BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 30,878 ประวัติ


1. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : 12 , 12 , 12 อัพเดท 11 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 80,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 2563 จังหวัด : สระบุรี
ปวช. 12 12
ปริญญาตรี1212


2. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการ อัพเดท 11 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , การขาย การตลาด , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : พิษณุโลก
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม การตลาด
ปวส.วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลกการตลาด


3. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Sales Executive , Customer service อัพเดท 11 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์


4. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Key account manager อัพเดท 10 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 90,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 43 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท ม.ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร Marketing


5. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Call center part-time อัพเดท 10 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย จัทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยรามคำแหง


6. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการ อัพเดท 10 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงค์ การตลาด เทียบโอน
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนแจงร้อนวิทยา


7. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่จัดซื้อ , เจ้าหน้าที่ custom , Customer service อัพเดท 9 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , จัดซื้อ คลังสินค้า , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 2,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวส. มหาวิทยาลัยอาชีวะศึกษาเอกวิทย์อ่อนนุชบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร กู่สวนแตงพิทยาคมภาษา-สังคม


8. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : บัญชี , ธุรการ อัพเดท 9 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , การขาย การตลาด , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 19 จังหวัด : นครปฐม
ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน การตลาด
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนมัธยมปุรณาวาสไม่มี


9. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : การตลาด การขาย อัพเดท 7 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานบริการทั่วไป บริกร , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว การตลาด
ต่ำกว่ามัธยมโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารพื้นฐาน


10. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการ , จัดซื้อ , ฝ่ายบุคคล อัพเดท 7 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , จัดซื้อ คลังสินค้า , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : อยุธยา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ บริหารธุรกิจ การตลาด


11. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ประสานงานต่างประเทศ , ประสานงานด้านการศึกษา , การตลาดออนไลน์ อัพเดท 6 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 47 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท Mahachulakongkornrajavidyalaya University พระพุทธศาสนา
ปริญญาโทSwinburne UniversityInternational Business


12. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Marketing อัพเดท 6 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาโท Lancaster University MSc Marketing
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยศิลปากรจิตรกรรม


13. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานแลกคููููปองศูนย์อาหาร , งานบริการทั่วไป , คีย์ข้อมูล อัพเดท 1 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานบริการทั่วไป บริกร , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี การตลาด


14. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานบริษัท อัพเดท 1 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : ระยอง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช การจัดการ/การตลาด


15. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานบริการและการขาย , พนักงานบริการ อัพเดท 31 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : ระยอง
ปวช.


16. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : หน้านายอสังหาริมทรัพย์ , พนักงานธุรการ , พนักงานต้อนรับลูกค้า อัพเดท 31 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , การขาย การตลาด , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย รร.สิงห์สามัคคีวิทยา วิทย์-คณิต


17. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Manager , Area manager , Store manager อัพเดท 30 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 90,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท Viterbo University Business


18. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่สินเชื่อ อัพเดท 30 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต การตลาด
ปวส.วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยาการบัญชี


19. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : การตลาด/การขาย , ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล , ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า อัพเดท 29 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : สระบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บริหารธุรกิจ(การตลาด)
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนประเทียบวิทยาทานศิลป์-คำนวณ


20. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการทั่วไป อัพเดท 29 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , บุคคล ฝึกอบรม , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย ธุรกิจ
ปวช.เทคโนโลยีสยามช่างยนต์


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 1544    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2020 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap