BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 4,482 ประวัติ


1. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Gofzkio , Tsztwza , Wpxeqjg อัพเดท 16 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ , งานบริการทั่วไป บริกร , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 120,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 36 จังหวัด : จันทบุรี
ปวส. Xevmxbi Gpgvuda
ต่ำกว่ามัธยมHctcfmnFwjcflg


2. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : https://ptr , https://ptr , https://ptr อัพเดท 15 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , เลขานุการ , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 7 จังหวัด : นราธิวาส
ปวช. GenatPhese GenatPhese
ปวช.GenatPheseGenatPhese


3. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Justinlerie , Justinlerie , Justinlerie อัพเดท 15 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส , บุคคล ฝึกอบรม , นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : 1 อายุ : 17 จังหวัด : อุดรธานี
ต่ำกว่ามัธยม Justinlerie Justinlerie
ปวส.JustinlerieJustinlerie


4. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างภาพ , ผู้ช่วยช่างภาพ , งานบริหารทั่วไป อัพเดท 15 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : ภูเก็ต
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ศิลปะภาพถ่าย
ปวช.วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ


5. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ออกแบบผลิตภัณฑ์ อัพเดท 12 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่าง ศิลปกรรมศาสตร์
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ศิลปกรรม


6. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : BryantBuite , BryantBuite , BryantBuite อัพเดท 11 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 5,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 43 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปวส. BryantBuite BryantBuite
ปวส.BryantBuiteBryantBuite


7. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : graphic design , Creative อัพเดท 10 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , งานโฆษณา Creative ช่างภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 22 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ออกแบบสื่อดิจิทัล
มัธยมศึกษาต้น-ปลายปทุมคงคาวิทย์-คณิต


8. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : lisMox , lisMox , lisMox อัพเดท 10 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , บุคคล ฝึกอบรม , เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
เงินเดือนที่ต้องการ 100,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 49 จังหวัด : กาญจนบุรี
ปวส. lisMox lisMox
ปริญญาโทlisMoxlisMox


9. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : russfilmprofi , russfilmprofi , russfilmprofi อัพเดท 10 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 37 จังหวัด : พิษณุโลก
ต่ำกว่ามัธยม russfilmprofi russfilmprofi
ต่ำกว่ามัธยมrussfilmprofirussfilmprofi


10. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างภาพ , ผู้จัดการ อัพเดท 9 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานโฆษณา Creative ช่างภาพ , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , เสื้อผ้า ช่างแพทเทิร์น ดีไซด์เนอร์
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ราชภัฏจันทรเกษม ศิลปกรรม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี


11. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : WriteCeate , WriteCeate , WriteCeate อัพเดท 9 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 45,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 3 จังหวัด : ชัยนาท
ปวส. WriteCeate WriteCeate
ปริญญาเอกWriteCeateWriteCeate


12. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ด้านการประชาสัมพันธ์ , งานบริการดูแล , ด้านการจัดการ อัพเดท 8 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : ลำพูน
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ทัศนศิลป์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งศิลป์คำนวณ


13. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : filotechha1979 , filotechha1979 , filotechha1979 อัพเดท 8 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , งานโฆษณา Creative ช่างภาพ , งานโฆษณา Creative ช่างภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 120,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 21 จังหวัด : หนองบัวลำภู
ปวช. filotechha1979 filotechha1979
ปวช.filotechha1979filotechha1979


14. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เลขานุการ อัพเดท 8 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย ราชภัฎสวนสุนันทา ธุรกิจการบิน


15. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Almatyprofi , Almatyprofi , Almatyprofi อัพเดท 7 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานโฆษณา Creative ช่างภาพ , เลขานุการ , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 40,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 28 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาโท Almatyprofi Almatyprofi
ปวช.AlmatyprofiAlmatyprofi


16. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Graphic Designer , VDO Editor , ช่างภาพนิ่งและวิดีโอ อัพเดท 7 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster , งานโฆษณา Creative ช่างภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มัลติมีเดีย
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 2วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


17. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : vapedlof , xapedlof , eapedlof อัพเดท 7 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานบันเทิง นักแสดง พริ๊ตตี้ นักดนตรี นักร้อง , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 160,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 10 จังหวัด : แม่ฮ่องสอน
ปริญญาเอก fapedlof bapedlof
ต่ำกว่ามัธยมfapedlofkapedlof


18. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงาน graphic , Creative , Designer อัพเดท 7 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , เสื้อผ้า ช่างแพทเทิร์น ดีไซด์เนอร์ , งานโฆษณา Creative ช่างภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 23 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา กราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดีย
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้าธุรกิจ-ช่าง


19. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : leliaim3 , kerriza18 , imogenegy3 อัพเดท 6 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , งานบันเทิง นักแสดง พริ๊ตตี้ นักดนตรี นักร้อง , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 60,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 45 จังหวัด : สมุทรสงคราม
ปริญญาตรี luellaie16 claireoy11
ต่ำกว่ามัธยมlucydp2bryanrp4


20. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : DennisEnalo , DennisEnalo , DennisEnalo อัพเดท 6 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , บุคคล ฝึกอบรม , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 24 จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์
ปวช. DennisEnalo DennisEnalo
ปวช.DennisEnaloDennisEnalo


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 225    ต่อไป >>>BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

© Copyright 2004-2019 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

sitemap
ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30