BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 11,113 ประวัติ


1. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Zontiflandyspadway , Zontiflandyspadway , Zontiflandyspadway อัพเดท 16 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : 1 อายุ : 26 จังหวัด : นครพนม
ปริญญาเอก Zontiflandyspadway Zontiflandyspadway
ปวช.ZontiflandyspadwayZontiflandyspadway


2. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : lapedlof , rapedlof , iapedlof อัพเดท 16 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO , ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 180,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 21 จังหวัด : ราชบุรี
ปริญญาโท vapedlof capedlof
ปริญญาตรีmapedlofuapedlof


3. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Project Manager อัพเดท 16 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว , ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ


4. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการ , ผู้ช่วยพยาบาล , เจ้าหน้าที่เอกสาร อัพเดท 16 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : นครปฐม
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ศิลป์- ภาษา
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอังกฤษธุรกิจ


5. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ล่ามภาษากัมพูชา , ประมานงานกัมพูชา อัพเดท 16 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : สุรินทร์
ปริญญาตรี ม.มหาสารคาม ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ภาษาเขมร)


6. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Customer Service Officer , Shipping , จัดซื้อ อัพเดท 15 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : สมุทรสาคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ภาษาอังกฤษธุรกฤษ
ปวช.เทคโนโลยีกรุงธนการบัญชี


7. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานเวชระเบียน อัพเดท 11 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สังคมวิทยา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์


8. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : 12 , 12 , 12 อัพเดท 11 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ , ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ. , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 2562 จังหวัด : กระบี่
ปวช. 12 12
ปริญญาโท1212


9. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ , ครูสอนภาษาไทย , บรรณารักษ์ อัพเดท 10 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนหนองทะเลวิทยาวิทย์-คณิต


10. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่การตลาด , พนักงานธุรการ , ลูกค้าสัมพันธ์ อัพเดท 10 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม ศิลปศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาศิลป-ฝรั่งเศษ


11. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Pedrorot , Pedrorot , Pedrorot อัพเดท 9 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , แพทย์ พยาบาล เภสัช , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 13 จังหวัด : ตราด
ปริญญาตรี Pedrorot Pedrorot
ต่ำกว่ามัธยมPedrorotPedrorot


12. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Tolecetty , Tolecetty , Tolecetty อัพเดท 9 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , บุคคล ฝึกอบรม , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 47 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาโท Tolecetty Tolecetty
ปริญญาเอกTolecettyTolecetty


13. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ล่าม อัพเดท 8 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาโท Nankai University การสอนภาษาจีนสำหรับชาวต่างชาติ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติภาษาจีน


14. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : chrisal60 , amyxg11 , jewellew16 อัพเดท 8 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , จัดซื้อ คลังสินค้า , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 43 จังหวัด : สมุทรสาคร
ปวช. robinde1 traceych4
ปริญญาโทvaleriagl60seandj18


15. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ อัพเดท 8 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บุคคล ฝึกอบรม , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร พัฒนาสังคม


16. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : บริการขายด้านสินเชือ , เซลล์ , พนักงานขาย อัพเดท 7 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , บัญชี การเงิน การธนาคาร , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี ราชภัฏจันเกษม ออกแบบนิเทศศิลป์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายนนทบุรีพิทยาคมศิลป์ภาษา


17. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ต่างประเทศ อัพเดท 7 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี IIS-RU IB ENG
มัธยมศึกษาต้น-ปลายMonterey high school


18. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานต้อนรับ อัพเดท 6 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ภาษาอังกกฤษ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย-


19. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : engague , engague , engague อัพเดท 5 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 45,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 1 จังหวัด : พัทลุง
ปริญญาโท engague engague
ปวส.engagueengague


20. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการคลังสินค้า , จัดซื้อ อัพเดท 4 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : ระยอง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ภาษาไทย


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 556    ต่อไป >>>BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

© Copyright 2004-2019 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

sitemap
ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30