BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 40,334 ประวัติ


1. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : บริหารจัดการ/อาคารสถานที่/คลังสินค้า/ขนส่ง/นำเข้าส่งออก , อื่นๆตามความเหมาะสมหรือทางบริษัทเห็นสมควร อัพเดท 16 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 31 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ บริหารธุกิจ การจัดการ
ปวส.โรงเรียนสยามธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


2. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธนาคาร , เลขานุการ , ควบคุมการผลิต อัพเดท 16 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ , บัญชี การเงิน การธนาคาร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : เชียงใหม่
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยฟารอีสเทร์น การจัดการโลจิสติกส์เเละอุสหกรรม
ปวส.วิทยาลัยศรีธนาพณิชยการเชียงใหม่การจัดการทั่วไป


3. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เกี่ยวกับธรกิจ อัพเดท 16 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , จัดซื้อ คลังสินค้า , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 23 จังหวัด : ปัตตานี
ปริญญาตรี มหาวิิทยาลัยราชภัฏยะลา ธุรกิจระหว่างประเทศ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนธรรมพิทยาคาร


4. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการทั่วไป อัพเดท 15 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานบริการทั่วไป บริกร , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : ระยอง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปวส.วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ดคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


5. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ประกันภัย , สินเชื่อ , ธนาคาร อัพเดท 15 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บัญชี การเงิน การธนาคาร , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : เชียงใหม่
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ การจัดการ
ปวส.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตล้านนาการจัดการ


6. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งานบริการทั่วไป อัพเดท 15 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , งานบริการทั่วไป บริกร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : ชัยภูมิ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บริการธุรกิจ
ปวส.วิทยาลัยกรอาชีกแก้งคร้อคอมพิวเตอร์


7. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ , เอกสาร , บัญชี อัพเดท 15 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : ลำปาง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง การจัดการทั่วไป


8. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Shawnrow , Shawnrow , Shawnrow อัพเดท 14 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 2,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 16 จังหวัด : นราธิวาส
ปวช. Shawnrow Shawnrow
ปริญญาตรีShawnrowShawnrow


9. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : RobertElemy , RobertElemy , RobertElemy อัพเดท 14 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานบันเทิง นักแสดง พริ๊ตตี้ นักดนตรี นักร้อง , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , เสื้อผ้า ช่างแพทเทิร์น ดีไซด์เนอร์
เงินเดือนที่ต้องการ 42,500 บาท เพศ : 1 อายุ : 3 จังหวัด : นครศรีธรรมราช
ปวช. RobertElemy RobertElemy
ปวส.RobertElemyRobertElemy


10. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานคีย์ข้อมูล , พนักงานคลังสินค้า , พนักงานโรงแรม อัพเดท 14 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : นครศรีธรรมราช
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี การจัดการโลจิสติกส์


11. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : การเงิน อัพเดท 14 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , งานบริการทั่วไป บริกร , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : สุพรรณบุรี
ปวช. โรงเรียนอู่ทอง การบัญชี
ปวช.โรงเรียนอู่ทองการบัญชี


12. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงายขาย อัพเดท 14 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 32 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา กาจัดการ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายร.ร.วัดพุทธบูชาสายศิลป์


13. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงาน IT , พนักงานฝ่ายบุคคล , พนักงานการตลาดPR อัพเดท 14 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 43 จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ


14. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : bryanvg2 , terila3 , tommypi18 อัพเดท 14 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , การขาย การตลาด , นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา
เงินเดือนที่ต้องการ 2,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 34 จังหวัด : น่าน
ต่ำกว่ามัธยม wendyhj1 kristinefo1
ปวส.angeliqueno2freddieaa69


15. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล อัพเดท 13 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานบริการทั่วไป บริกร , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : สระบุรี
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ


16. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : onlineradio , onlineradio , onlineradio อัพเดท 13 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster
เงินเดือนที่ต้องการ 85,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 16 จังหวัด : เพชรบูรณ์
ปริญญาโท onlineradio onlineradio
ปริญญาตรีonlineradioonlineradio


17. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธนาคาร,หารตลาด , สินเชื่อ,การตลาด อัพเดท 13 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : ร้อยเอ็ด
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การเงินและการธนาคาร


18. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : บริหารจัดการบุคคล , คอมพิวเตอร์ , งานบริหารทั่วไป อัพเดท 12 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล ฝึกอบรม , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : ตาก
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก การจัดการ
ปวส.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตากคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


19. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : call center , พนักงานประจำสาขาของธนาคาร อัพเดท 12 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : ลพบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี การจัดการ


20. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : piskers , piskers , piskers อัพเดท 12 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ , วิศวกร , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 1,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 15 จังหวัด : กาฬสินธ์
ปวส. piskers piskers
ปริญญาโทpiskerspiskers


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 2017    ต่อไป >>>BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

© Copyright 2004-2019 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

sitemap
ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30