บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ ดำเนินธุรกิจผลิตสื่อการเรียนการสอนอย่างครบวงจร


ที่อยู่ 701 ถนนศรีนครไชยศรี Khwaeng Thanon Nakhon Chaisi Dusit กรุงเทพมหานคร 10300


โทร 02-241-8994-8 | แฟกส์ 02-669-5124
1. เจ้าหน้าที่ Graphic

ออกแบบหนังสือเรียน

อัตรา 2

เงินเดือน ตามตกลง
บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

พระโขนง, บางนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. เจ้าหน้าที่การตลาดต่างประเทศประจำโรงงานปทุมธานี

  ติดต่อ ประสานงานลูกค้าต่างประเทศ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. เจ้าหน้าที่ถ่ายและตัดต่อ VDO

  - ถ่าย VDO
  - ตัดต่อ VDO ใช้โปรแกรม Premiere Pro

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดุสิต

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. เจ้าหน้าที่เขียนแบบ/ ออกแบบ ( จ.ปทมุธานี !ด่วน )

  1. เขียนแบบ ตามที่เกี่ยวข้อง และออกแบบงานตามที่ได้รับมอบหมาย
  2. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  อัตรา 3

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. หัวหน้าแผนกขนส่งสินค้า(จ.ปทุมธานี)

  บริหารงานจัดการงานขนส่ง/คนขับรถได้

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. เจ้าหน้าที่บัญชีตรวจสอบ (เขตดุสิต) ด่วนมาก

  -บัญชีด้านค่าใช้จ่าย ใช้โปรแกรม Express
  -ตั้งเบิกและสกรีนค่าใช้จ่าย ของ Site Ent,Sale,Office
  -ตั้ง

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
  บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดุสิต

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. เจ้าหน้าที่บุคคล (ปทุมธานี)

  1.ดูขาดลามาสาย OT สแกนนิ้วพนักงาน
  2.ทำสรุปประจำเดือน
  3.สรรหาพนักงานได้
  4.ประกันสังคมต่างๆ และกฎหม

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
  บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. นักวิชาการ สังคม ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ทัศนศิลป์ สุขศึกษา

  - เขียนแผนการเรียนการสอน
  - ออกข้อสอบ
  - ตรวจงาน

  อัตรา 3

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดุสิต

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ ( จ.ปทมุธานี ด่วน! )

  1. ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับระบบการจัดการความปลอดภัยให้เป็นไปตามแผน โครงกา

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
  บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. ผู้จัดการฝ่ายผลิต ( จ.ปทมุธานี ด่วน! )

  1.บริหารจัดการกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
  2.วิเคราะห์ปรับปรุงกระบวนการผลิต
  3.บริหารจัดการกระบวนก

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 11. เจ้าที่จัดซื้อ/ธุรการจัดซื้อ (ปทุมธานี)

  1. ตัดทำเอกสารด้านการจัดซื้อ
  2. ออกใบสั่งซื้อสินค้า ข้อมูลของงานจัดซื้อ
  3. จัดหาบริษัทจัดซื้อจัดจ้

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 12. หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง

  บริหารจัดการแผนการบำรุงรักษาเครื่องมือ/เครื่องจักร/อุปกรณ์

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
  บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 13. เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี

  งานด้านเอกสารบัญชีเบื้องต้น(ด้านลูกหนี้)

  อัตรา 5

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดุสิต

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 14. พนักงานธุรการ-ตรวจสอบ

  -ตรวจสอบเอกสารในระบบธุรการ เช่น บิล ต่างๆ
  -คีย์ข้อมูลตามระบบ
  -จัดงานเอกสาร ปิดงาน เก็บบรรจุ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดุสิต

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 15. เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ

  งานด้านวิชาการ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดุสิต

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 16. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

  - รับโทรศัพท์จากลูกค้าทั่วไป และร้านค้า+โรงเรียน
  - ขายสินค้าหน้าร้าน

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดุสิต

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 17. เจ้าหน้าที่ประจำโรงงาน

  ประจำโรงงานสื่อผลิตสื่อการเรียนการสอนที่ทำจากไม้ เป็นโรงงานผลิตสื่อการเรียนการสอน, ของเล่นเด็ก, เฟอร

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 18. เจ้าหน้าที่ธุรการคอมพิวเตอร์

  ออกใบล่งของ และออกใบรับคืน

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดุสิต

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 19. เจ้าหน้าที่ธุรการ(ประจำโรงงาน)

  ไม่ระบุ

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 20. ผู้จัดการฝ่ายการตลาดต่างประเทศ

  ด้านบริหารงานทางการตลาดต่างประเทศ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดุสิต

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 21. นักวิชาการปฐมวัย

  จัดกิจกรรมและเขียนแผนการเรียนการสอนในรายวิชาที่ทำได้

  อัตรา 20

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดุสิต

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 22. ผู้จัดการแผนกคลังหนังสือ

  ไม่ระบุ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 23. แม่บ้าน / พ่อบ้านประจำสำนักงาน

  ทำความสะอาด office และดูแลผู้บริหาร

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดุสิต

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 24. ผู้จัดการคลังสินค้า

  ไม่ระบุ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดุสิต

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 25. เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล

  ไม่ระบุ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดุสิต

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 26. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

  จัดซื้ออุปกรณ์สำนักงานและวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ, ติดต่อประสานงานกับ Supplier , เจรจาต่อรองราคา

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดุสิต

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 27. เจ้าหน้าที่ฝ่ายภาพ

  -สามารถถ่ายภาพนอกสถานที่และในสตูดิโอได้, รีทัชภาพ, จัดหาภาพตามแหล่งภาพต่างๆ ได้

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดุสิต

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 28. เจ้าหน้าที่บัญชี

  - ทำบัญชีเจ้าหนี้, บัญชีลูกหนี้ได้
  - มีความละเอียดรอบคอบ

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดุสิต

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 29. เจ้าหน้าที่ Flash Action Script

  ไม่ระบุ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดุสิต

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 30. เลขานุการ ผู้บริหาร

  งานเอกสาร, รับเรื่อง, ประสานงานให้ผู้บริหาร และ ดูแลผู้บริหาร

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดุสิต

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 31. เจ้าหน้าที่บุคคล

  ไม่ระบุ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 32. พนักงานขับรถผู้บริหาร

  ขับรถรับส่งผู้บริหารและขับรถรับส่งทั่วไป

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดุสิต

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 33. เจ้าหน้าที่ Flash Animation

  ทำงานกราฟฟิคให้กับสื่อสิ่งพิมพ์

  อัตรา 5

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดุสิต

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 34. พนักงานส่งเอกสาร

  ส่งเอกสารทั่วไปในเขตกรุงเทพและ ปริมณทล

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดุสิต

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 35. ผู้จัดการฝ่ายขายภาคอีสาน

  บริหารงานฝ่ายขาย

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดุสิต

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 36. นิติกร/เร่งรัดหนี้สิน

  1. บังคับคดี
  2. เร่งรัดหนี้สิน
  3. รับมอบอำนาจดำเนินคดี

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดุสิต

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 37. เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล

  ไม่ระบุ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดุสิต

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 38. เจ้าหน้าที่พิสูจน์อักษร

  1. ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ของฝ่ายธุรการ ได้แก่ ใบสั่งซื้อ, ใบจองสินค้า, ใบส่งสินค้า, ใบวางบิล
  2. ตรวจทา

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดุสิต

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 39. เจ้าหน้าที่กราฟิค/เจ้าหน้าที่ Artwork

  ไม่ระบุ

  อัตรา 5

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดุสิต

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 40. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายประจำกรุงเทพ,ปริมณฑล และต่างจังหวัด

  พบปะลูกค้า เพื่อนำเสนอการขายสื่อการเรียนการสอน

  อัตรา 15

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดุสิต

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 41. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด

  ด้านการตลาดธุรกิจหนังสือ

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดุสิต

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 42. เจ้าหน้าที่การตลาด

  ไม่ระบุ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดุสิต

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 43. เจ้าหน้าที่ ไร้ท์แผ่น CD

  ไร้ท์แผ่น CD ข้อมูลงานต่างๆ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดุสิต

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |