BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 11,679 ประวัติ


1. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงงานพิสูจน์อักษร , พนักงานธุรการทั่วไป , พนักงานประชาสัมพันธ์ อัพเดท 23 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาไทย
มัธยมศึกษาต้น-ปลายร.ร.ราชดำริภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ


2. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานต้อนรับ , ผู้ช่วยผู้จัดการ อัพเดท 23 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , เลขานุการ , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี หอการค้า อังกฤษสื่อสาร
ปริญญาตรีหอการค้าไทยอังกฤษสื่อสาร


3. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ล่ามแปลภาษาญี่ปุ่น , ธุรการ , ประชาสัทพันธ์ อัพเดท 23 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : ศรีสะเกษ
ปริญญาตรี มหางิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ ภาษาญี่ปุ่น
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสตรีสิริเกศภาษาญี่ปุ่น


4. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Procurement Supervisor , Import Sourcing , Buyer อัพเดท 23 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 45,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม


5. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ล่ามภาษาจีนกลาง อัพเดท 22 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว
เงินเดือนที่ต้องการ 27,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : สระแก้ว
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรและการสอน
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยบูรพาภาษาจีน


6. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ช่วยสอน , บรรณารักษ์ , ประสานงาน อัพเดท 21 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บุคคล ฝึกอบรม , นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ภาษาไทย
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยสายศิลป์ - คำนวณ


7. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : procurement , expeditor อัพเดท 20 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , เลขานุการ , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว
เงินเดือนที่ต้องการ 40,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 41 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ku English


8. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ , บริการลูกค้า , จัดซื้อ อัพเดท 20 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , จัดซื้อ คลังสินค้า , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ภาษาอังกฤษ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)ศิลป์ - ญี่ปุ่น


9. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Guest Service Agent , Secretary , Coordinator อัพเดท 19 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภาษาอังกฤษ


10. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Customer service อัพเดท 19 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี


11. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานต้อนรับในโรงแรม , แปลภาษา , ไกด์ อัพเดท 17 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : กาฬสินธ์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ภาษาอังกฤษ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมวิทย์-คณิต


12. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานเสริฟ อัพเดท 17 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 19 จังหวัด : ขอนแก่น
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย แก่นนวิทยาลัย อังกฤษ-ฝรั่งเศส


13. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นำเข้า-ส่งออก อัพเดท 17 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , จัดซื้อ คลังสินค้า , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี ราชภัฏสวนสุนันทา ธุรกิจระหว่างประเทศ


14. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : 12 , 12 , 12 อัพเดท 16 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ , ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ. , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 2563 จังหวัด : กระบี่
ปวช. 12 12
ปริญญาโท1212


15. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานบริการ , ธุรการ , callcenter อัพเดท 16 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ดนตรีไทย
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาวิทย์-คณิต


16. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานบริการลูกค้า , แคชเชียร์ , จัดเรียงสินค้า อัพเดท 16 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : นราธิวาส
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชภาษาไทยเพื่ออาชีพ


17. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ประสานงานต่างประเทศ , เจ้าหน้าที่แปลภาษา อัพเดท 16 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีศิลป์ภาษาฝรั่งเศส


18. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ล่ามภาษาญี่ปุ่น อัพเดท 16 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี ราชภัฏพิบูลสงคราม ภาษาญี่ปุ่น
มัธยมศึกษาต้น-ปลายบ้านกลางพิทยาคมวิทย์-คญิตฯ


19. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งานธนาคาร อัพเดท 16 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มรภ.ราชภัฏศรีสะเกษ การพัฒนาชุมชน
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนละลมวิทยาวิทย์-คณิต


20. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : บริการลูกค้า , ประชาสัมพันธ์ , พนักงานติดต่อประสานงาน อัพเดท 15 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , งานบริการทั่วไป บริกร , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : ชุมพร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ศิลป์ศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายนิรมลชุมพรศิลป์-คำนวณ


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 584    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2020 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap