BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 36,548 ประวัติ


1. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ฝ่ายผลิต,QA, QC , ธุรการ , บัญชี อัพเดท 22 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , บัญชี การเงิน การธนาคาร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : สุรินทร์
ปวส. วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม การบัญชี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์วิทย์-คณิต


2. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : แม่บ้าน , บัญชี อัพเดท 22 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , บัญชี การเงิน การธนาคาร , เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 49 จังหวัด : ปทุมธานี
ปวส. วิทยาลัยศรีปทุม บัญชีการเงิน
ปวช.เทคโนโลยีปทุมบัญชี


3. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน , หัวหน้าแผนกการเงิน อัพเดท 21 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 40,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 42 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลับกรุงเทพ บัญชี
ปวส.สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบพิตรพิมุขจักรวรรดิบัญชี


4. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานบัญชี , พนักงานการเงิน , อื่นๆ อัพเดท 20 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , จัดซื้อ คลังสินค้า , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ การบัญชี
ปวส.วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)การบัญชี


5. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ , ราชการ , ประชาสัมพันธ์ อัพเดท 20 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , จัดซื้อ คลังสินค้า , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 20 จังหวัด : ชลบุรี
ปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อีเทค) การบัญชี
ปวช.วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อีเทค)การบัญชี


6. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิเคราะห์การเงิน , เจ้าหน้าที่การเงิน อัพเดท 20 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น การเงิน
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบุญวัฒนาวิทย์-คณิต


7. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่บัญชี , เจ้าหน้าที่การเงิน , ประชาสัมพันธ์ อัพเดท 19 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : ปราจีนบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต บัญชีบัณฑิต
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงวิทย์-คณิต


8. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานการเงิน อัพเดท 19 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ บัญชีบัณฑิต
ปวส.วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีบัญชี


9. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานบัญชี , พนักงานธุรการ , พนักงานคีย์ข้อมูลทั่วไป อัพเดท 18 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 21 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีกิตติบริหารธุรกิจ การบัญชี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนศรีสุขพิทยาคมวิทย์-คณิต


10. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานบัญชี , พนักงานการเงิน , เจ้าหน้าที่ธุรการ อัพเดท 16 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : ลพบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี การบัญชี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบ้านหมี่วิทยาวิทย์-คณิต


11. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งานทั้วไป อัพเดท 16 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : ลำปาง
ปวส. วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา การบัญชี
ปวช.วิทยาลัยการอาชีพเกาะคาการบัญชี


12. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานบัญชี อัพเดท 15 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาลัยราชภัฏอุบลราชธานี บัญชีบัณฑิต


13. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่การเงิน , ธุรการ , ผู้ช่วย อัพเดท 14 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : ระยอง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี การเงิน
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีการเงิน


14. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธนาคาร อัพเดท 14 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , การขาย การตลาด , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ วิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกวิทย์-คณิต


15. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Business Development Specialist , Financial Analyst , Business Analyst อัพเดท 13 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO , บัญชี การเงิน การธนาคาร , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 22 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การเงิน
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยGifted Program


16. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงาน QA , พนักงาน QC , พนักงานธุรการทั่วไป อัพเดท 13 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : อยุธยา
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร การบัญชี
ปวส.วิทเทคนิคกำแพงเพชรการบัญชี


17. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานบัญชี , ธุรการ อัพเดท 13 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , จัดซื้อ คลังสินค้า , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 19 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยานนาวา บัญชี


18. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานบัญชี อัพเดท 13 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : นครสวรรค์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ การบัญชี


19. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Financial analyst อัพเดท 13 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 45,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท University of Glasgow International Finance
ปริญญาตรีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยAutomotive Design and Manufacturing Engineering


20. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานบัญชี , พนักงานคลังสินค้า , พนักงานธุรการ อัพเดท 12 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , จัดซื้อ คลังสินค้า , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : ราชบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขต วังไกลกังวล การบัญชี
ปวส.เทคนิคราชบุรีการบัญชี


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 1828    ต่อไป >>>


BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

© Copyright 2004-2019 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

sitemap
ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30