BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 4,665 ประวัติ


1. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : nathanielbq60 , julietteop2 , serenaju3 อัพเดท 26 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ , จัดซื้อ คลังสินค้า , เสื้อผ้า ช่างแพทเทิร์น ดีไซด์เนอร์
เงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 30 จังหวัด : นครปฐม
ปวส. sarahlq18 bridgetteq11
ต่ำกว่ามัธยมmiguelbr60friedabb69


2. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : kapedlof , aapedlof , iapedlof อัพเดท 25 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 6,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 22 จังหวัด : ชลบุรี
ปวส. lapedlof aapedlof
ปวช.japedlofjapedlof


3. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักสาธารณสุข อัพเดท 25 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : ร้อยเอ็ด
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราขภัฎบุรีรัมย์ สาธารณสุขชุมชน


4. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าสาธารณสุขศาสตร์ อัพเดท 24 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ) , อื่นๆ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 0 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สาธารณสุขศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเพชรละครวิทยาวิทย์-คณิต


5. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Fortresspbu , Fortressywh , Fortressbkd อัพเดท 24 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 80,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 31 จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
ปวช. Fortresstyw Fortresssnk
ปริญญาเอกFortresszztFortresstpy


6. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : EverettLyday , EverettLyday , EverettLyday อัพเดท 23 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , เลขานุการ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 1 จังหวัด : ชัยนาท
ปวส. EverettLyday EverettLyday
ปริญญาเอกEverettLydayEverettLyday


7. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ช่วยพยาบาล , ผู้ช่วยพยาบาล อัพเดท 23 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช , งานบริการทั่วไป บริกร , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : ศรีสะเกษ
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย รร.เซ็ลทลันบริรักษ์อินเตอร์ -
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร.ยางชุมน้อยพิทยาคม-


8. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Zdydndi , Akoeiet , Etznfrw อัพเดท 23 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 3,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 25 จังหวัด : สมุทรสาคร
ปวส. Meadtsh Zvvnidr
ปวส.UzipmkiTngxmgk


9. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ICU , ER อัพเดท 21 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช
เงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชธานี การพยาบาล
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชธานีการพยาบาล


10. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : KeithSlurf , KeithSlurf , KeithSlurf อัพเดท 21 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO , ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 32,500 บาท เพศ : 1 อายุ : 12 จังหวัด : ราชบุรี
ปริญญาโท KeithSlurf KeithSlurf
ปริญญาตรีKeithSlurfKeithSlurf


11. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : หัวหน้าแผนกส่งเสริมสุขภาพ , เจ้าหน้าที่สาธารณสุข , ผู้จัดการคลินิก อัพเดท 20 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , แพทย์ พยาบาล เภสัช
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 32 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาธารณสุขศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์วิทย์ คณิตศาสตร์


12. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พยาบาล IPD วอร์ดเด็ก , พยาบาลOR (ยังไม่เคยมีประสบการณ์การทำงาน) อัพเดท 20 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : เชียงใหม่
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร พยาบาลศาสตร์


13. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พยาบาล อัพเดท 20 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : กาฬสินธ์
ปริญญาตรี อีสเทิร์นเอเชีย พยาบาลศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายอุดรพัฒนาการวิทย์-คณิต


14. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานทรีสเม้น อัพเดท 20 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย ชุติญาธุรกิจการพยาบาล พยาบาล
ปวส.วิทยาลัยโปลีเทคนิคอุบลราชธานีบัญชี


15. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พยาบาล OR อัพเดท 19 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : บุรีรัมย์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พยาบาลวิชาชีพ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายลำดวนพิทยาคม


16. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : hhheennffaaa , hhheennffaaa , hhheennffaaa อัพเดท 18 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานบริการทั่วไป บริกร , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 20 จังหวัด : ระยอง
ปวส. hhheennffaaa hhheennffaaa
ปริญญาเอกhhheennffaaahhheennffaaa


17. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Product specialist , Trianer , Nurse education อัพเดท 16 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช , บุคคล ฝึกอบรม , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส
เงินเดือนที่ต้องการ 50,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พยาบาลศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่วิทย์- คณิต


18. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Jzqpdtl , Htuynpa , Yqoecxs อัพเดท 16 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , เลขานุการ
เงินเดือนที่ต้องการ 50,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 18 จังหวัด : สุพรรณบุรี
ต่ำกว่ามัธยม Gaxwxdq Sdtfavh
ปวส.CnkkfdpWjmiozx


19. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Vorgalay , Vorgalay , Vorgalay อัพเดท 15 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 23 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาโท Vorgalay Vorgalay
ปวช.VorgalayVorgalay


20. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : iAquaLinkuqn , iAquaLinkyyr , iAquaLinktyr อัพเดท 14 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ , งานบันเทิง นักแสดง พริ๊ตตี้ นักดนตรี นักร้อง , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 40,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 30 จังหวัด : สตูล
ปวช. iAquaLinkgta iAquaLinknlx
ปริญญาตรีiAquaLinkkuziAquaLinkewb


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 234    ต่อไป >>>


BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

© Copyright 2004-2019 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

sitemap
ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30