BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 4,829 ประวัติ


1. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Ipdอยุรกรรม , Opd , Icu อัพเดท 22 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : ปัตตานี
ปริญญาตรี Aisyiyah university of yogyakarta พยาบาล
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยาวิทย์-คณิต


2. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : mebelTor , mebelTor , mebelTor อัพเดท 21 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 47 จังหวัด : มหาสารคาม
ปริญญาเอก mebelTor mebelTor
ปริญญาตรีmebelTormebelTor


3. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าบุคคล , เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม , เจ้าหน้าที่ธุรการ อัพเดท 21 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล ฝึกอบรม , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : ลพบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริทรน์ สาธารณสุขศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนโคกสำโรงวิทยาวิทย์ฯ-คณิตฯ


4. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิชาการสาธารณสุข , เจ้าหน้าที่เวชระเบียน , เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อัพเดท 20 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สาธารณสุขชุมชน


5. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พยาบาลวิชาชีพ อัพเดท 19 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พยาบาลศาสตร์


6. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : teapotAccub , adashaAccub , gjkbyfAccub อัพเดท 19 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 42,500 บาท เพศ : 1 อายุ : 42 จังหวัด : บุรีรัมย์
ปวส. NairisterAccub pettyAccub
ปริญญาตรีanyutaAccubManantriusAccub


7. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : จป.วิชาชีพ อัพเดท 18 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล ฝึกอบรม , เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
เงินเดือนที่ต้องการ 32,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 47 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี ม.สุโขทัยธรรมาธิราช อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ปวส.วิทยาลัยการอาชีพบางปะกงไฟฟ้ากำลัง


8. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ , HR Officer , สาธารณสุข อัพเดท 16 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บุคคล ฝึกอบรม , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : บุรีรัมย์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สาธารณสุขศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนกระสังพิทยาคมวิทย์ คณิต อังกฤษ


9. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พยาบาล อัพเดท 14 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 32 จังหวัด : มหาสารคาม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น พยาบาลศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารวิทย์-คณิต


10. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พยาบาลช่วยผ่าตัด อัพเดท 12 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 32 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ พยาบาลศาสตร์


11. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ห้องยา , พนักงานช่วยเหลือคนไข้ , ประชาสัมพันธ์ อัพเดท 10 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : นครสวรรค์
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย แจ้ห่มวิทยา ภาษาไทย+สังคม+อังกฤษ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายแจ้ห่มวิทยาภาษาไทย+สังคม+อังกฤษ


12. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : QC Pharmacist , QA Pharmacist , RA (Pharmacist) อัพเดท 10 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช
เงินเดือนที่ต้องการ 45,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาโท Massachusetts College of Pharmacy and Health Sciences (MCPHS University) Pharmaceutics and Drug Design
ปริญญาตรีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยPharmaceutical Sciences (Manufacturing)


13. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ล่ามในโรงพยาบาล อัพเดท 9 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย เซี่ยเหมิน แพทย์แผนจีน
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนมัธยม จี๋เหม่ย


14. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Hojothz , Dbsczig , Dcpwoqp อัพเดท 9 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , บัญชี การเงิน การธนาคาร , เสื้อผ้า ช่างแพทเทิร์น ดีไซด์เนอร์
เงินเดือนที่ต้องการ 42,500 บาท เพศ : 1 อายุ : 22 จังหวัด : ลำพูน
ปวส. Alzulxn Fcnpchr
ปริญญาเอกKizutunQuozcqe


15. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : แพทย์แผนไทยประยุกต์ , เภสัชกรแผนไทย , นักประชาสัมพันธ์ อัพเดท 7 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช , การขาย การตลาด , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล แพทย์แผนไทยประยุกต์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงดรียนสตรีวิทยา วิทย์ คณิต


16. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : AnitaDiert , AnitaDiert , AnitaDiert อัพเดท 6 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , แพทย์ พยาบาล เภสัช , นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา
เงินเดือนที่ต้องการ 4,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 28 จังหวัด : ตาก
ปริญญาโท AnitaDiert AnitaDiert
ปวส.AnitaDiertAnitaDiert


17. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่เวชระเบียน , เจ้าหน้าที่สาธารณสุข , เจ้าหน้าที่รับผู้ป่วยใน อัพเดท 5 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ , แพทย์ พยาบาล เภสัช , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ การจัดการโรงพยาบาล
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนขาณุวิทยาวิทย์-คณิต


18. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานทั่วไป อัพเดท 5 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : สุโขทัย
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาธารณสุขชุมชน


19. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พิมพ์งาน , จัดเอกสาร แยกเอกสาร อัพเดท 3 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สาธารณสุขศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาวิทย์-คณิต


20. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พิมพ์งาน , จัดเอกสาร แยกเอกสาร อัพเดท 3 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สาธารณสุขศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาวิทย์-คณิต


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 242    ต่อไป >>>


BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

© Copyright 2004-2019 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

sitemap
ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30