BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 4,873 ประวัติ


1. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : BanzaimFom , BanzaimFom , BanzaimFom อัพเดท 13 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ) , นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา , แพทย์ พยาบาล เภสัช
เงินเดือนที่ต้องการ 27,500 บาท เพศ : 1 อายุ : 6 จังหวัด : จันทบุรี
ปริญญาเอก BanzaimFom BanzaimFom
ปวช.BanzaimFomBanzaimFom


2. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการ อัพเดท 13 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา สาธารณสุขศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสิงห์บุรีวิทย์-คณิต


3. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานจัดซื้อ , พนักงานประสานงาน , พนักงานบัญชี อัพเดท 12 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา การส่งเสริมสุขภาพ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนวังโป่งศึกษาวิทย์-คณิต


4. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พยาบาลห้องฉุกเฉิน อัพเดท 12 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : อุดรธานี
ปริญญาตรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี พยาบาลศาสตร์บัณฑิต
มัธยมศึกษาต้น-ปลายสตรีราชินูทิศวิทย์-คณิต


5. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Meuhwnw , Ckcbwwq , Yeolpwy อัพเดท 12 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 19 จังหวัด : ปทุมธานี
ปวส. Yrkkjxe Khudejc
ปริญญาตรีWmavrflAvsfexz


6. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่เวชระเบียน , ประชาสัมพันธ์ อัพเดท 10 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา)วิทย์-คณิต


7. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิชาการสาธารณสุข , พนักงานสาธารณสุข , พนักงานทั่วไป อัพเดท 9 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช , งานบริการทั่วไป บริกร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : ยะลา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต


8. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย อัพเดท 8 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ) , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยปทุมธานี อาชีวอนามัยเเละความปลอดภัย


9. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ประสานงานวิจัย , เภสัชกร อัพเดท 6 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช
เงินเดือนที่ต้องการ 37,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวอทยาลัย เภสัชศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการวิทย์คณิต


10. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการ , ผู้ช่วยเภสัช , เจ้าหน้าที่เวชระเบียน อัพเดท 5 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : ราชบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง สาธารณสุขชุมชน
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนศีรเมืองวิทยาคารวิทย์-คณิต


11. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักสาธารณ​สุข อัพเดท 4 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 22 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​บ้าน​สมเด็จ​เจ้าพระยา​ สาธารณสุข​ศาสตร์​
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมวิทย์​-คณิต​


12. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการสาขา , รองผู้จัดการ อัพเดท 4 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , การขาย การตลาด , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 49 จังหวัด : มหาสารคาม
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหิดล บริหารสาธารณสุข
ปริญญาตรีวิทยาลัยพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์พยาบาล


13. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ , นักจุลชีววิทยา อัพเดท 3 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : พิจิตร
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร จุลชีววิทยา
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยาศาสตร์การแพทย์


14. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : saninaashura , saninaashura , saninaashura อัพเดท 3 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , อื่นๆ , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 42,500 บาท เพศ : 1 อายุ : 34 จังหวัด : ปทุมธานี
ต่ำกว่ามัธยม saninaashura saninaashura
ปวช.saninaashurasaninaashura


15. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Wellness consultant , Fitness Manager อัพเดท 31 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 34 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ราชภัฏจันทรเกษม วิทยาศาสตร์การกีฬา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนหอวังวิทยาศาสตร์


16. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ-บัญชี , Teller , บุคคล อัพเดท 29 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บัญชี การเงิน การธนาคาร , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : เพชรบูรณ์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ สาธารณสุขศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายหล่มสักวิทยาคมวิทย์-คณิต


17. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ช่วยพยาบาล , ผู้ช่วยแพทย์ อัพเดท 29 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนวัดราชโอรสคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ


18. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้แทนขายเครื่องมือแพทย์เขตเหนือบน , ผู้แทนยาเขตเหนือบน อัพเดท 28 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , แพทย์ พยาบาล เภสัช
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : พะเยา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่ พยาบาล
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนพะเยาวิทยาคมวิทย์-คณิต


19. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : สาธารณสุข , ธุรการ/งานคลังสินค้า / โลจิสติกส์ / ซัพพลายเชน , บริหารงานอีเว้น อัพเดท 27 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล ฝึกอบรม , แพทย์ พยาบาล เภสัช , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี วิทยาลัยนครราชสีมา สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรีวิทยาลัยนครราชสีมาสาธารณสุขศาสตร์


20. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม อัพเดท 27 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 244    ต่อไป >>>


BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

© Copyright 2004-2019 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

sitemap
ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30