BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 40,546 ประวัติ


1. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : effiesb1 , nettiesy1 , melvagc11 อัพเดท 27 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 160,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 17 จังหวัด : อุตรดิตถ์
ปวช. kristenxz1 adelamd60
ปริญญาเอกrossbs60christiantr4


2. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : การตลาด อัพเดท 26 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา บริหารทรัพยากรมนุษย์
ปวส.อาชีวศึกษานครราชสีมาการตลาด


3. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการ , งานพัสดุ อัพเดท 26 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บัญชี การเงิน การธนาคาร , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : เลย
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย การจัดการ
ปวส.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลยคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


4. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Data Scientist , Data Analyst , Business Analyst อัพเดท 26 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO
เงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 31 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาโท Sun Yat-Sen University MBA
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เทคโนโลยีการบิน


5. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : บริหารจัดการ/อาคารสถานที่/คลังสินค้า/ขนส่ง/นำเข้าส่งออก , อื่นๆตามความเหมาะสมหรือทางบริษัทเห็นสมควร อัพเดท 26 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 31 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ บริหารธุกิจ การจัดการ
ปวส.โรงเรียนสยามธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


6. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ธุรการ , เจ้าหน้าที่บุคคล , เจ้าหน้าที่ประสานงาน อัพเดท 26 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , บุคคล ฝึกอบรม , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : ลำพูน
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ การจัดการ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ


7. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Operations อัพเดท 25 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , งานบริการทั่วไป บริกร , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 80,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 34 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท University of Wollongong Australia Strategic Management and Marketing
ปริญญาตรีAssumption University of ThailandMarketing


8. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Operations Manager อัพเดท 25 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 80,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 34 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท University of Wollongong Australia Strategic Management and Marketing
ปริญญาตรีAssumption University of ThailandBBA Marketing


9. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Bluetoothpxk , Bluetoothecx , Bluetoothqbo อัพเดท 25 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 39 จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
ปริญญาเอก Bluetoothynu Bluetoothmaj
ปวส.BluetoothrbsBluetoothfwt


10. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธนาคาร , เจ้าหน้าทีธุรการงานระหว่างประเทศ , พนักงานออฟฟิตประสานงานทั่วไป อัพเดท 25 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : ร้อยเอ็ด
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม การจัดการ
ปริญญาตรี


11. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : RoumbRah , RoumbRah , RoumbRah อัพเดท 24 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , แพทย์ พยาบาล เภสัช
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 49 จังหวัด : นครสวรรค์
ปริญญาโท RoumbRah RoumbRah
ปริญญาตรีRoumbRahRoumbRah


12. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Superviser , Sorting อัพเดท 24 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 34 จังหวัด : สงขลา
ปวส. โรงเรียนผดุงประชาพาณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบำรุงอิสลาม


13. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการ อัพเดท 23 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : นครนายก
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร การจัดการทรัพยากรมนุษย์


14. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ฝ่ายบุคคล อัพเดท 23 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล ฝึกอบรม , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 24 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร การจัดการทรัพยากรมนุษย์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมทั่วไป


15. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Training Manager , L&D Manager , OD Manager อัพเดท 23 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล ฝึกอบรม , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 120,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 42 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท Thammasat University Labor and Welfare Development
ปริญญาตรีThammasat UniversitySocial Administration


16. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : perrypi11 , toniagf4 , robertasr1 อัพเดท 23 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ , วิศวกร , เสื้อผ้า ช่างแพทเทิร์น ดีไซด์เนอร์
เงินเดือนที่ต้องการ 27,500 บาท เพศ : 1 อายุ : 36 จังหวัด : สระแก้ว
ปวส. martinaiz11 rosanneoe2
ต่ำกว่ามัธยมdionneil69johnib11


17. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ , ประสานงาน , คีย์ข้อมูล อัพเดท 23 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บุคคล ฝึกอบรม , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาลัยราชภัฏพระนคร การจัดการทรัพยากรมนุษย์


18. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : การตลาด , ธุระการ , ฝ่ายบุคคล อัพเดท 22 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : เชียงใหม่
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ บริหารทรัพยากรมนุษย์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนอังกฤษ-จีน


19. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งานบริการ , งานการตลาด , ผจก.แผนกประกันภัยรถยนต์ อัพเดท 22 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 46 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีปทุม พลวัตและการจัดการองค์การ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยศรีปทุมการเงินการธนาคาร


20. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : customer service officer , teller , เจ้าหน้าที่บัตรเครดิต อัพเดท 21 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , การขาย การตลาด , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สกลนคร บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายสกลราชวิทยานุกูลอังกฤษ-ฝรั่งเศศ


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 2028    ต่อไป >>>


BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

© Copyright 2004-2019 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

sitemap
ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30