BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 2,068 ประวัติ


1. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : 12 , 12 , 12 อัพเดท 8 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ) , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 45,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 2563 จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
ปริญญาโท 12 12
ปวช.1212


2. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Antoniogah , Antoniogah , Antoniogah อัพเดท 4 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 4,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 14 จังหวัด : สิงหบุรี
ปริญญาเอก Antoniogah Antoniogah
ปริญญาตรีAntoniogahAntoniogah


3. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ , หัวหน้าฝ่ายผลิต , พนักงานด้านต่างประเทศ อัพเดท 30 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : สมุทรสาคร
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม เคมีสิ่งทอ


4. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครูที่เลี้ยง , ครูศิลปะ , ออกแบบเสื้อผ้า อัพเดท 29 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : เสื้อผ้า ช่างแพทเทิร์น ดีไซด์เนอร์ , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
ปวช.อาชีวศึกษาเอี่ยมละออการโรงแรมและการท่องเที่ยว


5. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ดีไซน์เนอร์ อัพเดท 29 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : เสื้อผ้า ช่างแพทเทิร์น ดีไซด์เนอร์
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ออกแบบเครื่องแต่งกาย


6. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครู , ผู้จัดการฝึกหัด , ประชาสัมพันธ์ อัพเดท 27 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 14 จังหวัด : พิษณุโลก
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม คคหกรรมศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนจ่านกร้องวิทย์-คณิต


7. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : #file_links["C:Frazes.txt",1,N]: #file_links["C:Links_Dating.txt",1,N] , #file_links["C:Frazes.txt",1,N]: #file_links["C:Links_Dating.txt",1,N] , #file_links["C:Frazes.txt",1,N]: #file_links["C:Links_Dating.txt",1,N] อัพเดท 23 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว , เลขานุการ
เงินเดือนที่ต้องการ 75,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 1 จังหวัด : ขอนแก่น
ต่ำกว่ามัธยม #file_links["C:Frazes.txt",1,N]: #file_links["C:Links_Dating.txt",1,N] #file_links["C:Frazes.txt",1,N]: #file_links["C:Links_Dating.txt",1,N]
ปริญญาเอก#file_links["C:Frazes.txt",1,N]: #file_links["C:Links_Dating.txt",1,N]#file_links["C:Frazes.txt",1,N]: #file_links["C:Links_Dating.txt",1,N]


8. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Jjkfkgaszflek , Jjkfkgaszflek อัพเดท 22 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , บัญชี การเงิน การธนาคาร , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 70,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 38 จังหวัด : ยโสธร
ปริญญาตรี Jjkfkgaszflek Jjkfkgaszflek
ปวส.JjkfkgaszflekJjkfkgaszflek


9. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ดีไซน์เนอร์ , ผู้ช่วยดีไซน์เนอร์ , ออกแบบลายผ้า อัพเดท 21 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : เสื้อผ้า ช่างแพทเทิร์น ดีไซด์เนอร์ , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น


10. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ช่วยเชฟอาหารไทย , ผู้ช่วยเชฟอาหารญี่ปุ่น , งานพิมพ์เอกสาร อัพเดท 20 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , งานบันเทิง นักแสดง พริ๊ตตี้ นักดนตรี นักร้อง , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : สมุทรสาคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี คหกรรมศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนศึกษานารีวิทยาศิลป์ภาษาญี่ปุ่น


11. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : จัดซื้อ อัพเดท 9 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : เสื้อผ้า ช่างแพทเทิร์น ดีไซด์เนอร์ , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 44 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสิ่งทอแฟชั่น
ปวส.วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ออกแบบเสื้อผ้า


12. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการร้าน อัพเดท 9 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , การขาย การตลาด , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 47 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี ม.ราชมงคลธัญบุรี คหกรรมศาสตร์ อาหารและโภชนาการ
ปวส.ม.ราชมงคลกรุงเทพคหกกรรมศาสตร์ อาหารแลพโภชนาการ


13. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : LfuuTsaflek , LfuuTsaflek อัพเดท 9 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส , เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ) , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 22 จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
ปริญญาโท LfuuTsaflek LfuuTsaflek
ต่ำกว่ามัธยมLfuuTsaflekLfuuTsaflek


14. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Cmqvcel , Qhejkdm , Tggyfds อัพเดท 9 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล ฝึกอบรม , ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ. , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย
เงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 22 จังหวัด : กาฬสินธ์
ปริญญาเอก Cpflwhw Ndrjhpy
ปวส.OqtzpnnKmnneis


15. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Bakery อัพเดท 6 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา คหกรรมศาสตร์


16. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : กราฟิก , ดีไซน์เนอร์ , ธุรการ อัพเดท 6 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : เสื้อผ้า ช่างแพทเทิร์น ดีไซด์เนอร์ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย​มหาสารคาม​ นฤมิตศิลป์
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัย​มหาสารคาม​นฤมิต​ศิลป์​


17. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : dult nline dating whatsapp numbrs: https://coupemoi.la/5xb5o , dult dting sites in suth east london: https://mupt.de/amz/datingsexygirls32182 , Adult best 100 fr nadian dating sites: https://slimex365.com/sexdatinggirls987641 อัพเดท 2 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ. , เสื้อผ้า ช่างแพทเทิร์น ดีไซด์เนอร์
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 44 จังหวัด : เพชรบูรณ์
ปริญญาโท Adult zosk 1 dting p: https://onlineuniversalwork.com/datingsexygirls312561 Adult frican mrian dting nline: http://freeurlredirect.com/datingsexygirls371323
ปวส.Se dating in Austrli | Girls for s in Austrli: https://onlineuniversalwork.com/adultdatingsex889316Th best girls fr se in our town U: https://qspark.me/dSbTDF


18. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักออกแบบ , นักการตลาด , ฝ่ายศิลป์ อัพเดท 30 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : เสื้อผ้า ช่างแพทเทิร์น ดีไซด์เนอร์ , ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว
เงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์(ออกแบบแฟชั่น)
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานครศิลป์-ภาษาฝรั่งเศส


19. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Gqbmdsp , Wrndiwm , Efwyyih อัพเดท 28 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานโฆษณา Creative ช่างภาพ , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 16 จังหวัด : ยะลา
ปริญญาเอก Oxtgwjz Efvfxbn
ปวช.TphrsppDyvbfgt


20. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการร้านอาหาร , ผู้ช่วยผู้จัดการร้านอาหาร , หัวหน้างาน อัพเดท 27 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : สมุทรสาคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ธุรกิจอาหาร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยอังกฤษ-สังคม


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 104    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2020 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap