BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 6,284 ประวัติ


41. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : sandyrz1 , chasitypk3 , tommyoe60 อัพเดท 28 เม.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ. , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ.
เงินเดือนที่ต้องการ 50,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 18 จังหวัด : สิงหบุรี
ต่ำกว่ามัธยม galehs60 caseyyd11
ปริญญาตรีmarylounx16yeseniamu69


42. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Haywardbao , Haywardhki , Haywardhti อัพเดท 26 เม.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ) , การขาย การตลาด , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 180,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 44 จังหวัด : พะเยา
ปวช. Haywardftc Haywardwge
ปริญญาโทHaywardklmHaywardoex


43. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขาย อัพเดท 25 เม.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , บัญชี การเงิน การธนาคาร , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : อุดรธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ภาษาไทย
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนกุมภวาปีวิทย์-คณิต


44. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครู , ขับรถ , บริการทั่วไป อัพเดท 25 เม.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ.
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 24 จังหวัด : เชียงราย
ปริญญาตรี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ พลศึกษา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนแม่จันวิทยาคมวิทย์-คณิต


45. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธนาคาร อัพเดท 24 เม.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , เลขานุการ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คอมพิวเตอร์ศึกษ


46. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Securityorn , Securityurk , Securitywan อัพเดท 24 เม.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , เสื้อผ้า ช่างแพทเทิร์น ดีไซด์เนอร์ , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 45 จังหวัด : ชัยภูมิ
ปริญญาโท Securityapa Securityxjp
ปวช.SecuritypluSecurityysu


47. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถยนต์ อัพเดท 23 เม.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : เชียงใหม่
ปริญญาตรี ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จิตวิทยาองการค์
ปวช.วิทยาลัยการอาชีพฝางช่างยนต์


48. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Feedermbd , Feederdrw , Feedervqt อัพเดท 21 เม.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล ฝึกอบรม , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 1,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 36 จังหวัด : ชลบุรี
ปวช. Feederpco Feederirq
ปวช.FeedervaqFeederkpk


49. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Olyvabn , Wlqexji , Kvyscgz อัพเดท 20 เม.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ มากกว่า 200,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 27 จังหวัด : นครนายก
ต่ำกว่ามัธยม Njavpfp Glgkrfq
ต่ำกว่ามัธยมXahbywfBbwabbo


50. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Williammut , Williammut , Williammut อัพเดท 19 เม.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ) , นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 47,500 บาท เพศ : 1 อายุ : 33 จังหวัด : สมุทรสาคร
ปวช. Williammut Williammut
ต่ำกว่ามัธยมWilliammutWilliammut


51. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : kelseycf16 , abigaildg1 , robinpx60 อัพเดท 19 เม.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , เสื้อผ้า ช่างแพทเทิร์น ดีไซด์เนอร์
เงินเดือนที่ต้องการ 27,500 บาท เพศ : 1 อายุ : 32 จังหวัด : ลำปาง
ปริญญาเอก melodyvd2 autumnnv16
ต่ำกว่ามัธยมmeaganon16juliannewc1


52. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : event coordinator , event support , digital marketing อัพเดท 18 เม.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานโฆษณา Creative ช่างภาพ , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศิลปศึกษา


53. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เขียนแบบ , ออกแบบผลิตภัณฑ์ , graphic design อัพเดท 18 เม.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , เสื้อผ้า ช่างแพทเทิร์น ดีไซด์เนอร์ , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ครุศาสตร์การออกแบบ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนพรตพิทยพยัตศิลป์-คำนวณ


54. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครูอัตราจ้าง , งานธุรการสถานศึกษา , งานpart-time อัพเดท 18 เม.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : นครพนม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนครพนม ภาษาไทย
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนปลาปากวิทยาวิทย์-คณิต


55. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครูปฐมวัย , ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล อัพเดท 17 เม.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล​ ธัญบุรี การศึกษาปฐมวัย
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนชัยบาดาลวิทยสศิลป์-คำนวณ


56. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : การผลิต อัพเดท 17 เม.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : พิจิตร
ปริญญาตรี มหาวิทยาราชภัฏพิบูลสงคราม พลศึกษา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนชาติตระการวิทยาสายศิลป์


57. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : sexayUtern , sexayUtern , sexayUtern อัพเดท 15 เม.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย
เงินเดือนที่ต้องการ 47,500 บาท เพศ : 1 อายุ : 37 จังหวัด : อุดรธานี
ปวส. sexayUtern sexayUtern
ปวช.sexayUternsexayUtern


58. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Sergioboact , Sergioboact , Sergioboact อัพเดท 14 เม.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 70,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 30 จังหวัด : นครปฐม
ปวช. Sergioboact Sergioboact
ต่ำกว่ามัธยมSergioboactSergioboact


59. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Asroohycle , Asroohycle , Asroohycle อัพเดท 13 เม.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 42,500 บาท เพศ : 1 อายุ : 49 จังหวัด : นนทบุรี
ปวส. Asroohycle Asroohycle
ปริญญาตรีAsroohycleAsroohycle


60. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Mileuron , Mileuron , Mileuron อัพเดท 12 เม.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , วิศวกร , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 33 จังหวัด : นครปฐม
ต่ำกว่ามัธยม Mileuron Mileuron
ปวช.MileuronMileuron


<<< ก่อนหน้า    1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 315    ต่อไป >>>


BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

© Copyright 2004-2019 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

sitemap
ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30