BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 7,188 ประวัติ


81. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานเสิร์ฟ , แคชเชีย อัพเดท 20 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , งานบริการทั่วไป บริกร , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 5,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 19 จังหวัด : ชลบุรี
ปวช. วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี อาหารและโภชนาการ


82. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Supervisor QA , QA engineer , QA/QC อัพเดท 19 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : ปราจีนบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร


83. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักกำหนดอาหาร , นักโภชนาการ , เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลโภชนาการทางโทรศัพท์และ internet อัพเดท 17 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 23 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ชีวเวชศาสตร์ เอก โภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัยวิทย์-คณิต


84. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Production , เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ , เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา อัพเดท 15 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น อุตสาหกรรมเกษตร


85. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เสริ์ฟ , รีเซฟชั่น , ครัว อัพเดท 14 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 21 จังหวัด : สมุทรสาคร
ปวส. อาชีวะศึกษานครปฐม อาหารและโภชนาการ(ทวิภาคี)
ปวช.อาชีวะศึกษานครปฐมอาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี)


86. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ช่วยผู้จัดการ , ส่งพัสดุ อัพเดท 13 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ.
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 35 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย การศึกษานอกระบบ


87. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Seudadc , Ieoudhw , Zlusecz อัพเดท 11 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , งานโฆษณา Creative ช่างภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 14 จังหวัด : ยโสธร
ปริญญาโท Xtinlwp Vjfdnse
ปริญญาโทLqrmozaVnpddgj


88. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานเสิร์ฟ , พนักงานขาย อัพเดท 8 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , เสื้อผ้า ช่างแพทเทิร์น ดีไซด์เนอร์ , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 18 จังหวัด : ชลบุรี
ต่ำกว่ามัธยม โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี
ต่ำกว่ามัธยม


89. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ , QA QC , ผู้ช่วยผู้จัดการ อัพเดท 6 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มภร.สวนสุนันทา อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ
ปริญญาตรีมภร.สวนสุนันทาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ


90. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : บริการ , ครัว อัพเดท 6 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , แพทย์ พยาบาล เภสัช , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 22 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวส. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา อาหารเเละโภชนาการ
ปวช.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภาอาหารเเละโภชนาการ


91. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานควบคุมคุณภาพ , พนักงานประกันคุณภาพ , เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ อัพเดท 6 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ การจัดการความปลอดภัยของอาหาร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายวัดทรงธรรมวิทย์-คณิต


92. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Infraredpxw , Infraredmiq , Infraredprp อัพเดท 5 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เสื้อผ้า ช่างแพทเทิร์น ดีไซด์เนอร์ , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 5,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 31 จังหวัด : บุรีรัมย์
ปริญญาเอก Infraredexe Infraredtux
ปริญญาตรีInfraredusjInfraredgra


93. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : SawWqeuiflek , SawWqeuiflek , SawWqeuiflek อัพเดท 2 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เสื้อผ้า ช่างแพทเทิร์น ดีไซด์เนอร์ , วิศวกร , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 20 จังหวัด : อุดรธานี
ปวส. SawWqeuiflek SawWqeuiflek
ต่ำกว่ามัธยมSawWqeuiflekSawWqeuiflek


94. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : QC , QA อัพเดท 31 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร


95. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักโภชนการ อัพเดท 30 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : เชียงราย
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา โภชนาการและโภชนบำบัด
มัธยมศึกษาต้น-ปลายเทศบาล6นครเชียงรายวิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์


96. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : QC supervisor , lab microbiology , quality assurance อัพเดท 28 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ สาขา จุลชีววิทยา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียน อุตรดิตถ์ดรุณีวิทย์-คณิต


97. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ScamomileS , ScamomileS , ScamomileS อัพเดท 27 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา , เลขานุการ , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 34 จังหวัด : อยุธยา
ปวช. ScamomileS ScamomileS
ปวช.ScamomileSScamomileS


98. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา , เจ้าหน้าที่เทคนิคและบริการ , เจ้าหน้าที่ขาย อัพเดท 26 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , การขาย การตลาด , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี ม.ราชภัฎจันทรเกษม วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีอาหาร


99. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ธุรการคลังสินค้า อัพเดท 26 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 23 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย


100. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต , QA/QC ควบคุมคุณภาพ , ฝ่ายผลิตและควบคุมคุณภาพ อัพเดท 24 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : ระยอง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์คณิต-อังกฤษ


<<< ก่อนหน้า    1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 360    ต่อไป >>>


BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

© Copyright 2004-2019 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

sitemap
ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30