BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 6,335 ประวัติ


41. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Englkavar , Englkavar , Englkavar อัพเดท 7 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ) , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 70,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 30 จังหวัด : มุกดาหาร
ปริญญาโท Englkavar Englkavar
ปริญญาตรีEnglkavarEnglkavar


42. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : adaom2 , janisim11 , paulyn16 อัพเดท 7 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ , งานบันเทิง นักแสดง พริ๊ตตี้ นักดนตรี นักร้อง , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส
เงินเดือนที่ต้องการ 5,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 29 จังหวัด : พัทลุง
ปวช. jannielg2 dixieyk1
ปริญญาตรีjosephinedl2lilianapw18


43. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : FinashkinHQ , LeshutovNJ , RjabinkinSI อัพเดท 7 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 160,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 21 จังหวัด : ลำพูน
ปริญญาโท SamojlikZE NedoshibinME
ปวส.LosevichLSZhdanovichBD


44. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานด้านการเงินบัญชี , พนักงานด้านสินเชื่อ , พนักงานด้านเอกสาร อัพเดท 4 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บัญชี การเงิน การธนาคาร , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม การประถมศึกษา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนนาสะสมพิทยาคมวิทย์-คณิต


45. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิชาการ , อาจารย์ , อื่นๆ อัพเดท 3 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : นครพนม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สังคมศึกษา
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสังคมศึกษา


46. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ อัพเดท 2 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บุคคล ฝึกอบรม , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ภาษาไทย
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ภาษาไทย


47. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ อัพเดท 1 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ชีววิทยา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนปากเกร็ดวิทย์-คณิต


48. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Caitlinror , Caitlinror , Caitlinror อัพเดท 28 มิ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 65,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 38 จังหวัด : อำนาจเจริญ
ต่ำกว่ามัธยม Caitlinror Caitlinror
ปริญญาเอกCaitlinrorCaitlinror


49. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : DonaldIrrew , DonaldIrrew , DonaldIrrew อัพเดท 26 มิ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 180,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 14 จังหวัด : หนองคาย
ปริญญาเอก DonaldIrrew DonaldIrrew
ต่ำกว่ามัธยมDonaldIrrewDonaldIrrew


50. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : PhilipVog , PhilipVog , PhilipVog อัพเดท 26 มิ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , แพทย์ พยาบาล เภสัช , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 38 จังหวัด : สิงหบุรี
ต่ำกว่ามัธยม PhilipVog PhilipVog
ปริญญาตรีPhilipVogPhilipVog


51. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : NiKoZeT05 , NiKoZeT05 , NiKoZeT05 อัพเดท 22 มิ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 30 จังหวัด : เพชรบูรณ์
ต่ำกว่ามัธยม NiKoZeT05 NiKoZeT05
ปริญญาเอกNiKoZeT05NiKoZeT05


52. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธนาคาร อัพเดท 20 มิ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , เลขานุการ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : น่าน
ปริญญาตรี มหาวิราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเมืองยมวิทยาคารวิทย์-คณิตย์


53. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครูผู้สอน , เลขานุการ , พนักงานธุรการ อัพเดท 17 มิ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , เลขานุการ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนครพนม สังคมศึกษา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยาวิทย์-คณิต


54. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครูสอนศิลปะ , ผู้จัดการร้านอาหารฝึกหัด , Barista อัพเดท 15 มิ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาลัยรามคำแหง ศึกษาศาสตร์
ปวช.เทคโนโลยีชนะพลขันนครราชสีมาภาษาต่างประเทศ


55. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : แคชเชียร์ร้านหนังสือ , พนักงานต้อนรับ , พนักงานบริการ อัพเดท 13 มิ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , งานบริการทั่วไป บริกร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 19 จังหวัด : อุดรธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คอมพิวเตอร์ศึกษา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมวิทย์-คณิต


56. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครูแนะแนว อัพเดท 12 มิ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : นครพนม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จิตวิทยา


57. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : QyuQqpfaflek , QyuQqpfaflek , QyuQqpfaflek อัพเดท 11 มิ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , งานบริการทั่วไป บริกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 75,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 32 จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
ปริญญาโท QyuQqpfaflek QyuQqpfaflek
ปวช.QyuQqpfaflekQyuQqpfaflek


58. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานเสิร์ฟ อัพเดท 7 มิ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , งานบริการทั่วไป บริกร , ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : เชียงใหม่
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คอมพิวเตอร์ศึกษา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่วิทย์-คณิต


59. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : fhtasnyql , bmuoelztu , xjyrvcewy อัพเดท 7 มิ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , จัดซื้อ คลังสินค้า , เลขานุการ
เงินเดือนที่ต้องการ มากกว่า 200,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 2 จังหวัด : กำแพงเพชร
ปริญญาเอก zsgbxqpyh hcczevbtm
ปริญญาตรีknxxqsflvmwrwxoiol


60. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานบริการทั่วไป , พนักขาย อัพเดท 4 มิ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : นครพนม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนครพนม สังคมศึกษา
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย


<<< ก่อนหน้า    1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 317    ต่อไป >>>


BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

© Copyright 2004-2019 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

sitemap
ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30