BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ ผู้หญิง , ความรัก , ดูดวง , กระทู้เด็ด , ตลก เฮฮา , คลิปดัง , กิน เที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 3,167 ประวัติ


3121. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งานสินเชื่อ , งานธนาคาร , งานบริหาร อัพเดท 21 ก.พ. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , บัญชี การเงิน การธนาคาร , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยวิทย์-คณิต


3122. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ฝ่ายนำเข้าส่งออก , พนักงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ อัพเดท 19 ก.พ. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรีสายวิทย์-คณิต


3123. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : - อัพเดท 19 ก.พ. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , บัญชี การเงิน การธนาคาร , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : กาฬสินธ์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เศรษฐศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์-


3124. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : บริการลูกค้า , ธุรการ , การตลาด อัพเดท 18 ก.พ. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 40 จังหวัด : เชียงใหม่
ปริญญาตรี สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ


3125. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ , teller , เจ้าหน้าที่การตลาด อัพเดท 18 ก.พ. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง เศรษฐศาสตร์การเงิน
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์วิทย์-คณิต


3126. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เลขานุการ อัพเดท 16 ก.พ. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , เลขานุการ , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลันศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร เศรษฐศาสตร์


3127. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานการเงิน อัพเดท 16 ก.พ. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี Thammasat University Economics Minor in Finance
มัธยมศึกษาต้น-ปลายTrium Udom Suksa Pattanakarn SchoolScience Maths


3128. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการ , เจ้าหน้าที่ธนาคาร , เลขานุการ อัพเดท 15 ก.พ. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บัญชี การเงิน การธนาคาร , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : สงขลา
ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยทักษิณ เศรษฐศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงงเรียนสงขลาวิทยาคม จ.สงขลาแผนการเรียนวิทย์ - คณิต


3129. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เลขานุการฝ่าย , เจ้าหน้าที่การตลาด , พนักงานธนาคาร อัพเดท 15 ก.พ. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , การขาย การตลาด , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : บุรีรัมย์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เศรษฐศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนนางรองพิทยาคมวิทย์-คณิต


3130. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ , Account Exectutive , เจ้าหน้าที่ประสานงาน การตลาด อัพเดท 14 ก.พ. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 41 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วิเคราะห์โครงการ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยรามคำแหงระหว่างประเทศ


3131. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานการเงิน อัพเดท 12 ก.พ. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง การคลัง


3132. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ประจำสาขาของธนาคาร , เจ้าหน้าที่เร่งรัดหหนี้สิน , เจ้าน้าที่สินเชื่อ อัพเดท 12 ก.พ. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 40 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะเศรษฐศาสตร์เอกการเงิน
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมวิทย์-คณิต


3133. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ประสานงานต่างประเทศ , จัดซื้อ/ขาย ติดต่อลูกค้า , เลขานุการ อัพเดท 11 ก.พ. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , บัญชี การเงิน การธนาคาร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ธุรกิจและการจัดการ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนโยธินบูรณะวิทย์-คณิต


3134. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ฝ่ายวางแผนและพัฒนา อัพเดท 11 ก.พ. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์


3135. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธนาคาร อัพเดท 8 ก.พ. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง การเงินและการธนาคาร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสตรีทุ่งสงวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


3136. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการ , โบรกเก้อ , สถิติ อัพเดท 7 ก.พ. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ -


3137. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล , เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ , เจ้ากน้าที่โลจิสติด อัพเดท 7 ก.พ. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล ฝึกอบรม , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 43 จังหวัด : สงขลา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง การเงิน
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนวรนารีเฉลิม - โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลาวิทย์-คณิต


3138. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานบริการภาคพื้นดินแก่สายการบินนานาชาติ , พนักงานธนาคาร , พนักงานทั่วไป อัพเดท 7 ก.พ. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , บัญชี การเงิน การธนาคาร , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : พะเยา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เศรษฐศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายวิทย์-คณิต


3139. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Sale อัพเดท 6 ก.พ. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 42 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันราชภัฎอุดรธานี เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
ปวส.โรงเรียนสันตพลอุดรธานีบริหารธุรกิจ


3140. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานบริการ อัพเดท 4 ก.พ. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , การขาย การตลาด , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : หนองบัวลำภู
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยาวิทย์-คณิต


<<< ก่อนหน้า    1 ... 151 152 153 154 155 156 157 158 ... 159    ต่อไป >>>
ข่าว , ข่าวดารา , ดวง , ผู้หญิง , ความรัก , ไลฟ์สไตล์ , ข้อคิด , หวย , ท่องเที่ยว , โรงแรม , มือถือ
BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

© Copyright 2004-2020 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

sitemap
ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30