BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 7,736 ประวัติ


241. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานประจำ อัพเดท 27 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 24 จังหวัด : สตูล
ปริญญาตรี มหวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เคมี-ชีววิทยา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิ สตูล


242. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิทยาศาสตร์ , นักวิจัย , เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ อัพเดท 25 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : ยะลา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์วิทย์-คณิต


243. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครูฝึกสอนออกกำลังกาย อัพเดท 24 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
มัธยมศึกษาต้น-ปลายวัดประชานิมิตรศิลป์-ภาษา


244. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ , ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ อัพเดท 24 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang Industrial Chemistry
มัธยมศึกษาต้น-ปลายThammasat Klongluang Witayakom SchoolScience-Mathematics


245. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิชาการวิทยาศาสตร์​ อัพเดท 22 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : สมุทรสาคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​สวนสุนันทา​ เคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียน​มัธยม​วัด​หนอง​แขมวิทย์-คณิต


246. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เทรนเนอฟิตเนส , ครูฝึกสอนออกกำลังกาย อัพเดท 21 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
มัธยมศึกษาต้น-ปลายวัดประชานิมิตรศิลปภาษา


247. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Dimasikovavelp , Dimasikovavelp , Dimasikovavelp อัพเดท 21 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 18 จังหวัด : อ่างทอง
ปริญญาเอก Dimasikovavelp Dimasikovavelp
ปวส.DimasikovavelpDimasikovavelp


248. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่QC/QA , 'KO8]Y' อัพเดท 20 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , จัดซื้อ คลังสินค้า , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : ตรัง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์


249. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขาย อัพเดท 20 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : ปราจีนบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วิทยาศาสตร์


250. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : QA , เช็คเกอร์ อัพเดท 19 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : สระบุรี
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย รร.พยัคฆภูมิวิทยาคาร คณิต-ภาษา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายพยัคฆภูมิวิทยาคารคณิต-ภาษา


251. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิทยาศาสตร์ เคมี อัพเดท 18 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : สมุทรสาคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เคมีประยุกต์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนพะทายพิทยาคม-


252. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานในโรงพยาบาลหรือบริษัทและสอนวิทย์/ชีววิทยา อัพเดท 16 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ชีววิทยา


253. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครูฝึกสอนออกกำลังกาย , เทรนเนอฟิตเนส อัพเดท 16 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนวัดประชานิมิตรศิลป-ภาษา


254. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขาย อัพเดท 15 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย


255. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : จัดซื้อ , ฝ่ายวางแผน อัพเดท 15 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 27,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 41 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถิติประยุกต์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนรัตนาธิเบศร์วิทย์-คณิตฯ


256. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งานธุรการ , งานการศึกษา , งานบริการ อัพเดท 14 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายม.6วิทย์ คณิต


257. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Research&Development , Sales , QA,QC อัพเดท 13 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , การขาย การตลาด , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เคมีอุตสาหกรรม


258. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครูฝึกสอนออกกำลังกาย อัพเดท 11 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนวัดประชานิมิตรศิลป-ภาษา


259. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครูฝึกสอนการออกกำลังกาย , เทรนเนอฟิตเนส อัพเดท 11 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนวัดประชานิมิตรศิลป์-ภาษา


260. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Forrestedive , Forrestedive , Forrestedive อัพเดท 10 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ.
เงินเดือนที่ต้องการ 160,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 35 จังหวัด : นครราชสีมา
ปวส. Forrestedive Forrestedive
ปริญญาตรีForrestediveForrestedive


<<< ก่อนหน้า    1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 387    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2020 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap