BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 4,930 ประวัติ


1. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พยาบาลวิชาชีพ แผนก ER , พยาบาลวิชาชีพ แผนกหลังคลอด , พยาบาลวิชาชีพ แผนกIPD อัพเดท 22 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : นราธิวาส
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พยาบาลศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนดารุสสาลามวิทย์-คณิต


2. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เวชระเบียน อัพเดท 22 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สาธารณสุขศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนพนัสพิทยาคาร


3. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าAdmission (พรบ.) , เจ้าหน้าเวชระเบียน , พนักงานบัญชี อัพเดท 21 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช , บัญชี การเงิน การธนาคาร , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัราชภัฏศรีสะเกษ สาธารณสุขชุมชน


4. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : จป.วิชาชีพ อัพเดท 21 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย


5. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พยาบาลประจำ ward อัพเดท 21 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : หนองบัวลำภู
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา การพยาบาลและการผดุงครรภ์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์วิทย์ คณิต


6. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พยาบาลวิชาชีพ อัพเดท 18 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ พยาบาลศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนวัดราชโอรสวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์


7. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ช่วยพยาบาล อัพเดท 18 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : ราชบุรี
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนเทศบาล5 (พหลโยธินรามินทรภักดี)


8. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ คีย์ข้อมูล , สุขภาพ , อาชีวอนามัย อัพเดท 17 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สาธารณสุขชุมชน
มัธยมศึกษาต้น-ปลายร.ร นาจิกพิทยาคมวิทย์/คณิต


9. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่เวชสถิติ , เจ้าหน้าที่ Admition , เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการลูกค้า Call Center อัพเดท 17 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ สาธารณสุขศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสันติสุขพิทยาคมวิทย์-คณิต


10. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พยาบาลวิชาชีพ อัพเดท 17 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชธานีวิทยาเขตอุดรธานี การพยาบาล
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนโชคชัยสามัคคีวิทย์-คณิต


11. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานเวชระเบียน อัพเดท 17 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี วิทยาลัยเชียงราย -
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเทิงวิทยาคมศิลป์คำนวณ


12. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ , คีย์ข้อมูล อัพเดท 17 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานบริการทั่วไป บริกร , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : พะเยา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา สาธารณสุขศาสตร์(อนามัยชุมชน)
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมวิทย์-คณิต


13. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พยาบาล ICU อัพเดท 15 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช
เงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยคริสเตียน พยาบาลศาสตร์ (นานาชาติ)
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนร่วมฤดีวิทย์-คณิต


14. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : สาธารณสุข อัพเดท 15 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : แพร่
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี


15. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พยาบาล อัพเดท 14 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , แพทย์ พยาบาล เภสัช
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี ราชภัฏสวนสุนันทา พยาบาลศาตรบัณฑิต
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมวิทย์-คณิต


16. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พยาบาลวิชาชีพ อัพเดท 14 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : อุบลราชธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก พยาบาลศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร.บุณฑริกวิทยาคารวิทย์-คณิต


17. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พยาบาล อัพเดท 12 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : ลำปาง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ พยาบาล
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนวังเหนือวทยาวิทย์-คณิต


18. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พยาบาลวิชาชีพ อัพเดท 12 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา พยาบาลศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนวังเหนือวิทยาวิทย์-คณิตศาสตร์


19. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พยาบาลวิจัย , นักวิจัย , นักวิเคราะห์ข้อมูล อัพเดท 11 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย
เงินเดือนที่ต้องการ 60,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 46 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์)
ปริญญาตรีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมาพยาบาลศาสตร์


20. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิชาการสาธารณสุข อัพเดท 10 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สาธารณสุข


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 247    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2020 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap