BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 7,112 ประวัติ


1. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : 12 , 12 , 12 อัพเดท 4 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ. , นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 2563 จังหวัด : มหาสารคาม
ปวส. 12 12
ปริญญาโท1212


2. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิจัย และ พัฒนาผลิตภัณฑ์ อัพเดท 30 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) พัฒนาผลิตภัณฑ์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนราชวินิตบางแก้ววิทย์-คณิต


3. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : qc&qa , lab อัพเดท 30 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิศวกรรมกระบวนการอาหาร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนปากเกร็ดวิทย์-คณิต


4. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักโภชนาการ , นักกำหนดอาหาร อัพเดท 29 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ชีวเวชศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายภูเวียงวิทยาคมวิทย์-คณิต


5. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ อัพเดท 27 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร


6. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ช่วยกุ๊ก​/จัดเตรียม​วัดถุดิบ , เสิร์ฟ​อาหาร​ , บริการ​ อัพเดท 27 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , งานบริการทั่วไป บริกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 17 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียน​สักสุนันท์​วิทยา​ -
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียน​สักสุนันท์​วิทยา​-


7. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : #file_links["C:Frazes.txt",1,N]: #file_links["C:Links_Dating.txt",1,N] , #file_links["C:Frazes.txt",1,N]: #file_links["C:Links_Dating.txt",1,N] , #file_links["C:Frazes.txt",1,N]: #file_links["C:Links_Dating.txt",1,N] อัพเดท 26 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 28 จังหวัด : หนองคาย
ปริญญาตรี #file_links["C:Frazes.txt",1,N]: #file_links["C:Links_Dating.txt",1,N] #file_links["C:Frazes.txt",1,N]: #file_links["C:Links_Dating.txt",1,N]
ต่ำกว่ามัธยม#file_links["C:Frazes.txt",1,N]: #file_links["C:Links_Dating.txt",1,N]#file_links["C:Frazes.txt",1,N]: #file_links["C:Links_Dating.txt",1,N]


8. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ช่วยรานอาหาร อัพเดท 26 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวยดุสิต รัฐประศาสนศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรัตนาธิเบศร์อังกฤษ-จีน


9. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงาน อัพเดท 26 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : ภูเก็ต
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนค


10. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : #file_links["C:Frazes.txt",1,N]: #file_links["C:Links_Dating.txt",1,N] , #file_links["C:Frazes.txt",1,N]: #file_links["C:Links_Dating.txt",1,N] , #file_links["C:Frazes.txt",1,N]: #file_links["C:Links_Dating.txt",1,N] อัพเดท 24 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 2,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 19 จังหวัด : นครสวรรค์
ปวส. #file_links["C:Frazes.txt",1,N]: #file_links["C:Links_Dating.txt",1,N] #file_links["C:Frazes.txt",1,N]: #file_links["C:Links_Dating.txt",1,N]
ต่ำกว่ามัธยม#file_links["C:Frazes.txt",1,N]: #file_links["C:Links_Dating.txt",1,N]#file_links["C:Frazes.txt",1,N]: #file_links["C:Links_Dating.txt",1,N]


11. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : QA , QC , QMS/QMR อัพเดท 24 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 100,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 41 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สุขาภิบาลอาหาร
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อุตสาหกรรมเกษตร


12. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิทยาศาสตร์การอาหาร อัพเดท 23 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : นครสวรรค์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาศาสตร์การอาหาร
ปวช.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานีเกษตรศาสตร์


13. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักโภชนาการ อัพเดท 22 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การกำหนดอาหารและโภชนบำบัด
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย


14. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Krnrvkm , Fczpaod , Evhwpia อัพเดท 20 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช , เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ) , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 50,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 30 จังหวัด : ตรัง
ปริญญาโท Jfwmvqe Olsrjoa
ปวส.UtgtkxgDjtgayr


15. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : enlatte , enlatte , enlatte อัพเดท 19 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster
เงินเดือนที่ต้องการ 40,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 6 จังหวัด : สมุทรสาคร
ปริญญาเอก enlatte enlatte
ปริญญาตรีenlatteenlatte


16. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงาน , พนักงานทำอาหาร , พนักงานทำความสะอาด อัพเดท 18 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ , เลขานุการ , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 5,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 16 จังหวัด : ภูเก็ต
ปวช. วิทยาลัยอาชีวะศึกษาภูเก็ต อาหารและโภขนาการ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์-


17. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ช่วยผู้จัดการ อัพเดท 17 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อุตสาหกรรมบริการอาหาร
ปวช.วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์อาหารและโภชนาการ


18. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ฝ่ายผลิต อัพเดท 16 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 24 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาศสตร์การอาหารและการจัดการ


19. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : R&D อัพเดท 16 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 30 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร


20. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : QA และQC , โภชนาการ อัพเดท 16 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อาหารและโภชนาการ


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 356    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2020 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap