BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 2,079 ประวัติ


321. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนง.ธุรการ , พนง.ฝึกอบรม อัพเดท 16 เม.ย. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บุคคล ฝึกอบรม , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 39 จังหวัด : นนทบุรี
ปวส. ว.อาชีวศึกษา คหกรรมศาสตร์
ปวช.ว.อาชีวศึกษาคหกรรมศาสตร์


322. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ฝ่ายผลิต , ทั่วไป อัพเดท 10 เม.ย. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานบริการทั่วไป บริกร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย ร.ร. ศรีพฤฒา


323. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Display & Visual Merchandising , Graphic Design Manager , Graphic Design อัพเดท 22 มี.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , การขาย การตลาด , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 27,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรังสิต ออกแบบ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยรังสิตคอมพิวเตอร์อาร์ต


324. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : คหกรรมศาสตร์ /เสื้อผ้า , การตลาด , งานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กิ๊ก อัพเดท 14 ก.พ. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : นครสวรรค์
ปวส. วิทยาลัยอาชีวศึกษานรคสวรรค์ คหกรรมศาสตร์
ปวส.วิทยาลัยอาชีวศึกษานรคสวรรค์คหกรรมศาสตร์


325. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขาย อัพเดท 19 ม.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 40,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรีผ้าและเครื่องแต่งกาย


326. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขาย , พนักงานฝ่ายผลิต อัพเดท 9 ม.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 41 จังหวัด : ระยอง
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนระยองวิทยาคม


327. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : PC ขายเสื้อผ้าชาย , BA เครื่อง สำอาง , PC ขายเสื้อผ้าสตรี อัพเดท 5 ม.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ -


328. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขาย อัพเดท 21 ธ.ค. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : ชุมพร
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคชุมพร อาหารและโภชนาการ
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคชุมพรอาหารและโภชนาการ


329. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : การขาย อัพเดท 12 ธ.ค. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , การขาย การตลาด , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : กระบี่
ปวช. วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี อาหารและโภชนาการ
ปวช.วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีอาหารและโภชนาการ


330. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรรมสิ่งทอ อัพเดท 8 ธ.ค. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : เสื้อผ้า ช่างแพทเทิร์น ดีไซด์เนอร์ , การขาย การตลาด , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิศวกรรมสิ่งทอ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายนนทรีวิยาคณิต- ญี่ปุ่น


331. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานเบเกอรืรี่ , พนักงานขาย , ผูช่วยกุ๊ก อัพเดท 24 พ.ย. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , การขาย การตลาด , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : สงขลา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา คหกรรมศาสตรื
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนส่งเสริมศาสนาวิทยามุลนิธิวิทย์-คณิต


332. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Area Manager , General Manager อัพเดท 24 พ.ย. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 60,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 42 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล อาหารและโภชนาการมพัฒนาผลิตภัณฑ์


333. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานประจำ อัพเดท 10 พ.ย. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลราชมงคลพระนคร อุตสาหกรรมการบริการ


334. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : แคชเชียร์(มีประสบการณ์ทำงานแล้ว) , ขายของ(มีประสบการณ์ทำงานแล้ว) , งานเอกสาร(พอทำได้เพราะที่ทำงานเก่าก็ทำอยู่) อัพเดท 28 ต.ค. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : นนทบุรี
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย ราชวินิตบางเขน


335. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานบริการลูกค้า , รุบัญชี , ธุรการ อัพเดท 18 ต.ค. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , บัญชี การเงิน การธนาคาร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : อุทัยธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์


336. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ย้อม , พนักงานห้องแลป , สิ่งทอและย้อม อัพเดท 13 ต.ค. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 47 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี สถาบันราชภัฎสุรินทร์ สิ่งทอ
ปริญญาตรีสถาบันราชภัทบุรีรัมย์สิ่งทอ


337. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล อัพเดท 11 ต.ค. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล ฝึกอบรม , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 48 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ราชภัฏสวนดุสิต ครุศาสตร์
ปริญญาตรีราชภัฏสวนดุสิตครุศาสตร์


338. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พีซีลอรีอัล อัพเดท 7 ต.ค. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , งานบันเทิง นักแสดง พริ๊ตตี้ นักดนตรี นักร้อง , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : สุพรรณบุรี
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย วัดโคกโคเฒ่า ภาษาไทย
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย


339. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : แคชเชียร์ , เป็นผู้ช่วย , เรียบเรียงสินค้า อัพเดท 24 ก.ย. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 5,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คหกรรมศาสตร์ศึกษา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองวิทย์-คณิต


340. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : แคชเชียร์ , เป็นผู้ช่วย , เรียบเรียงสินค้า อัพเดท 24 ก.ย. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 4,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คหกรรมศาสตร์ศึกษา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองวิทย์-คณิต


<<< ก่อนหน้า    1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 104    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2020 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap