BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 7,123 ประวัติ


61. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Williamlak , Williamlak , Williamlak อัพเดท 9 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว , ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ. , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 180,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 17 จังหวัด : นราธิวาส
ปวช. Williamlak Williamlak
ต่ำกว่ามัธยมWilliamlakWilliamlak


62. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Beaulge , Beaulge , Beaulge อัพเดท 7 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 100,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 21 จังหวัด : อ่างทอง
ปริญญาเอก Beaulge Beaulge
ปริญญาโทBeaulgeBeaulge


63. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขาย ( sale ) , QC , QA อัพเดท 4 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา เทคโนโลยีอาหาร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร.เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2วิทย์-คณิต


64. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : อาจารย์สอนอาหาร อัพเดท 1 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , งานบริการทั่วไป บริกร , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ราชมงคลกรุงเทพ อาหารและโภชาาการ


65. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : อาจารย์สอนอาหาร อัพเดท 1 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , งานบริการทั่วไป บริกร , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ราชมงคลกรุงเทพ อาหารและโภชาาการ


66. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เทรนเนอร์ อัพเดท 28 มิ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : สุรินทร์
ปริญญาตรี สถาบันการพลศึกษา สุพรรณบุรี วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ


67. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : QC Supervisor , QC , R&D อัพเดท 28 มิ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนองครักษ์สายวิทย์-คณิต


68. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : QCตรวจสอบแต่ละสาขา อัพเดท 28 มิ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย การจัดการธุรกิจอาหาร


69. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : rodneyfi18 , reginaldsy4 , latoyabg2 อัพเดท 25 มิ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , เสื้อผ้า ช่างแพทเทิร์น ดีไซด์เนอร์ , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 80,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 38 จังหวัด : สมุทรสาคร
ปวช. florajc1 adrianavh16
ปวช.erickatp60cleouz60


70. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : KevinDriex , KevinDriex , KevinDriex อัพเดท 24 มิ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช , นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา , นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา
เงินเดือนที่ต้องการ 45,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 15 จังหวัด : ชัยภูมิ
ปวส. KevinDriex KevinDriex
ต่ำกว่ามัธยมKevinDriexKevinDriex


71. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : DanielBog , DanielBog , DanielBog อัพเดท 21 มิ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 40,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 22 จังหวัด : อุดรธานี
ปวส. DanielBog DanielBog
ปวช.DanielBogDanielBog


72. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักโภชนาการ , นักกำหนดอาหาร , ผู้ช่วยนักโภชนาการ อัพเดท 18 มิ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : พะเยา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา โภชนาการและโภชนาบำบัด
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมวิทย์-คณิต


73. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : bernadettelb3 , estelatn4 , juliettemg18 อัพเดท 11 มิ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 160,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 31 จังหวัด : แม่ฮ่องสอน
ปวช. tedon11 lynnpm1
ปวช.alysonbx2allisonxe16


74. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : banzaprofi , banzaprofi , banzaprofi อัพเดท 10 มิ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO , เลขานุการ
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 25 จังหวัด : นครปฐม
ปวส. banzaprofi banzaprofi
ปริญญาเอกbanzaprofibanzaprofi


75. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ อัพเดท 9 มิ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 32 จังหวัด : นครสวรรค์
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์การอาหาร
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร


76. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : kvartiriShonnaAppoipt , kvartiriShonnaAppoipt , kvartiriShonnaAppoipt อัพเดท 7 มิ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 180,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 9 จังหวัด : สกลนคร
ปริญญาตรี kvartiriShonnaAppoipt kvartiriShonnaAppoipt
ปวช.kvartiriShonnaAppoiptkvartiriShonnaAppoipt


77. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Quality Auditor , Quality control อัพเดท 6 มิ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 80,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 43 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี


78. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานควบคุมคุณภาพ , พนักงานในห้องLab อัพเดท 6 มิ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : ชัยภูมิ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เทคโนโลยีการอาหาร


79. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Heathermub , Heathermub , Heathermub อัพเดท 5 มิ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 200,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 28 จังหวัด : เชียงใหม่
ปริญญาเอก Heathermub Heathermub
ปริญญาตรีHeathermubHeathermub


80. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Lab , R&D QA QC , นักโภชนาการ อัพเดท 5 มิ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เทคโนโลยีการอาหาร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46วิทย์-คณิต


<<< ก่อนหน้า    1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 357    ต่อไป >>>


BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

© Copyright 2004-2019 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

sitemap
ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30