BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 7,123 ประวัติ


41. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : stopprofi , stopprofi , stopprofi อัพเดท 21 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 9 จังหวัด : อยุธยา
ปวส. stopprofi stopprofi
ปริญญาเอกstopprofistopprofi


42. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : DavidAnoni , DavidAnoni , DavidAnoni อัพเดท 19 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , เลขานุการ
เงินเดือนที่ต้องการ 75,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 34 จังหวัด : ร้อยเอ็ด
ต่ำกว่ามัธยม DavidAnoni DavidAnoni
ปริญญาเอกDavidAnoniDavidAnoni


43. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : rosalindqf4 , lesleyxq69 , susannayc69 อัพเดท 19 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว , นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 44 จังหวัด : นครราชสีมา
ปวส. henryef60 trudycb1
ปวช.haleyyl60wildago18


44. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Gjhqryq , Snavqkc , Wgkskgg อัพเดท 19 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา , เลขานุการ , นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา
เงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 27 จังหวัด : ลพบุรี
ปริญญาตรี Nelfsso Tqhjfyf
ต่ำกว่ามัธยมFvovjfjDxhfabe


45. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : cleancy , cleancy , cleancy อัพเดท 18 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ. , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 70,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 35 จังหวัด : ชัยภูมิ
ต่ำกว่ามัธยม cleancy cleancy
ปริญญาโทcleancycleancy


46. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ด้านอาหาร-เครื่องดื่ม ผช.กุ๊ก , การขาย , ไอที อัพเดท 18 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : ภูเก็ต
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย รร.บ้านโนนทรายคำ


47. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์คุณภาพ อัพเดท 17 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 23 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เทคโนโลยีการอาหาร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายสารสาสน์เอกตราวิทย์-คณิต


48. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : kdKenzieVarniede , sxZabkaSotoconzo , ooMarianCrawfordCarbyam อัพเดท 17 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 29 จังหวัด : อุตรดิตถ์
ปริญญาโท hqBurbutachviliSaintGeorgestb mlLindekensDishywe
ปริญญาเอกwjEricksonLevittIIfuTripathiBrumlikgv


49. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : http://24video.su , http://24video.su , http://24video.su อัพเดท 16 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 46 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาโท http://24video.su http://24video.su
ต่ำกว่ามัธยมhttp://24video.suhttp://24video.su


50. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักกำหนดอาหาร , นักโภชนาการ อัพเดท 15 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล โภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีวิทยาศาตร์ - คณิตศาสตร์


51. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : xlgbvgdhy , etkiefkao , dolitsavn อัพเดท 15 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ มากกว่า 200,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 22 จังหวัด : สุโขทัย
ต่ำกว่ามัธยม vczvehfsl zaprjaqlq
ปริญญาเอกfufwzxjdvihfqcqekp


52. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขาย , เจ้าหน้าที่จัดซื้อ , การควบคุมคุณภาพ อัพเดท 14 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , งานบริการทั่วไป บริกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาศาสตร์​การอาหาร
ปวช.วิทยาลัยเทคนิดตรังคหกรรม


53. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : diannaha2 , susannasa1 , bonitabo2 อัพเดท 12 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 65,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 24 จังหวัด : เพชรบูรณ์
ปริญญาโท johnjw4 essiebo2
ปริญญาโทterrieqb2autumnoi16


54. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักกำหนดอาหาร , นักโภชนาการ อัพเดท 12 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : สระบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คหกรรมศาสตร์ การกำหนดอาหารและโภชนบำบัด
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบ้านหมอพัฒนานุกูลวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


55. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานบริการลูกค้า , ธุรการ , โภชนาการ อัพเดท 11 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : เพชรบุรี
ปริญญาตรี มรภ.เพชรบุรี อาหารและโภชนาการประยุกต์
ปวช.พัทยาพาณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


56. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Everettrar , Everettrar , Everettrar อัพเดท 11 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ. , บัญชี การเงิน การธนาคาร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 95,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 14 จังหวัด : ชุมพร
ปริญญาโท Everettrar Everettrar
ปวช.EverettrarEverettrar


57. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการร้าน/ผู้ช่วยผู้จัดการ , บริการประสานงาน , บริหารจัดการ อัพเดท 10 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการอาหาร


58. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Nutritionist นักโภชนาการ อัพเดท 10 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โภชนาการและการกำหนดอาหาร


59. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานทั่วไป อัพเดท 10 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , งานบริการทั่วไป บริกร , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 20 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย อทัยวิทยาคม ศิลป์ - คำนวณ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายอุทัยวิทยาคมศิลป์ - คำนวณ


60. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Samuelskawn , Samuelskawn , Samuelskawn อัพเดท 9 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , บัญชี การเงิน การธนาคาร , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 49 จังหวัด : นครพนม
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย Samuelskawn Samuelskawn
มัธยมศึกษาต้น-ปลายSamuelskawnSamuelskawn


<<< ก่อนหน้า    1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 357    ต่อไป >>>


BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

© Copyright 2004-2019 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

sitemap
ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30