BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 4,709 ประวัติ


1. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : HershelTilla , HershelTilla , HershelTilla อัพเดท 10 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานโฆษณา Creative ช่างภาพ , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO
เงินเดือนที่ต้องการ 5,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 17 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาเอก HershelTilla HershelTilla
ปริญญาโทHershelTillaHershelTilla


2. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Tilliamexops , Tilliamexops , Tilliamexops อัพเดท 9 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ) , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 3 จังหวัด : ระนอง
ต่ำกว่ามัธยม Tilliamexops Tilliamexops
ปริญญาโทTilliamexopsTilliamexops


3. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Fashion Stylist , Lifestyle Content Creator , Marketing/ PR อัพเดท 8 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานโฆษณา Creative ช่างภาพ , การขาย การตลาด , นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี Bath Spa University Contemporary Arts Practice
ปวส.Bournemouth Business School InternationalMarketing, Advertising and PR


4. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างศิลป์ , วาดภาพ/ออกแบบ อัพเดท 5 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : เชียงใหม่
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศิลปกรรม
ปวช.วิทยาลัยอาชีวะศึกษาเชียงรายวิจิตรศิลป์


5. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : prepress , graphic design อัพเดท 3 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster , เสื้อผ้า ช่างแพทเทิร์น ดีไซด์เนอร์
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : อุบลราชธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกแบบอุตสาหกรรม (กราฟฟิก)
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนพิบูลมังสาหารวิทย์ คณิต


6. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Cabin crew อัพเดท 2 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , จัดซื้อ คลังสินค้า , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดุริยางคศิลป์ไทย


7. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ฝ่ายศิลป , display อัพเดท 31 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : สมุทรสงคราม
ปริญญาตรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ศิลปวิจิตร
ปวส.วิทยาลัยช่างศิลปจิตรกรรม


8. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานออกแบบ อัพเดท 30 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 23 จังหวัด : สมุทรสาคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร มัณฑนศิลป์


9. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งานท่องเที่ยว อัพเดท 28 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , แพทย์ พยาบาล เภสัช
เงินเดือนที่ต้องการ 50,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 30 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ปวช.วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครเครื่องกล


10. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งานออกแบบเขียนแบบ , จัดแปลน , ออกแบบกราฟฟิคดีไซด์ อัพเดท 24 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster , งานโฆษณา Creative ช่างภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 23 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ออกแบบหัถอุตสาหกรรม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายนวมินทราชูทิศ หอวัง นนทบุรีสายศิลป


11. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ , ประสานงานขาย , พนักงานขาย อัพเดท 22 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 45 จังหวัด : บุรีรัมย์
ปริญญาตรี สถาบันราชภัฎเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์


12. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานบริษัท , งานด้านบริการ , งานติดต่อประสานงาน อัพเดท 21 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 32 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสุรนารีศิลป์คำนวณ


13. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : กราฟิก , ที่ปรึกษาด้านความงาม , พนักงานขาย อัพเดท 17 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส , การขาย การตลาด , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ออกแบบนิเทศศิลป์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายวัดนวลนรดิศวิทย์-คณิต


14. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : WhatsAda , WhatsAda , WhatsAda อัพเดท 15 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , เสื้อผ้า ช่างแพทเทิร์น ดีไซด์เนอร์ , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 200,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 40 จังหวัด : พังงา
ปริญญาตรี WhatsAda WhatsAda
ต่ำกว่ามัธยมWhatsAdaWhatsAda


15. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : designer , merchandise , Graphic Designer อัพเดท 11 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เสื้อผ้า ช่างแพทเทิร์น ดีไซด์เนอร์ , งานบันเทิง นักแสดง พริ๊ตตี้ นักดนตรี นักร้อง , งานโฆษณา Creative ช่างภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร ออกแบบเครื่องแต่งกาย


16. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Artist Relation , creative อัพเดท 11 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานบันเทิง นักแสดง พริ๊ตตี้ นักดนตรี นักร้อง , งานโฆษณา Creative ช่างภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ออกแบบนิเทศศิลป์
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยรังสิตออกแบบนิเทศศิลป์


17. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ดีไซด์เนอร์ออกแบบลายผ้า , กราฟฟิกดีไซด์ , ครูศิลปะ อัพเดท 10 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เสื้อผ้า ช่างแพทเทิร์น ดีไซด์เนอร์ , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 30 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี ราชภัฏนครราชสีมา ออกแบบนิเทศศิลป์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายกศน นครราชสีมา


18. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Fdodaex , Nixxnsh , Clnwhos อัพเดท 9 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล ฝึกอบรม , อื่นๆ , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 120,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 43 จังหวัด : นครพนม
ปวช. Lncuwjm Vhrlbqh
ปริญญาโทLpeikofNyubujw


19. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Genau wie wurden Sie mit Sicherheit 9230 $ verwenden, um mehr Darlehen zu machen: https://7-btc-per-day.blogspot.co.uk?g=091 , Wie man $ 9392 SCHNELL, schnelles Bargeld, den beschaftigten Budgeter bildet: https://earn7btcperweek.blogspot.it?y=82 , Was ist der einfachste Weg, um 75688 US-Dollar im Monat zu verdienen?: https://make3btcperweek.blogspot.cz?i=98 อัพเดท 7 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ) , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO
เงินเดือนที่ต้องการ 60,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 22 จังหวัด : ลพบุรี
ต่ำกว่ามัธยม So erhalten Sie 6405 USD pro Woche: http://www.lookweb.it/3-btc-per-day94688?u=276 Wie wurden Sie mit Sicherheit 8282 US-Dollar einsetzen, um noch mehr Kredite aufzunehmen?: https://make1btcperweek.blogspot.jp?o=78
ปวส.Genau wie wurden Sie 5829 $ verwenden, um noch mehr Darlehen zu machen: https://jim-s.com/3btcperday589648?i=423So verdienen Sie 0,92 Bitcoin pro Tag: http://jnl.io/3btcperday47477?e=062


20. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงาน , พนักงานประสานงาน , พนักงานการตลาด อัพเดท 4 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : ภูเก็ต
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร การออกแบบบรรจุภัณฑ์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนยาบีบรรณวิทย์วิทย์-คณิต


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 236    ต่อไป >>>


BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

© Copyright 2004-2019 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

sitemap
ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30