BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ ผู้หญิง , ความรัก , ดูดวง , กระทู้เด็ด , ตลก เฮฮา , คลิปดัง , กิน เที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 7,223 ประวัติ


181. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Qc อัพเดท 4 มิ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ม.เกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร อาหารปลอดภัยและโภชนาการ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์


182. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ห้อง Lab , ครูพี่เลี้ยงเด็ก , ธุรการ อัพเดท 3 มิ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี พระโขนงพิทยาลัยพ วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์


183. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Txyckse , Ozngcfg , Juunyzf อัพเดท 2 มิ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานบริการทั่วไป บริกร , เลขานุการ
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : 1 อายุ : 32 จังหวัด : ระนอง
ปริญญาโท Ksqxwny Zaowifw
ปริญญาเอกYrkmqjpBaphozn


184. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Tonyram , Tonyram , Tonyram อัพเดท 31 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , จัดซื้อ คลังสินค้า , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 5,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 47 จังหวัด : นครปฐม
ปวส. Tonyram Tonyram
ปริญญาโทTonyramTonyram


185. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Seriesxpt , Seriesbda , Seriesrqe อัพเดท 31 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , เลขานุการ
เงินเดือนที่ต้องการ 80,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 6 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี Seriesygx Seriesikw
ต่ำกว่ามัธยมSeriesudrSerieshcz


186. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Dumxves , Rftuvvk , Pwlcztb อัพเดท 29 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster , แพทย์ พยาบาล เภสัช
เงินเดือนที่ต้องการ 120,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 3 จังหวัด : แพร่
ปวช. Ydvgawr Bgrnbng
ต่ำกว่ามัธยมFnhxlvmWqounwd


187. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักโภชนาการ , นักกำหนดอาหาร อัพเดท 27 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โภชนาการและการกำหนดอาหาร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์วิทย์-คณิต


188. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : QA , R&D อัพเดท 26 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 50,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 39 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ บริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อธุรกิจอุตสาหกรรม
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยวิทยาศาสตร์การอาหาร (food science)


189. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Qc supervisor , Qa supervisor , Sale อัพเดท 24 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เทคโนโลยีการอาหาร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายราชสีมาวิทยาลัย2วิทย์-คณิต


190. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักปฏิบัติการจุลชีววิทยา , QA/QC , ควบคุมคุณภาพ อัพเดท 23 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : พิษณุโลก
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร จุลชีววิทยา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาวิทย์-คณิต


191. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Ancanytam , Ancanytam , Ancanytam อัพเดท 22 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO , จัดซื้อ คลังสินค้า , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว
เงินเดือนที่ต้องการ 65,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 48 จังหวัด : บุรีรัมย์
ปริญญาตรี Ancanytam Ancanytam
ปริญญาโทAncanytamAncanytam


192. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : JamesJeoxy , JamesJeoxy , JamesJeoxy อัพเดท 22 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 28 จังหวัด : สิงหบุรี
ปริญญาตรี JamesJeoxy JamesJeoxy
ปริญญาตรีJamesJeoxyJamesJeoxy


193. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : rolex uhr , rolex uhr , rolex uhr อัพเดท 21 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , เลขานุการ , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 5,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 27 จังหวัด : อุบลราชธานี
ปริญญาโท rolex uhr rolex uhr
ต่ำกว่ามัธยมrolex uhrrolex uhr


194. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : jeweldq18 , janettefp3 , ameliazd4 อัพเดท 20 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , เสื้อผ้า ช่างแพทเทิร์น ดีไซด์เนอร์
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 14 จังหวัด : เพชรบุรี
ต่ำกว่ามัธยม jewellbo16 tessajk3
ต่ำกว่ามัธยมrosssi18sophieul3


195. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Caseynut , Caseynut , Caseynut อัพเดท 19 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
เงินเดือนที่ต้องการ 42,500 บาท เพศ : 1 อายุ : 29 จังหวัด : สตูล
ปริญญาเอก Caseynut Caseynut
ต่ำกว่ามัธยมCaseynutCaseynut


196. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Matthewfuh , Matthewfuh , Matthewfuh อัพเดท 17 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , การขาย การตลาด , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 65,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 7 จังหวัด : บุรีรัมย์
ปริญญาตรี Matthewfuh Matthewfuh
ปวช.MatthewfuhMatthewfuh


197. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ช่วยกุ๊ก อัพเดท 13 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 6,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : เชียงใหม่
ปวช. วิทยาลัยโปลิเทคนิคลานนา เทคนิคคอมพิวเตอร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนหอพระ


198. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Premiumlzw , Premiumvrq , Premiumwjd อัพเดท 13 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา
เงินเดือนที่ต้องการ 3,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 13 จังหวัด : ศรีสะเกษ
ปริญญาเอก Premiumawp Premiumjch
ปวช.PremiumayePremiumwwa


199. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : starprofi , starprofi , starprofi อัพเดท 13 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , บัญชี การเงิน การธนาคาร , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 3,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 21 จังหวัด : กาฬสินธ์
ปริญญาโท starprofi starprofi
ปริญญาตรีstarprofistarprofi


200. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต , Senior Supervisor อัพเดท 12 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 37,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 35 จังหวัด : สมุทรสาคร
ปริญญาตรี ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายร.ร. นวมินทราชูทิศ มัชฌิมวิทย์-คณิต


<<< ก่อนหน้า    1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 362    ต่อไป >>>
ข่าว , ข่าวดารา , ดวง , ผู้หญิง , ความรัก , ไลฟ์สไตล์ , ข้อคิด , หวย , ท่องเที่ยว , โรงแรม , มือถือ
BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

© Copyright 2004-2020 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

sitemap
ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30