BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 2,079 ประวัติ


281. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างเย็บผ้า , แม้บ้าน , ครูพี่เลี้ยง อัพเดท 18 ก.พ. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : เสื้อผ้า ช่างแพทเทิร์น ดีไซด์เนอร์
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 32 จังหวัด : กระบี่
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย(สงขลา) การออกแบบแฟชั่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่นและสิ่งทอ
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคกระบี่การขาย


282. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธรุการ พนักงานคีย์ข้อมูล พนักงานขายประกันภัย อัพเดท 10 ม.ค. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 39 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปวช. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ คหกรรม


283. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Chef de partie cold kitchen อัพเดท 8 ธ.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 41 จังหวัด : ราชบุรี
ปวส. วิทยาลัยเทคนิค ราชบุรี คหกรรมศาสตร์


284. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล , บัญชี/การเงิน อัพเดท 5 ก.ย. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บัญชี การเงิน การธนาคาร , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 4 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย การศึกษานอกระบบอำเภอสูงเนิน
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร.สูงเนิน


285. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขาย อัพเดท 31 ส.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : ศรีสะเกษ
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย วิทย์-คณิต
มัธยมศึกษาต้น-ปลายร.รวรคุณอุปถัมภ์วิทย์-คณิต


286. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักออกแบบ , สไตล์ลิส , กองบรรณาธิการ อัพเดท 10 ส.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : เสื้อผ้า ช่างแพทเทิร์น ดีไซด์เนอร์ , งานบันเทิง นักแสดง พริ๊ตตี้ นักดนตรี นักร้อง , นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : ตาก
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ สิ่งทอและเครื่องประดับ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนตากพิทยาคมวิทย์คณิต


287. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : กุ๊ก , ผู้ช่วยกุ๊ก อัพเดท 1 ก.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คหกรรมศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคมวิทยาศาสตร์


288. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ อัพเดท 28 มิ.ย. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : ร้อยเอ็ด
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
ปวส.วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ดคหกรรมศาสตร์


289. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : commiss2 อัพเดท 19 มิ.ย. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คหกรรมศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคมวิทยาศาสตร์


290. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานราชการ , พนักงานโรงงาน , ผู้จัดการทั่วไป อัพเดท 16 มิ.ย. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : ลำปาง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี เทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์
ปวส.วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางการบริหารงานคหกรรมศาสตร์


291. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : merchandiser อัพเดท 11 พ.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , การขาย การตลาด , เสื้อผ้า ช่างแพทเทิร์น ดีไซด์เนอร์
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเทคโนโลีการจัดการสินค้าแฟชั่น


292. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : บาริสต้า , ผู้ช่วยครัว อัพเดท 3 เม.ย. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , อื่นๆ , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : แพร่
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คหกรรมอาหารและโภชนาการ
ปวช.วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่คหกรรมศาสตร์


293. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : บริการทั่วไป อัพเดท 8 มี.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คหกรรมศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร.ไชยาวิทยาศิลป์คำณวน


294. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งานออฟฟิศ อัพเดท 25 ก.พ. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , เสื้อผ้า ช่างแพทเทิร์น ดีไซด์เนอร์ , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯศิลป์-ฝรั่งเศส


295. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานชงกาแฟและเครื่องดื่ม , บริการลูกค้า , งานขาย อัพเดท 23 ก.พ. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , การขาย การตลาด , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 32 จังหวัด : เชียงใหม่
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาการการจัดการ เอกการตลาด
ปวส.สถาบันอาชีวะศึกษาเชียงใหม่ธุรกิจงานประดิษฐ์และบริการ


296. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่แพทเทิน , QA อัพเดท 31 ม.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : เสื้อผ้า ช่างแพทเทิร์น ดีไซด์เนอร์ , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม


297. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ฝ่ายบุคคล , สรรหาบุคลาการ , ระบบ ISO อัพเดท 25 ม.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล ฝึกอบรม , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 32 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ อาหารและโภชนาการ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนวัดทรงธรรมอังกฤษ สังคม


298. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Fabric develop , QC Fabric อัพเดท 7 ม.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO , เสื้อผ้า ช่างแพทเทิร์น ดีไซด์เนอร์
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 42 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง Modern Entrepreneur
ปริญญาตรีสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯวิศวเคมีสิ่งทอ


299. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ , บริการลูกค้า อัพเดท 2 ม.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวช. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม คหกรรมศาตร์


300. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการทั่วไป อัพเดท 22 ธ.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวช. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี คหกรรมสาสตร์ตัดเย็บเสื้อผ้า


<<< ก่อนหน้า    1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 104    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2020 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap