BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 11,476 ประวัติ


1. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : 12 , 12 , 12 อัพเดท 14 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ , ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ. , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 2562 จังหวัด : กระบี่
ปวช. 12 12
ปริญญาโท1212


2. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานประชมสัมพันธ์ , งานฝ่ายบุคคล , เลขานุการทั่วไป อัพเดท 14 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , บุคคล ฝึกอบรม , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : อุตรดิตถ์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัวราชภัฏอุตรดิตถ์ ภาษาอังกฤษ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนลับแลพิทยาคมวิทย์-คณิต


3. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : หัวหน้าในเเผนกด้านการขนส่ง เเละจัดการบุคลากร , ธุรการ งานทางด้านเอกสาร , จัดงาน Event พนักงานดูเเลลูกค้า เเละงานบริการทั่วไป อัพเดท 13 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศิลปะการเเสดงเเละการจัดการ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคมศิลป์คำนวณ


4. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานจัดซื้อสินค้า ส่งออกตปศ. อัพเดท 12 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , งานบริการทั่วไป บริกร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Business English
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลวิทย์-คณิต


5. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ตัวแทนยา อัพเดท 12 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ , บัญชี การเงิน การธนาคาร , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 32 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาษาอังกฤษ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทย์ คณิต


6. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ธุรการ , เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า , เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล อัพเดท 11 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ภาษาอังกฤษ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีอังกฤษ-จีน


7. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ , คีย์ข้อมูล , ประสานงาน อัพเดท 10 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , จัดซื้อ คลังสินค้า , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกริก ภาษาอังกฤษธุรกิจ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายบ้านเเท่นวิทยาวิทย์-คณิต


8. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Bangkok Flight Services (BFS) , Cargo Document Agent อัพเดท 10 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 23 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาเซียนศึกษา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษาสายวิทย์-คณิต-อังกฤษ


9. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เลขานุการภาษาจีน อัพเดท 9 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี Chongqing University Teaching Chinese to Speakers of Other Languages
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเบตงวีระราษฎร์ประสานวิทย์คณิต


10. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เร่งรัดหนี้สิน , พนักงานขาย , พนักงานต้อนรับ อัพเดท 8 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 34 จังหวัด : เพชรบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​เพชรบุรี​ รัฐประศาสนศาสตร์​


11. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ต้อนรับภาคพื้นดิน , เจ้าหน้าที่การทูต จปฐ. อัพเดท 6 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 34 จังหวัด : ศรีสะเกษ
ปริญญาตรี Srisaket. Rsjjabhat. University Business English


12. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : emelyaromk , emelyaromk , emelyaromk อัพเดท 5 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ.
เงินเดือนที่ต้องการ 80,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 1 จังหวัด : ปราจีนบุรี
ปริญญาโท emelyaromk emelyaromk
ปริญญาตรีemelyaromkemelyaromk


13. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Gsa , ธุรการ อัพเดท 5 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : กาญจนบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรีภาษาอังกฤษธุรกิจ


14. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ประสานงานต่างประเทศ , ประชาสัมพันธ์ , การตลาด อัพเดท 3 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร เอเชียศึกษา (ภาษาจีน)
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนโพธิสารพิทยากรภาษาญี่ปุ่น


15. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : General manager , Sale executive อัพเดท 3 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , การขาย การตลาด , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 65,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี Bangkok University Arts of English


16. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Zganxge , Ygorunl , Vzdmqjr อัพเดท 2 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 7 จังหวัด : ชัยภูมิ
ปวช. Sbdegff Ufksewz
ปวช.YwcgqeaIqokats


17. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการประสานทั่วไป อัพเดท 1 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , เลขานุการ , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยสลัยรามคำแหง มนุษยศาสตร์


18. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานบริการลูกค้า อัพเดท 31 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ภาษาอังกฤษ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุงวิทย์-คณิต


19. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Digital Marketing , Content Writer อัพเดท 31 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายวัฒนาวิทยาลัย


20. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานบริการ อัพเดท 30 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , การขาย การตลาด , งานบันเทิง นักแสดง พริ๊ตตี้ นักดนตรี นักร้อง
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นาฏศิลป์และการละคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายหล่มเก่าพิทยาคมศิลคำนวณ


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 574    ต่อไป >>>


BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

© Copyright 2004-2019 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

sitemap
ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30