BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 6,375 ประวัติ


241. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : บริการลูกค้า , พนักงานบุคคล , พนักงานธุรการ อัพเดท 16 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : ลำปาง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง วิทยาศาสตร์ทั่วไป
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนแม่พริกวิทยาวิทย์-คณิต


242. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Ezqqhjt , Lygcqdx , Nrtange อัพเดท 16 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , งานบริการทั่วไป บริกร , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 95,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 34 จังหวัด : ลำพูน
ต่ำกว่ามัธยม Canelec Yuvmmof
ปริญญาตรีEytsskmBxyvqtk


243. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Relruisk , Relruisk , Relruisk อัพเดท 15 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ , การขาย การตลาด , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 45,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 7 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท Relruisk Relruisk
ปริญญาโทRelruiskRelruisk


244. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Jamesemada , Jamesemada , Jamesemada อัพเดท 14 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ) , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 60,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 49 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาโท Jamesemada Jamesemada
ปวส.JamesemadaJamesemada


245. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครูปฐมวัย , งานธนาคาร อัพเดท 14 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , บัญชี การเงิน การธนาคาร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ การศึกษาปฐมวัย
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารวิทย์-คณิต


246. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : paulafq3 , reynati1 , hollyxi11 อัพเดท 13 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 160,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 38 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี candyvx11 carmenid69
ปริญญาเอกkariql60concettauq3


247. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : BitCoinjoush , BitCoinjoush , BitCoinjoush อัพเดท 13 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานโฆษณา Creative ช่างภาพ , อื่นๆ , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 2,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 16 จังหวัด : เลย
ปริญญาโท BitCoinjoush BitCoinjoush
ปริญญาโทBitCoinjoushBitCoinjoush


248. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Estelleoxype , Estelleoxype , Estelleoxype อัพเดท 13 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ , เลขานุการ , เสื้อผ้า ช่างแพทเทิร์น ดีไซด์เนอร์
เงินเดือนที่ต้องการ 65,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 7 จังหวัด : แม่ฮ่องสอน
ปริญญาเอก Estelleoxype Estelleoxype
ปวช.EstelleoxypeEstelleoxype


249. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : บุคลากร อัพเดท 10 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล ฝึกอบรม , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พลศึกษา
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีพลศึกษา


250. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : taM , taM , taM อัพเดท 9 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ. , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 5,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 36 จังหวัด : มหาสารคาม
ปวส. taM taM
ปริญญาโทtaMtaM


251. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานบัญชี , เจ้าหน้าที่ธุรการ , เจ้าหน้าที่การเงิน อัพเดท 7 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บัญชี การเงิน การธนาคาร , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 27,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ นาฏศิลป์ไทยศึกษา


252. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งานออฟฟิศ อัพเดท 7 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย ครุศาสตร์ พลศึกษา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาศิลป์ -ภาษา


253. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Trunhud , Ljxform , Elkgkyu อัพเดท 6 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ. , อื่นๆ , ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster
เงินเดือนที่ต้องการ 45,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 27 จังหวัด : ศรีสะเกษ
ปวช. Dddpxfv Svbcxwf
ปริญญาตรีIjlfqvyXvtyjtb


254. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Bcswwsx , Oorrsng , Wclwgqd อัพเดท 5 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , งานบริการทั่วไป บริกร , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 5 จังหวัด : เลย
ปริญญาตรี Ujghdkf Zfpkeut
ปริญญาตรีFcwoeyaBrdsorb


255. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานฝึกอบรม , พนักงานแนะนำลูกค้า อัพเดท 4 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล ฝึกอบรม , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : นครสวรรค์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา คณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายทับกฤชพัฒนา-


256. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุการ , พนักงานคีย์ข้อมูล อัพเดท 4 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : อุบลราชธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คอมพิวเตอร์
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมคอมพิวเตอร์


257. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : KevinWaype , KevinWaype , KevinWaype อัพเดท 2 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ. , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 2,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 46 จังหวัด : อุตรดิตถ์
ปริญญาโท KevinWaype KevinWaype
ปวส.KevinWaypeKevinWaype


258. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Mnqxewx , Hukrxio , Gjvuczc อัพเดท 2 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ) , การขาย การตลาด , งานบันเทิง นักแสดง พริ๊ตตี้ นักดนตรี นักร้อง
เงินเดือนที่ต้องการ 47,500 บาท เพศ : 1 อายุ : 22 จังหวัด : น่าน
ปริญญาตรี Ghxwwii Sfttmef
ปริญญาเอกVftgaxxTxwoztv


259. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Cnyhfai , Mvycegr , Zepakox อัพเดท 2 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , แพทย์ พยาบาล เภสัช , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 27,500 บาท เพศ : 1 อายุ : 18 จังหวัด : นครนายก
ปวส. Kamajmi Mbsswxa
ปวช.XotufzmXogopvb


260. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : JessicaSwora , JessicaSwora , JessicaSwora อัพเดท 1 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส , นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 24 จังหวัด : สิงหบุรี
ปวช. JessicaSwora JessicaSwora
ปริญญาเอกJessicaSworaJessicaSwora


<<< ก่อนหน้า    1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 319    ต่อไป >>>


BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

© Copyright 2004-2019 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

sitemap
ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30