BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 11,420 ประวัติ


1. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : 12 , 12 , 12 อัพเดท 20 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ , ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ. , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 2562 จังหวัด : กระบี่
ปวช. 12 12
ปริญญาโท1212


2. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : มัคคุเทศก์ , อาจารย์สอนภาษา , พนักงานประสานงานฝ่ายต่างประเทศ อัพเดท 20 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , บุคคล ฝึกอบรม , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ภาษาอังกฤษ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาวิทย์-คณิต


3. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : TNekitbka , TNekitbka , TNekitbka อัพเดท 20 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , บุคคล ฝึกอบรม , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย
เงินเดือนที่ต้องการ 180,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 44 จังหวัด : ปราจีนบุรี
ปวส. TNekitbka TNekitbka
ปริญญาโทTNekitbkaTNekitbka


4. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : call center อัพเดท 19 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายสะแกราชธวัชศึกษาคณิต-อังกฤษ


5. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ , ส่งเอกสาร , คีย์ข้อมูล อัพเดท 19 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ. , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : ระยอง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี การพัฒนาชุมชน
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์วิทย์-คณิต


6. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการ , คีย์ข้อมูล , จัดส่งเอกสาร อัพเดท 19 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ. , เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : ระยอง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี การพัฒนาชุมชน
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์วิทย์_คณิต


7. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการ , ประสานงาน , คลังสินค้า อัพเดท 18 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , จัดซื้อ คลังสินค้า , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : ตรัง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุงวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


8. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ฝ่ายบุคคล อัพเดท 17 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล ฝึกอบรม , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนภัทรญาณวิทยา-


9. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นำเข้า-ส่งออก สินค้า อัพเดท 16 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 21 จังหวัด : กาญจนบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ภาษาอังกฤาธุรกิจ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมภาษาอังกฤาธุรกิจ


10. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นำเข้า-ส่งออก อัพเดท 16 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 21 จังหวัด : สุพรรณบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ภาษาอังกฤาธุรกิจ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมภาษาอังกฤาธุรกิจ


11. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ฝึกงาน อัพเดท 16 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานบันเทิง นักแสดง พริ๊ตตี้ นักดนตรี นักร้อง
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย ศึกษานารีวิทยา ภาษาอังกฤษ-จีน
มัธยมศึกษาต้น-ปลายศึกษานารีวิทยาภาษาอังกฤษ-จีน


12. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักข่าว นักเขียน อัพเดท 14 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา , อื่นๆ , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 33 จังหวัด : ลำปาง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ศิลปศาสตร์วารสารสื่อประสม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนลำปางกัลยาณีอังกฤษ-ฝรั่งเศส


13. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธ อัพเดท 11 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บุคคล ฝึกอบรม , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : เพชรบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ


14. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครูผู้สอน วิชาภาษาไทย , ครูประจำชั้น , พิสูจน์อักษร อัพเดท 11 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : ร้อยเอ็ด
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาษาไทย
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสตรีศึกษาวิทย์ - สุขภาพ


15. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ , การตลาด , กราฟฟิก อัพเดท 8 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , การขาย การตลาด , ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม สื่อดิจิทัล
ปวส.วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)การโรงแรม


16. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการ อัพเดท 8 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : นครสวรรค์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ พัฒนาชุมชน
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์พัฒนาชุมชน


17. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Pvlqlku , Wtflwho , Fqailkf อัพเดท 8 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 60,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 16 จังหวัด : มุกดาหาร
ปริญญาตรี Neplhul Dybnygj
ปวส.JaiajjhEphowlj


18. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Receptionist , ครูสอนภาษาอังกฤษ , งานประชาสัมพันธ์ห้าง/องกรฯต่างๆ อัพเดท 6 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , งานบริการทั่วไป บริกร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน English for International Communication
ปวช.วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมาภาษาต่างประเทศ


19. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งานธุรการ , พนักงานทั่วไป อัพเดท 5 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนดารุสสาลามวิทย์-คณิต


20. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานดูเเลความสะอาดร้าน จัดร้าน , พนักงานบริการลูกค้าทุกอย่าง , ดูเเลสัตว์เลี้ยงคาเฟ่สัตว์ อัพเดท 4 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 21 จังหวัด : ชลบุรี
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย ชลบุรี"สุขบท" อังกฤษ-จีน


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 571    ต่อไป >>>


BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

© Copyright 2004-2019 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

sitemap
ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30