BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 4,772 ประวัติ


1. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ช่วยพยาบาล PN อัพเดท 23 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนดงหลวงวิทยา ศิลป์ภาษา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนร่มเกล้านาฏศิลป์


2. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : lorapy60 , margaretrp60 , nettiepl16 อัพเดท 22 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานโฆษณา Creative ช่างภาพ , นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 200,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 6 จังหวัด : สมุทรสาคร
ปวช. lolitapy3 simoneix11
ต่ำกว่ามัธยมtheresaxm60theresedz4


3. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Feliciaknode , Feliciaknode , Feliciaknode อัพเดท 17 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ) , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 6,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 39 จังหวัด : อุบลราชธานี
ปวส. Feliciaknode Feliciaknode
ต่ำกว่ามัธยมFeliciaknodeFeliciaknode


4. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่เวชสถิติ , ผู้ช่วยแพทย์ , เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อัพเดท 16 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : สมุทรสาคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สาธารณสุขชุมชน


5. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : SEOminskhef , SEOminskhef , SEOminskhef อัพเดท 12 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส , อื่นๆ , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 85,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 2 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาโท SEOminskhef SEOminskhef
ต่ำกว่ามัธยมSEOminskhefSEOminskhef


6. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : RobertFerse , RobertFerse , RobertFerse อัพเดท 12 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส , นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 6,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 49 จังหวัด : ลำปาง
ต่ำกว่ามัธยม RobertFerse RobertFerse
ปริญญาโทRobertFerseRobertFerse


7. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : NewZerkaloBonussCax , NewZerkaloBonussCax , NewZerkaloBonussCax อัพเดท 11 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , อื่นๆ , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 40,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 10 จังหวัด : ชัยภูมิ
ต่ำกว่ามัธยม NewZerkaloBonussCax NewZerkaloBonussCax
ปริญญาเอกNewZerkaloBonussCaxNewZerkaloBonussCax


8. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : สาธารณสุข อัพเดท 11 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : ร้อยเอ็ด
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ สาธษรณสุขชุมชน
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนทรายทองวิทยาวิทย์-คณิตฯ


9. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พยาบาลพิจารณาสินไหม อัพเดท 11 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : ร้อยเอ็ด
ปริญญาตรี วิทยาลัยนานาชาติเซนเทเรซา พยาบาลศาสตร์


10. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Poliakova#Galina[Rterovzseboqereo,2,5] , Poliakova#Galina[Rterovzseboqereo,2,5] , Poliakova#Galina[Rterovzseboqereo,2,5] อัพเดท 10 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 33 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาเอก Poliakova#Galina[Rterovzseboqereo,2,5] Poliakova#Galina[Rterovzseboqereo,2,5]
ปริญญาโทPoliakova#Galina[Rterovzseboqereo,2,5]Poliakova#Galina[Rterovzseboqereo,2,5]


11. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Williamjaw , Williamjaw , Williamjaw อัพเดท 10 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , จัดซื้อ คลังสินค้า , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 120,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 16 จังหวัด : อำนาจเจริญ
ปวช. Williamjaw Williamjaw
ปริญญาเอกWilliamjawWilliamjaw


12. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พยาบาลห้องคลอด อัพเดท 10 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท พยาบาล


13. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : GeorgeMor , GeorgeMor , GeorgeMor อัพเดท 9 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , เลขานุการ , ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ.
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 45 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาเอก GeorgeMor GeorgeMor
ปวช.GeorgeMorGeorgeMor


14. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Gradyneima , Gradyneima , Gradyneima อัพเดท 7 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , วิศวกร , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว
เงินเดือนที่ต้องการ 200,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 35 จังหวัด : สระบุรี
ปวช. Gradyneima Gradyneima
ปริญญาตรีGradyneimaGradyneima


15. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานแพทย์แผนไทย อัพเดท 6 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช , การขาย การตลาด , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : ปัตตานี
ปริญญาตรี มหาวิราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา การแพทย์แผนไทย
ปริญญาตรีมหาวิราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาการแพทย์แผนไทย


16. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พยาบาลวิชาชีพ อัพเดท 30 มิ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชธานี การพยาบาล
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยวิทย์-คณิต


17. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิชาการสาธารณสุข อัพเดท 27 มิ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย สาธารณสุขชุมชน
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนราชประชานุเคาระห์ 27 จังหวัดหนองคายสายวิทย์-คณิต


18. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : WilliamKig , WilliamKig , WilliamKig อัพเดท 25 มิ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานโฆษณา Creative ช่างภาพ , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , งานบันเทิง นักแสดง พริ๊ตตี้ นักดนตรี นักร้อง
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 42 จังหวัด : ราชบุรี
ปริญญาโท WilliamKig WilliamKig
ปริญญาตรีWilliamKigWilliamKig


19. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Stepansew , Stepansew , Stepansew อัพเดท 23 มิ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ. , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 50,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 18 จังหวัด : ร้อยเอ็ด
ต่ำกว่ามัธยม Stepansew Stepansew
ปริญญาโทStepansewStepansew


20. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : zacharyar69 , marisaca60 , gaylesm1 อัพเดท 22 มิ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานบันเทิง นักแสดง พริ๊ตตี้ นักดนตรี นักร้อง , บัญชี การเงิน การธนาคาร , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส
เงินเดือนที่ต้องการ 95,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 16 จังหวัด : อ่างทอง
ปริญญาตรี lilianod2 francisom18
ปริญญาตรีpatriciawr69marionvh4


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 239    ต่อไป >>>


BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

© Copyright 2004-2019 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

sitemap
ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30