BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 7,147 ประวัติ


281. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ด้านอาหาร-เครื่องดื่ม ผช.กุ๊ก , การขาย , ไอที อัพเดท 18 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : ภูเก็ต
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย รร.บ้านโนนทรายคำ


282. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์คุณภาพ อัพเดท 17 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เทคโนโลยีการอาหาร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายสารสาสน์เอกตราวิทย์-คณิต


283. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : kdKenzieVarniede , sxZabkaSotoconzo , ooMarianCrawfordCarbyam อัพเดท 17 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 30 จังหวัด : อุตรดิตถ์
ปริญญาโท hqBurbutachviliSaintGeorgestb mlLindekensDishywe
ปริญญาเอกwjEricksonLevittIIfuTripathiBrumlikgv


284. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักกำหนดอาหาร , นักโภชนาการ อัพเดท 15 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล โภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีวิทยาศาตร์ - คณิตศาสตร์


285. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขาย , เจ้าหน้าที่จัดซื้อ , การควบคุมคุณภาพ อัพเดท 14 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , งานบริการทั่วไป บริกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาศาสตร์​การอาหาร
ปวช.วิทยาลัยเทคนิดตรังคหกรรม


286. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักกำหนดอาหาร , นักโภชนาการ อัพเดท 12 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : สระบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คหกรรมศาสตร์ การกำหนดอาหารและโภชนบำบัด
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบ้านหมอพัฒนานุกูลวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


287. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานบริการลูกค้า , ธุรการ , โภชนาการ อัพเดท 11 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : เพชรบุรี
ปริญญาตรี มรภ.เพชรบุรี อาหารและโภชนาการประยุกต์
ปวช.พัทยาพาณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


288. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการร้าน/ผู้ช่วยผู้จัดการ , บริการประสานงาน , บริหารจัดการ อัพเดท 10 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการอาหาร


289. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Nutritionist นักโภชนาการ อัพเดท 10 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โภชนาการและการกำหนดอาหาร


290. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานทั่วไป อัพเดท 10 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , งานบริการทั่วไป บริกร , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 21 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย อทัยวิทยาคม ศิลป์ - คำนวณ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายอุทัยวิทยาคมศิลป์ - คำนวณ


291. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขาย ( sale ) , QC , QA อัพเดท 4 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา เทคโนโลยีอาหาร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร.เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2วิทย์-คณิต


292. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : อาจารย์สอนอาหาร อัพเดท 1 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , งานบริการทั่วไป บริกร , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 30 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ราชมงคลกรุงเทพ อาหารและโภชาาการ


293. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : อาจารย์สอนอาหาร อัพเดท 1 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , งานบริการทั่วไป บริกร , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 30 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ราชมงคลกรุงเทพ อาหารและโภชาาการ


294. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เทรนเนอร์ อัพเดท 28 มิ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : สุรินทร์
ปริญญาตรี สถาบันการพลศึกษา สุพรรณบุรี วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ


295. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : QC Supervisor , QC , R&D อัพเดท 28 มิ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนองครักษ์สายวิทย์-คณิต


296. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : QCตรวจสอบแต่ละสาขา อัพเดท 28 มิ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย การจัดการธุรกิจอาหาร


297. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : DanielBog , DanielBog , DanielBog อัพเดท 21 มิ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 40,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 23 จังหวัด : อุดรธานี
ปวส. DanielBog DanielBog
ปวช.DanielBogDanielBog


298. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักโภชนาการ , นักกำหนดอาหาร , ผู้ช่วยนักโภชนาการ อัพเดท 18 มิ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : พะเยา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา โภชนาการและโภชนาบำบัด
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมวิทย์-คณิต


299. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ อัพเดท 9 มิ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : นครสวรรค์
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์การอาหาร
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร


300. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Quality Auditor , Quality control อัพเดท 6 มิ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 80,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 44 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี


<<< ก่อนหน้า    1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 358    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2020 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap