บริษัท ไทย เจ.เพรส จำกัด

Thai J.Press Company Limited, one of the biggest men’s underwear manufacturers in Southeast Asia, was established in 1983 under the name of Siam Underwear Co.,Ltd. We originally produced only for domestic market under the brandnames of J.Press and Luft. Our brands have been highly recognized among Thai people for over 20 years. The excellent reputations in local market lead to the demand outside Thailand for J.Press and Luft products. The company, therefore, underwent a name change to Thai J.Press Co.,Ltd. in 1990 after exporting our goods to international markets in order to accommodate the new business. Until now, the registered capital has increased to 100 million Bahts with more than 2,000 workforces joining us in producing high quality men’s underwear.
บริษัท ไทย เจเพรส จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายชุดชั้นในบุรุษชั้นนำ กำลังขยายตลาดและต้องการผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์มาร่วมงาน


ที่อยู่ เลขที่ 100 ชั้น 15 อาคาร เจ.เพรส ทาวเวอร์ 1 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120


โทร 0-2678-1555-60 | แฟกส์ 0-2678-1155
1. ช่างซ่อมเครื่องถัก

ซ่อมเครื่องถักกลม(circular knit)

อัตรา 3

เงินเดือน 7,500-15,000
บริษัท ไทย เจ.เพรส จำกัด

จังหวัด ราชบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

  วางแผน และกำหนดยุทธศาสตร์การขายสินค้าในประเทศ สร้างกลยุทธ์การขายและการตลาด วิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไทย เจ.เพรส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. พนักงานบัญชี

  เป็นงานบัญชีประจำสำนักงาน

  อัตรา 2

  เงินเดือน 10,000-20,000
  บริษัท ไทย เจ.เพรส จำกัด

  จังหวัด ปราจีนบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. หัวหน้าแผนก IE

  ไม่ระบุ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไทย เจ.เพรส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

  การบริหารทรัพยากรบุคคล
  การวางแผนงาน การสรรหา การพัฒนา การตรวจสอบ และการควบคุมเกี่ยวกับการบริหารงาน

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไทย เจ.เพรส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. ผู้จัดการโรงงาน

  ควบคุมโรงงานถักผ้ายืดและย้อมผ้า

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไทย เจ.เพรส จำกัด

  จังหวัด ราชบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

  การทำบัญชีอุตสาหกรรมการผลิต การจำหน่ายในประเทศ การนำเข้าจากต่างประเทศ การส่งออกต่างประเทศ

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไทย เจ.เพรส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. พนักงานบัญชีต้นทุน

  งานบัญชีประจำสำนักงาน

  อัตรา 2

  เงินเดือน 12,000 - 25,000
  บริษัท ไทย เจ.เพรส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. พนักงานบัญชี GL

  งานบัญชีและการเงิน อุตสาหกรรมการ์เม้นท์

  อัตรา 2

  เงินเดือน 15,000-25,000
  บริษัท ไทย เจ.เพรส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. พนักงานต้อนรับ (Receptionist)

  Receptionist

  อัตรา 4

  เงินเดือน 10,000-14,000
  บริษัท ไทย เจ.เพรส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 11. Merchandiser

  Contact with oversea customers. Follow up orders with the factory.

  อัตรา 2

  เงินเดือน 20,000 - 35,000
  บริษัท ไทย เจ.เพรส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 12. หัวหน้าและเจ้าหน้าที่ห้อง Lab สี

  match สีผ้า ทดสอบผ้า

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไทย เจ.เพรส จำกัด

  จังหวัด ราชบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 13. หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพการผลิต QC

  ดูแลคุณภาพของสินค้าทั้งก่อนการผลิต ระหว่างการผลิต และหลังจากการผลิตให้ได้ตามมาตรฐานที่ลูกค้าต้องการ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไทย เจ.เพรส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 14. ผู้จัดการฝ่ายผลิต Production Manager

  ดูแลส่วนงานการผลิต วางแผนการผลิตและควบคุมให้เป็นไปตามเป้าหมาย

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไทย เจ.เพรส จำกัด

  จังหวัด ปราจีนบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 15. พนักงานขายต่างจังหวัด

  ขายสินค้าในจังหวัดต่าง ๆ

  อัตรา 3

  เงินเดือน 10,000 ขึ้นไป
  บริษัท ไทย เจ.เพรส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 16. พนักงานขาย

  งานขายห้างสรรพสินค้า
  งานส่งเสริมการขายในห้างสรรพสินค้า
  งานควบคุมพนักงาน PC

  อัตรา 2

  เงินเดือน 8,000 - 10,000
  บริษัท ไทย เจ.เพรส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 17. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

  ทำงานในส่วนงานของฝ่ายบุคคล เช่น รับสมัครงาน ติดต่อประกันสังคม ดูแลความเรียบร้อยของพนักงานและโรงงาน

  อัตรา 2

  เงินเดือน 8,000-13,000
  บริษัท ไทย เจ.เพรส จำกัด

  จังหวัด ปราจีนบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 18. Designer

  งานด้านการออกแบบ
  งานด้านแฟชั่นเสื้อผ้า

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไทย เจ.เพรส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 19. สมุห์บัญชี(ราชบุรี)

  งานด้านการบัญชีและการเงิน
  รู้เรื่องการบริหารบัญชีโรงงาน

  อัตรา 1

  เงินเดือน 25,000 - 30,000
  บริษัท ไทย เจ.เพรส จำกัด

  จังหวัด ราชบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 20. พนักงานบัญชี GL

  งานบัญชีและการเงิน อุตสาหกรรมการ์เม้นท์

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไทย เจ.เพรส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 21. หัวหน้าซ่อมบำรุง

  ไม่ระบุ

  อัตรา 5

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไทย เจ.เพรส จำกัด

  จังหวัด ราชบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 22. พนักงานบัญชี Stock

  คุมยอด Stock วัตถุดิบ

  อัตรา 2

  เงินเดือน 10,000 ขึ้นไป
  บริษัท ไทย เจ.เพรส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 23. ผู้จัดการโรงงาน

  ควบคุมโรงงานถักผ้ายืดและย้อมผ้า ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านถักและย้อมผ้า (แต่หากมีความรู้เฉพาะทางจะได

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไทย เจ.เพรส จำกัด

  จังหวัด ราชบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 24. Merchandiser

  Contact with oversea customers. Follow up orders with the factory

  อัตรา 2

  เงินเดือน 20,000 -35,000
  บริษัท ไทย เจ.เพรส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 25. ผู้จัดการโรงงานการ์เมนท์ Factory Manager

  วางแผนและดูแลควบคุมการทำงานของโรงงานผลิตชุดชั้นในชาย

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไทย เจ.เพรส จำกัด

  จังหวัด ปราจีนบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 26. พนักงานขายต่างจังหวัด

  ขายสินค้าในจังหวัดต่าง ๆ

  อัตรา 3

  เงินเดือน 10,000 ขึ้นไป
  บริษัท ไทย เจ.เพรส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 27. หัวหน้าแผนกสโตร์

  ควบคุมดูแลสโตร์วัตถุดิบ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไทย เจ.เพรส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 28. หัวหน้าฝ่าย IT

  ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ของทั้งบริษัท

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไทย เจ.เพรส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 29. Senior Merchandiser

  Contact with US customers and pass details to factory as well as follow up the orders

  อัตรา 2

  เงินเดือน 35,000-50,000
  บริษัท ไทย เจ.เพรส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 30. ผู้จัดการแผนกย้อมผ้า Dyeing Manager

  ควบคุมดูแลการดำเนินงานของโรงย้อม ติดตามงานและแก้ไขปัญหา

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไทย เจ.เพรส จำกัด

  จังหวัด ราชบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 31. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)

  ไม่ระบุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไทย เจ.เพรส จำกัด

  จังหวัด ราชบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 32. เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนและควบคุมการผลิตแผนกย้อม

  วางแผนการทอและย้อม ประสานงานระหว่างโรงทอ โรงย้อม และโรง garment และติดตามผลการผลิต

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไทย เจ.เพรส จำกัด

  จังหวัด ราชบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 33. หัวหน้าแผนกสรรหาและจัดซื้อ

  สรรหา supplier ใหม่ ติดตามงานและคุณภาพกับ supplier ให้ได้คุณภาพและจำนวนตามที่กำหนด

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไทย เจ.เพรส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 34. เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์

  ไม่ระบุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน 7,000 ขึ้นไป
  บริษัท ไทย เจ.เพรส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 35. ช่างซ่อมเครื่องถัก

  ซ่อมเครื่องถักกลม(circular knit)

  อัตรา 3

  เงินเดือน 7,500 - 15,000
  บริษัท ไทย เจ.เพรส จำกัด

  จังหวัด ราชบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 36. พนักงานขายPC

  ขายสินค้าของบริษัทประจำห้างสรรพสินค้า

  อัตรา 5

  เงินเดือน 7,000-10,000
  บริษัท ไทย เจ.เพรส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 37. เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ

  ดูแลงานจัดซื้อ ติดต่อ supplier ตรวจสอบราคา หา supplier ใหม่

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไทย เจ.เพรส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 38. สมุห์บัญชี

  ดูแลระบบบัญชีและการเงิน, การนำเข้า-ส่งออก, การขาย Detail ในประเทศ, การขายห้างสรรพสินค้า, บัญชีทางด้า

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไทย เจ.เพรส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 39. Designer

  งานด้านการออกแบบ
  งานด้านแฟชั่นเสื้อผ้า

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไทย เจ.เพรส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 40. แคชเชียร์

  เก็บค่าเช่าและดูแลลูกค้า

  อัตรา 3

  เงินเดือน 10,000-12,000
  บริษัท ไทย เจ.เพรส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 41. หัวหน้าแผนกถักผ้า Knitting Supervisor

  ดูแลการทำงาน การจัดงาน คุณภาพ และการดำเนินงานของโรงถักผ้า Circular Knit

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไทย เจ.เพรส จำกัด

  จังหวัด ราชบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 42. แพทเทิร์น ออกแบบตัวอย่าง

  คำนวณน้ำหนักการใช้ผ้าตาม size spec จากลูกค้า ทำ pattern และทำตัวอย่างเสนอลูกค้า

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไทย เจ.เพรส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 43. หัวหน้าและเจ้าหน้าที่ห้อง Lab สี

  match สีผ้า ทดสอบผ้า

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไทย เจ.เพรส จำกัด

  จังหวัด ราชบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 44. ผู้จัดการฝ่ายผลิต Production Manager

  ดูแลส่วนงานการผลิต วางแผนการผลิตและควบคุมให้เป็นไปตามเป้าหมาย

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไทย เจ.เพรส จำกัด

  จังหวัด ปราจีนบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 45. ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

  การทำบัญชีอุตสาหกรรมการผลิต การจำหน่ายในประเทศ การนำเข้าจากต่างประเทศ การส่งออกต่างประเทศ

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไทย เจ.เพรส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 46. พนักงานต้อนรับ (Receptionist)

  ไม่ระบุ

  อัตรา 4

  เงินเดือน 10,000 - 17,000
  บริษัท ไทย เจ.เพรส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 47. หัวหน้าแผนก pattern และตัวอย่าง

  วาง pattern วาง mark ทำตัวอย่าง ดูแลวางแผนงานของแผนก

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไทย เจ.เพรส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 48. ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

  ติดต่อ supplier ตรวจสอบราคา ตรวจสอบคุณภาพสินค้า ติดตามการส่งของ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไทย เจ.เพรส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |