BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 7,147 ประวัติ


101. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : R&D เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร , เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต , เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาสินค้า อัพเดท 14 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : พัทลุง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนพลวิทยา


102. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ทุกตำแหน่งที่สามารถทำวันจันทร์-ศุกร์ได้ อัพเดท 14 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , งานบริการทั่วไป บริกร , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เทคโนโลยีอาหาร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา


103. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Food Auditor , QA Supervisor , Quality Assurance Specialist อัพเดท 14 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 32 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร


104. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : research and development อัพเดท 12 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : ราชบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร


105. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานควบคุมคุณภาพ อัพเดท 12 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร.เซนต์โยเซฟคอนเวนต์


106. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Research and development , Quality assurance อัพเดท 12 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 22 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร


107. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานตรวจสอบคุณภาพQC อัพเดท 11 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : เลย
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร เทคโนโลยีการอาหาร


108. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Production Supervisor , quality control อัพเดท 10 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : สุโขทัย
ปริญญาตรี มหาวิทยาลับนเรศวร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม-


109. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการประสานงาน อัพเดท 10 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงรียนมัธยมวัดบึงทองหลางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


110. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : sales executive , sales representative , technical sales อัพเดท 9 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 42,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : เชียงใหม่
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่วิทย์-คณิต


111. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : R&D อัพเดท 9 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี


112. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Food safety , Safety and Sustainability Officer , Human resources อัพเดท 8 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : ระยอง
ปริญญาโท Stamford International university
ปริญญาตรีMahidol university international college


113. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานควบคุมคุณภาพ , พนักงานควบคุมการผลิต , พนักงานฝ่ายจัดซื้อ คลัง อัพเดท 7 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เทคโนโลยีการอาหาร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์วิทย์-คณิต


114. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิจัยและพัฒนา อัพเดท 6 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , แพทย์ พยาบาล เภสัช
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 23 จังหวัด : สมุทรสาคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร


115. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานร้านกาแฟ , พนักงานร้านอาหาร อัพเดท 5 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อุตสาหกรรมบริการอาหาร


116. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : R&D Packaging , Qa , Qc อัพเดท 5 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : พะเยา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เทคโนโลยีการบรรจุ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนพะเยาพิทยาคมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


117. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานสโตว์ , พนักงานขับรถส่งสินค้า อัพเดท 3 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , งานบริการทั่วไป บริกร , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : เชียงใหม่
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย ก.ศ.น.


118. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : แคชเชียร์ , บาริสต้า , พนักงาน อัพเดท 3 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวช. เทคโนโลยีวานรนิวาส บัญชี


119. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักโภชนาการ อัพเดท 2 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส , แพทย์ พยาบาล เภสัช
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายบางมดวิทยาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


120. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : R&D อัพเดท 2 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 30 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร


<<< ก่อนหน้า    1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 358    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2020 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap