BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 30,611 ประวัติ


1. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Feliciaroolo , Feliciaroolo , Feliciaroolo อัพเดท 17 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , จัดซื้อ คลังสินค้า , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 1,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 32 จังหวัด : ชลบุรี
ต่ำกว่ามัธยม Feliciaroolo Feliciaroolo
ปริญญาโทFeliciarooloFeliciaroolo


2. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ประสานงานการตลาด/การขาย , เจ้าหน้าที่ด้านการฝึกอบรม , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า อัพเดท 16 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , เลขานุการ , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม บริหารธุรกิจ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขมศิลป์-คำนวณ


3. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : maratkurkin , maratkurkin , maratkurkin อัพเดท 16 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , การขาย การตลาด , ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ.
เงินเดือนที่ต้องการ 42,500 บาท เพศ : 1 อายุ : 17 จังหวัด : นครสวรรค์
ปวส. maratkurkin maratkurkin
ปริญญาโทmaratkurkinmaratkurkin


4. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : 12 , 12 , 12 อัพเดท 16 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 80,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 2562 จังหวัด : สระบุรี
ปวช. 12 12
ปริญญาตรี1212


5. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขาย อัพเดท 16 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปวช. พณิขยการภาษานุสรณ์บางแค การตลาด
มัธยมศึกษาต้น-ปลายภาษานุศรณ์บางแค-


6. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขายเครื่องสำอาง อัพเดท 15 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีโพนพิสัย การบัญชี


7. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ด้านการตลาด , การบิหารจัดการ , โลจิสติกส์ อัพเดท 15 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี บริหารการตลาด
ปวส.วิทยาลัยพาณิชยการบางนาการจัดการธุรกิจค้าปลีก


8. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งานบริการลูกค้าที่สาขา อัพเดท 15 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : อุบลราชธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ภาษาอังกฤษธุรกิจ


9. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : คีย์ข้อมูล , โทรแจ้งโปรโมชั่น อัพเดท 15 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 21 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์ การตลาด
ปวช.วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์คอมพิวเตอร์


10. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและการขาย อัพเดท 14 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันราฏภัช เชียงราย การบริหารธุรกิจบัณทิต (การตลาด
ปริญญาตรีสถาบันราฏภัชเชียงรายการบริหารธุรกิจบัณทิต(การตลาด)


11. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานปฏิบัติการ อัพเดท 13 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 44 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนาชภัฏพระนคร การตลาด


12. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : UglovNag , UglovNag , UglovNag อัพเดท 13 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO , เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ) , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 40,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 9 จังหวัด : ระยอง
ปริญญาเอก UglovNag UglovNag
ปริญญาตรีUglovNagUglovNag


13. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : บริการ อัพเดท 13 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ.
เงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 17 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวช. ดุสิตพาณิชยการ การตลาด
มัธยมศึกษาต้น-ปลายวิมุตยารามพิทยากร-


14. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขายเครดิต อัพเดท 12 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , บุคคล ฝึกอบรม , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 33 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี การตลาด
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนทรายมูลวิทยา


15. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ประชาสัมพันธ์ , การตลาด อัพเดท 12 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , งานบริการทั่วไป บริกร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา การท่องเที่ยว
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนขุขันธ์ศิลป์-สังคม


16. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนังงานธุรการ/คีย์ข้อมูล , พนนักงานบัญชี , พนังงานธุรการคลังสินค้า อัพเดท 11 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บัญชี การเงิน การธนาคาร , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 20 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 วิทย์-คณิต
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28วิทย์-คณิต


17. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Marketing , Business Development อัพเดท 11 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 55,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท Durham University MBA
ปริญญาตรีSrinakarinwirot UniversityCyber Business Management


18. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่บุคคล , ธุรการบุคคล อัพเดท 9 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล ฝึกอบรม , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี บริหารธุรกิจ
ปวส.วิทยาลัยราชภัฏธนบุรีการตลาด


19. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ocapusinaa , ocapusinaa , ocapusinaa อัพเดท 9 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO , นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 21 จังหวัด : อยุธยา
ปริญญาตรี ocapusinaa ocapusinaa
ปวช.ocapusinaaocapusinaa


20. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผจก.ฝ่ายจัดซื้อ อัพเดท 9 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , จัดซื้อ คลังสินค้า , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 32,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช การสอน
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครการตรลาด


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 1531    ต่อไป >>>


BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

© Copyright 2004-2019 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

sitemap
ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30