เครือเบทาโกร

เครือเบทาโกร เป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำของประเทศที่ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรครบวงจร ครอบคลุม ทั้งอาหารสัตว์ ปศุสัตว์ ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ และผลิตภัณฑ์อาหาร โดยมีการเลี้ยง และพัฒนาสายพันธุ์ไก่และสุกร การผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป อาหารแช่แข็ง เพื่อส่งออกและจำหน่ายในประเทศ โดยมีบริษัทในเครือกว่า 29 บริษัท และพนักงานมากกว่า 18,000 คน ประจำอยู่ทั่วภูมิภาคของประเทศและในต่างประเทศ


ที่อยู่ อาคารเบทาโกร เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210


โทร 0-2833-8000 ต่อ 8070 | แฟกส์ -
1. ผู้แทนขายอาหารสัตว์น้ำ

• รับผิดชอบงานขายผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์น้ำในเขตพื้นที่
ที่รับผิดชอบให้บรรลุตามเป้าหมายบริษัท
• ดูแล

อัตรา ไม่ระบุ

เงินเดือน ไม่ระบุ
เครือเบทาโกร

จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. Promotion Officer

  1. Plan and deliver product presentation to customers (Sausage,
  Meat Ball. Pork and Chicken) in

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  เครือเบทาโกร

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. Technical (Poultry)

  • To hold responsible for chicken farm and to give consult
  concerning chicken farm
  • To be an

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  เครือเบทาโกร

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. Sales Administrative Officer (Plant)

  • Responsible for sales documents.
  • Responsibility to receipt (Invoice) document debt
  Reductio

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  เครือเบทาโกร

  จังหวัด ลพบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. Competency Development Manager

  1. Planning and developing human resources capacity Betagro
  Shop to the same standard
  2. Plan a

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  เครือเบทาโกร

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. Assistant Farm Section Chief (Breeder)

  • Monitor and follow-up on Poultry breeding from planning
  throughout feeding, drug and atmospher

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  เครือเบทาโกร

  จังหวัด นครราชสีมา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. Document Control Officer

  • Oversee and handle registration of documentation request
  • Conduct document list and keep all man

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  เครือเบทาโกร

  จังหวัด ลพบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมไก่ประกัน

  ร่วมกับสัตวบาลฟาร์ม เพื่อเข้าตรวจวิธีการทำงานของฟาร์มให้เป็นไปตาม
  มาตรฐาน
  ตรวจสอบผลผลิตและคุณภ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  เครือเบทาโกร

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. Human Resources Manager

  1. As business partner with Line Management Team, delivers
  effective services in Human Resourc

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  เครือเบทาโกร

  จังหวัด ลพบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. Sales Representative (Tool & Equipment Farm)

  • Selling farm equipments
  • Prepare sales forecast and collect cash on monthly basis
  • Reponsible

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  เครือเบทาโกร

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 11. Electrical Engineering Supervisor

  • Responsible for factory’s electrical system, internal and external
  lighting system, emergency l

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  เครือเบทาโกร

  จังหวัด ลพบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 12. Quality Assurance Manager

  • รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ วัตถุดิบ พัสดุบรรจุ สินค้าระหว่างการผลิต
  สินค้าสำเร็จรูป ให้ได้คุณภาพ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  เครือเบทาโกร

  จังหวัด ลพบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 13. หัวหน้าส่วนผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์

  • ดูแลงานด้านการตลาด ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ และผลิตภัณฑ์ใหม่
  ที่เกี่ยวข้อง
  • ติดตามสภาวะการตลาดอาหา

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  เครือเบทาโกร

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 14. Assistant Sales Department Manager

  Target sales, Planning and market analysis to the situation to
  Plan promotional goals
  Target sal

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  เครือเบทาโกร

  จังหวัด ลพบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 15. Business Solution Management Officer

  responsible for a joint analysis by Kaizen event to consider the
  selection to make Kaizen Implem

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  เครือเบทาโกร

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 16. Secretary

  • Responsible for correspondence, reception, coordination,
  appointment arrangement and professio

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  เครือเบทาโกร

  จังหวัด ระยอง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 17. Quality Assurance Department Manager

  • Plan quality Betagro Shop operations such as personal hygienic
  control, Control clean and other

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  เครือเบทาโกร

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 18. Financial Officer

  - Responsible for factory financial
  - Responsible for petty cash and monitor materials withdrawal

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  เครือเบทาโกร

  จังหวัด ลพบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 19. Export Sales Section Chief (Asia)

  • Serves the corporate in sales strategies to expand market
  • Develops market strategies, sales pr

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  เครือเบทาโกร

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 20. Senior Human Resource Specialist (Staffing)

  • Establish standard for manpower planning based on Betagro's
  Group of Companies i.e. Staff, Stud

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  เครือเบทาโกร

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 21. Safety Health & Environmental Officer

  • To plan and follow up safety and environment plans
  • To collect and analyze data and statistics,

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  เครือเบทาโกร

  จังหวัด ลพบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 22. Corporate Communication Executive

  • Evaluation activities satisfaction
  • Activities for staff involved with Corporate Social Responsi

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  เครือเบทาโกร

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 23. Marketing Manager

  1. As a marketing expert, serves organization with the application
  of modern tools and strategi

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  เครือเบทาโกร

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 24. Quality Control Officer (Poultry Integration)

  1. Controlling and monitoring the quality of products and
  production processes to comply with t

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  เครือเบทาโกร

  จังหวัด ลพบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 25. Personal & Administrative Officer (Farm)

  • Demonstrable ability to improve and streamline personnel and
  admin operations
  • Demonstrable a

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  เครือเบทาโกร

  จังหวัด ลพบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 26. Resort Manager

  • As a key leader, serves the corporate in overall management
  for the business unit of real esta

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  เครือเบทาโกร

  จังหวัด ลพบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 27. Sales Representative (Corncob Product)

  • Responsible for sales and Goals setting
  • Product offering advice and troubleshooting of products

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  เครือเบทาโกร

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 28. Engineer

  • Develop Engineering operation system based on BEM Project
  of Betagro's General Engineering Off

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  เครือเบทาโกร

  จังหวัด ลพบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 29. Customer Relation Officer

  • To be center for Factory Information Provider
  • Warm welcome and take care customers and visitor

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  เครือเบทาโกร

  จังหวัด ลพบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 30. Personnel Data System Analyst

  • Undertake Project relating to HR System e.g. Application
  Design to streamline operation and co

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  เครือเบทาโกร

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 31. Sales Administrative Officer

  • Handle Sales Admin task
  • Handle Sales Documentation system
  • Coordinate with Customers about Sa

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  เครือเบทาโกร

  จังหวัด สุพรรณบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 32. ผู้แทนขายผลิตภัณฑ์ (ภาคตะวันออก)

  • รับผิดชอบงานขายผลิตภัณฑ์อาหารสด ชิ้นส่วนไก่ สุกร
  ให้ลูกค้ากลุ่มตลาดสด
  • ดูแลกลุ่มลูกค้าของบริ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  เครือเบทาโกร

  จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 33. Analyst

  • Responsible for testing bacteria Salmonella 5 Serovars.
  • Assistant in preparing the virus to pro

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  เครือเบทาโกร

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 34. เลขานุการ (อ.เมือง สุพรรณบุรี)

  และสำนักงานใหญ่ นัดหมาย จดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม
  • งานบุคคลและธุรการ ได้แก่ งานสรรหาและ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  เครือเบทาโกร

  จังหวัด สุพรรณบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 35. Sales Representative

  • Create sales for Product category dog feed premium dog feed
  and treatment.
  • Create product r

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  เครือเบทาโกร

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 36. Raw Material Survey Officer

  1. Scrutinize and analyze raw-material market for domestic and
  neighborhood countries (Laos, Vi

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  เครือเบทาโกร

  จังหวัด ลพบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 37. Production Officer (Poultry Factory)

  1. Control production and machine operation in ensuring
  productiveness, quality standard and t

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  เครือเบทาโกร

  จังหวัด ลพบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 38. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

  1. บริหารจัดการ การขนถ่ายสินค้า ที่นำเข้าจากต่างประเทศ ทั้งทางตู้
  คอนเทนเนอร์ และเรือ เพื่อเข้า

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  เครือเบทาโกร

  จังหวัด ลพบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 39. นักวิชาการส่งเสริมโครงการสุกรพันธุ์

  • ดูแลงาน ประสานงานโครงการส่งเสริมสุกรพันธุ์ ระหว่างบริษัท และ
  เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
  • สนับ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  เครือเบทาโกร

  จังหวัด กำแพงเพชร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 40. Whole Sales Manager

  • Responsible for managing overall fresh meat product
  performances, advises and supports the com

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  เครือเบทาโกร

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 41. Sales Representative (Swine)

  • To be responsible for the distribution of swine and its semen
  • To follow up payments from custom

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  เครือเบทาโกร

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 42. Quality Assurance Officer

  • Control product quality and production procedure in GMP and
  customers' specification compliance

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  เครือเบทาโกร

  จังหวัด ลพบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 43. Assistant Control and Maintenance Department Manager

  - Undertake management of engineering operation
  e.g. well water/ wastewater treatment, GAS syste

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  เครือเบทาโกร

  จังหวัด ลพบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 44. Quality Control Manager

  • As a quality controller, serves the strategic business unit
  in quality managing and controllin

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  เครือเบทาโกร

  จังหวัด ลพบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 45. Assistant Betagro Shop Manager

  • Handle internal sales operation in ensuring the sales target
  • Demonstrable ability to manage pro

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  เครือเบทาโกร

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 46. Marketing & Sales Export Manager

  Export Market
  • Monitors marketing trend and export market situation.
  • Defines brand strategies

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  เครือเบทาโกร

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 47. Swine Technical Support

  • Coordinate and requisite farmers to participate Swine
  Fattening Project
  • Undertake Swine Fat

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  เครือเบทาโกร

  จังหวัด ลพบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 48. ผู้แทนขาย

  • รับผิดชอบงานขายผลิตภัณฑ์ไส้กรอก ชิ้นส่วนสุกร ไข่ไก่ ไก่สด ชิ้นส่วน
  ไก่ สุกร ในลูกค้ากลุ่มตลาดสด

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  เครือเบทาโกร

  จังหวัด กำแพงเพชร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 49. ช่างเทคนิค (ประจำฟาร์มไก่/สุกร)

  • ควบคุม ดุแล การผลิตและติดตั้งอุปกรณ์ฟาร์ม ให้ได้ตามมาตรฐาน
  ที่กำหนด ( เวลา / คุณภาพ ) โดยต้องเด

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  เครือเบทาโกร

  จังหวัด ปราจีนบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 50. Senior Supplier Quality Engineer

  • To Source and develop new potential supplier, new material
  supply and complying to customer’s

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  เครือเบทาโกร

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 51. Researcher

  • As a key researcher, serves the business unit in research
  technology and new project.
  • Keep

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  เครือเบทาโกร

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 52. สัตวแพทย์วิชาการอาหารสัตว์ (ภาคใต้)

  • ดูแลงาน ให้บริการทางวิชาการในการเลี้ยงสัตว์ เพื่อสนับสนุน
  งานขายของทีมงานขายอาหารสัตว์ในเขตภาคใ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  เครือเบทาโกร

  จังหวัด สงขลา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 53. Validation Officer

  To create/develop the validation system together with related
  party, to gather information on ne

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  เครือเบทาโกร

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 54. Business Development Manager

  1. Follow-up and analyze problem and obstacles incurring from
  operation to report Executive Tea

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  เครือเบทาโกร

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 55. หัวหน้าห้องอาหาร

  ดูแลความเรียบร้อยของอาหาร ห้องครัว ทั้งในเรื่องของ อัตรากำลังคน
  การมอบหมายงาน การดูแลรักษาอุปกร

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  เครือเบทาโกร

  จังหวัด ลพบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 56. ผู้แทนขายอาหารสัตว์บก

  • รับผิดชอบงานขายอาหารสัตว์ให้ได้ตามเป้าหมาย รวมทั้งการขาย
  พันธุ์สัตว์
  • จัดเก็บเงินค่าสินค้าให้

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  เครือเบทาโกร

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 57. Data Analyst Officer

  Demonstrable knowledge of actuarial analysis for setting-up
  tentative marketing plan
  Coordina

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  เครือเบทาโกร

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 58. Veterinarian Technician Officer

  • Veterinary assistant in a split diagnosis
  • Process of a piece of meat
  • Tint and special diagno

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  เครือเบทาโกร

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 59. Senior Technical Veterinarian (Swine)

  ไม่ระบุ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  เครือเบทาโกร

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 60. Senior Internal Audit (Purchasing)

  • Set up objective and assessment criteria in collaboration with
  executive team in target complia

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  เครือเบทาโกร

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 61. Marketing / Product Manager

  • As a brand developer, serves business unit in Market research,
  survey and be able to transfer

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  เครือเบทาโกร

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 62. นักวิชาการส่งเสริมโครงการสุกรขุน

  • ดูแลงาน ประสานงานโครงการส่งเสริมสุกรขุน ระหว่างบริษัท และ
  เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
  • สนับสนุ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  เครือเบทาโกร

  จังหวัด กำแพงเพชร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 63. Training Officer

  - สามารถวางแผนฝึกอบรมประจำปี และสำรวจความต้องการในการอบรม
  - ดูแลประสานงานดำเนินการฝึกอบรมทั้งภายในแ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  เครือเบทาโกร

  จังหวัด ลพบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 64. ผู้แทนขายในพื้นที่

  • สร้างยอดขาย โดยการติดต่อลูกค้าเดิม และใหม่ ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี
  สระบุรี และเพชรบูรณ์ ทั้งหน่

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  เครือเบทาโกร

  จังหวัด ลพบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 65. โฟร์แมน

  • ควบคุมและปรับปรุงงานก่อสร้างโรงงาน / ฟาร์มสุกร / ฟาร์มไก่
  ให้ถูกต้องตามแบบและข้อกำหนด

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  เครือเบทาโกร

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 66. Supplier Quality Engineer

  • To Control / Manage Supplier Self Registration and Supplier
  Profile system
  • To Coordinate wi

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  เครือเบทาโกร

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 67. Community Relation Executive Section Chief

  • Create project of Community Relations Network for Betagro
  Group
  • Coordinate community activit

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  เครือเบทาโกร

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 68. Environmental Engineering

  Design, monitor, and provide advise of Waste Water Treatment
  System, Air pollution, Bio Gas, CDM

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  เครือเบทาโกร

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 69. System Analyst

  • To design a system that operates according to the
  company’s need
  • To analyze the need of the

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  เครือเบทาโกร

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 70. Research & Development Pharmacist

  • Research and develop new products
  • Undertake testing product and improve product quality in
  e

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  เครือเบทาโกร

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 71. ช่างเทคนิค (ประจำโรงงาน)

  1. ควบคุมงานติดตั้ง ปรับปรุง สร้างระบบการซ่อมบำรุง ให้เป็นไป
  ตามหลักGMP HACCP และ Food Safety

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  เครือเบทาโกร

  จังหวัด ลพบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 72. Maintenance Engineer (Chiller)

  • Analyzes and plans for annual Preventive Maintenance to cope
  with external quality standard
  •

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  เครือเบทาโกร

  จังหวัด ลพบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 73. Senior Technical

  • Deliver consulting and act as instructor for live stock
  management
  • Support and demonstrat

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  เครือเบทาโกร

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 74. Production Manager (Fattener Swine Project)

  • To manage the swine farm to meet company’s goal

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  เครือเบทาโกร

  จังหวัด ลพบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 75. Quality Assurance Manager

  • Monitors organization’s performance on quality management by
  measuring against the target indi

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  เครือเบทาโกร

  จังหวัด ลพบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 76. Lab Division Manager

  • Management, Regulators to provide testing services to
  customers both inside and outside under s

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  เครือเบทาโกร

  จังหวัด ลพบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 77. Engineering Manager (Lopburi Animal Feed Factory)

  • Supervise repair and maintenance of Machine, Production
  Equipment and Factory’s facilities
  • M

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  เครือเบทาโกร

  จังหวัด ลพบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 78. Swine Farm Manager

  • To manage the swine farm to meet company’s goal

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  เครือเบทาโกร

  จังหวัด ปราจีนบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 79. Betagro Shop Manager

  • To manage the assigned Better Choice shop to meet
  company’s sales goal
  • To manage, train, co

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  เครือเบทาโกร

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 80. Information Management Officer

  1. Create database for planning and control production to report accurately and immediately schedule

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  เครือเบทาโกร

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 81. Statistic Officer

  • Monitoring quality in the manufacturing process
  • Planning and preparation quality system
  • Coor

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  เครือเบทาโกร

  จังหวัด ปราจีนบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 82. IT Division Manager

  - Direct, control, and coordinate all information management
  activities to ensure the timely ava

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  เครือเบทาโกร

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 83. Sales Representative (Veterinarian)

  • Foster knowledge promotion, plan and assess marketing aspect
  of domestics and overseas product

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  เครือเบทาโกร

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 84. Assistant Production Development Manager

  • To coordinate with any related department to develop working
  system in order to increase effic

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  เครือเบทาโกร

  จังหวัด ลพบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 85. Purchasing Manager

  • Requisite/ procure raw-material for animal pharmaceutical/
  instant chemical/ pharmaceutical pro

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  เครือเบทาโกร

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 86. Sales & Marketing Division Manager

  Carry out, marketing and sales performance in ensuring target
  compliance to improve capability a

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  เครือเบทาโกร

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 87. Assistant Productivity Management

  As a technical specialist, serves the executive in the
  application of Total Quality Management c

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  เครือเบทาโกร

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 88. Animal Husbandry Scientist (Swine)

  To hold responsible for swine nourishment

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  เครือเบทาโกร

  จังหวัด เพชรบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 89. พนักงานขายอาหารสัตว์เลี้ยง

  • รับผิดชอบงานขายอาหารสัตว์เลี้ยง ในกลุ่ม Consumer ได้แก่ อาหาร
  สุนัข แมว ปลาสวยงาม ไก่ชน
  • สรรห

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  เครือเบทาโกร

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 90. Laboratory Analyst

  • Undertake chemical quality analysis on raw-materials and
  animal product
  • Execute testing/ rev

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  เครือเบทาโกร

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 91. พนักงานธุรการวิศวกรรม

  • ดูแลงานด้านเอกสารระบบคุณภาพของแผนกวิศวกรรม
  • จัดทารายงานข้อมูล OEE.
  • จัดทำ Plan maintenance และ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  เครือเบทาโกร

  จังหวัด นครราชสีมา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 92. Quality Control Officer

  • Responsibility about the quality of products in production Line.
  • Liaise and resolve issues in a

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  เครือเบทาโกร

  จังหวัด ลพบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 93. เจ้าหน้าที่ธุรการ

  • งานด้านธุรการ ตัดชำระค่าสินค้า เช็คยอดลูกหนี้ KEY Order
  • สรุปยอดขายประจำวัน ดูแล Stock สินค้าคง

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  เครือเบทาโกร

  จังหวัด อุตรดิตถ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 94. Engineer Department Manager

  • Set standardization of machine and electrical equipment
  maintenance
  • Deploy computer program

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  เครือเบทาโกร

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 95. Purchasing Officer (Plant)

  • Requisite materials, equipments for solvents and chemicals
  production in ensuring quality and s

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  เครือเบทาโกร

  จังหวัด ลพบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 96. Engineer (Plant)

  • To adjust and develop the products (Kaizen) by designing a
  new production process that functio

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  เครือเบทาโกร

  จังหวัด ลพบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 97. Accountant

  • Handle accounting and document system tasks

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  เครือเบทาโกร

  จังหวัด สุพรรณบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 98. Technology Testing Specialist

  • Execute research and source data for testing development
  in accordance with Standard for ISO 17

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  เครือเบทาโกร

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 99. Distribution Analysis Section Chief

  Study the needs of each customer Betagro Shop area
  (nationwide)
  • Provide contact and coordinat

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  เครือเบทาโกร

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 100. เจ้าหน้าที่จัดส่ง

  • ดูแลและควบคุมการจัดส่งสินค้าให้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ
  ดูแลพนักงานและรถยนต์ของแผนก มีใบขับขี่รถ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  เครือเบทาโกร

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |