ปวส. ศรีพิพัฒน์อินเตอร ื บัญชี
ปวส.วิทยาลัยเลิงนกทาไฟฟ้า


20. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : หัวหน้าบัญชี , บัญชีอาวุโส อัพเดท 12 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลการบัญชี


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 1797    ต่อไป >>>BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

© Copyright 2004-2019 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

sitemap
ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30